เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา
Happy
Frown
Happy
Frown
ข้าม
ขอบคุณ
เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 177รายการ
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN024-2 Heart Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN024-2 Heart Pendant Necklace (White)
830 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN248-2 Flower Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN248-2 Flower Pendant Necklace (Red)
1,095 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN181-4 Bear Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN181-4 Bear Pendant Necklace (Red)
897 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN354-6 Crystal Pendant Necklace (Gold) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN354-6 Crystal Pendant Necklace (Gold)
1,088 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN158-2 Crown Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN158-2 Crown Pendant Necklace (Blue)
1,002 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN133-1 Angel's Wing Pendant Necklace (Multicolor) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN133-1 Angel's Wing Pendant Necklace (Multicolor)
803 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN229-2 Hollow Dog Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN229-2 Hollow Dog Pendant Necklace (Red)
761 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN157-1 Crystal Solitaire Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN157-1 Crystal Solitaire Pendant Necklace (Blue)
1,125 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN090-1 5-Fish Pendant Necklace (Rose Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN090-1 5-Fish Pendant Necklace (Rose Red)
998 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN230-5 Hollow Dog Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN230-5 Hollow Dog Pendant Necklace (White)
761 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN108-5 Crystal Butterfly Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN108-5 Crystal Butterfly Necklace (Green)
957 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN229-5 Hollow Dog Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN229-5 Hollow Dog Pendant Necklace (White)
761 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN020-3 Bowknot Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN020-3 Bowknot Necklace (Red)
1,015 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN128-2 Musical Note Pendant Necklace (Rose Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN128-2 Musical Note Pendant Necklace (Rose Red)
774 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN246-5 Ball Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN246-5 Ball Pendant Necklace (White)
805 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN171-1 Rectangle Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN171-1 Rectangle Pendant Necklace (White)
805 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke glass slipper pendant necklace rose red at 0.00 THB from Lazada
ufengke - glass slipper pendant necklace rose red
911 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN448-6 Sunflower Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN448-6 Sunflower Pendant Necklace (Green)
987 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN128-3 Musical Note Pendant Necklace (Yellow) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN128-3 Musical Note Pendant Necklace (Yellow)
774 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN062-3 3-heart Crystal Pendant Necklace (Purple) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN062-3 3-heart Crystal Pendant Necklace (Purple)
1,104 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN505-3 Cat Pendant Necklace (Silver Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN505-3 Cat Pendant Necklace (Silver Blue)
1,045 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN433-2 Rabbit Pendant Necklace (Purple) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN433-2 Rabbit Pendant Necklace (Purple)
911 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN059-3 Pearl Pendant Necklace (Gray) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN059-3 Pearl Pendant Necklace (Gray)
866 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN229-1 Hollow Dog Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN229-1 Hollow Dog Pendant Necklace (Green)
761 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN181-5 Bear Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN181-5 Bear Pendant Necklace (Blue)
897 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN495-3 Heart Crystal Swan Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN495-3 Heart Crystal Swan Pendant Necklace (Red)
767 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN083-3 Crystal Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN083-3 Crystal Pendant Necklace (Blue)
1,109 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN513-1 Crystal Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN513-1 Crystal Pendant Necklace (White)
1,013 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN505-2 Girls Cat Pendant Necklace (Silver) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN505-2 Girls Cat Pendant Necklace (Silver)
1,045 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN168-1 Cherries Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN168-1 Cherries Pendant Necklace (Red)
863 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN465-5 Swan Lake Crystal Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN465-5 Swan Lake Crystal Pendant Necklace (Green)
1,075 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN363-3 Slim Crystal Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN363-3 Slim Crystal Pendant Necklace (Red)
861 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN077-7 Cupid Heart Crystal Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN077-7 Cupid Heart Crystal Pendant Necklace (Green)
770 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke Ring Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - Ring Pendant Necklace (Blue)
806 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN112-1 Pearl Mouse Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN112-1 Pearl Mouse Pendant Necklace (White)
850 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN541-3 Sunflower Pendant Necklace (Yellow) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN541-3 Sunflower Pendant Necklace (Yellow)
805 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN026-3 Gentle Angel Crystal Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN026-3 Gentle Angel Crystal Pendant Necklace (Blue)
755 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN240-2 Zirconia Flower Pendant Necklace (Multicolor) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN240-2 Zirconia Flower Pendant Necklace (Multicolor)
943 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN356-1 Heart Flower Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN356-1 Heart Flower Pendant Necklace (Blue)
726 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN311-1 Flower Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN311-1 Flower Pendant Necklace (Green)
1,050 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN090-2 5-fish Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN090-2 5-fish Necklace (Blue)
998 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN023-4 Single Ring Necklace (Yellow) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN023-4 Single Ring Necklace (Yellow)
805 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke Ring Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - Ring Pendant Necklace (White)
806 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN438-2 Heart Crystal Pendant Choker Necklace (Gold) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN438-2 Heart Crystal Pendant Choker Necklace (Gold)
1,274 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN088-1 Phoenix Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN088-1 Phoenix Pendant Necklace (White)
755 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN301-4 Crystal Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN301-4 Crystal Pendant Necklace (White)
744 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN572-3 Heart Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN572-3 Heart Pendant Necklace (Red)
911 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN259-5 Rabbit Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN259-5 Rabbit Necklace (White)
770 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN541-4 Sunflower Pendant Necklace (Purple) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN541-4 Sunflower Pendant Necklace (Purple)
805 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN114-6 Dancing Girl Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN114-6 Dancing Girl Necklace (Blue)
881 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN213-4 Girls Crystal Pendant Necklace (Purple) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN213-4 Girls Crystal Pendant Necklace (Purple)
755 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN230-2 Hollow Dog Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN230-2 Hollow Dog Pendant Necklace (Red)
761 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN064-3 Heart Crystal Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN064-3 Heart Crystal Pendant Necklace (Blue)
1,087 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN374-6 Angel's Heart Wings Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN374-6 Angel's Heart Wings Pendant Necklace (White)
755 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN003-1 Crystal Cross Pendant Necklace (Purple) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN003-1 Crystal Cross Pendant Necklace (Purple)
951 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN404-4 Crystal Pendant Necklace (Gold) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN404-4 Crystal Pendant Necklace (Gold)
1,063 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN420-2 Flower Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN420-2 Flower Pendant Necklace (Blue)
1,046 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN264-7 Irregular Crystal Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN264-7 Irregular Crystal Necklace (Blue)
1,048 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN488-4 Musical Note Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN488-4 Musical Note Pendant Necklace (Green)
774 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN010-2 Triangle Crystal Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN010-2 Triangle Crystal Necklace (Blue)
1,038 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke Crystal Cross Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - Crystal Cross Pendant Necklace (Red)
951 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN076 Round Crystal Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN076 Round Crystal Pendant Necklace (White)
785 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN026-7 Gentle Angel Crystal Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN026-7 Gentle Angel Crystal Necklace (Blue)
755 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN430-2 Dolphin Pendant Necklace (Purple) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN430-2 Dolphin Pendant Necklace (Purple)
771 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN503-5 Cat Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN503-5 Cat Pendant Necklace (Blue)
787 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke Pendant Necklace (Purple) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - Pendant Necklace (Purple)
866 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN292-1 Scorpio Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN292-1 Scorpio Pendant Necklace (White)
989 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN540-4 Cat Heart Crystal Pendant Necklace (White Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN540-4 Cat Heart Crystal Pendant Necklace (White Red)
802 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN003-3 Crystal Cross Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN003-3 Crystal Cross Pendant Necklace (Green)
951 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN259-2 Rabbit Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN259-2 Rabbit Necklace (Red)
770 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN082-7 Love9 Heart Crystal Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN082-7 Love9 Heart Crystal Pendant Necklace (Blue)
1,176 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN009-2 Four Leaf Clover Pendant Necklace (Purple) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN009-2 Four Leaf Clover Pendant Necklace (Purple)
831 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN118-2 Swan Necklace (Black) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN118-2 Swan Necklace (Black)
1,195 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN199-1 Solitaire Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN199-1 Solitaire Pendant Necklace (Blue)
913 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN485-5 Ring Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN485-5 Ring Pendant Necklace (White)
867 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN155-1 Crystal Solitaire Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN155-1 Crystal Solitaire Pendant Necklace (White)
714 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN505-1 Girls Cat Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN505-1 Girls Cat Pendant Necklace (Red)
1,045 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN405-5 Jewelry Girls Bicycle Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN405-5 Jewelry Girls Bicycle Pendant Necklace (White)
729 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN272-2 Oval Crystal Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN272-2 Oval Crystal Pendant Necklace (Blue)
1,150 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke Musical UF-JQN128-4 Note Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - Musical UF-JQN128-4 Note Pendant Necklace (Green)
774 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN024-4 Heart Pendant Necklace (Gold) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN024-4 Heart Pendant Necklace (Gold)
830 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke Loveheart Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - Loveheart Pendant Necklace (Blue)
803 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN185-1 Crystal Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN185-1 Crystal Pendant Necklace (Red)
1,160 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN390-2 Flower Pendant Necklace (Violet) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN390-2 Flower Pendant Necklace (Violet)
835 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN304-2 Heart Pendant Necklace (Multicolor) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN304-2 Heart Pendant Necklace (Multicolor)
744 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN430-7 Dolphin Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN430-7 Dolphin Pendant Necklace (White)
771 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN088-5 Phoenix Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN088-5 Phoenix Pendant Necklace (Blue)
755 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN430-6 Dolphin Pendant Necklace (Rose Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN430-6 Dolphin Pendant Necklace (Rose Red)
771 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN137-4 Wishing Bottle Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN137-4 Wishing Bottle Pendant Necklace (Green)
983 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN105-4 Round Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN105-4 Round Necklace (Red)
897 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN292-5 Scorpio Pendant Necklace (Blue) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN292-5 Scorpio Pendant Necklace (Blue)
989 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN404-6 Crystal Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN404-6 Crystal Pendant Necklace (Red)
1,063 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN090-4 5-Fish Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN090-4 5-Fish Pendant Necklace (Green)
998 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN438-4 Heart Crystal Pendant Choker Necklace (Purple) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN438-4 Heart Crystal Pendant Choker Necklace (Purple)
1,274 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN077-3 Cupid Heart Crystal Pendant Necklace (Purple) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN077-3 Cupid Heart Crystal Pendant Necklace (Purple)
770 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN024-1 Heart Necklace (Gold) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN024-1 Heart Necklace (Gold)
781 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN382-5 Elf Angel Pendant Necklace (Green) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN382-5 Elf Angel Pendant Necklace (Green)
897 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN169-2 Letter Pendant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN169-2 Letter Pendant Necklace (White)
739 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke Pearl PendUF-JQN059-2 ant Necklace (White) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - Pearl PendUF-JQN059-2 ant Necklace (White)
866 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ufengke UF-JQN075-4 Swan Pendant Necklace (Red) at 0.00 THB from Lazada
ufengke - UF-JQN075-4 Swan Pendant Necklace (Red)
984 บาท

เกี่ยวกับ สรอยคอ Ufengkeใน ไทย

ufengke สร้อยคอ ไทย

ufengke สร้อยคอ มีให้เลือกหลายสีด้วยกัน สีที่คนเลือกซื้อบ่อย ๆ คือ หลากสีสัน, สีแดง และ สีเหลือง นาฬิกายอดนิยมของ omega ได้แก่ UF-JQN024-2 Heart Pendant Necklace (White), UF-JQN248-2 Flower Pendant Necklace (Red) และ UF-JQN181-4 Bear Pendant Necklace (Red) หาก ufengke นั้นไม่ใช่สไตล์คุณ ลองดูแบรนด์อื่นอย่างเช่น U7, Cartior และ Blue lans พบกับดีลที่ดีที่สุดของสินค้า ufengke สร้อยคอ ที่ iprice กับราคาพิเศษสุดเพียง 714 บาท-1,349 บาท บาท ufengke สร้อยคอ มี 2 ประเภท ได้แก่ สร้อยคอ, ต่างหู และ สร้อยข้อมือ อันไหนที่โดนใจคุณ