เลื่อนขึ้น
ราคา
-
สี
สินค้าทั้งหมด 119รายการ
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Cleanser SpaTeen All Skin Types Cleanser 120ml/4oz at 1276.00 THB from Strawberrynet
−98%
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Cleanser SpaTeen All Skin Types Cleanser 120ml/4oz
1,276 บาท 82,900 บาท
Strawberrynet
A delightful refreshing foam cleanser Effectively removes impurities debris & bacteria Prevents blackheads & future breakouts Leaves your face clean without dryness redness or irritation Indulges senses with an enticing strawberry aroma Suitable for all teen skin types including sensitive
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Ligne Speciale YouthRenew Tinted Cream SPF 30 Ligne Speciale YouthRenew Tinted Cream SPF 30 30ml/1oz at 2041.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Ligne Speciale YouthRenew Tinted Cream SPF 30 Ligne Speciale YouthRenew Tinted Cream SPF 30 30ml/1oz
2,041 บาท 212,500 บาท
Strawberrynet
A multi-tasking lightweight tinted day cream Features a subtle natural tint to reduce the appearance of enlarged pores Formulated with Collagen Vitamin C & Green Olive Extracts Helps conceal & repair fine lines & wrinkles Infused with Flash Action Microsphere to deliver an instant radiance Refines enlarged pores while deeply hydrating skin Provides broad-spectrum UVA/UVB protection Creates a smooth flawless & youthful looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica SpaTeen Blemish-B-Gone SpaTeen Blemish-B-Gone 12ml/0.4oz at 1191.00 THB from Strawberrynet
−98%
Pevonia Botanica SpaTeen Blemish-B-Gone SpaTeen Blemish-B-Gone 12ml/0.4oz
1,191 บาท 93,500 บาท
Strawberrynet
An incredibly effective spot treatment Contains a Micro-Matrix advanced time-release delivery system Uniquely blends Organic Benzoyl Peroxide & Organic Salicylic Acid Fights bacteria & heal blemishes contantly Helps prevent future breakouts & hyperpigmentation Leaves skin even-toned & healthy
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Elastin Polypeptide With Sorghum (Salon Size) Elastin Polypeptide With Sorghum (Salon Size) 5x5ml/0.17oz at 2572.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Elastin Polypeptide With Sorghum (Salon Size) Elastin Polypeptide With Sorghum (Salon Size) 5x5ml/0.17oz
2,572 บาท 257,300 บาท
Strawberrynet
A high-performance anti-aging treatment Formulated with Sorghum a cereal plant extract whose juice is high in Vitamins B2 & C Helps improve skin hydration & stimulate collagen synthesis Contains plant derived polysaccharides & peptides to combat the visible signs of aging at cellular level Blended with marine elastin to firm & contour sagging areas Noticeably minimizes the appearance of fine lines & wrinkles Unveils a lifted smoother brighter more flexible & younger looking complexion For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Stem Cells Intensive Body Corrector Stem Cells Intensive Body Corrector 120ml/4oz at 3826.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Intensive Body Corrector Stem Cells Intensive Body Corrector 120ml/4oz
3,826 บาท 403,800 บาท
Strawberrynet
An intensive anti-aging body treatment Contains a unique anti-aging blend of Argan & Comfrey Stem Cells Infused with contouring & anti-aging natural ingredients Helps reduce cellulite uneven skin texture & other body aging concerns Reveals a firmer smoother & younger looking body To use: After shower or bath day or night apply all over body & massage well until absorbed concentrating on problem areas
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 6292.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
6,292 บาท 658,900 บาท
Strawberrynet
A groundbreaking peeling treatment Formulated with encapsulated enzymes in micro-sph้rides for maximum activity Contains Pineapple & Papaya enzymes to banish impurities blackheads dead cells sebum & toxins Offers easy & immediate deep surface cleansing Creates supple sleek invigorated & radiant skin For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Aqua-Gel Foaming Cleanser Aqua-Gel Foaming Cleanser 200ml/6.8oz at 1595.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Aqua-Gel Foaming Cleanser Aqua-Gel Foaming Cleanser 200ml/6.8oz
1,595 บาท 159,550 บาท
Strawberrynet
Delivers rich delicate lather Provides thorough yet gentle cleansing Offers hydrating benefit for moisture balance Pampers your senses with masculine clean natural aroma Leaves skin clean fresh & comfortable Perfect to use after gym or sports
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Purifying Skin Mask (Salon Size) Purifying Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 3954.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Purifying Skin Mask (Salon Size) Purifying Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
3,954 บาท 459,100 บาท
Strawberrynet
An antiseptic mask with rich blend of active ingredients Includes Glycolic Acid Zinc Oxide Sulfur & Camphor Gives healing soothing purifying & tightening benefits Reduces visible pore size & prevents bacteria growth Leaves skin calm refined & healthy To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Problematic Skin Lotion & Skin Cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) 5treatments at 8736.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) 5treatments
8,736 บาท 873,650 บาท
Strawberrynet
RS2 Rosacea Treatment (Salon Size): RS2 concentrate ampoules x 5ml/0.17oz seaweed micro-powder pouches x 5 gauze masks x 5 mask powder pouches x 5 Formulated with extracts of Green Tea Chamomile & Licorice Provides comforting soothing healing & decongesting benefits Unveils a calmer healthier & evenly-toned complexion Great for hyper-sensitive skin For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Mango-Passion Fruit (Salon Size) De-Aging Body Balm - Mango-Passion Fruit (Salon Size) 500ml/17oz at 9692.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Mango-Passion Fruit (Salon Size) De-Aging Body Balm - Mango-Passion Fruit (Salon Size) 500ml/17oz
9,692 บาท 998,900 บาท
Strawberrynet
A rich & creamy balm for all skin types Pampers senses with delightful aroma & silky texture Formulated with microemulsified Shea Butter & anti-aging tropical fruit extracts Enriched with Collagen & Elastin Polypeptides Retinol Pomegranate Gives effective replenishing & repairing benefits Leaves body skin velvety smooth & youthful
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 4400.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
4,400 บาท 573,900 บาท
Strawberrynet
An ultra rich creamy mask that rapidly heals dry skin Contains moisture-bonding hyaluronic acid to hydrate skin Blended with Vitamin E & Carotene for repairing Effectively revitalizes & regenerates skin Lavishes skin with a smooth supple & youthful complexion To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Dry Skin Lotion & Rejuvenating Dry Skin Cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Tension Relief Gel (Salon Size) Tension Relief Gel (Salon Size) 500ml/17oz at 4676.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Tension Relief Gel (Salon Size) Tension Relief Gel (Salon Size) 500ml/17oz
4,676 บาท 701,400 บาท
Strawberrynet
A refreshing & revitalizing treatment gel Helps sooth & relax stressed fatigued skin Formulated with Camphor Wood Extract & Menthol to stimulate blood circulation Leaves skin pleasantly cool & energized For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica RS2 Concentrate RS2 Concentrate 30ml/1oz at 3146.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica RS2 Concentrate RS2 Concentrate 30ml/1oz
3,146 บาท 354,900 บาท
Strawberrynet
A microemulsified essence to promote well being of skin Contains unique blend of Green Tea Licorice & Olibanum Provides immediate cooling & desensitizing relief Strengthens capillaries controls blotchiness & effectively decongest Leaves skin soothed comfortable & healthy Suitable for all skin types in particular rosacea & sensitive To use: Apply 5 to 7 drops on cleansed face & neck. Massage gently. Follow with RS2 Cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Reactive Skin Care Cream (New Packaging Salon Size) Reactive Skin Care Cream (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz at 6334.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Reactive Skin Care Cream (New Packaging Salon Size) Reactive Skin Care Cream (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz
6,334 บาท 828,900 บาท
Strawberrynet
A tri-phase homogenized & desensitizing cream Comforts & soothes supersensitive skin Defends skin from external irritants with Shea Butter Calendula & Horse Chestnut Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Leaves skin calm & comfortable Ideal for post-treatment care: laser resurfacing dermabrasion Retin A users
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Vitaminic Concentrate Vitaminic Concentrate 15ml/0.5oz at 1935.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Vitaminic Concentrate Vitaminic Concentrate 15ml/0.5oz
1,935 บาท 193,550 บาท
Strawberrynet
Non-greasy microemulsified essence Delicately aromatic & radically effective Counteracts excessive dryness dehydration & premature aging Blended with Mandarin Essential oil vitamins A & E Neutralizes the damaging effect of free radicals Leaves you a silky youthful skin To use: Apply 3-5 drops of this essence on cleansed face / neck. Massage gently. Avoid eye area
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturizer 50ml SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturi at 2997.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturizer 50ml SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturi
2,997 บาท 299,800 บาท
Strawberrynet
All Skin Types Kit: 1x SpaTeen Cleanser 120ml 1x SpaTeen Toner 120ml 1x SpaTeen Moisturizer 50ml 1x Bag
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Toner SpaTeen Blemished Skin Toner 120ml/4oz at 978.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Toner SpaTeen Blemished Skin Toner 120ml/4oz
978 บาท 97,900 บาท
Strawberrynet
Alcohol-free uniquely formulated toner to purify skin Helps remove impurities & excess oil to unclog pores Reduces blemishes & prevents future breakouts Indulges senses with an enticing citrus aroma Leaves skin fresh & healthy Recommended for blemish & blemish-prone skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist (Salon Size) Phyto-Aromatic Mist (Salon Size) 500ml/17oz at 2020.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist (Salon Size) Phyto-Aromatic Mist (Salon Size) 500ml/17oz
2,020 บาท 361,300 บาท
Strawberrynet
An invigorating & nourishing aromatic mist Formulated with Chamomile Calendula & French Rose Balances & recovers skin's natural moisture Leaves skin comfortable & pleasantly scented To use: Apply to skin any time during or after-sun exposure for instant nourishment
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Cream (New Packaging Salon Size) Balancing Combination Skin Cream (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz at 5803.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Cream (New Packaging Salon Size) Balancing Combination Skin Cream (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz
5,803 บาท 722,600 บาท
Strawberrynet
A lightweight fast absorbing facial moisturizer Enriched with hydrating Arnica Aloe & Lemon grass for moisture balance Controls oiliness in the T-zone & reduces visible pores Offers nourishment & UV protection to skin Leaves skin soft refined & shine-free Ideal for combination to oily skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) 5treatments at 5357.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) 5treatments
5,357 บาท 595,100 บาท
Strawberrynet
A therapeutic hydrating face mask Enriched with aloe vera to relieve traumatized skin Blended with Azulene a derivative of Chamomile for anti-inflammatory benefits Helps cure both post-operative & post-sunburn skin Restores calm & comfortable skin Great for sensitive & irritated skin For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer (Salon Product) Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer (Salon Product) 100ml/3 at 5463.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer (Salon Product) Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer (Salon Product) 100ml/3
5,463 บาท 680,100 บาท
Strawberrynet
A powerful resurfacing & anti-aging facial moisturizer Features a triphase homogenized formula that penetrates deeply to hydrate skin Contains squalane marine collagen marine elastin retinol & hyaluronic acid Helps correct pigmentation improve elasticity & fill in wrinkles Unveils a softer smoother brighter even-toned & younger looking complexion Perfect for all skin types except sensitive & acne
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica RS2 Care Cream RS2 Care Cream 50ml/1.7oz at 3019.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica RS2 Care Cream RS2 Care Cream 50ml/1.7oz
3,019 บาท 354,900 บาท
Strawberrynet
A tri-phase homogenized & soothing cream Formulated with Green Tea Licorice & Chamomile to calm & decongest skin Provides vaso-constricting repairing & hydrating benefits Offers extra UV protection to screen away harmful sunrays Leaves skin soft smooth clear & soothed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub (Salon Size) Silky Skin Body Scrub (Salon Size) 500g/17oz at 3125.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub (Salon Size) Silky Skin Body Scrub (Salon Size) 500g/17oz
3,125 บาท 348,600 บาท
Strawberrynet
A delightful creamy granular textured body polish Combines Jojoba Beads Rosemary Sage and Allantoin Removes dead cells impurities & residue build-up Smoothes away roughness & unveils radiant silky-soft skin Perfect for all skin types To use: Massage the cream on wet skin & rinse out. Follow with Body Moisturizer. Use on dry skin once or twice a week.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel (Salon Size) C Evolutive Eye Gel (Salon Size) 60ml/2oz at 4740.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel (Salon Size) C Evolutive Eye Gel (Salon Size) 60ml/2oz
4,740 บาท 531,400 บาท
Strawberrynet
Light-textured eye gel with high-tech time-release sph้rulites Gives decongesting action to delicate eye zone throughout the day CombinesVitamin C Hyaluronic Acid with Ginkgo Biloba Effectively diminishes dark circles & under-eye puffiness Leaves you a visibly refreshed & regenerated eye contour
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Hydrating Cleanser (Salon Size) Hydrating Cleanser (Salon Size) 500ml/17oz at 3444.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Hydrating Cleanser (Salon Size) Hydrating Cleanser (Salon Size) 500ml/17oz
3,444 บาท 382,600 บาท
Strawberrynet
Creamy textured water soluble facial cleanser Thoroughly removes skin impurities & pollutants Easily rinses away without any residue build up Perfectly combines Marine Collagenwith Marine Elastin Binds in skin moisture & protect hydrolipidic film Leaves skin clean fresh & supple
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour Power Repair Eye Contour 30ml/1oz at 2976.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour Power Repair Eye Contour 30ml/1oz
2,976 บาท 348,600 บาท
Strawberrynet
This eye care helps repair aging skin around your eyes Combines Glycolic Malic Acids & Hazel Nut Oil Visibly diminishes fine lines wrinkles & puffiness Replenishes essential moisture to relieve dryness Leaves eye zone velvety smooth supple & vibrant
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Sensitive Skin Cleanser Sensitive Skin Cleanser 200ml/6.9oz at 1212.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Sensitive Skin Cleanser Sensitive Skin Cleanser 200ml/6.9oz
1,212 บาท 131,800 บาท
Strawberrynet
A light weight water soluble facial wash Gently removes accumulated impurities & pollutants Chamomile & Calendula give calming & desensitizing benefits Soothing without causing redness & irritation Leaves you a clean fresh revitalized skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream 50ml/1.7oz at 6589.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream 50ml/1.7oz
6,589 บาท 675,900 บาท
Strawberrynet
A multi-active anti-aging facial cream Features a velvety fast-absorbing texture Developed with a tri-phasic delivery for optimum absorbency Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains supercharged de-agers like Collagen Retinol Elastin & other key actives Targets signs of aging & repairs from within Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Unveils a firmer softer smoother brighter nourished & younger looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Problematic Skin Care Cream Problematic Skin Care Cream 50ml/1.7oz at 1701.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Problematic Skin Care Cream Problematic Skin Care Cream 50ml/1.7oz
1,701 บาท 170,150 บาท
Strawberrynet
Light-textured fast absorbing non-greasy moisturizer Offers UV protection to screen away harmful sun rays Contains Glycolic Acid Calendula & Panthenol Helps soothe hydrate & desensitize Prevents pore clogging & appearance of blackheads Leaves skin soft supple & refined
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream (Tube Salon Size) Soothing Sensitive Skin Cream (Tube Salon Size) 200ml/6.8oz at 5824.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream (Tube Salon Size) Soothing Sensitive Skin Cream (Tube Salon Size) 200ml/6.8oz
5,824 บาท 850,200 บาท
Strawberrynet
An effective soothing cream for sensitive skin Formulated with triphase homogenized technology to energize & oxygenate skin Contains vaso-constricting Propolis healing Aloe & other potent actives Controls skin sensitivity & reduces redness or irritation Unveils soothed hydrated & even-toned skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Mask (Salon Size) Balancing Combination Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 5101.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Mask (Salon Size) Balancing Combination Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,101 บาท 616,400 บาท
Strawberrynet
Creamy non-drying kaolin based mask Helps hydrate brighten & purify your skin Enriched with Carrot oil Green Apple & vitamins for nourishment Indulges senses with delightful scent Leaves skin smooth luminous & perfectly balanced To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Combination Skin Lotion & Skin Cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Spot Treatment Spot Treatment 30ml/1oz at 2317.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Spot Treatment Spot Treatment 30ml/1oz
2,317 บาท 231,800 บาท
Strawberrynet
This treatment is formulated with powerful ingredients Includes Glycolic and Salicylic Acid Betaglucan & Aloe Ensures quick healing & purifying benefits Replenishes moisture for natural balance Prevents breakouts & bacteria growth Maintains your skin clear fresh & healthy To use: Apply sparingly on problem areas or all over the face as needed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Refining Marine d.n.a. Cream Refining Marine d.n.a. Cream 50ml/1.7oz at 3274.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Refining Marine d.n.a. Cream Refining Marine d.n.a. Cream 50ml/1.7oz
3,274 บาท 348,600 บาท
Strawberrynet
This fabulous triphase homogenized cream helps resurface your skin Contains renewing benefits of Marine d.n.a. & Squalane Tightens pores & improves elasticity Offers UV protection to screen away the harmful sun rays Leaves skin smooth refined & even-toned
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica After-Sun Soothing Gel After-Sun Soothing Gel 150ml/5oz at 1595.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica After-Sun Soothing Gel After-Sun Soothing Gel 150ml/5oz
1,595 บาท 161,500 บาท
Strawberrynet
A cooling refreshing gel to comfort skin after sun exposure Lightweight & fast absorbing Immediately decreases skin temperature Contains a potent compound of Proline & Water Lily extract Helps relieve painful sunburn & alleviate sun-sensitive skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) 5 treatments at 12137.00 THB from Strawberrynet
−98%
Pevonia Botanica Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) 5 treatments
12,137 บาท 612,100 บาท
Strawberrynet
A brightening anti-aging treatment Contains stabilized vitamin C & an advanced formulation of freeze-dried seaweed Helps minimize fine lines enhance elasticity & repair dull sun-damaged skin Reveals a firmer sleeker & revived
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Seaweed Exfoliating Soap Seaweed Exfoliating Soap 150g/5oz at 766.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Seaweed Exfoliating Soap Seaweed Exfoliating Soap 150g/5oz
766 บาท 76,650 บาท
Strawberrynet
This soap combines advanced ingredients with cutting-edge technologies Includes Green Coffee Extract Seaweed Kola Centella Asiatica & Elastin Stimulates circulation & reduces cellulite accumulations Offers slimming detoxifying firming & revitalizing benefits for your body Visibly smoothes out skin texture & minimizes signs of aging Unveils a reshaped improved body line & skin conditions
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz at 1297.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz
1,297 บาท 133,900 บาท
Strawberrynet
Creamy light-textured water-soluble facial wash Thoroughly sweeps away impurities & oiliness of T-zone Easily rinses off without leaving residue Blended with Rosemary & Grapefruit essential oil for nourishment Helps restore pure fresh & balanced skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum 30ml/1oz at 6589.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum 30ml/1oz
6,589 บาท 675,900 บาท
Strawberrynet
A multi-active anti-aging facial serum Features a microemulsified gel texture for rapid absorption Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains supercharged de-agers like Collagen Retinol Elastin & other key actives Targets aging signs of aging & repairs from within Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Protects & energizes skin cells Unveils a firmer softer smoother more radiant & younger looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Easy-Glide Shaving Emulsion Easy-Glide Shaving Emulsion 200ml/6.8oz at 1871.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Easy-Glide Shaving Emulsion Easy-Glide Shaving Emulsion 200ml/6.8oz
1,871 บาท 208,300 บาท
Strawberrynet
A silky micro-emulsified shaving lotion for men Helps soften beard to facilitate razor glide & prevent razor burn Provides moisture to make skin feel comfortable Gives a non-invasive non-irritating shaving experience Leaves skin smooth & evenly shaved
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) 1kg/34oz at 5845.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) 1kg/34oz
5,845 บาท 680,100 บาท
Strawberrynet
A gentle body scrub for all skin types Gives a pleasant aroma-sensory experience while cleansing Its fluffy lather removes impurities & toxins Negative ions & repairing tropical fruit extracts are quickly absorbed Unveils a velvety-smooth radiant & youthful skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Hydrating Toner - Salon Size Hydrating Toner - Salon Size 500ml/17oz at 2870.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Hydrating Toner - Salon Size Hydrating Toner - Salon Size 500ml/17oz
2,870 บาท 340,100 บาท
Strawberrynet
An alcohol-free hydrating facial toner Helps complete cleansing process & prepare skin for further treatment Contains Hyaluronic Acid Licorice & Vitamin E to hydrate repair & revitalize skin Removes tap water impurities & repairs the first signs of aging Leaves skin clean radiant & youthful looking Perfect for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Ligne Power Repair Hydrating Cleanser Ligne Power Repair Hydrating Cleanser 120ml/4oz at 1382.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Ligne Power Repair Hydrating Cleanser Ligne Power Repair Hydrating Cleanser 120ml/4oz
1,382 บาท 170,000 บาท
Strawberrynet
A hydrating anti-aging cleanser Helps effectively remove dirt excess oil & makeup Formulated with marine collagen & elastin to firm & re-sculpt facial contour Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Contains botanical extracts of oat & narcissus to pacify irritation Strengthens skin's lipid barrier for better moisture retention Gives no greasy residue or will not strip skin of its moisture Leaves skin calm smooth & youthful looking Ideal for normal to dry skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Aromatherapy Face Oil - Dry Devitalized Skin (Salon Size) Aromatherapy Face Oil - Dry Devitalized Skin (Salon Size) 60ml/2oz at 3380.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Aromatherapy Face Oil - Dry Devitalized Skin (Salon Size) Aromatherapy Face Oil - Dry Devitalized Skin (Salon Size) 60ml/2oz
3,380 บาท 403,800 บาท
Strawberrynet
A refreshing & nourishing oil to counteract dryness Hazel Nut Oil blended with Ylang-Ylang & Jasmine essential oil Superbly replenishes moisture for natural balance Helps skin restore suppleness & radiance Leaves you a revitalized complexion To use: Apply 3-5 drops of oil to cleansed & toned skin. Massage well. Avoid eye area.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica De-Stress Eye Treatment Ginkgo Biloba Sheet Mask (Salon Size) De-Stress Eye Treatment Ginkgo Biloba Sheet Mask (Salon Size) 10pcs at 2296.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica De-Stress Eye Treatment Ginkgo Biloba Sheet Mask (Salon Size) De-Stress Eye Treatment Ginkgo Biloba Sheet Mask (Salon Size) 10pcs
2,296 บาท 255,000 บาท
Strawberrynet
An anti-stress eye treatment Contains Gingko Biloba extracts to stimulate lymphatic capillaries to drain toxins Minimizes dark circles & puffiness Restores vibrant & ageless looking eye contours
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Sensitive Skin Lotion Sensitive Skin Lotion 200ml/6.8oz at 1233.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Sensitive Skin Lotion Sensitive Skin Lotion 200ml/6.8oz
1,233 บาท 129,600 บาท
Strawberrynet
Ultra-light alcohol-free lotion to complete cleansing process Calms & hydrates skin for moisture balance Features natural plant extracts including Calendula and Aloe Combats sensitivity & soothe irritation or redness Leaves skin cooling refreshing & vibrant Preps skin to achieve optimum benefits from skin care to follow
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple 150ml/5oz at 3316.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple 150ml/5oz
3,316 บาท 352,800 บาท
Strawberrynet
A rich & creamy balm for all skin types Pampers senses with delightful aroma & silky texture Formulated with microemulsified Shea Butter & anti-aging tropical fruit extracts Enriched with Collagen & Elastin Polypeptides Retinol Pomegranate Gives effective replenishing & repairing benefits Leaves body skin velvety smooth & youthful
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Spa Care For Him Collagen Boost Eye Contour Spa Care For Him Collagen Boost Eye Contour 30g/1oz at 2976.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Spa Care For Him Collagen Boost Eye Contour Spa Care For Him Collagen Boost Eye Contour 30g/1oz
2,976 บาท 314,600 บาท
Strawberrynet
An effective anti-aging eye treatment for men Formulated with an advanced neuropeptide to protect the fragile eye zone Contains marine collagen & marine elastin for anti-aging properties Helps firm skin around the eyes & promote collagen production Infused with hyaluronic acid to intensely hydrate skin Reduces the appearance of wrinkles & expression lines around the eyes Unveils a softer smoother & younger looking eye area To use: Apply day & night a small amount around eye contour. Use gentle tapping movements
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Aromatherapy Face Oil - Sensitive Skin (Salon Size) Aromatherapy Face Oil - Sensitive Skin (Salon Size) 60ml/2oz at 3380.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Aromatherapy Face Oil - Sensitive Skin (Salon Size) Aromatherapy Face Oil - Sensitive Skin (Salon Size) 60ml/2oz
3,380 บาท 391,100 บาท
Strawberrynet
A delicate & nourishing oil to heal sensitive skin Hazel nut oil blended with Neroli & Lavender essential oils Superbly replenishes moisture for natural balance Eliminates irritation / redness & restores suppleness Leaves you a silky calm complexion To use: Apply 3-5 drops of oil to cleansed & toned skin. Massage well. Avoid eye area
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream Soothing Sensitive Skin Cream 50ml/1.7oz at 2232.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream Soothing Sensitive Skin Cream 50ml/1.7oz
2,232 บาท 261,400 บาท
Strawberrynet
An effective soothing cream for sensitive skin Formulated with triphase homogenized technology to energize & oxygenate skin Contains vaso-constricting Propolis healing Aloe & other potent actives Controls skin sensitivity & reduces redness or irritation Unveils soothed hydrated & even-toned skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum 30ml/1oz at 3911.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum 30ml/1oz
3,911 บาท 399,600 บาท
Strawberrynet
A high-potency revitalizing facial serum Features a bio-microemulsified gel formula Contains hydrosoluble Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Infused with Vitamin C for brightening action Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Unveils a softer smoother clearer & younger looking complexion Perfect for all skin types except sensitive & acne
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Cream Lift and Glow Lumafirm Repair Cream Lift and Glow 50ml/1.7oz at 3741.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Cream Lift and Glow Lumafirm Repair Cream Lift and Glow 50ml/1.7oz
3,741 บาท 374,200 บาท
Strawberrynet
A high-performance reparative cream Formulated with the latest generation of repairing peptides & potent brightening actives Functions deeply & quickly in skin to combat free radicals Effectively repairs & re-defines the facial contour Unveils a firmer sleeker more radiant & flexible complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Power Repair Hydrating Toner Power Repair Hydrating Toner 120ml/4oz at 1106.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Power Repair Hydrating Toner Power Repair Hydrating Toner 120ml/4oz
1,106 บาท 112,600 บาท
Strawberrynet
A hydrating anti-aging face toner Formulated with collagen & elastin to improve tone & texture Contains hyaluronic acid that retains moisture to plump skin Visibly lessens the look of fine lines & wrinkles Blended with Vitamin E for antioxidant & nourishing benefits Loaded with licorice root extract to unify skin tone Leaves skin soft smooth luminous & youthful looking
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica RS2 Gentle Cleanser RS2 Gentle Cleanser 120ml/4oz at 1786.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica RS2 Gentle Cleanser RS2 Gentle Cleanser 120ml/4oz
1,786 บาท 178,650 บาท
Strawberrynet
A creamy water-soluble facial wash for hypersensitive skin Gently removes impurities & pollutants Incredibly calms & desensitizes skin while cleansing Empowered with Allantoin & French Rose essential oils Gives cooling & decongesting benefits Leaves skin clean fresh & comfortable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Lumablanc Cream Lumablanc Cream 40ml/1.4oz at 3316.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Lumablanc Cream Lumablanc Cream 40ml/1.4oz
3,316 บาท 340,100 บาท
Strawberrynet
An intensive high-potency brightening facial cream Developed with advanced Microsphere that delivers actives to the areas of concern Features an exclusive retinol delivery system for enhanced results Visibly reduces the appearance of hyper-pigmentation & sun-damaged skin Banishes dark spots & corrects skin tone. Unveils a clearer whiter more radiant & even-toned complexion To use: Apply a small amount to concerned areas of face as the last skincare step at night
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Clarigel Exfoliating Cleanser Clarigel Exfoliating Cleanser 150ml/5oz at 1254.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Clarigel Exfoliating Cleanser Clarigel Exfoliating Cleanser 150ml/5oz
1,254 บาท 129,600 บาท
Strawberrynet
Uniquely combines Soapwort Triclosan Grapefruit Oil & Citric Acid Gentle yet thoroughly removes impurities & pollutants Uplifts dead cells from skin surface Delivers an intense cleansing effect for problem skin Leaves your face incredibly clear refreshed & bacteria-free
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) 500ml/17oz at 9692.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) 500ml/17oz
9,692 บาท 969,300 บาท
Strawberrynet
A rich & creamy balm for all skin types Pampers senses with delightful aroma & silky texture Formulated with microemulsified Shea Butter & anti-aging tropical fruit extracts Enriched with Collagen & Elastin Polypeptides Retinol Pomegranate Gives effective replenishing & repairing benefits Leaves body skin velvety smooth & youthful
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Renewing Glycocides Cream Renewing Glycocides Cream 50ml/1.7oz at 2721.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Renewing Glycocides Cream Renewing Glycocides Cream 50ml/1.7oz
2,721 บาท 289,100 บาท
Strawberrynet
A triphase & homogenized cream to heal skin Offers UV protection to screen away damaging sun rays Combines Glycolic & Hyaluronic Acid Diminishes fine lines & improves skin texture Moisture-bonding properties prevent epidermal thickening Boosts cellular renewal & maintains optimum moisture leavel
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Dry Oil Body Moisturizer (Salon Size) Dry Oil Body Moisturizer (Salon Size) 500ml/17oz at 3656.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Dry Oil Body Moisturizer (Salon Size) Dry Oil Body Moisturizer (Salon Size) 500ml/17oz
3,656 บาท 403,800 บาท
Strawberrynet
Pampers your body skin with this aromatic moisturizer Non-oily & fast absorbing Features Squalane Lavender and Chamomile Effectively revitalizes & nourishes skin Leaves your body velvety soft radiant with a healthy glow
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Power Repair Firming Marine Elastin Cream Power Repair Firming Marine Elastin Cream 50ml/1.7oz at 3189.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Power Repair Firming Marine Elastin Cream Power Repair Firming Marine Elastin Cream 50ml/1.7oz
3,189 บาท 318,950 บาท
Strawberrynet
A triphase homogenized firming cream Combines Marine Elastin & Hyaluronic acid Gives ultimate repairing & tightening benefits Increases moisture level & improves skin elasticity Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Leaves skin smooth youthful & beautiful
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Green Coffee Concentrate (Salon Size) Green Coffee Concentrate (Salon Size) 4x15ml at 3401.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Green Coffee Concentrate (Salon Size) Green Coffee Concentrate (Salon Size) 4x15ml
3,401 บาท 382,600 บาท
Strawberrynet
A detoxifying treatment to smooth & boost body's texture Contains an advanced cellulite control ingredient pure 100% micronized green coffee Enriched with chlorogenic acid an antioxidant to banish fat deposits & prevent fat infiltration Provides moisturizing slimming & firming benefits Improves skin circulation diminishes toxins & fluid stagnation with a mild diuretic effect Reveals sleeker skin & svelter body contours
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) 500ml/17oz at 5484.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) 500ml/17oz
5,484 บาท 646,100 บาท
Strawberrynet
This body cream contains invigorating ingredients such as Guarana Extract Encourages circulation & effectively detoxifies skin Helps reduce cellulite especially around thighs & hips Melting texture & quickly penetrates into skin Renders you a toned slimmer-looking body To use: Massage gently onto dry skin concentrating on problematic cellulite areas
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Lumafirm Eye Contour Lift and Glow Lumafirm Eye Contour Lift and Glow 15ml/0.5oz at 2934.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Eye Contour Lift and Glow Lumafirm Eye Contour Lift and Glow 15ml/0.5oz
2,934 บาท 312,400 บาท
Strawberrynet
A powerful firming & anti-aging eye treatment Developed with Biomimetic Liposomic Technology an advanced delivery system Immediately & visibly fills in fine lines & wrinkles Rapidly banishes dark circles & puffiness around the eyes Unveils a softer smoother more lifted vibrant & younger looking eye area
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) 10treatments at 4039.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) 10treatments
4,039 บาท 425,100 บาท
Strawberrynet
Formulated with Retinol a pure form of Vitamin A for anti-oxidant action Helps stimulate skin regeneration & refine its texture Minimizes appearance of fine lines wrinkles Reveals smoother & younger looking lips & surrounded skin For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica RS2 Gentle Lotion RS2 Gentle Lotion 120ml/4oz at 1361.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica RS2 Gentle Lotion RS2 Gentle Lotion 120ml/4oz
1,361 บาท 136,150 บาท
Strawberrynet
A hydrating & refreshing facial lotion Features a gentle alcohol-free formula Infused with green tea licorice sorbitol & chamomile Helps soothe & decongest skin while easing irritation & blotchiness Completes a perfect cleansing program Leaves skin calm refreshed & comfortable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream 50ml/1.7oz at 2976.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream 50ml/1.7oz
2,976 บาท 344,300 บาท
Strawberrynet
A tri-phase homogenized anti-aging face cream Features a filmogenic formula to improve epidermal moisture level Contains Squalane & Marine Collagen for hydrating & anti-aging benefits Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Offers UV protection while replenishing vital nutrients Reveals a softer smoother plumper more elastic & younger looking complexion To use: Apply day & night to cleansed & toned face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 5378.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,378 บาท 807,700 บาท
Strawberrynet
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Scientifically proven pear seed extract combats dryness Reduces appearance of fine lines & wrinkles Added protection to screen away damaging UV rays Leaves skin velvety smooth supple & youthful
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub Silky Skin Body Scrub 200ml/6.8oz at 1595.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub Silky Skin Body Scrub 200ml/6.8oz
1,595 บาท 159,550 บาท
Strawberrynet
A delightful creamy granular textured body polish Combines Jojoba Beads Rosemary Sage and Allantoin Removes dead cells impurities & residue build-up Smoothes away roughness & unveils radiant silky-soft skin Perfect for all skin types To use: Massage the cream on wet skin & rinse out. Follow with Body Moisturizer. Use on dry skin once or twice a week.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream Smooth & Tone Body-Svelt Cream 200ml/6.8oz at 3061.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream Smooth & Tone Body-Svelt Cream 200ml/6.8oz
3,061 บาท 306,200 บาท
Strawberrynet
This body cream contains invigorating ingredients such as Guarana Extract Encourages circulation & effectively detoxifies skin Helps reduce cellulite especially around thighs & hips Melting texture & quickly penetrates into skin Renders you a toned slimmer-looking body To use: Massage gently onto dry skin concentrating on problematic cellulite areas
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Marine Collagen Cream 2020-P Marine Collagen Cream 2020-P 200g/6.8oz at 9544.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Marine Collagen Cream 2020-P Marine Collagen Cream 2020-P 200g/6.8oz
9,544 บาท 954,450 บาท
Strawberrynet
A tri-phase homogenized & deeply hydrating facial cream Contains Squalane & Marine Collagen for moisturizing & nourishing benefits Prevents & reduces the appearance of fine lines & wrinkles Protects skin against UV damage Skin appears smoother plumper replenished & younger looking Ideal for all deeply dehydrated skin with a dry tendency Can be used as a makeup base To use: Apply day & night a moderate amount to cleansed & toned face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Toner SpaTeen All Skin Types Toner 120ml/4oz at 978.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Toner SpaTeen All Skin Types Toner 120ml/4oz
978 บาท 97,900 บาท
Strawberrynet
A delightful refreshing toner to complete cleansing process Softens skin & fights bacteria Prevents blackheads & future breakouts Leaves your face fresh & pure Preps skin to receive benefits from skin care to follow Suitable for all teen skin types including sensitive
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Dry Oil Body Moisturizer Dry Oil Body Moisturizer 200ml/6.8oz at 1701.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Dry Oil Body Moisturizer Dry Oil Body Moisturizer 200ml/6.8oz
1,701 บาท 176,400 บาท
Strawberrynet
Pampers your body skin with this aromatic moisturizer Non-oily & fast absorbing Features Squalane Lavender and Chamomile Effectively revitalizes & nourishes skin Leaves your body velvety soft radiant with a healthy glow
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Reactive Skin Care Cream Reactive Skin Care Cream 50ml/1.7oz at 2423.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Reactive Skin Care Cream Reactive Skin Care Cream 50ml/1.7oz
2,423 บาท 257,200 บาท
Strawberrynet
A tri-phase homogenized & desensitizing cream Comforts & soothes supersensitive skin Defends skin from external irritants with Shea Butter Calendula & Horse Chestnut Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Leaves skin calm & comfortable Ideal for post-treatment care: laser resurfacing dermabrasion Retin A users
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist Phyto-Aromatic Mist 200ml/6.8oz at 1680.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist Phyto-Aromatic Mist 200ml/6.8oz
1,680 บาท 168,050 บาท
Strawberrynet
An invigorating & nourishing aromatic mist Formulated with Chamomile Calendula & French Rose Balances & recovers skin's natural moisture Leaves skin comfortable & pleasantly scented To use: Apply to skin any time during or after-sun exposure for instant nourishment
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica De-Stress Eye Treatment - Eye Wrinkles (Salon Size) De-Stress Eye Treatment - Eye Wrinkles (Salon Size) 10x0.6ml at 4804.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica De-Stress Eye Treatment - Eye Wrinkles (Salon Size) De-Stress Eye Treatment - Eye Wrinkles (Salon Size) 10x0.6ml
4,804 บาท 510,100 บาท
Strawberrynet
A potent anti-wrinkle eye treatment Formulated with Collagen Cryo to sleek crepiness & wrinkles Pacifies & relieves stressed skin Unveils firmer more brilliant & younger looking eye contours For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Soothing Gel Mask (Salon Product) Soothing Gel Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz at 3550.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Soothing Gel Mask (Salon Product) Soothing Gel Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz
3,550 บาท 425,100 บาท
Strawberrynet
An effective soothing facial mask Features a cooling gel texture Contains Aloe Vera Leaf Extract Calendula Officinalis Flower Extract & Allantoin Offers hydrating healing soothing & anti-inflammatory properties Instantly reduces irritation while diffusing redness & erythema Skin appears calmer clearer & feels more comfortable For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream Enzymo-Spherides Peeling Cream 50ml/1.7oz at 1892.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream Enzymo-Spherides Peeling Cream 50ml/1.7oz
1,892 บาท 195,500 บาท
Strawberrynet
An advanced cream that gives encapsulated enzymes in micro-sphrides Ensures maximum effect upon contact with your skin Contains Pineapple & Papaya enzymes Helps eliminate impurities blackheads dead cells sebum & toxins Leaves your skin smooth bright pure & healthy To use: Apply peeling cream over cleansed face / neck & leave on for 2 minutes. Work on this process again. Remove peeling with warm water & cleanse your face with appropriate cleanser
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz at 6377.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz
6,377 บาท 935,200 บาท
Strawberrynet
A high-potency anti-aging facial mask Features a groundbreaking X2 plant stem cell formula Contains supercharged agents like Collagen Retinol Elastin & other key actives Provides powerful anti-aging benefits & enables skin's stem cells to resume their activity Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Delivers deep hydration while repairing skin from inside out Unveils a firmer softer smoother more elastic & younger looking complexion For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica RS2 Care Cream (New Packaging Salon Size) RS2 Care Cream (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz at 8162.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica RS2 Care Cream (New Packaging Salon Size) RS2 Care Cream (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz
8,162 บาท 816,300 บาท
Strawberrynet
A tri-phase homogenized & soothing cream Formulated with Green Tea Licorice & Chamomile to calm & decongest skin Provides vaso-constricting repairing & hydrating benefits Offers extra UV protection to screen away harmful sunrays Leaves skin soft smooth clear & soothed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Eye Make-Up Remover (Salon Size) Eye Make-Up Remover (Salon Size) 1000ml/34oz at 4868.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Eye Make-Up Remover (Salon Size) Eye Make-Up Remover (Salon Size) 1000ml/34oz
4,868 บาท 637,600 บาท
Strawberrynet
Gently aqueous & non-irritating Contains Lettuce Cucumber & Arnica Thoroughly removes eye make-up without pressure Calming soothing & refreshing Also suitable for contact lenses or sensitive eyes
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Lumafirm Eye Contour Lift and Glow (Salon Size) Lumafirm Eye Contour Lift and Glow (Salon Size) 50ml/1.7oz at 5357.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Eye Contour Lift and Glow (Salon Size) Lumafirm Eye Contour Lift and Glow (Salon Size) 50ml/1.7oz
5,357 บาท 743,900 บาท
Strawberrynet
A powerful firming & anti-aging eye treatment Developed with Biomimetic Liposomic Technology an advanced delivery system Immediately & visibly fills in fine lines & wrinkles Rapidly banishes dark circles & puffiness around the eyes Unveils a softer smoother more lifted vibrant & younger looking eye area
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) 60ml/2oz at 3826.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) 60ml/2oz
3,826 บาท 497,300 บาท
Strawberrynet
Rich & non-greasy nourishing & smoothing Contains triphase homogenized formula Increases firmness & radiance around your eyes Squalane Vitamin A E & Chitosan Ascorbate work in harmony Reduces appearance of fine lines & wrinkles Lavishes you a youthful vibrant eye contour
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser (New Packaging Salon Size) Gentle Exfoliating Cleanser (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz at 1701.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser (New Packaging Salon Size) Gentle Exfoliating Cleanser (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz
1,701 บาท 170,150 บาท
Strawberrynet
A mild yet effective facial scrub Features a unique creamy granular texture Effectively lifts away impurities toxins & dead skin cells Blended with Jojoba Beads Saponaria & Chamomile Leaves skin clean fresh & smooth Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Aromatic Moor (Salon Size) Aromatic Moor (Salon Size) 5kg/176oz at 15792.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Aromatic Moor (Salon Size) Aromatic Moor (Salon Size) 5kg/176oz
15,792 บาท 1,912,900 บาท
Strawberrynet
Indulges yourself in a holistic bath from this aromatic moor Rich in Natural Black Moor & Pine Essential Oil Encourages healing while relieving fatigue aches & pain Promptly reduces tension & awakens your senses Experiences this time-proven anti-stress therapy since ancient times
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Preserve Body Moisturizer (Salon Size) Preserve Body Moisturizer (Salon Size) 500ml/17oz at 2508.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Preserve Body Moisturizer (Salon Size) Preserve Body Moisturizer (Salon Size) 500ml/17oz
2,508 บาท 318,800 บาท
Strawberrynet
Creamy light-textured emulsion to soothe body skin after shower or bath Features rich blend of Alpha Hydroxy Acids & repairing Vitamins B E Radically replenishes moisture relieves dryness & prevents chafing Leaves skin perfectly soft smooth & comfortable Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Ligne Speciale LipRenew Plump & De-Age Treatment Ligne Speciale LipRenew Plump & De-Age Treatment 15ml/0.5oz at 2126.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Ligne Speciale LipRenew Plump & De-Age Treatment Ligne Speciale LipRenew Plump & De-Age Treatment 15ml/0.5oz
2,126 บาท 233,800 บาท
Strawberrynet
A highly active anti-aging lip treatment Contains powerful ingredients like Collagen Hyaluronic Acid Sesame Seed Extract & Shea Butter Provides deeply moisturizing & repairing benefits Instantly plumps lines & wrinkles on & around lips while blurring imperfections Unveils fuller sexier & smoother lips Also great for smokers & to combat seasonal effects to the fragile lip area To use: Apply day or night a small quantity to lips around lip contour & laugh lines. Massage well until absorbed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser Gentle Exfoliating Cleanser 150ml/5oz at 1382.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser Gentle Exfoliating Cleanser 150ml/5oz
1,382 บาท 153,000 บาท
Strawberrynet
A mild yet effective facial scrub Features a unique creamy granular texture Effectively lifts away impurities toxins & dead skin cells Blended with Jojoba Beads Saponaria & Chamomile Leaves skin clean fresh & smooth Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Dry Skin Lotion Dry Skin Lotion 200ml/6.8oz at 1276.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Dry Skin Lotion Dry Skin Lotion 200ml/6.8oz
1,276 บาท 129,600 บาท
Strawberrynet
This delightful lotion to complete your cleansing process Alcohol-free. lightweight & quick absorbing Instantly hydrates skin to relieve dryness Healing Aloe combines with soothing Chamomile to refresh & soften Preps skin to achieve optimal benefits of skin care to follow
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Evolutive Eye Cream 30ml/1oz at 2721.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Evolutive Eye Cream 30ml/1oz
2,721 บาท 286,900 บาท
Strawberrynet
Rich & non-greasy nourishing & smoothing Contains triphase homogenized formula Increases firmness & radiance around your eyes Squalane Vitamin A E & Chitosan Ascorbate work in harmony Reduces appearance of fine lines & wrinkles Lavishes you a youthful vibrant eye contour
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Combination Skin Lotion Combination Skin Lotion 200ml/6.8oz at 1254.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Combination Skin Lotion Combination Skin Lotion 200ml/6.8oz
1,254 บาท 129,600 บาท
Strawberrynet
Alcohol-free lightweight toner to complete cleansing process Features Aloe to replenish moisture for balance Blended with Lactic Acid to control oil in T-zone Leaves your skin fresh supple & radiant Prepares skin to achieve maximum benefit of further skin care
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour (Salon Size) Power Repair Eye Contour (Salon Size) 60ml/2oz at 5101.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour (Salon Size) Power Repair Eye Contour (Salon Size) 60ml/2oz
5,101 บาท 595,100 บาท
Strawberrynet
This eye care helps repair aging skin around your eyes Combines Glycolic Malic Acids & Hazel Nut Oil Visibly diminishes fine lines wrinkles & puffiness Replenishes essential moisture to relieve dryness Leaves eye zone velvety smooth supple & vibrant
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Mattifying Oily Skin Cream Mattifying Oily Skin Cream 50ml/1.7oz at 1998.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Mattifying Oily Skin Cream Mattifying Oily Skin Cream 50ml/1.7oz
1,998 บาท 199,900 บาท
Strawberrynet
Light-textured fast absorbing non-greasy moisturizer Contains Lemon & Vitamin B complex to hydrate mattify skin Visibly controls excess oiliness for shine-free complexion Prevents breakouts & effectively refines your pores Offers UV protection to sreen away damaging sun rays Leaves your skin soft brilliant & healthy
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Hydrating Sunscreen SPF 30 Hydrating Sunscreen SPF 30 150ml/5oz at 1743.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Hydrating Sunscreen SPF 30 Hydrating Sunscreen SPF 30 150ml/5oz
1,743 บาท 195,500 บาท
Strawberrynet
Silky-smooth non-greasy homogenized emulsion Offers powerful protection against harmful UVA & UVB rays Prevents signs of premature aging on your face & body Enriched with Vitamins E C & B for extra nourishment Lightweight & quickly penetrates into skin To use: Apply during direct sun exposure over entire face & body. Re-apply during prolonged periods of sun exposure or swimming. Can also be used daily for general protection
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica DNA Polypeptide With Diacetyl Boldine (Salon Size) DNA Polypeptide With Diacetyl Boldine (Salon Size) 5x5ml/0.17oz at 2508.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica DNA Polypeptide With Diacetyl Boldine (Salon Size) DNA Polypeptide With Diacetyl Boldine (Salon Size) 5x5ml/0.17oz
2,508 บาท 250,900 บาท
Strawberrynet
An advanced anti-aging treatment Formulated with DNA & Diacetyl Boldine to hydrate & refine skin texture & tone Contains marine polypeptides to minimize fine lines & wrinkles while stimulating new cell growth Loaded with Boldine bark extract to illuminate hyperpigmentation & banish light scarring Reveals a sleeker even-toned & younger looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Eye Make-Up Remover Eye Make-Up Remover 200ml/6.8oz at 1276.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Eye Make-Up Remover Eye Make-Up Remover 200ml/6.8oz
1,276 บาท 138,200 บาท
Strawberrynet
Gently aqueous & non-irritating Contains Lettuce Cucumber & Arnica Thoroughly removes eye make-up without pressure Calming soothing & refreshing Also suitable for contact lenses or sensitive eyes
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Freeze-Dried Treatment: Freeze-Dried Vial 5g + Solution Bottle 10ml (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Freeze-Dried at 1552.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Freeze-Dried Treatment: Freeze-Dried Vial 5g + Solution Bottle 10ml (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Freeze-Dried
1,552 บาท 170,000 บาท
Strawberrynet
Stem Cells Phyto-Elite Freeze-Dried Treatment(Salon Product): 1x Freeze-Dried Vial 5g/0.17oz 1x Solution Bottle 10ml/0.33oz A revolutionary anti-aging freeze-dried treatment Formulated with Argan & Comfrey Stem Cells for rejuvenating benefits Contains supercharged ingredients like Collagen Retinol & Elastin Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Protects skin's naturally repairing stem cells Infused with Shea Butter & Aloe for hydrating & repairing properties Unveils a firmer smoother more radiant & younger looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) 4pcs at 1658.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) 4pcs
1,658 บาท 170,000 บาท
Strawberrynet
Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product): 1x Lumafirm Body Elixir 15ml/0.5oz 1x Lumafirm Micro-Release Massage Gel 30ml/1oz 1x Lumafirm Body Wrap 90ml/3oz 1x Lumafirm Body Moisturizer 30ml/1ozIdeal both for personal use & as a gift
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica LipRenew Plump & De-Age Treatment (Salon Size) LipRenew Plump & De-Age Treatment (Salon Size) 60ml/2oz at 6377.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica LipRenew Plump & De-Age Treatment (Salon Size) LipRenew Plump & De-Age Treatment (Salon Size) 60ml/2oz
6,377 บาท 765,100 บาท
Strawberrynet
A highly active anti-aging lip treatment Contains powerful ingredients like Collagen Hyaluronic Acid Sesame Seed Extract & Shea Butter Provides deeply moisturizing & repairing benefits Instantly plumps lines & wrinkles on & around lips while blurring imperfections Unveils fuller sexier & smoother lips Also great for smokers & to combat seasonal effects to the fragile lip area To use: Apply day or night a small quantity to lips around lip contour & laugh lines. Massage well until absorbed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Soothing Propolis Concentrate Soothing Propolis Concentrate 30ml/1oz at 2190.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Soothing Propolis Concentrate Soothing Propolis Concentrate 30ml/1oz
2,190 บาท 293,300 บาท
Strawberrynet
A rich micro-emulsified gel essence to heal sensitive skin Contains concentrated Propolis from France & lavender Vaso-constricting formulation effectively calms skin Offers antibacterial & decongesting benefits Leaves skin revitalized & strengthened To use: Apply 5-7 drops of this essence on cleansed face / neck. Wear alone or before any Pevonia Cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream (New Packaging Salon Size) Soothing Sensitive Skin Cream (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz at 6674.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream (New Packaging Salon Size) Soothing Sensitive Skin Cream (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz
6,674 บาท 850,200 บาท
Strawberrynet
An effective soothing cream for sensitive skin Formulated with triphase homogenized technology to energize & oxygenate skin Contains vaso-constricting Propolis healing Aloe & other potent actives Controls skin sensitivity & reduces redness or irritation Unveils soothed hydrated & even-toned skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Pevonia Botanica Spa Care For Him Collagen Boost Face Balm Spa Care For Him Collagen Boost Face Balm 50ml/1.7oz at 2976.00 THB from Strawberrynet
−99%
Pevonia Botanica Spa Care For Him Collagen Boost Face Balm Spa Care For Him Collagen Boost Face Balm 50ml/1.7oz
2,976 บาท 314,600 บาท
Strawberrynet
An effective anti-aging facial treatment for men Contains marine collagen & marine elastin for anti-aging properties Plumps fine lines & wrinkles while preventing further signs of aging Intensely moisturizes skin & banishes tightness Unveils a firmer softer smoother & younger looking complexion Perfect for all skin types To use: Apply in the morning a small amount to cleansed face & neck. Massage gently
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
*ราคาปรับปรุงเมื่อ 17 Jul 2560

Pevonia Botanica ไทย

คุณจะได้ส่วนลดมากถึง 99% เมื่อซื้อสินค้าจาก Pevonia Botanica ที่ iprice เช็กไอเท็มเบสต์เซลเลอร์ของ Pevonia Botanica อย่าง SpaTeen All Skin Types Cleanser SpaTeen All Skin Types Cleanser 120ml/4oz, Ligne Speciale YouthRenew Tinted Cream SPF 30 Ligne Speciale YouthRenew Tinted Cream SPF 30 30ml/1oz และ SpaTeen Blemish-B-Gone SpaTeen Blemish-B-Gone 12ml/0.4oz ที่แมตช์กับสไตล์ของคุณ สินค้าจาก Pevonia Botanica มีราคาอยู่ที่ 766 บาท ถึง 15,792 บาท บาท ที่ iprice Pevonia Botanica มีสินค้าหลากหลายประเภทของ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา และ ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย ที่ตรงตามความต้องการของคุณ สีโปรดของคุณคือสีอะไร? หลากสีสัน, สีเบจ และ สีเขียว เป็นสียอดนิยมและอินเทรนด์ที่สุดของ Pevonia Botanica


เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

ที่ iPrice เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยอีเมลของคุณจะใช้สำหรับตอบกลับความคิดเห็นที่คุณฝากไว้ให้เราเท่านั้น.

ขอบคุณ