มั่นใจ ปลอดภัยในการทำงานด้วยรองเท้าเซฟตี้จาก Safety Jogger ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายในการทำงาน คลิกที่นี่

_

ลิสต์ราคา safety jogger ยอดนิยมปี 2020

10 อันดับสินค้ายอดนิยม ราคา ร้านค้า
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ หุ้มข้อ พื้นรองเท้าป้องกันไฟฟ้า HRO รุ่น Climber EU: 40 ดำ 1,619 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย รองเท้าช่างไฟ หัวคอมโพสิต รุ่น PLUTO EH น้ำตาล EU:36 2,639 บาท Lazada
safety jogger รุ่น Desert รองเท้าผ้าใบ เซฟตี้ หุ้มข้อ รองเท้า รองเท้าเซฟตี้ ครีม EU: 38 1,169 บาท Lazada
safety jogger รุ่น X2020P รองเท้านิรภัยหุ้มส้นหนังกลับ สีน้ำตาลแก่ EU: 38 1,499 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย รองเท้าหัวเหล็ก สำหรับผู้หญิง รุ่น Bestgirl ดำ EU: 36 1,250 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย รุ่น Aura ดำ EU: 39 1,350 บาท Lazada
safety jogger รองเท้านิรภัย รองเท้าเซฟตี้ รองเท้าหัวเหล็ก รุ่น Desert brown น้ำตาล EU:40 900 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รุ่นเซฟตี้รัน Safetyrun ส่งฟรี รองเท้านิรภัย รองเท้าหัวเหล็ก รองเท้า ขาวขุ่น EU: 36 599 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย รุ่น Speedy ดำ EU:39 2,040 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รุ่น RUSH 1,769 บาท Lazada

Safety Jogger ประเทศไทย – ทำงานได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลอันตราย ถ้าปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน

ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานหรือในไซต์ก่อสร้างก็ตามที สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและจะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีการออกกฎความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมา ซึ่งในหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยนั้นไม่เพียงแต่สร้างความระมัดระวังให้กับผู้ปฏิบัติงานระหว่างทำงานเท่านั้น เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ขณะปฏิบัติงานก็มีความสำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, รองเท้า, หมวกกันน็อค เป็นต้น จะต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยและได้คุณภาพด้วย ซึ่ง Safety Jogger ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยในวันนี้

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน...สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

การปฏิบัติงานในโรงงานหรือในสถานที่ก่อสร้างนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก เพราะในการปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านี้จะมีอันตรายสูง มีความเสี่ยงต่อชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันอันตรายอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้ปฏิบัติงาน, วัตถุดิบ, เครื่องจักร, สินค้าของโรงงานนั้น ๆ ส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานมักเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์, ความประมาท และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งความปลอดภัยในการทำงานนั้นจะหมายถึงสภาวะที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับร่างกาย, ชีวิต และทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงานนั่นเอง การเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน ได้แก่

 • ตัวบุคคล ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ และมักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
 • สภาพแวดล้อม เช่น องค์กรหรือโรงงานที่มีการปฏิบัติงาน
 • อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร รู้ไว้สักนิด จะได้ป้องกันได้ทันท่วงที

สภาพการทำงานที่เสี่ยงอันตรายและไม่ปลอดภัย

 • อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรมีการชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ
 • พื้นที่บริเวณที่ปฏิบัติงานสกปรก และเต็มไปด้วยเศษวัสดุ น้ำ และน้ำมัน และไม่มีการจัดเก็บพื้นที่ให้เป็นระเบียบ
 • เครื่องจักรไม่ที่ที่กำบังหรือป้องกันส่วนที่อันตรายซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอันตรายได้
 • สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น มีเสียงดัง, มีอากาศร้อน, มีฝุ่นละอองมาก เป็นต้น

การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

ส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุมักเกิดจากตัวบุคคลเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็น 85% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเลยทีเดียว โดยมักพบได้จาก

 • ปฏิบัติงานโดยขาดความรู้ความชำนาญ
 • ผู้ปฏิบัติงานมีความประมาท เหม่อลอย
 • ผู้ปฏิบัติงานชอบลองของ ชอบเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยการหาทางลัดในการทำงานเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 • ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ตั้งไว้ เป็นต้น

ทำอย่างไรจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยงนั้น คุณสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่ตั้งไว้ให้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎเหล่านี้มักจะประกอบไปด้วย

 • กฎด้านเครื่องแต่งกาย จะต้องมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ไม่ใช่เน้นความสวยงามเป็นหลัก แต่เน้นด้านความปลอดภัยต่างหาก ซึ่งถ้าสถานที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้คุณสวมอุปกรณ์เซฟตี้ ก็ต้องสวมให้ครบอย่างเคร่งครัด ห้ามฝ่าฝืนกฎโดยเด็ดขาด
 • กฎด้านอาคารสถานที่ จะต้องมีการก่อสร้างอย่างถูกหลัก สามารถทนไฟได้ มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อการผุกร่อน นอกจากนี้ยังต้องมีการติดตั้งไฟฟ้า รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ภายในอาคารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้วย
 • กฎด้านเครื่องมือและเครื่องจักร จะต้องมีการป้องกันอันตรายอย่างเข้มงวด และต้องมีการจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วย
 • กฎด้านความสะอาดของสถานที่ปฏิบัติงาน ควรตั้งกฎให้มีการทำความสะอาดและจัดระเบียบสถานที่อยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
 • กฎด้านแสงสว่างภายในสถานที่ปฎิบัติงาน คือ ต้องมีการติดตั้งระบบไฟในตำแหน่งที่เหมาะสม และให้แสงสว่างได้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 • กฎด้านการระบายอากาศ จะต้องมีการไหลเวียนอากาศในบริเวณที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของอากาศที่ถ่ายเทเข้าออกด้วย เพราะในสถานที่เหล่านี้มักมีปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษมากเป็นพิเศษ จึงควรต้องให้มีการกรองอากาศสักนิด
 • กฎด้านการจัดเก็บและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ จะต้องมีการเก็บแยกเป็นประเภทอย่างเป็นระเบียบ สามารถหยิบใช้ได้ไม่สับสน นอกจากนี้ต้องมีการจัดระบบการเบิกจ่ายและส่งคืนอุปกรณ์ด้วย
 • กฎด้านระบบฉุกเฉิน คือ ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอในกรณีที่อาจมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาล, ระบบดับเพลิง, ทางออกฉุกเฉิน, เครื่องช่วยชีวิต, ระบบสัญญาณเตือนภัย, การฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน เป็นต้น

สินค้าอื่น ๆ ที่คุณอาจชอบ

สินค้าเพิ่มเติมจาก safety jogger ไทย

รองเท้านิรภัย safety jogger
NEW