เลื่อนขึ้น
ราคา
-
สี
สินค้าทั้งหมด 107รายการ
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Hydrating Toner Power Repair Hydrating Toner 120ml/4oz at 1148.00 THB from Strawberrynet
-1%
Pevonia Botanica Power Repair Hydrating Toner Power Repair Hydrating Toner 120ml/4oz
1,148 บาท 1,170 บาท
A hydrating anti-aging face toner Formulated with collagen & elastin to improve tone & texture Contains hyaluronic acid that retains moisture to plump skin Visibly lessens the look of fine lines & wrinkles Blended with Vitamin E for antioxidant & nourishing benefits Loaded with licorice root extract to unify skin tone Leaves skin soft smooth luminous & youthful looking
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Eye Make-Up Remover Eye Make-Up Remover 200ml/6.8oz at 1325.00 THB from Strawberrynet
-7%
Pevonia Botanica Eye Make-Up Remover Eye Make-Up Remover 200ml/6.8oz
1,325 บาท 1,434 บาท
Gently aqueous & non-irritating Contains Lettuce Cucumber & Arnica Thoroughly removes eye make-up without pressure Calming soothing & refreshing Also suitable for contact lenses or sensitive eyes
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Problematic Skin Care Cream Problematic Skin Care Cream 50ml/1.7oz at 1766.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Problematic Skin Care Cream Problematic Skin Care Cream 50ml/1.7oz
1,766 บาท 17,665 บาท
Light-textured fast absorbing non-greasy moisturizer Offers UV protection to screen away harmful sun rays Contains Glycolic Acid Calendula & Panthenol Helps soothe hydrate & desensitize Prevents pore clogging & appearance of blackheads Leaves skin soft supple & refined
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream 50ml/1.7oz at 6842.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream 50ml/1.7oz
6,842 บาท 7,018 บาท
A multi-active anti-aging facial cream Features a velvety fast-absorbing texture Developed with a tri-phasic delivery for optimum absorbency Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains supercharged de-agers like Collagen Retinol Elastin & other key actives Targets signs of aging & repairs from within Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Unveils a firmer softer smoother brighter nourished & younger looking complexion
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer 120ml/4oz at 2516.00 THB from Strawberrynet
-6%
Pevonia Botanica Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer 120ml/4oz
2,516 บาท 2,692 บาท
An effective rejuvenating body moisturizer Formulated with fast acting actives within advanced delivery systems Works deep within the skin for unparalleled targeted repair Refines skin texture while evening skin tone Infused with a sensuous refreshing aroma Body skin appears firmer softer smoother brighter & younger looking
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Care Cream RS2 Care Cream 50ml/1.7oz at 3134.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica RS2 Care Cream RS2 Care Cream 50ml/1.7oz
3,134 บาท 3,685 บาท
This tri-phase homogenized cream helps calm & decongest skin Formulated with Green Tea Licorice & Chamomile Provides vaso-constricting repairing & hydrating benefits Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Renders you a soft supple even-toned & healthy skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturizer 50ml SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturi at 3112.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturizer 50ml SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturi
3,113 บาท
All Skin Types Kit: 1x SpaTeen Cleanser 120ml 1x SpaTeen Toner 120ml 1x SpaTeen Moisturizer 50ml 1x Bag
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Toner SpaTeen Blemished Skin Toner 120ml/4oz at 1016.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Toner SpaTeen Blemished Skin Toner 120ml/4oz
1,016 บาท
Alcohol-free uniquely formulated toner to purify skin Helps remove impurities & excess oil to unclog pores Reduces blemishes & prevents future breakouts Indulges senses with an enticing citrus aroma Leaves skin fresh & healthy Recommended for blemish & blemish-prone skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Tropical Escape Papaya-Pineapple Creme Fraiche Wrap Tropical Escape Papaya-Pineapple Creme Fraiche Wrap 1kg/34oz at 4834.00 THB from Strawberrynet
-12%
Pevonia Botanica Tropical Escape Papaya-Pineapple Creme Fraiche Wrap Tropical Escape Papaya-Pineapple Creme Fraiche Wrap 1kg/34oz
4,834 บาท 5,517 บาท
A nourishing & repairing body wrap Enriched with Papaya & Pineapple extracts Cr่me Fra๎che natural butter & calcium Provides wrinkle-filling & rejuvenating benefits Highly concentrated with Vitamin A Collagen polypeptides & Elastin polypeptides Helps combat premature aging & sun damage Body skin appears firmer smoother nourished & younger looking
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub Silky Skin Body Scrub 200ml/6.8oz at 1656.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub Silky Skin Body Scrub 200ml/6.8oz
1,656 บาท 16,565 บาท
A delightful creamy granular textured body polish Combines Jojoba Beads Rosemary Sage and Allantoin Removes dead cells impurities & residue build-up Smoothes away roughness & unveils radiant silky-soft skin Perfect for all skin types To use: Massage the cream on wet skin & rinse out. Follow with Body Moisturizer. Use on dry skin once or twice a week.
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica After-Sun Soothing Gel After-Sun Soothing Gel 150ml/5oz at 1656.00 THB from Strawberrynet
-1%
Pevonia Botanica After-Sun Soothing Gel After-Sun Soothing Gel 150ml/5oz
1,656 บาท 1,677 บาท
A cooling refreshing gel to comfort skin after sun exposure Lightweight & fast absorbing Immediately decreases skin temperature Contains a potent compound of Proline & Water Lily extract Helps relieve painful sunburn & alleviate sun-sensitive skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Micro-Emulsion Massage Cream (Salon Size) Micro-Emulsion Massage Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 2583.00 THB from Strawberrynet
-9%
Pevonia Botanica Micro-Emulsion Massage Cream (Salon Size) Micro-Emulsion Massage Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
2,583 บาท 2,869 บาท
An anti-stress massage treatment Helps relax tensioned skin while improving circulation Delivers superior nourishment to relieve dehydrated skin Skin appears calmer more flexible & radiant
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumablanc Cream Lumablanc Cream 40ml/1.4oz at 3443.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Lumablanc Cream Lumablanc Cream 40ml/1.4oz
3,443 บาท 3,531 บาท
An intensive high-potency brightening facial cream Developed with advanced Microsphere that delivers actives to the areas of concern Features an exclusive retinol delivery system for enhanced results Visibly reduces the appearance of hyper-pigmentation & sun-damaged skin Banishes dark spots & corrects skin tone. Unveils a clearer whiter more radiant & even-toned complexion To use: Apply a small amount to concerned areas of face as the last skincare step at night
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour Power Repair Eye Contour 30ml/1oz at 3090.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour Power Repair Eye Contour 30ml/1oz
3,090 บาท 3,619 บาท
This eye care helps repair aging skin around your eyes Combines Glycolic Malic Acids & Hazel Nut Oil Visibly diminishes fine lines wrinkles & puffiness Replenishes essential moisture to relieve dryness Leaves eye zone velvety smooth supple & vibrant
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Firming Marine Elastin Cream Power Repair Firming Marine Elastin Cream 50ml/1.7oz at 3311.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Power Repair Firming Marine Elastin Cream Power Repair Firming Marine Elastin Cream 50ml/1.7oz
3,311 บาท 33,115 บาท
A triphase homogenized firming cream Combines Marine Elastin & Hyaluronic acid Gives ultimate repairing & tightening benefits Increases moisture level & improves skin elasticity Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Leaves skin smooth youthful & beautiful
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Aromatic Moor (Salon Size) Aromatic Moor (Salon Size) 5kg/176oz at 16398.00 THB from Strawberrynet
-17%
Pevonia Botanica Aromatic Moor (Salon Size) Aromatic Moor (Salon Size) 5kg/176oz
16,398 บาท 19,862 บาท
Indulges yourself in a holistic bath from this aromatic moor Rich in Natural Black Moor & Pine Essential Oil Encourages healing while relieving fatigue aches & pain Promptly reduces tension & awakens your senses Experiences this time-proven anti-stress therapy since ancient times
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Intensifier - D.N.A. & Diacetyl Boldine Power Repair Age Correction Intensifier - D.N.A. & Diacetyl Boldine 30ml/1o at 3178.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Intensifier - D.N.A. & Diacetyl Boldine Power Repair Age Correction Intensifier - D.N.A. & Diacetyl Boldine 30ml/1o
3,178 บาท 3,288 บาท
A revolutionary skin refining treatment Features a bio-microemulsified lightweight gel texture that is easily absorbed by skin Contains Marine D.N.A. & Gardenia Oil to visibly refine pores & the epidermal surface Improves uneven skin texture while deeply hydrating skin Delivers powerful actives deep within the skin for immediate results Unveils a smoother brighter & more refined complexion Ideal for dull dehydrated skin with large pores & an uneven texture
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Refining Marine d.n.a. Cream Refining Marine d.n.a. Cream 50ml/1.7oz at 3399.00 THB from Strawberrynet
-6%
Pevonia Botanica Refining Marine d.n.a. Cream Refining Marine d.n.a. Cream 50ml/1.7oz
3,399 บาท 3,619 บาท
This fabulous triphase homogenized cream helps resurface your skin Contains renewing benefits of Marine d.n.a. & Squalane Tightens pores & improves elasticity Offers UV protection to screen away the harmful sun rays Leaves skin smooth refined & even-toned
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel C Evolutive Eye Gel 30ml/1oz at 3223.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel C Evolutive Eye Gel 30ml/1oz
3,223 บาท 3,310 บาท
Light-textured eye gel with high-tech time-release sph้rulites Gives decongesting action to delicate eye zone throughout the day CombinesVitamin C Hyaluronic Acid with Ginkgo Biloba Effectively diminishes dark circles & under-eye puffiness Leaves you a visibly refreshed & regenerated eye contour
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) 1kg/34oz at 6069.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) 1kg/34oz
6,069 บาท 7,062 บาท
A gentle body scrub for all skin types Gives a pleasant aroma-sensory experience while cleansing Its fluffy lather removes impurities & toxins Negative ions & repairing tropical fruit extracts are quickly absorbed Unveils a velvety-smooth radiant & youthful skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Cream Lift & Glow (Salon Size) Lumafirm Repair Cream Lift & Glow (Salon Size) 200ml/6.8oz at 7548.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Cream Lift & Glow (Salon Size) Lumafirm Repair Cream Lift & Glow (Salon Size) 200ml/6.8oz
7,549 บาท
A high-performance reparative cream Formulated with the latest generation of repairing peptides & potent brightening actives Functions deeply & quickly in skin to combat free radicals Effectively repairs & re-defines the facial contour Unveils a firmer sleeker more radiant & flexible complexion
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz at 6621.00 THB from Strawberrynet
-31%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz
6,621 บาท 9,710 บาท
A high-potency anti-aging facial mask Features a groundbreaking X2 plant stem cell formula Contains supercharged agents like Collagen Retinol Elastin & other key actives Provides powerful anti-aging benefits & enables skin's stem cells to resume their activity Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Delivers deep hydration while repairing skin from inside out Unveils a firmer softer smoother more elastic & younger looking complexion For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Concentrate RS2 Concentrate 30ml/1oz at 3267.00 THB from Strawberrynet
-11%
Pevonia Botanica RS2 Concentrate RS2 Concentrate 30ml/1oz
3,267 บาท 3,685 บาท
A microemulsified essence to promote well being of skin Contains unique blend of Green Tea Licorice & Olibanum Provides immediate cooling & desensitizing relief Strengthens capillaries controls blotchiness & effectively decongest Leaves skin soothed comfortable & healthy Suitable for all skin types in particular rosacea & sensitive To use: Apply 5 to 7 drops on cleansed face & neck. Massage gently. Follow with RS2 Cream
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Hydrating Sunscreen SPF 30 Hydrating Sunscreen SPF 30 150ml/5oz at 1810.00 THB from Strawberrynet
-10%
Pevonia Botanica Hydrating Sunscreen SPF 30 Hydrating Sunscreen SPF 30 150ml/5oz
1,810 บาท 2,030 บาท
Silky-smooth non-greasy homogenized emulsion Offers powerful protection against harmful UVA & UVB rays Prevents signs of premature aging on your face & body Enriched with Vitamins E C & B for extra nourishment Lightweight & quickly penetrates into skin To use: Apply during direct sun exposure over entire face & body. Re-apply during prolonged periods of sun exposure or swimming. Can also be used daily for general protection
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Sensitive Skin Cleanser Sensitive Skin Cleanser 200ml/6.9oz at 1258.00 THB from Strawberrynet
-8%
Pevonia Botanica Sensitive Skin Cleanser Sensitive Skin Cleanser 200ml/6.9oz
1,258 บาท 1,368 บาท
A light weight water soluble facial wash Gently removes accumulated impurities & pollutants Chamomile & Calendula give calming & desensitizing benefits Soothing without causing redness & irritation Leaves you a clean fresh revitalized skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream (Salon Size) Soothing Sensitive Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 6047.00 THB from Strawberrynet
-31%
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream (Salon Size) Soothing Sensitive Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
6,047 บาท 8,828 บาท
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Freatures vaso-constricting Propolis healing Aloe & other potent actives Controls skin sensitivity & reduces redness / irritation Soothing & hydrating for an even-toned skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Hydrating Toner - Salon Size Hydrating Toner - Salon Size 500ml/17oz at 2980.00 THB from Strawberrynet
-15%
Pevonia Botanica Hydrating Toner - Salon Size Hydrating Toner - Salon Size 500ml/17oz
2,980 บาท 3,531 บาท
An alcohol-free hydrating facial toner Helps complete cleansing process & prepare skin for further treatment Contains Hyaluronic Acid Licorice & Vitamin E to hydrate repair & revitalize skin Removes tap water impurities & repairs the first signs of aging Leaves skin clean radiant & youthful looking Perfect for all skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Sensitive Skincare Solution Sensitive No More: Cleanser 50ml/1.7oz+Lotion 50ml/1.7oz+Cream 20ml/0.7oz Sensitive Skincare Solution Sensitive No at 2163.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Sensitive Skincare Solution Sensitive No More: Cleanser 50ml/1.7oz+Lotion 50ml/1.7oz+Cream 20ml/0.7oz Sensitive Skincare Solution Sensitive No
2,164 บาท
Sensitive No More Sensitive Skincare Solution: Sensitive Skin Cleanser 50ml/1.7oz Sensitive Skin Lotion (Toner) 50ml/1.7oz Sensitive Skin Cream 20ml/0.7oz Ideal both for personal use & as a gift
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lightening Mask (Salon Size) Lightening Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 5407.00 THB from Strawberrynet
-20%
Pevonia Botanica Lightening Mask (Salon Size) Lightening Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,407 บาท 6,841 บาท
Contains glycolic acid to remove old stratum corneum to enhance cells regeneration Reduces fine lines wrinkles & blemishes Blended with vitamin E-rich tocopherol a potent antioxidant Plus Lemon Fruit Extract & Peach Fruit Extract Reveals a more radiant & younger looking complexion For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) 60ml/2oz at 3973.00 THB from Strawberrynet
-23%
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) 60ml/2oz
3,973 บาท 5,164 บาท
Rich & non-greasy nourishing & smoothing Contains triphase homogenized formula Increases firmness & radiance around your eyes Squalane Vitamin A E & Chitosan Ascorbate work in harmony Reduces appearance of fine lines & wrinkles Lavishes you a youthful vibrant eye contour
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream Rejuvenating Dry Skin Cream 50ml/1.7oz at 2494.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream Rejuvenating Dry Skin Cream 50ml/1.7oz
2,494 บาท 2,604 บาท
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Scientifically proven pear seed extract combats dryness Reduces appearance of fine lines & wrinkles Added protection to screen away damaging UV rays Leaves skin velvety smooth supple & youthful
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser Gentle Exfoliating Cleanser 150ml/5oz at 1435.00 THB from Strawberrynet
-9%
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser Gentle Exfoliating Cleanser 150ml/5oz
1,435 บาท 1,589 บาท
A mild scrub with unique creamy granular texture Effectively lifts away impurities toxins & dead skin cells Blended with Jojoba Beads Saponaria & Chamomile Lavishes you a perfectly clean fresh & smooth complexion Suitable for all skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Toner SpaTeen All Skin Types Toner 120ml/4oz at 1016.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Toner SpaTeen All Skin Types Toner 120ml/4oz
1,016 บาท
A delightful refreshing toner to complete cleansing process Softens skin & fights bacteria Prevents blackheads & future breakouts Leaves your face fresh & pure Preps skin to receive benefits from skin care to follow Suitable for all teen skin types including sensitive
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Purifying Skin Mask (Salon Size) Purifying Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 4105.00 THB from Strawberrynet
-13%
Pevonia Botanica Purifying Skin Mask (Salon Size) Purifying Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
4,105 บาท 4,767 บาท
An antiseptic mask with rich blend of active ingredients Includes Glycolic Acid Zinc Oxide Sulfur & Camphor Gives healing soothing purifying & tightening benefits Reduces visible pore size & prevents bacteria growth Leaves skin calm refined & healthy To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Problematic Skin Lotion & Skin Cream
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing After Shaving Balm Soothing After Shaving Balm 50ml/1.7oz at 2450.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing After Shaving Balm Soothing After Shaving Balm 50ml/1.7oz
2,451 บาท
Extra light & fast absorbing skin care Offers moisturizing decongesting & desensitizing benefits Contains phyto extract green tea & ginkgo biloba for soothing action Eliminates redness caused by shaving & promotes healing Fights against the damage of free radicals Leaves skin soft supple & comfortable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Cellulite Activating Gel (Salon Size) Cellulite Activating Gel (Salon Size) 500ml/17oz at 10792.00 THB from Strawberrynet
-16%
Pevonia Botanica Cellulite Activating Gel (Salon Size) Cellulite Activating Gel (Salon Size) 500ml/17oz
10,792 บาท 12,888 บาท
An anti-cellulite body treatment gel Contains Menthol Dimethicone & Capryl Glycol Eliminates cellulite deposits & refines body contours Replenishes skin with superior hydration Unveils a re-shaped figure with smooth skin For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist Phyto-Aromatic Mist 200ml/6.8oz at 1744.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist Phyto-Aromatic Mist 200ml/6.8oz
1,744 บาท 17,445 บาท
An invigorating & nourishing aromatic mist Formulated with Chamomile Calendula & French Rose Balances & recovers skin's natural moisture Leaves skin comfortable & pleasantly scented To use: Apply to skin any time during or after-sun exposure for instant nourishment
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream 50ml/1.7oz at 3090.00 THB from Strawberrynet
-13%
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream 50ml/1.7oz
3,090 บาท 3,575 บาท
A tri-phase homogenized anti-aging face cream Features a filmogenic formula to improve epidermal moisture level Contains Squalane & Marine Collagen for hydrating & anti-aging benefits Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Offers UV protection while replenishing vital nutrients Reveals a softer smoother plumper more elastic & younger looking complexion To use: Apply day & night to cleansed & toned face & neck
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 6533.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
6,533 บาท 6,841 บาท
A groundbreaking peeling treatment Formulated with encapsulated enzymes in micro-sph้rides for maximum activity Contains Pineapple & Papaya enzymes to banish impurities blackheads dead cells sebum & toxins Offers easy & immediate deep surface cleansing Creates supple sleek invigorated & radiant skin For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Toner Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Toner 120ml/4oz at 1700.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Toner Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Toner 120ml/4oz
1,700 บาท 1,766 บาท
A high-potency revitalizing facial toner Features an active-rich alcohol-free formula Helps complete the cleansing process & prepare skin for further treatment Contains hydrosoluble Mirco Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Loaded with aloe for hydrating soothing & anti-inflammatory benefits Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Leaves skin smooth radiant & revitalized Perfect for all skin types except sensitive & acne
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Kit: Cleanser + Toner + Moisturizer + Bag SpaTeen Blemished Skin Kit: Cleanser + Toner + Moisturizer + Bag 3pcs+1bag at 4194.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Kit: Cleanser + Toner + Moisturizer + Bag SpaTeen Blemished Skin Kit: Cleanser + Toner + Moisturizer + Bag 3pcs+1bag
4,194 บาท 41,945 บาท
SpaTeen Blemished Skin Kit: 1x SpaTeen Exfoliant Cleanser 120ml/4oz 1x SpaTeen Toner 120ml/4oz 1x SpaTeen Moisturizer 50ml/1.7oz 1x Bag
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour (Salon Size) Power Repair Eye Contour (Salon Size) 60ml/2oz at 5297.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour (Salon Size) Power Repair Eye Contour (Salon Size) 60ml/2oz
5,297 บาท 6,179 บาท
This eye care helps repair aging skin around your eyes Combines Glycolic Malic Acids & Hazel Nut Oil Visibly diminishes fine lines wrinkles & puffiness Replenishes essential moisture to relieve dryness Leaves eye zone velvety smooth supple & vibrant
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) 4pcs at 1722.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) 4pcs
1,722 บาท 1,766 บาท
Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product): 1x Lumafirm Body Elixir 15ml/0.5oz 1x Lumafirm Micro-Release Massage Gel 30ml/1oz 1x Lumafirm Body Wrap 90ml/3oz 1x Lumafirm Body Moisturizer 30ml/1ozIdeal both for personal use & as a gift
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Eye Contour Lift and Glow Lumafirm Eye Contour Lift and Glow 15ml/0.5oz at 3046.00 THB from Strawberrynet
-6%
Pevonia Botanica Lumafirm Eye Contour Lift and Glow Lumafirm Eye Contour Lift and Glow 15ml/0.5oz
3,046 บาท 3,244 บาท
A powerful firming & anti-aging eye treatment Developed with Biomimetic Liposomic Technology an advanced delivery system Immediately & visibly fills in fine lines & wrinkles Rapidly banishes dark circles & puffiness around the eyes Unveils a softer smoother more lifted vibrant & younger looking eye area
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Dry Skin Lotion Dry Skin Lotion 200ml/6.8oz at 1325.00 THB from Strawberrynet
-1%
Pevonia Botanica Dry Skin Lotion Dry Skin Lotion 200ml/6.8oz
1,325 บาท 1,346 บาท
This delightful lotion to complete your cleansing process Alcohol-free. lightweight & quick absorbing Instantly hydrates skin to relieve dryness Healing Aloe combines with soothing Chamomile to refresh & soften Preps skin to achieve optimal benefits of skin care to follow
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 4569.00 THB from Strawberrynet
-23%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
4,569 บาท 5,959 บาท
An ultra rich creamy mask that rapidly heals dry skin Contains moisture-bonding hyaluronic acid to hydrate skin Blended with Vitamin E & Carotene for repairing Effectively revitalizes & regenerates skin Lavishes skin with a smooth supple & youthful complexion To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Dry Skin Lotion & Rejuvenating Dry Skin Cream
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Moisturizer SpaTeen Blemished Skin Moisturizer 50ml/1.7oz at 1479.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Moisturizer SpaTeen Blemished Skin Moisturizer 50ml/1.7oz
1,480 บาท
Lightly textured fast absorbing hydrating moisturizer Contains a Micro-Matrix advanced time-release delivery system Uniquely blends Organic Benzoyl Peroxide & Organic Salicylic Acid Fights bacteria & heal blemishes contantly Helps prevent future breakouts Loaded with UV filters to screen away harmful sun rays Renders skin soft supple & healthy
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Mask SpaTeen Blemished Skin Mask 50ml/1.7oz at 1126.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Mask SpaTeen Blemished Skin Mask 50ml/1.7oz
1,126 บาท
This antiseptic mask gives deep-pore cleansing action Fights bacteria & limits appearance of blemishes Prevents future breakouts Offers calming healing & refining benefits Leaves skin smooth pure & healthy
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Age-Defying Marine Collagen Cream (Salon Size) Age-Defying Marine Collagen Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 8254.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Age-Defying Marine Collagen Cream (Salon Size) Age-Defying Marine Collagen Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
8,255 บาท
A triphase homogenized cream to fight against skin aging Combines Squalane with Marine Collagen for replenishing vital nutrients Reduces appearance of fine lines & wrinkles Provides essential moisture & offers UV protection Leaves skin velvety smmoth soft & supple
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Ligne Power Repair Hydrating Cleanser Ligne Power Repair Hydrating Cleanser 120ml/4oz at 1435.00 THB from Strawberrynet
-18%
Pevonia Botanica Ligne Power Repair Hydrating Cleanser Ligne Power Repair Hydrating Cleanser 120ml/4oz
1,435 บาท 1,766 บาท
A hydrating anti-aging cleanser Helps effectively remove dirt excess oil & makeup Formulated with marine collagen & elastin to firm & re-sculpt facial contour Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Contains botanical extracts of oat & narcissus to pacify irritation Strengthens skin's lipid barrier for better moisture retention Gives no greasy residue or will not strip skin of its moisture Leaves skin calm smooth & youthful looking Ideal for normal to dry skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Cream (Salon Size) Balancing Combination Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 5098.00 THB from Strawberrynet
-32%
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Cream (Salon Size) Balancing Combination Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,098 บาท 7,503 บาท
A lightweight fast absorbing moisturizer Controls oiliness in T-zone & reduces visible pores Offers nourishment & UV protection for your skin Enriched with Arnica Aloe & Lemon Grass to hydrate for moisture balance Leaves your skin soft supple & refined
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) 5treatments at 5562.00 THB from Strawberrynet
-9%
Pevonia Botanica Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) 5treatments
5,562 บาท 6,179 บาท
A therapeutic hydrating face mask Enriched with aloe vera to relieve traumatized skin Blended with Azulene a derivative of Chamomile for anti-inflammatory benefits Helps cure both post-operative & post-sunburn skin Restores calm & comfortable skin Great for sensitive & irritated skin For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Freeze-Dried At-Home Intensifier Lumafirm Freeze-Dried At-Home Intensifier 3g/0.11oz at 1016.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Freeze-Dried At-Home Intensifier Lumafirm Freeze-Dried At-Home Intensifier 3g/0.11oz
1,016 บาท
A groundbreaking illuminating & reparative treatment Developed with freeze-dried technology & powerful ingredients to immediately firm skin Contains brightening agents sorghum & diacetyl boldine to improve skin's texture tone & reduce wrinkles Perfect for use between spa treatments Reveals a lifted sleeker & healthier looking complexion
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Facial Lotion - Combination to Oily Skin (Salon Size) Facial Lotion - Combination to Oily Skin (Salon Size) 1000ml/34oz at 4039.00 THB from Strawberrynet
-23%
Pevonia Botanica Facial Lotion - Combination to Oily Skin (Salon Size) Facial Lotion - Combination to Oily Skin (Salon Size) 1000ml/34oz
4,039 บาท 5,297 บาท
Alcohol-free refreshing lotion to complete cleansing process Blends Lactic Acid with Azulene to regulate sebum production Reduces oiliness & removes residue leftover Lends your skin pure fresh & brillaint Preps skin to absorb most benefits of further skin care
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Propolis Concentrate Soothing Propolis Concentrate 30ml/1oz at 2274.00 THB from Strawberrynet
-25%
Pevonia Botanica Soothing Propolis Concentrate Soothing Propolis Concentrate 30ml/1oz
2,274 บาท 3,045 บาท
A rich micro-emulsified gel essence to heal sensitive skin Contains concentrated Propolis from France & lavender Vaso-constricting formulation effectively calms skin Offers antibacterial & decongesting benefits Leaves skin revitalized & strengthened To use: Apply 5-7 drops of this essence on cleansed face / neck. Wear alone or before any Pevonia Cream
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Vitaminic Concentrate Vitaminic Concentrate 15ml/0.5oz at 2009.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Vitaminic Concentrate Vitaminic Concentrate 15ml/0.5oz
2,009 บาท 20,095 บาท
Non-greasy microemulsified essence Delicately aromatic & radically effective Counteracts excessive dryness dehydration & premature aging Blended with Mandarin Essential oil vitamins A & E Neutralizes the damaging effect of free radicals Leaves you a silky youthful skin To use: Apply 3-5 drops of this essence on cleansed face / neck. Massage gently. Avoid eye area
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Ligne Nymphea Mystique Escape Bath Salts Ligne Nymphea Mystique Escape Bath Salts 120g/4oz at 2252.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Ligne Nymphea Mystique Escape Bath Salts Ligne Nymphea Mystique Escape Bath Salts 120g/4oz
2,252 บาท 2,339 บาท
Gives an aroma therapeutic bath to alleviate tension Formulated with mineralized bath salts Contains lavender ylang-ylang & tangerine essential oils Leaves spirit & skin pacified relieved & energized
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream Enzymo-Spherides Peeling Cream 50ml/1.7oz at 1965.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream Enzymo-Spherides Peeling Cream 50ml/1.7oz
1,965 บาท 2,030 บาท
An advanced cream that gives encapsulated enzymes in micro-sphrides Ensures maximum effect upon contact with your skin Contains Pineapple & Papaya enzymes Helps eliminate impurities blackheads dead cells sebum & toxins Leaves your skin smooth bright pure & healthy To use: Apply peeling cream over cleansed face / neck & leave on for 2 minutes. Work on this process again. Remove peeling with warm water & cleanse your face with appropriate cleanser
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Mask Lift And Glow (Salon Size) Lumafirm Repair Mask Lift And Glow (Salon Size) 200ml/6.8oz at 4414.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Mask Lift And Glow (Salon Size) Lumafirm Repair Mask Lift And Glow (Salon Size) 200ml/6.8oz
4,415 บาท
A powerful reparative & anti-aging mask Developed with a revolutionary patented freeze-dried technology Helps fight against signs of aging Reveals a firmer lifted brighter & younger looking complexion For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Renewing Glycocides Cream Renewing Glycocides Cream 50ml/1.7oz at 2825.00 THB from Strawberrynet
-5%
Pevonia Botanica Renewing Glycocides Cream Renewing Glycocides Cream 50ml/1.7oz
2,825 บาท 3,001 บาท
A triphase & homogenized cream to heal skin Offers UV protection to screen away damaging sun rays Combines Glycolic & Hyaluronic Acid Diminishes fine lines & improves skin texture Moisture-bonding properties prevent epidermal thickening Boosts cellular renewal & maintains optimum moisture leavel
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Clarigel Exfoliating Cleanser Clarigel Exfoliating Cleanser 150ml/5oz at 1303.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Clarigel Exfoliating Cleanser Clarigel Exfoliating Cleanser 150ml/5oz
1,303 บาท 1,346 บาท
Uniquely combines Soapwort Triclosan Grapefruit Oil & Citric Acid Gentle yet thoroughly removes impurities & pollutants Uplifts dead cells from skin surface Delivers an intense cleansing effect for problem skin Leaves your face incredibly clear refreshed & bacteria-free
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Intensifier - Elastin & Sorghum Power Repair Age Correction Intensifier - Elastin & Sorghum 30ml/1oz at 3090.00 THB from Strawberrynet
-1%
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Intensifier - Elastin & Sorghum Power Repair Age Correction Intensifier - Elastin & Sorghum 30ml/1oz
3,090 บาท 3,134 บาท
A revolutionary firming & repairing treatment Features a bio-microemulsified lightweight gel texture that is easily absorbed by skin Formulated with Marine Elastin to improve elasticity of skin Blended with Jasmine Oil for moisturizing & healing benefits Loaded with Sorghum to improve texture & enhance skin firmness Effectively combats premature signs of aging Unveils a smoother brighter more lifted & younger looking complexion
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Sensitive Skin Lotion Sensitive Skin Lotion 200ml/6.8oz at 1280.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica Sensitive Skin Lotion Sensitive Skin Lotion 200ml/6.8oz
1,280 บาท 1,346 บาท
Ultra-light alcohol-free lotion to complete cleansing process Calms & hydrates skin for moisture balance Features natural plant extracts including Calendula and Aloe Combats sensitivity & soothe irritation or redness Leaves skin cooling refreshing & vibrant Preps skin to achieve optimum benefits from skin care to follow
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Formula Ampoule (Salon Product) Soothing Formula Ampoule (Salon Product) 5x5ml/0.17oz at 2097.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Formula Ampoule (Salon Product) Soothing Formula Ampoule (Salon Product) 5x5ml/0.17oz
2,098 บาท
Contains Horse Chestnut Extract & Calendula Officinalis Flower Extract Blended with Aloe Barbadensis Leaf Gel Provides soothing healing & anti-irritation benefits Skin appears calm & healthy For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Combination Skin Lotion Combination Skin Lotion 200ml/6.8oz at 1303.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Combination Skin Lotion Combination Skin Lotion 200ml/6.8oz
1,303 บาท 1,346 บาท
Alcohol-free lightweight toner to complete cleansing process Features Aloe to replenish moisture for balance Blended with Lactic Acid to control oil in T-zone Leaves your skin fresh supple & radiant Prepares skin to achieve maximum benefit of further skin care
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream Smooth & Tone Body-Svelt Cream 200ml/6.8oz at 3178.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream Smooth & Tone Body-Svelt Cream 200ml/6.8oz
3,179 บาท
This body cream contains invigorating ingredients such as Guarana Extract Encourages circulation & effectively detoxifies skin Helps reduce cellulite especially around thighs & hips Melting texture & quickly penetrates into skin Renders you a toned slimmer-looking body To use: Massage gently onto dry skin concentrating on problematic cellulite areas
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Cream Balancing Combination Skin Cream 50ml/1.7oz at 2141.00 THB from Strawberrynet
-7%
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Cream Balancing Combination Skin Cream 50ml/1.7oz
2,141 บาท 2,317 บาท
A lightweight fast absorbing moisturizer Controls oiliness in T-zone & reduces visible pores Offers nourishment & UV protection for your skin Enriched with Arnica Aloe & Lemon Grass to hydrate for moisture balance Leaves your skin soft supple & refined
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Moisturizer SpaTeen All Skin Types Moisturizer 50ml/1.7oz at 1192.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Moisturizer SpaTeen All Skin Types Moisturizer 50ml/1.7oz
1,193 บาท
Light melting textured moisturizer that instantly penetrates into skin Gives continuous & gentle exfoliation to remove dead cells & blemish-causing build-up Deeply hydrates skin for optimum balance Features UV filters to screen away harmful sun rays Leaves skin soft supple & healthy Suitable for all teen skin types including sensitive
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Cleanser SpaTeen All Skin Types Cleanser 120ml/4oz at 1325.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Cleanser SpaTeen All Skin Types Cleanser 120ml/4oz
1,325 บาท
A delightful refreshing foam cleanser Effectively removes impurities debris & bacteria Prevents blackheads & future breakouts Leaves your face clean without dryness redness or irritation Indulges senses with an enticing strawberry aroma Suitable for all teen skin types including sensitive
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica C Complexe C Complexe 30ml/1oz at 4171.00 THB from Strawberrynet
-1%
Pevonia Botanica C Complexe C Complexe 30ml/1oz
4,171 บาท 4,237 บาท
A unique fast absorbing microemulsified gel Increases skin radiance with rejuvenating C Complexe Vitamin C & Hyaluronic Acid work in harmony to hydrate & improve skin Loaded with repairing antioxidants to combat free radicals Renders you a smooth luminous & youthful skin To use: Apply 5 to 7 drops over your face & neck in evening. Massage gently until absorbed
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemish-B-Gone SpaTeen Blemish-B-Gone 12ml/0.4oz at 1236.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemish-B-Gone SpaTeen Blemish-B-Gone 12ml/0.4oz
1,236 บาท
An incredibly effective spot treatment Contains a Micro-Matrix advanced time-release delivery system Uniquely blends Organic Benzoyl Peroxide & Organic Salicylic Acid Fights bacteria & heal blemishes contantly Helps prevent future breakouts & hyperpigmentation Leaves skin even-toned & healthy
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) 5treatments at 9071.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) 5treatments
9,071 บาท 90,715 บาท
RS2 Rosacea Treatment (Salon Size): RS2 concentrate ampoules x 5ml/0.17oz seaweed micro-powder pouches x 5 gauze masks x 5 mask powder pouches x 5 Formulated with extracts of Green Tea Chamomile & Licorice Provides comforting soothing healing & decongesting benefits Unveils a calmer healthier & evenly-toned complexion Great for hyper-sensitive skin For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz at 1347.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz
1,347 บาท 1,390 บาท
Creamy light-textured water-soluble facial wash Thoroughly sweeps away impurities & oiliness of T-zone Easily rinses off without leaving residue Blended with Rosemary & Grapefruit essential oil for nourishment Helps restore pure fresh & balanced skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Dry Oil Body Moisturizer Dry Oil Body Moisturizer 200ml/6.8oz at 1766.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Dry Oil Body Moisturizer Dry Oil Body Moisturizer 200ml/6.8oz
1,766 บาท 1,832 บาท
Pampers your body skin with this aromatic moisturizer Non-oily & fast absorbing Features Squalane Lavender and Chamomile Effectively revitalizes & nourishes skin Leaves your body velvety soft radiant with a healthy glow
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Gentle Lotion RS2 Gentle Lotion 120ml/4oz at 1413.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica RS2 Gentle Lotion RS2 Gentle Lotion 120ml/4oz
1,413 บาท 14,135 บาท
A hydrating & refreshing facial lotion Features a gentle alcohol-free formula Infused with green tea licorice sorbitol & chamomile Helps soothe & decongest skin while easing irritation & blotchiness Completes a perfect cleansing program Leaves skin calm refreshed & comfortable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) 500ml/17oz at 10064.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) 500ml/17oz
10,064 บาท 10,593 บาท
A rich & creamy balm for all skin types Pampers senses with delightful aroma & silky texture Formulated with microemulsified Shea Butter & anti-aging tropical fruit extracts Enriched with Collagen & Elastin Polypeptides Retinol Pomegranate Gives effective replenishing & repairing benefits Leaves body skin velvety smooth & youthful
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Evolutive Eye Cream 30ml/1oz at 2825.00 THB from Strawberrynet
-5%
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Evolutive Eye Cream 30ml/1oz
2,825 บาท 2,979 บาท
Rich & non-greasy nourishing & smoothing Contains triphase homogenized formula Increases firmness & radiance around your eyes Squalane Vitamin A E & Chitosan Ascorbate work in harmony Reduces appearance of fine lines & wrinkles Lavishes you a youthful vibrant eye contour
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 5584.00 THB from Strawberrynet
-33%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,584 บาท 8,386 บาท
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Scientifically proven pear seed extract combats dryness Reduces appearance of fine lines & wrinkles Added protection to screen away damaging UV rays Leaves skin velvety smooth supple & youthful
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Cleanser SpaTeen Blemished Skin Cleanser 120ml/4oz at 1126.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Cleanser SpaTeen Blemished Skin Cleanser 120ml/4oz
1,126 บาท
A delightful citrus foaming cleanser Delivers effective dual exfoliation & deep cleansing Combines microspheres natural acids to fight bacteria Eliminates blemishes & prevents future breakouts Leaves skin perfectly clean refreshed & healthy
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Foaming Cleanser Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Foaming Cleanser 120ml/4oz at 1700.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Foaming Cleanser Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Foaming Cleanser 120ml/4oz
1,700 บาท 1,766 บาท
A high-potency foaming facial gel wash Helps gently yet thoroughly cleanse skin Contains hydrosoluble Micro Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Leaves skin smooth radiant & even-toned Perfect for all skin types except sensitive & acne
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Facial Lotion - All Skin Types (Salon Size) Facial Lotion - All Skin Types (Salon Size) 1000ml/34oz at 4039.00 THB from Strawberrynet
-23%
Pevonia Botanica Facial Lotion - All Skin Types (Salon Size) Facial Lotion - All Skin Types (Salon Size) 1000ml/34oz
4,039 บาท 5,297 บาท
Alcohol-free light weight lotion to complete cleansing process Features Aloe to replenish moisture for balance Blended with Lactic Acid to control oil in T-zone Leaves your skin fresh supple & radiant Prepares skin to achieve maximum benefit of further skin care
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream Soothing Sensitive Skin Cream 50ml/1.7oz at 2318.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream Soothing Sensitive Skin Cream 50ml/1.7oz
2,318 บาท 2,714 บาท
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Freatures vaso-constricting Propolis healing Aloe & other potent actives Controls skin sensitivity & reduces redness / irritation Soothing & hydrating for an even-toned skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Strawberry Hydraboost Mask (Salon Size) SpaTeen Strawberry Hydraboost Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 2516.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica SpaTeen Strawberry Hydraboost Mask (Salon Size) SpaTeen Strawberry Hydraboost Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
2,516 บาท 2,648 บาท
An antioxidant strawberry treatment mask Helps fight against environmental aggressors Soothes the effects of a teen's hectic schedule Replenishes skin with optimal moisture Unveils cool invigorated & radiant skin in a youthful look Perfect for all skin types For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Reactive Skin Care Cream Reactive Skin Care Cream 50ml/1.7oz at 2516.00 THB from Strawberrynet
-5%
Pevonia Botanica Reactive Skin Care Cream Reactive Skin Care Cream 50ml/1.7oz
2,516 บาท 2,670 บาท
A triphase homogenized & desensitizing cream Comforts & soothes supersensitive skin Defenses skin from external irritants with Shea Butter Calendula & Horse Chestnut Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Leaves skin calm & comfortable Ideal for post-treatment care: laser resurfacing dermabrasion Retin A users
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) 500ml/17oz at 5694.00 THB from Strawberrynet
-15%
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) 500ml/17oz
5,694 บาท 6,709 บาท
This body cream contains invigorating ingredients such as Guarana Extract Encourages circulation & effectively detoxifies skin Helps reduce cellulite especially around thighs & hips Melting texture & quickly penetrates into skin Renders you a toned slimmer-looking body To use: Massage gently onto dry skin concentrating on problematic cellulite areas
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Easy-Glide Shaving Emulsion Easy-Glide Shaving Emulsion 200ml/6.8oz at 1943.00 THB from Strawberrynet
-10%
Pevonia Botanica Easy-Glide Shaving Emulsion Easy-Glide Shaving Emulsion 200ml/6.8oz
1,943 บาท 2,163 บาท
A silky micro-emulsified shaving lotion for men Helps soften beard to facilitate razor glide & prevent razor burn Provides moisture to make skin feel comfortable Gives a non-invasive non-irritating shaving experience Leaves skin smooth & evenly shaved
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Multi-Active Foaming Cleanser Stem Cells Phyto-Elite Multi-Active Foaming Cleanser 120ml/4oz at 1876.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Multi-Active Foaming Cleanser Stem Cells Phyto-Elite Multi-Active Foaming Cleanser 120ml/4oz
1,876 บาท 1,920 บาท
A multi-active hydrosoluble facial foam wash Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains Kaolin to deeply cleanse & thoroughly cleanse skin Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Leaves skin soft radiant & invigorated To use: Pump a small amount in palms & lather up using lukewarm water. Apply all over face & neck with wet fingertips. Rinse well with lukewarm water & towel dry. Follow with daily regimens
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser (Salon Size) Gentle Exfoliating Cleanser (Salon Size) 200ml/6.8oz at 1700.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser (Salon Size) Gentle Exfoliating Cleanser (Salon Size) 200ml/6.8oz
1,700 บาท 17,005 บาท
A mild scrub with unique creamy granular texture Effectively lifts away impurities toxins & dead skin cells Blended with Jojoba Beads Saponaria & Chamomile Lavishes you a perfectly clean fresh & smooth complexion Suitable for all skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum 30ml/1oz at 4061.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum 30ml/1oz
4,061 บาท 4,149 บาท
A high-potency revitalizing facial serum Features a bio-microemulsified gel formula Contains hydrosoluble Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Infused with Vitamin C for brightening action Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Unveils a softer smoother clearer & younger looking complexion Perfect for all skin types except sensitive & acne
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Cream Lift and Glow Lumafirm Repair Cream Lift and Glow 50ml/1.7oz at 3885.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Cream Lift and Glow Lumafirm Repair Cream Lift and Glow 50ml/1.7oz
3,885 บาท 38,855 บาท
A high-performance reparative cream Formulated with the latest generation of repairing peptides & potent brightening actives Functions deeply & quickly in skin to combat free radicals Effectively repairs & re-defines the facial contour Unveils a firmer sleeker more radiant & flexible complexion
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Gentle Cleanser RS2 Gentle Cleanser 120ml/4oz at 1854.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Gentle Cleanser RS2 Gentle Cleanser 120ml/4oz
1,855 บาท
A creamy water-soluble facial wash for hypersensitive skin Gently removes impurities & pollutants Incredibly calms & desensitizes skin while cleansing Empowered with Allantoin & French Rose essential oils Gives cooling & decongesting benefits Leaves skin clean fresh & comfortable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Preserve Body Moisturizer Preserve Body Moisturizer 200ml/6.8oz at 1545.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Preserve Body Moisturizer Preserve Body Moisturizer 200ml/6.8oz
1,546 บาท
Creamy light-textured emulsion to soothe body skin after shower or bath Features rich blend of Alpha Hydroxy Acids & repairing Vitamins B E Radically replenishes moisture relieves dryness & prevents chafing Leaves skin perfectly soft smooth & comfortable Suitable for all skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) 10treatments at 4194.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) 10treatments
4,194 บาท 4,414 บาท
Formulated with Retinol a pure form of Vitamin A for anti-oxidant action Helps stimulate skin regeneration & refine its texture Minimizes appearance of fine lines wrinkles Reveals smoother & younger looking lips & surrounded skin For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Aqua-Gel Foaming Cleanser Aqua-Gel Foaming Cleanser 200ml/6.8oz at 1656.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Aqua-Gel Foaming Cleanser Aqua-Gel Foaming Cleanser 200ml/6.8oz
1,656 บาท 16,565 บาท
Delivers rich delicate lather Provides thorough yet gentle cleansing Offers hydrating benefit for moisture balance Pampers your senses with masculine clean natural aroma Leaves skin clean fresh & comfortable Perfect to use after gym or sports
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Gel Mask (Salon Product) Soothing Gel Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz at 3686.00 THB from Strawberrynet
-16%
Pevonia Botanica Soothing Gel Mask (Salon Product) Soothing Gel Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz
3,686 บาท 4,414 บาท
An effective soothing facial mask Features a cooling gel texture Contains Aloe Vera Leaf Extract Calendula Officinalis Flower Extract & Allantoin Offers hydrating healing soothing & anti-inflammatory properties Instantly reduces irritation while diffusing redness & erythema Skin appears calmer clearer & feels more comfortable For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Seaweed Exfoliating Soap Seaweed Exfoliating Soap 150g/5oz at 795.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Seaweed Exfoliating Soap Seaweed Exfoliating Soap 150g/5oz
795 บาท 7,955 บาท
This soap combines advanced ingredients with cutting-edge technologies Includes Green Coffee Extract Seaweed Kola Centella Asiatica & Elastin Stimulates circulation & reduces cellulite accumulations Offers slimming detoxifying firming & revitalizing benefits for your body Visibly smoothes out skin texture & minimizes signs of aging Unveils a reshaped improved body line & skin conditions
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Rosacea Skincare Solution Redness-B-Gone: RS2 Cleanser 50ml/1.7oz + RS2 Lotion 50ml/1.7oz + RS2 Cream 20ml/0.7oz Rosacea Skincare Solution Redn at 1943.00 THB from Strawberrynet
-1%
Pevonia Botanica Rosacea Skincare Solution Redness-B-Gone: RS2 Cleanser 50ml/1.7oz + RS2 Lotion 50ml/1.7oz + RS2 Cream 20ml/0.7oz Rosacea Skincare Solution Redn
1,943 บาท 1,964 บาท
Rosacea Skincare Solution Redness-B-Gone: 1x RS2 Gentle Cleanser 50ml/1.7oz 1x RS2 Gentle Lotion (Toner) 50ml/1.7oz 1x RS2 Care Cream 20ml/0.7oz Ideal both for personal use & as a gift
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Mattifying Oily Skin Cream Mattifying Oily Skin Cream 50ml/1.7oz at 2075.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Mattifying Oily Skin Cream Mattifying Oily Skin Cream 50ml/1.7oz
2,075 บาท 20,755 บาท
Light-textured fast absorbing non-greasy moisturizer Contains Lemon & Vitamin B complex to hydrate mattify skin Visibly controls excess oiliness for shine-free complexion Prevents breakouts & effectively refines your pores Offers UV protection to sreen away damaging sun rays Leaves your skin soft brilliant & healthy
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer 50ml/1.7oz at 4061.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer 50ml/1.7oz
4,061 บาท 4,149 บาท
A triphase revitalizing facial moisturizer Contains hydrosoluble Micro Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Marine Collagen & Marine Elastin to enhance skin elasticity Infused with Vitamin C for brightening action Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Unveils a firmer softer smoother clearer & younger looking complexion Perfect for all skin types except sensitive & acne
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) 5 treatments at 12602.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) 5 treatments
12,602 บาท
A brightening anti-aging treatment Contains stabilized vitamin C & an advanced formulation of freeze-dried seaweed Helps minimize fine lines enhance elasticity & repair dull sun-damaged skin Reveals a firmer sleeker & revived

Pevonia Botanica ไทย

คุณจะได้ส่วนลดมากถึง 90% เมื่อซื้อสินค้าจาก Pevonia Botanica ที่ iprice เช็กไอเท็มเบสต์เซลเลอร์ของ Pevonia Botanica อย่าง Power Repair Hydrating Toner Power Repair Hydrating Toner 120ml/4oz, Eye Make-Up Remover Eye Make-Up Remover 200ml/6.8oz และ Problematic Skin Care Cream Problematic Skin Care Cream 50ml/1.7oz ที่แมตช์กับสไตล์ของคุณ สินค้าจาก Pevonia Botanica มีราคาอยู่ที่ 795 บาท ถึง 16,398 บาท บาท ที่ iprice Pevonia Botanica มีสินค้าหลากหลายประเภทของ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา และ ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย ที่ตรงตามความต้องการของคุณ สีโปรดของคุณคือสีอะไร? หลากสีสัน และ สีเบจ เป็นสียอดนิยมและอินเทรนด์ที่สุดของ Pevonia Botanica

เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา
ข้าม
ขอบคุณ