สินค้า
คูปอง
เทรนด์
ใช้ยังไง
x

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวPevonia Botanica

สินค้าทั้งหมด 44รายการ
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz
1,228 บาท 128,800 บาท
Strawberrynet

Creamy light-textured water-soluble facial wash Thoroughly sweeps away impurities & oiliness of T-zone Easily rinses off without leaving residue Blended with Rosemary & Grapefruit essential oil for nourishment Helps restore pure fresh & balanced skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Cleanser SpaTeen Blemished Skin Cleanser 120ml/4oz
1,027 บาท 78,500 บาท
Strawberrynet

A delightful citrus foaming cleanser Delivers effective dual exfoliation & deep cleansing Combines microspheres natural acids to fight bacteria Eliminates blemishes & prevents future breakouts Leaves skin perfectly clean refreshed & healthy

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica RS2 Gentle Cleanser RS2 Gentle Cleanser 120ml/4oz
1,690 บาท 169,200 บาท
Strawberrynet

A creamy water-soluble facial wash for hypersensitive skin Gently removes impurities & pollutants Incredibly calms & desensitizes skin while cleansing Empowered with Allantoin & French Rose essential oils Gives cooling & decongesting benefits Leaves skin clean fresh & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Hydrating Toner - Salon Size Hydrating Toner - Salon Size 500ml/17oz
2,718 บาท 322,100 บาท
Strawberrynet

An alcohol-free hydrating facial toner Helps complete cleansing process & prepare skin for further treatment Contains Hyaluronic Acid Licorice & Vitamin E to hydrate repair & revitalize skin Removes tap water impurities & repairs the first signs of aging Leaves skin clean radiant & youthful looking Perfect for all skin types

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer 50ml/1.7oz
3,704 บาท 378,400 บาท
Strawberrynet

A triphase revitalizing facial moisturizer Contains hydrosoluble Micro Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Marine Collagen & Marine Elastin to enhance skin elasticity Infused with Vitamin C for brightening action Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Unveils a firmer softer smoother clearer & younger looking complexion Perfect for all skin types except sensitive & acne

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum 30ml/1oz
3,704 บาท 378,400 บาท
Strawberrynet

A high-potency revitalizing facial serum Features a bio-microemulsified gel formula Contains hydrosoluble Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Infused with Vitamin C for brightening action Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Unveils a softer smoother clearer & younger looking complexion Perfect for all skin types except sensitive & acne

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Ligne Power Repair Hydrating Cleanser Ligne Power Repair Hydrating Cleanser 120ml/4oz
1,309 บาท 161,000 บาท
Strawberrynet

A hydrating anti-aging cleanser Helps effectively remove dirt excess oil & makeup Formulated with marine collagen & elastin to firm & re-sculpt facial contour Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Contains botanical extracts of oat & narcissus to pacify irritation Strengthens skin's lipid barrier for better moisture retention Gives no greasy residue or will not strip skin of its moisture Leaves skin calm smooth & youthful looking Ideal for normal to dry skin types

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Power Repair Hydrating Toner Power Repair Hydrating Toner 120ml/4oz
1,047 บาท 110,700 บาท
Strawberrynet

A hydrating anti-aging face toner Formulated with collagen & elastin to improve tone & texture Contains hyaluronic acid that retains moisture to plump skin Visibly lessens the look of fine lines & wrinkles Blended with Vitamin E for antioxidant & nourishing benefits Loaded with licorice root extract to unify skin tone Leaves skin soft smooth luminous & youthful looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Cleanser SpaTeen All Skin Types Cleanser 120ml/4oz
1,208 บาท 78,500 บาท
Strawberrynet

A delightful refreshing foam cleanser Effectively removes impurities debris & bacteria Prevents blackheads & future breakouts Leaves your face clean without dryness redness or irritation Indulges senses with an enticing strawberry aroma Suitable for all teen skin types including sensitive

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Multi-Active Hand Cream Multi-Active Hand Cream 50ml/1.7oz
1,530 บาท 173,100 บาท
Strawberrynet

Helps relieve & shield hands from aging & photo-damage Provides optimal UV protection to prevent sun damage Formulated with Vitamins A & E to nourish skin Blended with glycolic acid to exfoliate impurities & dead skin cells Reveals smooth & youthful looking hands

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum 30ml/1oz
6,240 บาท 666,300 บาท
Strawberrynet

A multi-active anti-aging facial serum Features a microemulsified gel texture for rapid absorption Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains supercharged de-agers like Collagen Retinol Elastin & other key actives Targets aging signs of aging & repairs from within Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Protects & energizes skin cells Unveils a firmer softer smoother more radiant & younger looking complexion

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Evolutive Eye Cream 30ml/1oz
2,577 บาท 271,700 บาท
Strawberrynet

Rich & non-greasy nourishing & smoothing Contains triphase homogenized formula Increases firmness & radiance around your eyes Squalane Vitamin A E & Chitosan Ascorbate work in harmony Reduces appearance of fine lines & wrinkles Lavishes you a youthful vibrant eye contour

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Dry Skin Cleanser Dry Skin Cleanser 200ml/6.8oz
1,208 บาท 128,800 บาท
Strawberrynet

This facial wash is delicately creamy fluffy & water-soluble Effectively removes impurities & dirt without leaving residue Repairing arnica & hydrating cucumber work well Helps skin maintain moisture balance & relieve dryness Leaves skin clean fresh & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Combination Skincare Solution - T-Zone Shine Control: Cleanser 50ml/1.7oz + Lotion 50ml/1.7oz + Cream20ml/0.7oz Combination Skincare Solution -
1,973 บาท 197,400 บาท
Strawberrynet

Combination Skincare Solution - T-Zone Shine Control: 1x Combination Skin Cleanser 50ml/1.7oz 1x Combination Skin Lotion 50ml/1.7oz 1x Balancing Combination Skin Cream 20ml/0.7ozIdeal both for personal use & as a gift

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser Gentle Exfoliating Cleanser 150ml/5oz
1,309 บาท 149,000 บาท
Strawberrynet

A mild yet effective facial scrub Features a unique creamy granular texture Effectively lifts away impurities toxins & dead skin cells Blended with Jojoba Beads Saponaria & Chamomile Leaves skin clean fresh & smooth Suitable for all skin types

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Hydrating Cleanser (Salon Size) Hydrating Cleanser (Salon Size) 500ml/17oz
3,261 บาท 362,300 บาท
Strawberrynet

Creamy textured water soluble facial cleanser Thoroughly removes skin impurities & pollutants Easily rinses away without any residue build up Perfectly combines Marine Collagenwith Marine Elastin Binds in skin moisture & protect hydrolipidic film Leaves skin clean fresh & supple

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Hydrating Sunscreen SPF 30 Hydrating Sunscreen SPF 30 150ml/5oz
1,651 บาท 191,200 บาท
Strawberrynet

Silky-smooth non-greasy homogenized emulsion Offers powerful protection against harmful UVA & UVB rays Prevents signs of premature aging on your face & body Enriched with Vitamins E C & B for extra nourishment Lightweight & quickly penetrates into skin To use: Apply during direct sun exposure over entire face & body. Re-apply during prolonged periods of sun exposure or swimming. Can also be used daily for general protection

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Foaming Cleanser Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Foaming Cleanser 120ml/4oz
1,550 บาท 161,000 บาท
Strawberrynet

A high-potency foaming facial gel wash Helps gently yet thoroughly cleanse skin Contains hydrosoluble Micro Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Leaves skin smooth radiant & even-toned Perfect for all skin types except sensitive & acne

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Sensitive Skin Cleanser Sensitive Skin Cleanser 200ml/6.9oz
1,148 บาท 128,800 บาท
Strawberrynet

A light weight water soluble facial wash Gently removes accumulated impurities & pollutants Chamomile & Calendula give calming & desensitizing benefits Soothing without causing redness & irritation Leaves you a clean fresh revitalized skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Aqua-Gel Foaming Cleanser Aqua-Gel Foaming Cleanser 200ml/6.8oz
1,510 บาท 151,100 บาท
Strawberrynet

Delivers rich delicate lather Provides thorough yet gentle cleansing Offers hydrating benefit for moisture balance Pampers your senses with masculine clean natural aroma Leaves skin clean fresh & comfortable Perfect to use after gym or sports

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Clarigel Exfoliating Cleanser Clarigel Exfoliating Cleanser 150ml/5oz
1,188 บาท 126,800 บาท
Strawberrynet

Uniquely combines Soapwort Triclosan Grapefruit Oil & Citric Acid Gentle yet thoroughly removes impurities & pollutants Uplifts dead cells from skin surface Delivers an intense cleansing effect for problem skin Leaves your face incredibly clear refreshed & bacteria-free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel C Evolutive Eye Gel 30ml/1oz
2,939 บาท 318,000 บาท
Strawberrynet

Light-textured eye gel with high-tech time-release sph้rulites Gives decongesting action to delicate eye zone throughout the day CombinesVitamin C Hyaluronic Acid with Ginkgo Biloba Effectively diminishes dark circles & under-eye puffiness Leaves you a visibly refreshed & regenerated eye contour

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Moisturizer SpaTeen Blemished Skin Moisturizer 50ml/1.7oz
1,349 บาท 96,600 บาท
Strawberrynet

Lightly textured fast absorbing hydrating moisturizer Contains a Micro-Matrix advanced time-release delivery system Uniquely blends Organic Benzoyl Peroxide & Organic Salicylic Acid Fights bacteria & heal blemishes contantly Helps prevent future breakouts Loaded with UV filters to screen away harmful sun rays Renders skin soft supple & healthy

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Phyto-Gel Cleanser Phyto-Gel Cleanser 200ml/6.8oz
1,691 บาท 169,200 บาท
Strawberrynet

A wonderfully aromatic non-alkaline facial wash Provides a soft lather for deep cleansing without drying out moisture Combines Saponaria Rosemary Lemon & Pine Sweeps away impurities & surface toxins Leaves skin crystal clear & fresh Suitable for all skin types

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel (Salon Size) C Evolutive Eye Gel (Salon Size) 60ml/2oz
4,489 บาท 503,200 บาท
Strawberrynet

Light-textured eye gel with high-tech time-release sph้rulites Gives decongesting action to delicate eye zone throughout the day CombinesVitamin C Hyaluronic Acid with Ginkgo Biloba Effectively diminishes dark circles & under-eye puffiness Leaves you a visibly refreshed & regenerated eye contour

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica De-Stress Eye Treatment - Eye Wrinkles (Salon Size) De-Stress Eye Treatment - Eye Wrinkles (Salon Size) 10x0.6ml
4,550 บาท 483,100 บาท
Strawberrynet

A potent anti-wrinkle eye treatment Formulated with Collagen Cryo to sleek crepiness & wrinkles Pacifies & relieves stressed skin Unveils firmer more brilliant & younger looking eye contours For professional use only

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Pevonia Botanica - Soothing Sensitive Skin Cream ครีมบํารุงเข้มข้นสูตรสําหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย
5,463 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−19%
Pevonia Botanica [ ซื้อ 1 แถม 1 ] Pevonia Botanica - Sensitive Skin Cleanser คลีนเซอร์สูตรสําหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย
2,110 บาท 2,637 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica [ ซื้อ 1 ได้ถึง 2 ] Pevonia Botanica - Phyto-Gel Cleanser เจลล้างทําความสะอาดสําหรับผิวมัน
3,120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Facial Cleanser - Combination to Oily Skin (Salon Size) Facial Cleanser - Combination to Oily Skin (Salon Size) 1000ml/34oz
4,831 บาท 573,700 บาท
Strawberrynet

Creamy light-textured water-soluble facial wash Thoroughly sweeps away impurities & oiliness of T-zone Easily rinses off without leaving residue Blended with Rosemary & Grapefruit essential oil for nourishment Helps restore pure fresh & balanced skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Easy-Glide Shaving Emulsion Easy-Glide Shaving Emulsion 200ml/6.8oz
1,772 บาท 197,300 บาท
Strawberrynet

A silky micro-emulsified shaving lotion for men Helps soften beard to facilitate razor glide & prevent razor burn Provides moisture to make skin feel comfortable Gives a non-invasive non-irritating shaving experience Leaves skin smooth & evenly shaved

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Pevonia Botanica Multi-Active Foot Cream (Salon Size) Multi-Active Foot Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
2,315 บาท 261,700 บาท
Strawberrynet

This cream keeps your feet deodorized hydrated & replenished Precisely combines Salicylic & Glycolic Acid Antibacterial & minimizes epidermal thickening on your soles Deeply moisturizing to soften hardened rough areas skin Leaves your feet smooth & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica [ ซื้อ 1 แถม 1 ] Pevonia Botanica - Hydrating Toner โทนเนอร์สูตรสําหรับผิวเริ่มมีริ้วรอย
2,812 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica [ ซื้อ 1 แถม 1 ] Pevonia Botanica - Hydrating Sun Screen SPF30 ครีมกันแดดเนื้อบางเบา
4,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−26%
Pevonia Botanica Pevonia Botanica - Sensitive Skin Lotion โทนเนอร์สูตรสําหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย
2,110 บาท 2,888 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Pevonia Botanica - Phyto-Aromatic Mist สเปรย์กันแดด
3,200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica [ ซื้อ 1 แถม 1] Pevonia Botanica - Dry Skin Cleanser คลีนเซอร์สูตรสําหรับผิวแห้ง
2,637 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Pevonia Botanica - Hydrating Toner โทนเนอร์สูตรสําหรับผิวเริ่มมีริ้วรอย
3,075 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Pevonia Botanica - Lumafirm Lumablanc Cream ครีมลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดํา
7,875 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−25%
Pevonia Botanica Pevonia Botanica - Lumafirm Repair Cream ครีมบํารุงยกกระชับ
6,770 บาท 9,125 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Pevonia Botanica - Phyto Gel Cleanser เจลล้างหน้าสูตรสําหรับผิวมัน
2,813 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Pevonia Botanica - Sensitive Skin Cleanser คลีนเซอร์นํ้านมสูตรสําหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย
2,888 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−26%
Pevonia Botanica Pevonia Botanica - Hydrating Cleanser ครีมล้างหน้าสูตรสําหรับผิวเริ่มมีริ้วรอย
2,250 บาท 3,075 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Pevonia Botanica - Aqua Gel Foaming Cleanser โฟมล้างหน้าสูตรสําหรับผู้ชาย
3,838 บาท
Lazada

ลิสต์ราคา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวPevonia Botanica ยอดนิยมปี 2018

10 อันดับสินค้ายอดนิยม ราคา ร้านค้า
Pevonia Botanica Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz 1,228 บาท Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Cleanser SpaTeen Blemished Skin Cleanser 120ml/4oz 1,027 บาท Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Gentle Cleanser RS2 Gentle Cleanser 120ml/4oz 1,690 บาท Strawberrynet
Pevonia Botanica Hydrating Toner - Salon Size Hydrating Toner - Salon Size 500ml/17oz 2,718 บาท Strawberrynet
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer 50ml/1.7oz 3,704 บาท Strawberrynet
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum 30ml/1oz 3,704 บาท Strawberrynet
Pevonia Botanica Ligne Power Repair Hydrating Cleanser Ligne Power Repair Hydrating Cleanser 120ml/4oz 1,309 บาท Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Hydrating Toner Power Repair Hydrating Toner 120ml/4oz 1,047 บาท Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Cleanser SpaTeen All Skin Types Cleanser 120ml/4oz 1,208 บาท Strawberrynet
Pevonia Botanica Multi-Active Hand Cream Multi-Active Hand Cream 50ml/1.7oz 1,530 บาท Strawberrynet
ยอดนิยม
-99% Pevonia Botanica Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz

มีให้เลือกทั้ง Strawberrynet 128,800 บาท 1,228 บาท ไปที่ร้านค้า

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวPevonia Botanica ไทย

ช้อปสินค้า Pevonia Botanica ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และส่วนลดสูงสุด 99 ที่ iprice เท่านั้น Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz, SpaTeen Blemished Skin Cleanser SpaTeen Blemished Skin Cleanser 120ml/4oz และ RS2 Gentle Cleanser RS2 Gentle Cleanser 120ml/4oz เป็นประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ Pevonia Botanica ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว แบรนด์อื่น ๆ อย่างเช่น Smooth-E, Giffarine และ Provamed ก็มีสินค้าชนิดเดียวกัน หากคุณอยากดูตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก Pevonia Botanica ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เพียงแค่ 1,027 บาท-7,875 บาท บาทก็เพียงพอสำหรับช้อปปิ้งสินค้า Pevonia Botanica ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว แล้ว Pevonia Botanica ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มี 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า, ดวงตา และ ผลิตภัณฑ์บำรุงมือ เมื่อพูดถึงสีของ Pevonia Botanica ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว สีเบจ เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

แคตตาล็อกสินค้า