แคตตาล็อกสินค้า
สินค้า
คูปอง
เทรนด์
ใช้ยังไง
x

ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกายThymes

สินค้าทั้งหมด 26รายการ
_
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Tupelo Lemongrass Luxurious Bath Soap Tupelo Lemongrass Luxurious Bath Soap 170g/6oz
620 บาท 62,050 บาท
Strawberrynet

A triple-milled & delicately-scented bath soap Creates a creamy lather to gently cleanse body Rich in natural skin conditioners of chamomile & chrysanthemum extracts Infused with warm vibrant citrus fragrances Provides a tranquil bathing experience Leaves body skin soft fresh & soothed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Goldleaf Gardenia Perfumed Body Wash Goldleaf Gardenia Perfumed Body Wash 270ml/9.25oz
909 บาท 90,950 บาท
Strawberrynet

A moisturizing perfumed shower gel Formulated with glycerin jojoba oil & honey Helps gently cleanse & moisturize skin Infused with a modern yet timeless floral fragrance Leaves body skin soft refreshed & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Goldleaf Perfumed Body Wash Goldleaf Perfumed Body Wash 270ml/9.25oz
909 บาท 90,950 บาท
Strawberrynet

A delicately scented hydrating gel body wash Creates a rich lather to gently cleanse body without drying out skin Enriched with aloe vera bee pollen & honey Helps restore natural moisture balance while soothing & conditioning skin Infused with a tantalizing floral scent Leaves body skin soft smooth & refreshed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Kimono Rose Luxurious Bath Soap Kimono Rose Luxurious Bath Soap 170g/6oz
620 บาท 62,050 บาท
Strawberrynet

A triple-milled heavenly-scented bar soap Creates a creamy lather to gently cleanse body Rich in natural skin conditioners Sakura blossom & noni extracts Infused with a classic floral fragrance Provides a sensuous bathing experience Leaves body skin soft fresh & soothed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Eucalyptus Luxurious Bath Soap Eucalyptus Luxurious Bath Soap 190g/6.8oz
661 บาท 66,150 บาท
Strawberrynet

A delicately scented refreshing bath soap Features a pure-vegetable formula to gently cleanse skin without drying out Contains jojoba oil honey & Vitamin E for hydrating & nurturing benefits Infused with a crisp eucalyptus fragrance to awaken the senses Leaves body skin soft refreshed & conditioned

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Goldleaf Luxurious Bath Soap Goldleaf Luxurious Bath Soap 200g/7oz
661 บาท 66,150 บาท
Strawberrynet

A delicately scented triple-milled body soap Features a natural all-vegetable formula Creates a creamy lather to gently cleanse & quench skin Contains glycerin aloe vera & honey for hydrating & soothing benefits Infused with a tantalizing floral scent Leaves body skin soft refreshed & conditioned

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Thymes Goldleaf Bubble Bath Goldleaf Bubble Bath 355ml/12oz
1,074 บาท 90,800 บาท
Strawberrynet

A deeply scented hydrating bubble bath Provides a rich rising tide of creamy bubbles Enriched with aloe vera bee pollen & honey Helps restore natural moisture balance while soothing & conditioning skin Infused with a tantalizing floral scent Leaves body skin soft fresh & replenished

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Olive Leaf Body Lotion Olive Leaf Body Lotion 270ml/9.25oz
1,074 บาท 107,450 บาท
Strawberrynet

A delicately scented moisturizing body lotion Enriched with antioxidant olive leaf extract olive oil shea butter glycerin & Vitamin E Helps intensely hydrate soothe & protect skin Infused with a relaxing herbal fragrance Body skin appears softer smoother more radiant & healthier looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Goldleaf Gardenia Perfumed Body Cream Goldleaf Gardenia Perfumed Body Cream 270ml/9.25oz
1,425 บาท 142,550 บาท
Strawberrynet

A rich lavish & perfumed body moisturizer Enriched with sunflower & safflower oils plus magnolia flower extract Helps moisturize & soothe skin Infused with a modern yet timeless floral fragrance Leaves body skin soft smooth fresh & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Olive Leaf Luxurious Bath Soap Olive Leaf Luxurious Bath Soap 170g/6oz
620 บาท 62,050 บาท
Strawberrynet

A triple-milled bar soap for a fresh bathing experience Formulated with natural skin conditioners olive oil & olive leaf extracts Cleanses effectively without drying out skin oil Embraces skin with herbaceous fragrance Leaves skin clean soft & delicately scented Suitable for all skin types

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Aqua Coralline Luxurious Bath Soap Aqua Coralline Luxurious Bath Soap 170g/6oz
620 บาท 62,050 บาท
Strawberrynet

A perfumed triple-milled & all-vegetable bar soap Rich in natural skin conditioners kelp & sea buckthorn extracts Helps gently cleanse skin while moisturizing Infused with a cool fresh fragrance to uplift the mood Delivers a pure luxurious bathing experience Leaves body skin soft nurtured & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Lavender Luxurious Bath Soap Lavender Luxurious Bath Soap 190g/6.8oz
661 บาท 66,150 บาท
Strawberrynet

A perfumed triple-milled & all vegetable bar soap Formulated with jojoba oil honey & Vitamin E Creates a rich lather to gently cleanse & moisturize skin Infused with a lavender fragrance for a soothing effect Leaves body skin soft smooth refreshed & nurtured

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Lavender Body Wash Lavender Body Wash 270ml/9.25oz
909 บาท 90,950 บาท
Strawberrynet

A delicately scented hydrating gel body wash Creates a rich lather to gently cleanse body without drying out skin Formulated with jojoba oil honey aloe vera & Vitamin E Provides quenching nourishing & soothing benefits Infused with a calming floral fragrance Leaves body skin soft smooth & refreshed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Kimono Rose Body Lotion Kimono Rose Body Lotion 270ml/9.25oz
1,074 บาท 107,450 บาท
Strawberrynet

A subtly-scented moisturizing body lotion Features a silky lightweight texture that dissolves quickly into skin Rich in shea butter naturally derived emollients & glycerin Contains Sakura blossom & noni extracts to moisturize revitalize & calm skin Infused with a voluptuous floral fragrance Body skin appears softer smoother & soothed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Tupelo Lemongrass Body Lotion Tupelo Lemongrass Body Lotion 270ml/9.25oz
1,074 บาท 107,450 บาท
Strawberrynet

A delicately scented moisturizing body lotion Contains shea butter olive-based squalane & humectant glycerin Helps intensely hydrate & condition skin Blended with extracts of chamomile & chrysanthemum for soothing benefits Infused with an energizing citrus scent Body skin appears softer smoother more radiant & healthier looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Goldleaf Gardenia Luxurious Bath Soap Goldleaf Gardenia Luxurious Bath Soap 170g/6oz
620 บาท 62,050 บาท
Strawberrynet

A perfumed triple-milled & all vegetable bar soap Rich in natural skin conditioners honey aloe & magnolia flower extracts Creates a rich lather to gently cleanse skin while moisturizing Infused with a delicate dewy floral fragrance Delivers a timeless sublime bathing experience Leaves body skin soft smooth refreshed & nurtured

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Kimono Rose Body Wash Kimono Rose Body Wash 270g/9.25oz
909 บาท 90,950 บาท
Strawberrynet

A delicately scented foaming body wash Creates a rich lather to gently cleanse body Contains glycerin sakura blossom & noni extracts for revitalizing benefits Infused with a sensuous floral fruity fragrance Leaves body skin soft fresh & revived

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Aqua Coralline Body Wash Aqua Coralline Body Wash 270g/9.25oz
909 บาท 90,950 บาท
Strawberrynet

A delicately scented foaming body wash Creates a rich lather to gently cleanse body Contains a moisturizing blend of kelp sea buckthorn & glycerin to condition skin Delivers a fresh aquatic fragrance to awaken the senses Leaves body skin soft fresh & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Eucalyptus Body Wash Eucalyptus Body Wash 270ml/9.25oz
991 บาท 99,200 บาท
Strawberrynet

A delicately scented hydrating body gel wash Creates a rich lather to gently cleanse body without drying out skin Contains jojoba oil honey & aloe vera to quench nourish & soothe skin Infused with an invigorating citrus fragrance Leaves body skin soft smooth & refreshed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Lavender Body Lotion Lavender Body Lotion 270ml/9.25oz
1,074 บาท 107,450 บาท
Strawberrynet

A delicately scented moisturizing body lotion Formulated with shea butter jojoba oil aloe vera & Vitamin E Helps intensely hydrate soothe & condition skin Infused with a calming floral fragrance Body skin appears softer smoother more radiant & healthier looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Olive Leaf Body Wash Olive Leaf Body Wash 270ml/9.25oz
909 บาท 90,950 บาท
Strawberrynet

A delicately scented hydrating body gel wash Creates a rich lather to gently cleanse body without drying out skin Contains olive oil antioxidant olive leaf extract & Vitamin E Provides quenching nourishing & soothing benefits Infused with a relaxing herbal fragrance Leaves body skin soft smooth & refreshed with a youthful glow

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Goldleaf Perfumed Body Cream Goldleaf Perfumed Body Cream 270ml/9.25oz
1,425 บาท 142,550 บาท
Strawberrynet

A delicately scented hydrating body cream Formulated with aloe vera bee pollen & honey Helps restore natural moisture balance while soothing & conditioning skin Infused with a tantalizing floral scent Body skin appears softer smoother & nurtured

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Rosewood Citron Whipped Body Cream Rosewood Citron Whipped Body Cream 190ml/6.5oz
1,156 บาท 123,800 บาท
Strawberrynet

A delicately scented hydrating body cream Features a rich whipped texture Formulated with Vitamin E shea butter & humectant glycerin Provides intense moisture to soothe & condition skin Blended with rose hips extracts & pamplemousse for refreshing & protecting properties Infused with an invigorating citrus floral scent Body skin appears softer smoother & nurtured

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Eucalyptus Body Lotion Eucalyptus Body Lotion 270ml/9.25oz
1,218 บาท 121,900 บาท
Strawberrynet

A delicately scented moisturizing body lotion Formulated with shea butter jojoba oil aloe vera & Vitamin E Helps intensely hydrate & condition skin Infused with an invigorating citrus fragrance Body skin appears softer smoother more radiant & healthier looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Lotus Santal Luxurious Bath Soap Lotus Santal Luxurious Bath Soap 170g/6oz
620 บาท 62,050 บาท
Strawberrynet

A fragrant triple-milled & all vegetable bath soap Creates a creamy lather to gently cleanse body Rich in natural skin conditioners turmeric & amaranth seed extracts Infused with a warm luscious woody fragrance Provides a tranquil bathing experience Leaves body skin soft fresh & soothed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Thymes Aqua Coralline Body Lotion Aqua Coralline Body Lotion 270ml/9.25oz
1,074 บาท 107,450 บาท
Strawberrynet

A delicately scented moisturizing body lotion Contains shea butter olive-based squalane & humectant glycerin emollients Helps intensely hydrate & condition skin Infused with sea buckthorn & kelp extracts to restore & renew skin Delivers a fresh aquatic fragrance to awaken the senses Body skin appears softer smoother soothed & healthier looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ลิสต์ราคา ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกายThymes ยอดนิยมปี 2018

10 อันดับสินค้ายอดนิยม ราคา ร้านค้า
Thymes Tupelo Lemongrass Luxurious Bath Soap Tupelo Lemongrass Luxurious Bath Soap 170g/6oz 620 บาท Strawberrynet
Thymes Goldleaf Gardenia Perfumed Body Wash Goldleaf Gardenia Perfumed Body Wash 270ml/9.25oz 909 บาท Strawberrynet
Thymes Goldleaf Perfumed Body Wash Goldleaf Perfumed Body Wash 270ml/9.25oz 909 บาท Strawberrynet
Thymes Kimono Rose Luxurious Bath Soap Kimono Rose Luxurious Bath Soap 170g/6oz 620 บาท Strawberrynet
Thymes Eucalyptus Luxurious Bath Soap Eucalyptus Luxurious Bath Soap 190g/6.8oz 661 บาท Strawberrynet
Thymes Goldleaf Luxurious Bath Soap Goldleaf Luxurious Bath Soap 200g/7oz 661 บาท Strawberrynet
Thymes Goldleaf Bubble Bath Goldleaf Bubble Bath 355ml/12oz 1,074 บาท Strawberrynet
Thymes Olive Leaf Body Lotion Olive Leaf Body Lotion 270ml/9.25oz 1,074 บาท Strawberrynet
Thymes Goldleaf Gardenia Perfumed Body Cream Goldleaf Gardenia Perfumed Body Cream 270ml/9.25oz 1,425 บาท Strawberrynet
Thymes Olive Leaf Luxurious Bath Soap Olive Leaf Luxurious Bath Soap 170g/6oz 620 บาท Strawberrynet
ยอดนิยม
-99% Thymes Tupelo Lemongrass Luxurious Bath Soap Tupelo Lemongrass Luxurious Bath Soap 170g/6oz

มีให้เลือกทั้ง Strawberrynet 62,050 บาท 620 บาท ไปที่ร้านค้า

ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกายThymes ไทย

Thymes ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย มี 2 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สำหรับอาบน้ำ และ โลชั่นบำรุงผิวกาย แต่ละอันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จากการสำรวจ สียอดนิยมของ Thymes ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย ได้แก่ สีเบจ ช้อปสินค้า Thymes ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย ที่ iprice รับส่วนลดสุดพิเศษถึง 99 หากคุณต้องการสินค้ายอดนิยม Thymes ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย สามารถเลือกระหว่าง Tupelo Lemongrass Luxurious Bath Soap Tupelo Lemongrass Luxurious Bath Soap 170g/6oz, Goldleaf Gardenia Perfumed Body Wash Goldleaf Gardenia Perfumed Body Wash 270ml/9.25oz และ Goldleaf Perfumed Body Wash Goldleaf Perfumed Body Wash 270ml/9.25oz ได้ นอกเหนือจาก Thymes ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย คุณสามารถค้นหาแบรนด์ต่าง ๆ อีกมากมายได้ทางออนไลน์ อาทิ Giffarine, SPEED และ Smooth-E พบ Thymes ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย ได้ในราคาถูกสุด ๆ เพียง 620 บาท-1,425 บาท บาท