เลื่อนขึ้น

Philips AT811

คลิก ที่นี่ เพื่อดู รายละเอียด

เปรียบเทียบราคา

ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน

กำลังไฟ

แหล่งจ่ายไฟ

แบตเตอรี่

เวลาในการชาร์จ

1 ชม.

เวลาที่ใช้ในการโกน

50 นาที

เวลาที่ใช้ในการโกน

17 วัน

การออกแบบ

สีของผลิตภัณฑ์

ดำ, แดง, สีเงิน

ประสิทธิภาพ

ระบบเครื่องโกนหนวด

การหมุนรอบ

ที่เล็มหนวด
จำนวนหัว/ใบมีดโกนหนวด

3

ตัวกันจอนแบบป๊อบอัพ
เปียก หรือแห้ง