มั่นใจ ปลอดภัยในการทำงานด้วยรองเท้าเซฟตี้จาก Safety Jogger ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันอันตรายในการทำงาน คลิกที่นี่

_

ลิสต์ราคา safety jogger ยอดนิยมปี 2021

10 อันดับสินค้ายอดนิยม ราคา ร้านค้า
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย รุ่น Xplore 1,750 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าผ้าใบเซฟตี้ รุ่น DESERT สีดำ ส่งฟรี รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย รองเท้าหัวเหล็ก รองเท้า (ขาว, EU: 37) 999 บาท Lazada
safety jogger CERES รองเท้านิรภัยหุ้มส้นหนังกลับ 1,699 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย รองเท้าหัวเหล็ก รุ่น Fitz 1,100 บาท Lazada
safety jogger รองเท้านิรภัยหุ้มข้อ No.37 เซฟตี้ โจ๊กเกอร์- SAFETYBOY 550 บาท LazMall by Lazada
safety jogger รุ่น Botanic รองเท้าเซฟตี้หุ้มข้อ (เทา, EU: 36) 959 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย รองเท้าหัวเหล็ก รุ่น Sahara brown (น้ำตาล, EU: 39) 1,500 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย รองเท้าหัวเหล็ก รุ่น SPEEDY 2,100 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รุ่นออแกนิค ORGANIC สีเทา รองเท้านิรภัย รองเท้าหัวเหล็ก รองเท้า (ขาวขุ่น, EU: 36) 1,176 บาท Lazada
safety jogger รองเท้าเซฟตี้ รองเท้านิรภัย รุ่น komodo (ดำ, EU: 39) 2,231 บาท Lazada

Safety Jogger ประเทศไทย – ทำงานได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลอันตราย ถ้าปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน

ในการทำงานด้านอุตสาหกรรมและก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานหรือในไซต์ก่อสร้างก็ตามที สิ่งที่ต้องคำนึงถึงและจะมองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน และนั่นก็เป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องมีการออกกฎความปลอดภัยในการทำงานขึ้นมา ซึ่งในหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยนั้นไม่เพียงแต่สร้างความระมัดระวังให้กับผู้ปฏิบัติงานระหว่างทำงานเท่านั้น เครื่องแต่งกายที่สวมใส่ขณะปฏิบัติงานก็มีความสำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า, รองเท้า, หมวกกันน็อค เป็นต้น จะต้องได้มาตรฐานความปลอดภัยและได้คุณภาพด้วย ซึ่ง Safety Jogger ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้วยในวันนี้

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน...สิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

การปฏิบัติงานในโรงงานหรือในสถานที่ก่อสร้างนั้นจะต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก เพราะในการปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านี้จะมีอันตรายสูง มีความเสี่ยงต่อชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้นจึงต้องมีการป้องกันอันตรายอย่างรัดกุม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวผู้ปฏิบัติงาน, วัตถุดิบ, เครื่องจักร, สินค้าของโรงงานนั้น ๆ ส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานมักเกิดขึ้นจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์, ความประมาท และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งความปลอดภัยในการทำงานนั้นจะหมายถึงสภาวะที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่อาจเกิดกับร่างกาย, ชีวิต และทรัพย์สินในขณะที่ปฏิบัติงานนั่นเอง การเกิดอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้นจาก 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน ได้แก่

 • ตัวบุคคล ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่าง ๆ และมักเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
 • สภาพแวดล้อม เช่น องค์กรหรือโรงงานที่มีการปฏิบัติงาน
 • อุปกรณ์เครื่องมือ และเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร รู้ไว้สักนิด จะได้ป้องกันได้ทันท่วงที

สภาพการทำงานที่เสี่ยงอันตรายและไม่ปลอดภัย

 • อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องจักรมีการชำรุดเสียหาย หรือเสื่อมคุณภาพ
 • พื้นที่บริเวณที่ปฏิบัติงานสกปรก และเต็มไปด้วยเศษวัสดุ น้ำ และน้ำมัน และไม่มีการจัดเก็บพื้นที่ให้เป็นระเบียบ
 • เครื่องจักรไม่ที่ที่กำบังหรือป้องกันส่วนที่อันตรายซึ่งอาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดอันตรายได้
 • สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย เช่น มีเสียงดัง, มีอากาศร้อน, มีฝุ่นละอองมาก เป็นต้น

การปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานที่เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย

ส่วนใหญ่แล้วอุบัติเหตุมักเกิดจากตัวบุคคลเป็นหลัก ซึ่งคิดเป็น 85% ของการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเลยทีเดียว โดยมักพบได้จาก

 • ปฏิบัติงานโดยขาดความรู้ความชำนาญ
 • ผู้ปฏิบัติงานมีความประมาท เหม่อลอย
 • ผู้ปฏิบัติงานชอบลองของ ชอบเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดยการหาทางลัดในการทำงานเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 • ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยที่ตั้งไว้ เป็นต้น

ทำอย่างไรจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ไร้ความเสี่ยง

ในการปฏิบัติงานให้ปลอดภัย ไร้ความเสี่ยงนั้น คุณสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่ตั้งไว้ให้ปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งกฎเหล่านี้มักจะประกอบไปด้วย

 • กฎด้านเครื่องแต่งกาย จะต้องมีความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน ไม่ใช่เน้นความสวยงามเป็นหลัก แต่เน้นด้านความปลอดภัยต่างหาก ซึ่งถ้าสถานที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ ให้คุณสวมอุปกรณ์เซฟตี้ ก็ต้องสวมให้ครบอย่างเคร่งครัด ห้ามฝ่าฝืนกฎโดยเด็ดขาด
 • กฎด้านอาคารสถานที่ จะต้องมีการก่อสร้างอย่างถูกหลัก สามารถทนไฟได้ มีความแข็งแกร่งและทนทานต่อการผุกร่อน นอกจากนี้ยังต้องมีการติดตั้งไฟฟ้า รวมไปถึงระบบต่าง ๆ ภายในอาคารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้วย
 • กฎด้านเครื่องมือและเครื่องจักร จะต้องมีการป้องกันอันตรายอย่างเข้มงวด และต้องมีการจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมด้วย
 • กฎด้านความสะอาดของสถานที่ปฏิบัติงาน ควรตั้งกฎให้มีการทำความสะอาดและจัดระเบียบสถานที่อยู่เสมอ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
 • กฎด้านแสงสว่างภายในสถานที่ปฎิบัติงาน คือ ต้องมีการติดตั้งระบบไฟในตำแหน่งที่เหมาะสม และให้แสงสว่างได้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 • กฎด้านการระบายอากาศ จะต้องมีการไหลเวียนอากาศในบริเวณที่ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงคุณภาพของอากาศที่ถ่ายเทเข้าออกด้วย เพราะในสถานที่เหล่านี้มักมีปริมาณฝุ่นละอองและมลพิษมากเป็นพิเศษ จึงควรต้องให้มีการกรองอากาศสักนิด
 • กฎด้านการจัดเก็บและควบคุมวัสดุอุปกรณ์ จะต้องมีการเก็บแยกเป็นประเภทอย่างเป็นระเบียบ สามารถหยิบใช้ได้ไม่สับสน นอกจากนี้ต้องมีการจัดระบบการเบิกจ่ายและส่งคืนอุปกรณ์ด้วย
 • กฎด้านระบบฉุกเฉิน คือ ต้องมีการเตรียมพร้อมอยู่เสมอในกรณีที่อาจมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปฐมพยาบาล, ระบบดับเพลิง, ทางออกฉุกเฉิน, เครื่องช่วยชีวิต, ระบบสัญญาณเตือนภัย, การฝึกอบรมด้านการช่วยเหลือและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงาน เป็นต้น
NEW