เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 152รายการ
49 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia XA
Sony - Xperia XA
เริ่มต้นที่ 8,200 บาท
49 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z5
Sony - Xperia Z5
เริ่มต้นที่ 15,499 บาท
58 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia X
Sony - Xperia X
เริ่มต้นที่ 15,599 บาท
46 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z5 Premium
Sony - Xperia Z5 Premium
เริ่มต้นที่ 16,490 บาท
17 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z5 Dual
Sony - Xperia Z5 Dual
เริ่มต้นที่ 14,590 บาท
22 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M5
Sony - Xperia M5
เริ่มต้นที่ 9,260 บาท
19 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z5 Compact
Sony - Xperia Z5 Compact
เริ่มต้นที่ 15,035 บาท
15 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z3+
Sony - Xperia Z3+
เริ่มต้นที่ 11,090 บาท
6 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia E3
Sony - Xperia E3
เริ่มต้นที่ 4,495 บาท
7 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z2
Sony - Xperia Z2
เริ่มต้นที่ 10,999 บาท
16 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia X Performance
Sony - Xperia X Performance
เริ่มต้นที่ 19,590 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M2
Sony - Xperia M2
เริ่มต้นที่ 4,790 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z Ultra
Sony - Xperia Z Ultra
เริ่มต้นที่ 9,890 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M2 8GB ขาว
Sony - Xperia M2 8GB ขาว
เริ่มต้นที่ 5,995 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z4 Tablet
Sony - Xperia Z4 Tablet
เริ่มต้นที่ 20,979 บาท
4 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z5 Dual 32GB ดำ
Sony - Xperia Z5 Dual 32GB ดำ
เริ่มต้นที่ 14,590 บาท
5 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M4 Aqua
Sony - Xperia M4 Aqua
เริ่มต้นที่ 8,900 บาท
9 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z5 32GB ขาว
Sony - Xperia Z5 32GB ขาว
เริ่มต้นที่ 15,499 บาท
8 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia XA 16GB ขาว
Sony - Xperia XA 16GB ขาว
เริ่มต้นที่ 8,500 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia T2 Ultra
Sony - Xperia T2 Ultra
เริ่มต้นที่ 6,990 บาท
8 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z5 Premium 32GB ทอง
Sony - Xperia Z5 Premium 32GB ทอง
เริ่มต้นที่ 16,490 บาท
4 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z1 Compact
Sony - Xperia Z1 Compact
เริ่มต้นที่ 8,885 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z2 16GB ขาว
Sony - Xperia Z2 16GB ขาว
เริ่มต้นที่ 10,999 บาท
4 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia SP
Sony - Xperia SP
เริ่มต้นที่ 5,900 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia SP 8GB ขาว
Sony - Xperia SP 8GB ขาว
เริ่มต้นที่ 5,900 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia T2 Ultra 8GB ขาว
Sony - Xperia T2 Ultra 8GB ขาว
เริ่มต้นที่ 6,990 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M4 Aqua 16GB ดำ
Sony - Xperia M4 Aqua 16GB ดำ
เริ่มต้นที่ 8,900 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z1 Compact 16GB ดำ
Sony - Xperia Z1 Compact 16GB ดำ
เริ่มต้นที่ 8,890 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z Ultra 16GB ดำ
Sony - Xperia Z Ultra 16GB ดำ
เริ่มต้นที่ 10,999 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z4 Tablet 32GB ขาว
Sony - Xperia Z4 Tablet 32GB ขาว
เริ่มต้นที่ 20,979 บาท
6 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia T3
Sony - Xperia T3
เริ่มต้นที่ 5,990 บาท
7 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z3 Compact
Sony - Xperia Z3 Compact
เริ่มต้นที่ 10,900 บาท
4 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z
Sony - Xperia Z
เริ่มต้นที่ 7,190 บาท
4 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z3+ 32GB ทองแดง
Sony - Xperia Z3+ 32GB ทองแดง
เริ่มต้นที่ 11,090 บาท
4 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia X 32GB ขาว
Sony - Xperia X 32GB ขาว
เริ่มต้นที่ 16,990 บาท
3 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia C3 Dual
Sony - Xperia C3 Dual
เริ่มต้นที่ 5,990 บาท
3 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z1
Sony - Xperia Z1
เริ่มต้นที่ 8,890 บาท
3 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z5 Compact 32GB ขาว
Sony - Xperia Z5 Compact 32GB ขาว
เริ่มต้นที่ 15,699 บาท
6 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia C5 Ultra
Sony - Xperia C5 Ultra
เริ่มต้นที่ 9,450 บาท
3 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia C4
Sony - Xperia C4
เริ่มต้นที่ 8,990 บาท
5 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M2 Aqua
Sony - Xperia M2 Aqua
เริ่มต้นที่ 5,390 บาท
4 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia XZ
Sony - Xperia XZ
เริ่มต้นที่ 23,990 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia E
Sony - Xperia E
เริ่มต้นที่ 3,990 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia E4
Sony - Xperia E4
เริ่มต้นที่ 4,490 บาท
4 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M5 16GB Black
Sony - Xperia M5 16GB Black
เริ่มต้นที่ 9,800 บาท
3 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M5 Dual
Sony - Xperia M5 Dual
เริ่มต้นที่ 9,799 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M2 Aqua 8GB ขาว
Sony - Xperia M2 Aqua 8GB ขาว
เริ่มต้นที่ 5,990 บาท
4 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia C4 Dual
Sony - Xperia C4 Dual
เริ่มต้นที่ 8,599 บาท
3 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia ZR
Sony - Xperia ZR
เริ่มต้นที่ 5,990 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia E1
Sony - Xperia E1
เริ่มต้นที่ 4,990 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia X Performance 32GB ขาว
Sony - Xperia X Performance 32GB ขาว
เริ่มต้นที่ 19,790 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M2 Dual
Sony - Xperia M2 Dual
เริ่มต้นที่ 5,995 บาท
3 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia C5 Ultra 16GB ดำ
Sony - Xperia C5 Ultra 16GB ดำ
เริ่มต้นที่ 9,450 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia C3
Sony - Xperia C3
เริ่มต้นที่ 5,990 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia ZR 8GB ดำ
Sony - Xperia ZR 8GB ดำ
เริ่มต้นที่ 6,900 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M
Sony - Xperia M
เริ่มต้นที่ 4,199 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia Z1 16GB ขาว
Sony - Xperia Z1 16GB ขาว
เริ่มต้นที่ 15,900 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia U
Sony - Xperia U
เริ่มต้นที่ 4,390 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia U 8GB ดำ
Sony - Xperia U 8GB ดำ
เริ่มต้นที่ 4,390 บาท
3 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia C
Sony - Xperia C
เริ่มต้นที่ 4,990 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia M5 Dual 16GB ขาว
Sony - Xperia M5 Dual 16GB ขาว
เริ่มต้นที่ 9,799 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia C 4GB ดำ
Sony - Xperia C 4GB ดำ
เริ่มต้นที่ 4,990 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia J
Sony - Xperia J
เริ่มต้นที่ 3,200 บาท
2 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia J 4GB ดำ
Sony - Xperia J 4GB ดำ
เริ่มต้นที่ 3,200 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia V
Sony - Xperia V
เริ่มต้นที่ 5,890 บาท
1 ข้อเสนอสุดฮอต
Sony Xperia L
Sony - Xperia L
เริ่มต้นที่ 6,890 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY แบตเตอรี่ Xperia Z , Xperia Z LTE , Xperia C , L36h , C6602 , C6603 แบตพร้อมเครื่องมือเปลี่ยน 2300 mAh 3.8V Li-ion Internal Battery Replacement with tools kit at 720.00 THB from Lazada
-40%
SONY - แบตเตอรี่ Xperia Z , Xperia Z LTE , Xperia C , L36h , C6602 , C6603 แบตพร้อมเครื่องมือเปลี่ยน 2300 mAh 3.8V Li-ion Internal Battery Replacement with tools kit
720 บาท 1,200 บาท
ซื้อเลยที่
Expansys
SONY Style-Up Cover SCR24 for Xperia Z3 at 34.99 USD from Expansys
SONY - Style-Up Cover SCR24 for Xperia Z3
1,223 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY Battery Xperia Z Ultra XL39H แบตพร้อมเครื่องมือเปลี่ยน Xperia Z Ultra XL39H 3000 mAh 3.8V Li-ion Internal Battery Replacement with tools kit for Xperia Z Ultra XL39H at 800.00 THB from Lazada
-33%
SONY - Battery Xperia Z Ultra XL39H แบตพร้อมเครื่องมือเปลี่ยน Xperia Z Ultra XL39H 3000 mAh 3.8V Li-ion Internal Battery Replacement with tools kit for Xperia Z Ultra XL39H
800 บาท 1,200 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY ชุดหูฟังสเตอริโอ H30 (สีขาว) STH30 Waterproof Stereo Headset HeadphonesWhite For Xperia Phone at 1300.00 THB from Lazada
-62%
SONY - ชุดหูฟังสเตอริโอ H30 (สีขาว) STH30 Waterproof Stereo Headset HeadphonesWhite For Xperia Phone
1,300 บาท 3,500 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY DK48 Magnetic Charging Dock Xperia Z3 Black at 999.00 THB from Lazada
-66%
SONY - DK48 Magnetic Charging Dock Xperia Z3 Black
999 บาท 2,990 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY Xperia C5 Smartphone 16GB สีดำ at 8990.00 THB from Lazada
-18%
SONY - Xperia C5 Smartphone 16GB สีดำ
8,990 บาท 10,990 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY แท่นชาร์จแบบแม่เหล็ก Magnetic Charger DK52 สำหรับ Xperia Z3+ / Z5 at 999.00 THB from Lazada
-58%
SONY - แท่นชาร์จแบบแม่เหล็ก Magnetic Charger DK52 สำหรับ Xperia Z3+ / Z5
999 บาท 2,399 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY XA ULTRA 16GB (สีขาว) + ฟิล์มโค้ง Focus Curved Fit + เคสใส Krusell at 12990.00 THB from Lazada
-18%
SONY - XA ULTRA 16GB (สีขาว) + ฟิล์มโค้ง Focus Curved Fit + เคสใส Krusell
12,990 บาท 15,990 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY เคสสำหรับสวมกล้อง DSC-QX10, DSC-QX100 Attachment Case สำหรับ Xperia Z รุ่น SPA-ACX1(Black) at 1395.00 THB from Lazada
-22%
SONY - เคสสำหรับสวมกล้อง DSC-QX10, DSC-QX100 Attachment Case สำหรับ Xperia Z รุ่น SPA-ACX1(Black)
1,395 บาท 1,790 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY Xperia Miro 4GB (Black) at 2500.00 THB from Lazada
-53%
SONY - Xperia Miro 4GB (Black)
2,500 บาท 5,400 บาท
ซื้อเลยที่
Central
SONY KRUSELL เคสโทรศัพท์มือถือ XPERIA Z5/Z5 DUAL รุ่น 60277 สีดำ at 495.00 THB from Central
SONY - KRUSELL เคสโทรศัพท์มือถือ XPERIA Z5/Z5 DUAL รุ่น 60277 สีดำ
495 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY Xperia XA Ultra F3216 16GBBlack (ประกันศูนย์ไทย) at 14290.00 THB from Lazada
-4%
SONY - Xperia XA Ultra F3216 16GBBlack (ประกันศูนย์ไทย)
14,290 บาท 14,990 บาท
ซื้อเลยที่
Expansys
SONY Xperia XA Ultra Dual F3216 at 389.99 USD from Expansys
SONY - Xperia XA Ultra Dual F3216
13,636 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY แบตเตอรี่ Xperia Z Ultra XL39H at 800.00 THB from Lazada
SONY - แบตเตอรี่ Xperia Z Ultra XL39H
800 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY Xperia Miro 4GB (White) at 2500.00 THB from Lazada
-53%
SONY - Xperia Miro 4GB (White)
2,500 บาท 5,400 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY Xperia XA Ultra Dual sim Lte 6\" 16GB Black Intl at 12799.00 THB from Lazada
-17%
SONY - Xperia XA Ultra Dual sim Lte 6\" 16GB Black Intl
12,799 บาท 15,595 บาท
ซื้อเลยที่
Thaimobileoutlet
SONY Xperia Z3 + 2Sim (Copper Gold) at 0.00 THB from Thaimobileoutlet
SONY - Xperia Z3 + 2Sim (Copper Gold)
21,190 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY XA ULTRA 16GB (สี Lime Gold) + เคส SONY Style Cover Flip SCR60 สี Lime Gold + ฟิล์มโค้ง Focus Curved Fit at 13990.00 THB from Lazada
-15%
SONY - XA ULTRA 16GB (สี Lime Gold) + เคส SONY Style Cover Flip SCR60 สี Lime Gold + ฟิล์มโค้ง Focus Curved Fit
13,990 บาท 16,570 บาท
ซื้อเลยที่
Expansys
SONY Xperia XA Ultra Dual F3216 at 389.99 USD from Expansys
SONY - Xperia XA Ultra Dual F3216
13,636 บาท
ซื้อเลยที่
Expansys
SONY Magnetic charging dock DK39 for Xperia Z2 Tablet at 54.99 USD from Expansys
SONY - Magnetic charging dock DK39 for Xperia Z2 Tablet
1,923 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY Z1 Compact Battery at 790.00 THB from Lazada
-33%
SONY - Z1 Compact Battery
790 บาท 1,190 บาท
ซื้อเลยที่
Expansys
SONY Smart Style-Up Cover SCR42 for Xperia Z5/Z5 Dual at 44.99 USD from Expansys
SONY - Smart Style-Up Cover SCR42 for Xperia Z5/Z5 Dual
1,573 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY Xperia XA Ultra F3216 16GB White (ประกันศูนย์ไทย) at 14290.00 THB from Lazada
-4%
SONY - Xperia XA Ultra F3216 16GB White (ประกันศูนย์ไทย)
14,290 บาท 14,990 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY Xperia XA Ultra F3216 16GBLime Gold (ประกันศูนย์ไทย) at 14290.00 THB from Lazada
-4%
SONY - Xperia XA Ultra F3216 16GBLime Gold (ประกันศูนย์ไทย)
14,290 บาท 14,990 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth SBH54(สีทอง) SBH54 Smart Bluetooth Headset Gold For Xperia Phone at 2999.00 THB from Lazada
-57%
SONY - ชุดหูฟังสเตอริโอ Bluetooth SBH54(สีทอง) SBH54 Smart Bluetooth Headset Gold For Xperia Phone
2,999 บาท 7,100 บาท
ซื้อเลยที่
Central
SONY KRUSELL เคสโทรศัพท์มือถือ XPERIA Z5 COMPACT รุ่น 60275 สีดำ at 495.00 THB from Central
SONY - KRUSELL เคสโทรศัพท์มือถือ XPERIA Z5 COMPACT รุ่น 60275 สีดำ
495 บาท
ซื้อเลยที่
Central
SONY KRUSELL เคสโทรศัพท์มือถือ XPERIA M5/M5 Dual รุ่น 60273 สีดำ at 495.00 THB from Central
SONY - KRUSELL เคสโทรศัพท์มือถือ XPERIA M5/M5 Dual รุ่น 60273 สีดำ
495 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY Xperia TX 3G 16GB(สีดำ) at 5990.00 THB from Lazada
-64%
SONY - Xperia TX 3G 16GB(สีดำ)
5,990 บาท 16,990 บาท
ซื้อเลยที่
Expansys
SONY Xperia XA Ultra Dual F3216 at 389.99 USD from Expansys
SONY - Xperia XA Ultra Dual F3216
13,636 บาท
ซื้อเลยที่
Expansys
SONY SCR54 Style Cover Flip for Xperia XA at 34.99 USD from Expansys
SONY - SCR54 Style Cover Flip for Xperia XA
1,223 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY SBH70 หูฟังบลูทูธ สำหรับ Xperia Phone (Blue) at 2500.00 THB from Lazada
-44%
SONY - SBH70 หูฟังบลูทูธ สำหรับ Xperia Phone (Blue)
2,500 บาท 4,500 บาท
ซื้อเลยที่
Thaimobileoutlet
SONY Xperia C5 Ultra-White at 0.00 THB from Thaimobileoutlet
SONY - Xperia C5 Ultra-White
12,900 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY เคส Xperia M5 (สีบานเย็น) at 420.00 THB from Lazada
SONY - เคส Xperia M5 (สีบานเย็น)
420 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
SONY ชุดหูฟังสเตอริโอ H30 (สีดำ) Waterproof Stereo Headset Headphones STH30 Black For Xperia at 1000.00 THB from Lazada
-60%
SONY - ชุดหูฟังสเตอริโอ H30 (สีดำ) Waterproof Stereo Headset Headphones STH30 Black For Xperia
1,000 บาท 2,500 บาท