เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 101รายการ
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz at 6697.00 THB from Strawberrynet
-31%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz
6,697 บาท 9,821 บาท
A high-potency anti-aging facial mask Features a groundbreaking X2 plant stem cell formula Contains supercharged agents like Collagen Retinol Elastin & other key actives Provides powerful anti-aging benefits & enables skin's stem cells to resume their activity Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Delivers deep hydration while repairing skin from inside out Unveils a firmer softer smoother more elastic & younger looking complexion For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Renewing Glycocides Cream Renewing Glycocides Cream 50ml/1.7oz at 2858.00 THB from Strawberrynet
-5%
Pevonia Botanica Renewing Glycocides Cream Renewing Glycocides Cream 50ml/1.7oz
2,858 บาท 3,036 บาท
A triphase & homogenized cream to heal skin Offers UV protection to screen away damaging sun rays Combines Glycolic & Hyaluronic Acid Diminishes fine lines & improves skin texture Moisture-bonding properties prevent epidermal thickening Boosts cellular renewal & maintains optimum moisture leavel
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Phyto-Gel Cleanser Phyto-Gel Cleanser 200ml/6.8oz at 1875.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Phyto-Gel Cleanser Phyto-Gel Cleanser 200ml/6.8oz
1,876 บาท
A wonderfully aromatic non-alkaline facial wash Provides a soft lather for deep cleansing without drying out moisture Combines Saponaria Rosemary Lemon & Pine Sweeps away impurities & surface toxins Leaves skin crystal clear & fresh Suitable for all skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Care Cream RS2 Care Cream 50ml/1.7oz at 3170.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica RS2 Care Cream RS2 Care Cream 50ml/1.7oz
3,170 บาท 3,728 บาท
This tri-phase homogenized cream helps calm & decongest skin Formulated with Green Tea Licorice & Chamomile Provides vaso-constricting repairing & hydrating benefits Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Renders you a soft supple even-toned & healthy skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Eye Contour Lift and Glow Lumafirm Eye Contour Lift and Glow 15ml/0.5oz at 3081.00 THB from Strawberrynet
-6%
Pevonia Botanica Lumafirm Eye Contour Lift and Glow Lumafirm Eye Contour Lift and Glow 15ml/0.5oz
3,081 บาท 3,281 บาท
A powerful firming & anti-aging eye treatment Developed with Biomimetic Liposomic Technology an advanced delivery system Immediately & visibly fills in fine lines & wrinkles Rapidly banishes dark circles & puffiness around the eyes Unveils a softer smoother more lifted vibrant & younger looking eye area
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Moisturizer SpaTeen Blemished Skin Moisturizer 50ml/1.7oz at 1496.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Moisturizer SpaTeen Blemished Skin Moisturizer 50ml/1.7oz
1,496 บาท 14,965 บาท
Lightly textured fast absorbing hydrating moisturizer Contains a Micro-Matrix advanced time-release delivery system Uniquely blends Organic Benzoyl Peroxide & Organic Salicylic Acid Fights bacteria & heal blemishes contantly Helps prevent future breakouts Loaded with UV filters to screen away harmful sun rays Renders skin soft supple & healthy
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Cream Balancing Combination Skin Cream 50ml/1.7oz at 2166.00 THB from Strawberrynet
-7%
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Cream Balancing Combination Skin Cream 50ml/1.7oz
2,166 บาท 2,344 บาท
A lightweight fast absorbing moisturizer Controls oiliness in T-zone & reduces visible pores Offers nourishment & UV protection for your skin Enriched with Arnica Aloe & Lemon Grass to hydrate for moisture balance Leaves your skin soft supple & refined
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) 5treatments at 9174.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) RS2 Rosacea Treatment (Salon Size) 5treatments
9,175 บาท
RS2 Rosacea Treatment (Salon Size): RS2 concentrate ampoules x 5ml/0.17oz seaweed micro-powder pouches x 5 gauze masks x 5 mask powder pouches x 5 Formulated with extracts of Green Tea Chamomile & Licorice Provides comforting soothing healing & decongesting benefits Unveils a calmer healthier & evenly-toned complexion Great for hyper-sensitive skin For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Enzymes Powder Mask (Salon Size) Enzymes Powder Mask (Salon Size) 100g/3.53oz at 5514.00 THB from Strawberrynet
-11%
Pevonia Botanica Enzymes Powder Mask (Salon Size) Enzymes Powder Mask (Salon Size) 100g/3.53oz
5,514 บาท 6,250 บาท
A potent non-irritating enzymes powder mask Helps remove superficial skin impurities sebum dead cells seborrheic residues & blackheads Prepares skin for easy extractions & deep cleansing Reveals radiant & purified skin Perfect for all skin types including sensitive & acne-prone ones
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Gentle Cleanser RS2 Gentle Cleanser 120ml/4oz at 1875.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Gentle Cleanser RS2 Gentle Cleanser 120ml/4oz
1,876 บาท
A creamy water-soluble facial wash for hypersensitive skin Gently removes impurities & pollutants Incredibly calms & desensitizes skin while cleansing Empowered with Allantoin & French Rose essential oils Gives cooling & decongesting benefits Leaves skin clean fresh & comfortable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist Phyto-Aromatic Mist 200ml/6.8oz at 1764.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist Phyto-Aromatic Mist 200ml/6.8oz
1,764 บาท 17,645 บาท
An invigorating & nourishing aromatic mist Formulated with Chamomile Calendula & French Rose Balances & recovers skin's natural moisture Leaves skin comfortable & pleasantly scented To use: Apply to skin any time during or after-sun exposure for instant nourishment
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Refining Marine d.n.a. Cream Refining Marine d.n.a. Cream 50ml/1.7oz at 3438.00 THB from Strawberrynet
-6%
Pevonia Botanica Refining Marine d.n.a. Cream Refining Marine d.n.a. Cream 50ml/1.7oz
3,438 บาท 3,661 บาท
This fabulous triphase homogenized cream helps resurface your skin Contains renewing benefits of Marine d.n.a. & Squalane Tightens pores & improves elasticity Offers UV protection to screen away the harmful sun rays Leaves skin smooth refined & even-toned
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Aromatherapy Face Oil - Sensitive Skin (Salon Size) Aromatherapy Face Oil - Sensitive Skin (Salon Size) 60ml/2oz at 3549.00 THB from Strawberrynet
-13%
Pevonia Botanica Aromatherapy Face Oil - Sensitive Skin (Salon Size) Aromatherapy Face Oil - Sensitive Skin (Salon Size) 60ml/2oz
3,549 บาท 4,107 บาท
A delicate & nourishing oil to heal sensitive skin Hazel nut oil blended with Neroli & Lavender essential oils Superbly replenishes moisture for natural balance Eliminates irritation / redness & restores suppleness Leaves you a silky calm complexion To use: Apply 3-5 drops of oil to cleansed & toned skin. Massage well. Avoid eye area
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Problematic Skin Care Cream Problematic Skin Care Cream 50ml/1.7oz at 1786.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Problematic Skin Care Cream Problematic Skin Care Cream 50ml/1.7oz
1,787 บาท
Light-textured fast absorbing non-greasy moisturizer Offers UV protection to screen away harmful sun rays Contains Glycolic Acid Calendula & Panthenol Helps soothe hydrate & desensitize Prevents pore clogging & appearance of blackheads Leaves skin soft supple & refined
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Facial Lotion - Combination to Oily Skin (Salon Size) Facial Lotion - Combination to Oily Skin (Salon Size) 1000ml/34oz at 4085.00 THB from Strawberrynet
-23%
Pevonia Botanica Facial Lotion - Combination to Oily Skin (Salon Size) Facial Lotion - Combination to Oily Skin (Salon Size) 1000ml/34oz
4,085 บาท 5,357 บาท
Alcohol-free refreshing lotion to complete cleansing process Blends Lactic Acid with Azulene to regulate sebum production Reduces oiliness & removes residue leftover Lends your skin pure fresh & brillaint Preps skin to absorb most benefits of further skin care
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Multi-Active Foaming Cleanser Stem Cells Phyto-Elite Multi-Active Foaming Cleanser 120ml/4oz at 1898.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Multi-Active Foaming Cleanser Stem Cells Phyto-Elite Multi-Active Foaming Cleanser 120ml/4oz
1,898 บาท 1,942 บาท
A multi-active hydrosoluble facial foam wash Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains Kaolin to deeply cleanse & thoroughly cleanse skin Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Leaves skin soft radiant & invigorated To use: Pump a small amount in palms & lather up using lukewarm water. Apply all over face & neck with wet fingertips. Rinse well with lukewarm water & towel dry. Follow with daily regimens
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) 1kg/34oz at 6139.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) De-Aging Saltmousse - Mango-Passion Fruit (Salon Size) 1kg/34oz
6,139 บาท 7,143 บาท
A gentle body scrub for all skin types Gives a pleasant aroma-sensory experience while cleansing Its fluffy lather removes impurities & toxins Negative ions & repairing tropical fruit extracts are quickly absorbed Unveils a velvety-smooth radiant & youthful skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Kit: Cleanser + Toner + Moisturizer + Bag SpaTeen Blemished Skin Kit: Cleanser + Toner + Moisturizer + Bag 3pcs+1bag at 4241.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Kit: Cleanser + Toner + Moisturizer + Bag SpaTeen Blemished Skin Kit: Cleanser + Toner + Moisturizer + Bag 3pcs+1bag
4,242 บาท
SpaTeen Blemished Skin Kit: 1x SpaTeen Exfoliant Cleanser 120ml/4oz 1x SpaTeen Toner 120ml/4oz 1x SpaTeen Moisturizer 50ml/1.7oz 1x Bag
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Cream (Salon Size) Balancing Combination Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 5157.00 THB from Strawberrynet
-32%
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Cream (Salon Size) Balancing Combination Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,157 บาท 7,589 บาท
A lightweight fast absorbing moisturizer Controls oiliness in T-zone & reduces visible pores Offers nourishment & UV protection for your skin Enriched with Arnica Aloe & Lemon Grass to hydrate for moisture balance Leaves your skin soft supple & refined
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel C Evolutive Eye Gel 30ml/1oz at 3259.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel C Evolutive Eye Gel 30ml/1oz
3,259 บาท 3,348 บาท
Light-textured eye gel with high-tech time-release sph้rulites Gives decongesting action to delicate eye zone throughout the day CombinesVitamin C Hyaluronic Acid with Ginkgo Biloba Effectively diminishes dark circles & under-eye puffiness Leaves you a visibly refreshed & regenerated eye contour
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) 4pcs at 1741.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) 4pcs
1,741 บาท 1,786 บาท
Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product): 1x Lumafirm Body Elixir 15ml/0.5oz 1x Lumafirm Micro-Release Massage Gel 30ml/1oz 1x Lumafirm Body Wrap 90ml/3oz 1x Lumafirm Body Moisturizer 30ml/1ozIdeal both for personal use & as a gift
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Gentle Lotion RS2 Gentle Lotion 120ml/4oz at 1429.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Gentle Lotion RS2 Gentle Lotion 120ml/4oz
1,430 บาท
A hydrating & refreshing facial lotion Features a gentle alcohol-free formula Infused with green tea licorice sorbitol & chamomile Helps soothe & decongest skin while easing irritation & blotchiness Completes a perfect cleansing program Leaves skin calm refreshed & comfortable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream (Salon Size) Soothing Sensitive Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 6116.00 THB from Strawberrynet
-31%
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream (Salon Size) Soothing Sensitive Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
6,116 บาท 8,928 บาท
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Freatures vaso-constricting Propolis healing Aloe & other potent actives Controls skin sensitivity & reduces redness / irritation Soothing & hydrating for an even-toned skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel (Salon Size) C Evolutive Eye Gel (Salon Size) 60ml/2oz at 4978.00 THB from Strawberrynet
-10%
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel (Salon Size) C Evolutive Eye Gel (Salon Size) 60ml/2oz
4,978 บาท 5,580 บาท
Light-textured eye gel with high-tech time-release sph้rulites Gives decongesting action to delicate eye zone throughout the day CombinesVitamin C Hyaluronic Acid with Ginkgo Biloba Effectively diminishes dark circles & under-eye puffiness Leaves you a visibly refreshed & regenerated eye contour
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Freeze-Dried Treatment (Salon Size) Lumafirm Freeze-Dried Treatment (Salon Size) 4g/0.14oz at 893.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica Lumafirm Freeze-Dried Treatment (Salon Size) Lumafirm Freeze-Dried Treatment (Salon Size) 4g/0.14oz
893 บาท 937 บาท
A groundbreaking illuminating & reparative treatment Developed with freeze-dried technology & powerful ingredients to immediately firm skin Contains brightening agents sorghum & diacetyl boldine to improve skin's texture tone & reduce wrinkles Perfect for use between spa treatments Reveals a lifted sleeker & healthier looking complexion
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Intensifier - D.N.A. & Diacetyl Boldine Power Repair Age Correction Intensifier - D.N.A. & Diacetyl Boldine 30ml/1o at 3215.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Intensifier - D.N.A. & Diacetyl Boldine Power Repair Age Correction Intensifier - D.N.A. & Diacetyl Boldine 30ml/1o
3,215 บาท 3,326 บาท
A revolutionary skin refining treatment Features a bio-microemulsified lightweight gel texture that is easily absorbed by skin Contains Marine D.N.A. & Gardenia Oil to visibly refine pores & the epidermal surface Improves uneven skin texture while deeply hydrating skin Delivers powerful actives deep within the skin for immediate results Unveils a smoother brighter & more refined complexion Ideal for dull dehydrated skin with large pores & an uneven texture
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Tropical Escape Papaya-Pineapple Creme Fraiche Wrap Tropical Escape Papaya-Pineapple Creme Fraiche Wrap 1kg/34oz at 4889.00 THB from Strawberrynet
-12%
Pevonia Botanica Tropical Escape Papaya-Pineapple Creme Fraiche Wrap Tropical Escape Papaya-Pineapple Creme Fraiche Wrap 1kg/34oz
4,889 บาท 5,580 บาท
A nourishing & repairing body wrap Enriched with Papaya & Pineapple extracts Cr่me Fra๎che natural butter & calcium Provides wrinkle-filling & rejuvenating benefits Highly concentrated with Vitamin A Collagen polypeptides & Elastin polypeptides Helps combat premature aging & sun damage Body skin appears firmer smoother nourished & younger looking
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer 120ml/4oz at 2545.00 THB from Strawberrynet
-6%
Pevonia Botanica Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer 120ml/4oz
2,545 บาท 2,723 บาท
An effective rejuvenating body moisturizer Formulated with fast acting actives within advanced delivery systems Works deep within the skin for unparalleled targeted repair Refines skin texture while evening skin tone Infused with a sensuous refreshing aroma Body skin appears firmer softer smoother brighter & younger looking
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Aromatic Moor (Salon Size) Aromatic Moor (Salon Size) 5kg/176oz at 16585.00 THB from Strawberrynet
-17%
Pevonia Botanica Aromatic Moor (Salon Size) Aromatic Moor (Salon Size) 5kg/176oz
16,585 บาท 20,088 บาท
Indulges yourself in a holistic bath from this aromatic moor Rich in Natural Black Moor & Pine Essential Oil Encourages healing while relieving fatigue aches & pain Promptly reduces tension & awakens your senses Experiences this time-proven anti-stress therapy since ancient times
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) 10treatments at 4241.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) Youthful Lip Smoothing Treatment with Retinol (Salon Size) 10treatments
4,241 บาท 4,464 บาท
Formulated with Retinol a pure form of Vitamin A for anti-oxidant action Helps stimulate skin regeneration & refine its texture Minimizes appearance of fine lines wrinkles Reveals smoother & younger looking lips & surrounded skin For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Sensitive Skin Cleanser Sensitive Skin Cleanser 200ml/6.9oz at 1273.00 THB from Strawberrynet
-8%
Pevonia Botanica Sensitive Skin Cleanser Sensitive Skin Cleanser 200ml/6.9oz
1,273 บาท 1,384 บาท
A light weight water soluble facial wash Gently removes accumulated impurities & pollutants Chamomile & Calendula give calming & desensitizing benefits Soothing without causing redness & irritation Leaves you a clean fresh revitalized skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) 5 treatments at 12745.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) 5 treatments
12,745 บาท
A brightening anti-aging treatment Contains stabilized vitamin C & an advanced formulation of freeze-dried seaweed Helps minimize fine lines enhance elasticity & repair dull sun-damaged skin Reveals a firmer sleeker & revived
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Combination Skin Lotion Combination Skin Lotion 200ml/6.8oz at 1317.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Combination Skin Lotion Combination Skin Lotion 200ml/6.8oz
1,317 บาท 1,362 บาท
Alcohol-free lightweight toner to complete cleansing process Features Aloe to replenish moisture for balance Blended with Lactic Acid to control oil in T-zone Leaves your skin fresh supple & radiant Prepares skin to achieve maximum benefit of further skin care
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Propolis Concentrate Soothing Propolis Concentrate 30ml/1oz at 2299.00 THB from Strawberrynet
-25%
Pevonia Botanica Soothing Propolis Concentrate Soothing Propolis Concentrate 30ml/1oz
2,299 บาท 3,080 บาท
A rich micro-emulsified gel essence to heal sensitive skin Contains concentrated Propolis from France & lavender Vaso-constricting formulation effectively calms skin Offers antibacterial & decongesting benefits Leaves skin revitalized & strengthened To use: Apply 5-7 drops of this essence on cleansed face / neck. Wear alone or before any Pevonia Cream
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Vitaminic Concentrate Vitaminic Concentrate 15ml/0.5oz at 2032.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Vitaminic Concentrate Vitaminic Concentrate 15ml/0.5oz
2,032 บาท 20,325 บาท
Non-greasy microemulsified essence Delicately aromatic & radically effective Counteracts excessive dryness dehydration & premature aging Blended with Mandarin Essential oil vitamins A & E Neutralizes the damaging effect of free radicals Leaves you a silky youthful skin To use: Apply 3-5 drops of this essence on cleansed face / neck. Massage gently. Avoid eye area
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Cleanser SpaTeen All Skin Types Cleanser 120ml/4oz at 1340.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Cleanser SpaTeen All Skin Types Cleanser 120ml/4oz
1,340 บาท
A delightful refreshing foam cleanser Effectively removes impurities debris & bacteria Prevents blackheads & future breakouts Leaves your face clean without dryness redness or irritation Indulges senses with an enticing strawberry aroma Suitable for all teen skin types including sensitive
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream (Salon Size) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream (Salon Size) 100ml/3.4oz at 9063.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream (Salon Size) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream (Salon Size) 100ml/3.4oz
9,063 บาท 90,635 บาท
A multi-active anti-aging facial cream Features a velvety fast-absorbing texture Developed with a tri-phasic delivery for optimum absorbency Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains supercharged de-agers like Collagen Retinol Elastin & other key actives Targets signs of aging & repairs from within Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Unveils a firmer softer smoother brighter nourished & younger looking complexion
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Gel Mask (Salon Product) Soothing Gel Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz at 3728.00 THB from Strawberrynet
-16%
Pevonia Botanica Soothing Gel Mask (Salon Product) Soothing Gel Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz
3,728 บาท 4,464 บาท
An effective soothing facial mask Features a cooling gel texture Contains Aloe Vera Leaf Extract Calendula Officinalis Flower Extract & Allantoin Offers hydrating healing soothing & anti-inflammatory properties Instantly reduces irritation while diffusing redness & erythema Skin appears calmer clearer & feels more comfortable For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer 150ml/5oz at 2947.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer 150ml/5oz
2,947 บาท 29,475 บาท
An effective rejuvenating body moisturizer Formulated with fast acting actives within advanced delivery systems Works deep within the skin for unparalleled targeted repair Refines skin texture while evening skin tone Infused with a sensuous refreshing aroma Body skin appears firmer softer smoother brighter & younger looking
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Rejuvenating Vitaminic Concentrate (Salon Size) Rejuvenating Vitaminic Concentrate (Salon Size) 5x5ml/0.17oz at 1675.00 THB from Strawberrynet
-6%
Pevonia Botanica Rejuvenating Vitaminic Concentrate (Salon Size) Rejuvenating Vitaminic Concentrate (Salon Size) 5x5ml/0.17oz
1,675 บาท 1,786 บาท
A non-greasy microemulsified essence Delicately aromatic & radically effective Counteracts excessive dryness dehydration & premature aging Blended with Mandarin Essential oil vitamins A & E Neutralizes the damaging effect of free radicals Skin appears smoother brighter & younger looking For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica C Complexe C Complexe 30ml/1oz at 4219.00 THB from Strawberrynet
-1%
Pevonia Botanica C Complexe C Complexe 30ml/1oz
4,219 บาท 4,286 บาท
A unique fast absorbing microemulsified gel Increases skin radiance with rejuvenating C Complexe Vitamin C & Hyaluronic Acid work in harmony to hydrate & improve skin Loaded with repairing antioxidants to combat free radicals Renders you a smooth luminous & youthful skin To use: Apply 5 to 7 drops over your face & neck in evening. Massage gently until absorbed
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 6607.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
6,607 บาท 6,919 บาท
A groundbreaking peeling treatment Formulated with encapsulated enzymes in micro-sph้rides for maximum activity Contains Pineapple & Papaya enzymes to banish impurities blackheads dead cells sebum & toxins Offers easy & immediate deep surface cleansing Creates supple sleek invigorated & radiant skin For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lightening Mask (Salon Size) Lightening Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 5469.00 THB from Strawberrynet
-20%
Pevonia Botanica Lightening Mask (Salon Size) Lightening Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,469 บาท 6,919 บาท
Contains glycolic acid to remove old stratum corneum to enhance cells regeneration Reduces fine lines wrinkles & blemishes Blended with vitamin E-rich tocopherol a potent antioxidant Plus Lemon Fruit Extract & Peach Fruit Extract Reveals a more radiant & younger looking complexion For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Dry Skin Cleanser Dry Skin Cleanser 200ml/6.8oz at 1340.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Dry Skin Cleanser Dry Skin Cleanser 200ml/6.8oz
1,340 บาท 1,384 บาท
This facial wash is delicately creamy fluffy & water-soluble Effectively removes impurities & dirt without leaving residue Repairing arnica & hydrating cucumber work well Helps skin maintain moisture balance & relieve dryness Leaves skin clean fresh & comfortable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser Gentle Exfoliating Cleanser 150ml/5oz at 1451.00 THB from Strawberrynet
-9%
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser Gentle Exfoliating Cleanser 150ml/5oz
1,451 บาท 1,607 บาท
A mild scrub with unique creamy granular texture Effectively lifts away impurities toxins & dead skin cells Blended with Jojoba Beads Saponaria & Chamomile Lavishes you a perfectly clean fresh & smooth complexion Suitable for all skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Dry Oil Body Moisturizer Dry Oil Body Moisturizer 200ml/6.8oz at 1786.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Dry Oil Body Moisturizer Dry Oil Body Moisturizer 200ml/6.8oz
1,786 บาท 1,853 บาท
Pampers your body skin with this aromatic moisturizer Non-oily & fast absorbing Features Squalane Lavender and Chamomile Effectively revitalizes & nourishes skin Leaves your body velvety soft radiant with a healthy glow
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Reactive Skin Care Cream Reactive Skin Care Cream 50ml/1.7oz at 2545.00 THB from Strawberrynet
-5%
Pevonia Botanica Reactive Skin Care Cream Reactive Skin Care Cream 50ml/1.7oz
2,545 บาท 2,701 บาท
A triphase homogenized & desensitizing cream Comforts & soothes supersensitive skin Defenses skin from external irritants with Shea Butter Calendula & Horse Chestnut Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Leaves skin calm & comfortable Ideal for post-treatment care: laser resurfacing dermabrasion Retin A users
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Mask (Salon Size) Soothing Sensitive Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 5357.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Mask (Salon Size) Soothing Sensitive Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,357 บาท 6,250 บาท
A gentle creamy mask that visibly desensitizes skin Combines Zinc Oxide Shea Butter & other beneficial ingredients Instantly calms & heals your skin Reduces redness & soothes irritation Leaves you a smooth even-toned appearance To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Sensitive Skin Lotion & Soothing Sensitive Skin Cream
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Clarigel Exfoliating Cleanser Clarigel Exfoliating Cleanser 150ml/5oz at 1317.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Clarigel Exfoliating Cleanser Clarigel Exfoliating Cleanser 150ml/5oz
1,317 บาท 1,362 บาท
Uniquely combines Soapwort Triclosan Grapefruit Oil & Citric Acid Gentle yet thoroughly removes impurities & pollutants Uplifts dead cells from skin surface Delivers an intense cleansing effect for problem skin Leaves your face incredibly clear refreshed & bacteria-free
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) 5treatments at 5625.00 THB from Strawberrynet
-10%
Pevonia Botanica Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) Oxy-Vital Mask Treatment (Salon Product) 5treatments
5,625 บาท 6,250 บาท
A therapeutic hydrating face mask Enriched with aloe vera to relieve traumatized skin Blended with Azulene a derivative of Chamomile for anti-inflammatory benefits Helps cure both post-operative & post-sunburn skin Restores calm & comfortable skin Great for sensitive & irritated skin For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Cleanser SpaTeen Blemished Skin Cleanser 120ml/4oz at 1139.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Cleanser SpaTeen Blemished Skin Cleanser 120ml/4oz
1,139 บาท
A delightful citrus foaming cleanser Delivers effective dual exfoliation & deep cleansing Combines microspheres natural acids to fight bacteria Eliminates blemishes & prevents future breakouts Leaves skin perfectly clean refreshed & healthy
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) 60ml/2oz at 4018.00 THB from Strawberrynet
-23%
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) 60ml/2oz
4,018 บาท 5,223 บาท
Rich & non-greasy nourishing & smoothing Contains triphase homogenized formula Increases firmness & radiance around your eyes Squalane Vitamin A E & Chitosan Ascorbate work in harmony Reduces appearance of fine lines & wrinkles Lavishes you a youthful vibrant eye contour
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream 50ml/1.7oz at 6920.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream 50ml/1.7oz
6,920 บาท 7,098 บาท
A multi-active anti-aging facial cream Features a velvety fast-absorbing texture Developed with a tri-phasic delivery for optimum absorbency Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains supercharged de-agers like Collagen Retinol Elastin & other key actives Targets signs of aging & repairs from within Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Unveils a firmer softer smoother brighter nourished & younger looking complexion
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica De-Stress Eye Treatment Ginkgo Biloba Sheet Mask (Salon Size) De-Stress Eye Treatment Ginkgo Biloba Sheet Mask (Salon Size) 10pcs at 2411.00 THB from Strawberrynet
-9%
Pevonia Botanica De-Stress Eye Treatment Ginkgo Biloba Sheet Mask (Salon Size) De-Stress Eye Treatment Ginkgo Biloba Sheet Mask (Salon Size) 10pcs
2,411 บาท 2,678 บาท
An anti-stress eye treatment Contains Gingko Biloba extracts to stimulate lymphatic capillaries to drain toxins Minimizes dark circles & puffiness Restores vibrant & ageless looking eye contours
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) 500ml/17oz at 10179.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) 500ml/17oz
10,179 บาท 10,714 บาท
A rich & creamy balm for all skin types Pampers senses with delightful aroma & silky texture Formulated with microemulsified Shea Butter & anti-aging tropical fruit extracts Enriched with Collagen & Elastin Polypeptides Retinol Pomegranate Gives effective replenishing & repairing benefits Leaves body skin velvety smooth & youthful
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) 500ml/17oz at 5759.00 THB from Strawberrynet
-15%
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) 500ml/17oz
5,759 บาท 6,785 บาท
This body cream contains invigorating ingredients such as Guarana Extract Encourages circulation & effectively detoxifies skin Helps reduce cellulite especially around thighs & hips Melting texture & quickly penetrates into skin Renders you a toned slimmer-looking body To use: Massage gently onto dry skin concentrating on problematic cellulite areas
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Strawberry Hydraboost Mask (Salon Size) SpaTeen Strawberry Hydraboost Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 2545.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica SpaTeen Strawberry Hydraboost Mask (Salon Size) SpaTeen Strawberry Hydraboost Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
2,545 บาท 2,678 บาท
An antioxidant strawberry treatment mask Helps fight against environmental aggressors Soothes the effects of a teen's hectic schedule Replenishes skin with optimal moisture Unveils cool invigorated & radiant skin in a youthful look Perfect for all skin types For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturizer 50ml SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturi at 3148.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturizer 50ml SpaTeen All Skin Types Kit: Cleanser 120ml + Toner 120ml + Moisturi
3,148 บาท 31,485 บาท
All Skin Types Kit: 1x SpaTeen Cleanser 120ml 1x SpaTeen Toner 120ml 1x SpaTeen Moisturizer 50ml 1x Bag
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Freeze-Dried At-Home Intensifier Lumafirm Freeze-Dried At-Home Intensifier 3g/0.11oz at 1027.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Freeze-Dried At-Home Intensifier Lumafirm Freeze-Dried At-Home Intensifier 3g/0.11oz
1,027 บาท
A groundbreaking illuminating & reparative treatment Developed with freeze-dried technology & powerful ingredients to immediately firm skin Contains brightening agents sorghum & diacetyl boldine to improve skin's texture tone & reduce wrinkles Perfect for use between spa treatments Reveals a lifted sleeker & healthier looking complexion
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica RS2 Concentrate RS2 Concentrate 30ml/1oz at 3304.00 THB from Strawberrynet
-11%
Pevonia Botanica RS2 Concentrate RS2 Concentrate 30ml/1oz
3,304 บาท 3,728 บาท
A microemulsified essence to promote well being of skin Contains unique blend of Green Tea Licorice & Olibanum Provides immediate cooling & desensitizing relief Strengthens capillaries controls blotchiness & effectively decongest Leaves skin soothed comfortable & healthy Suitable for all skin types in particular rosacea & sensitive To use: Apply 5 to 7 drops on cleansed face & neck. Massage gently. Follow with RS2 Cream
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser (Salon Size) Gentle Exfoliating Cleanser (Salon Size) 200ml/6.8oz at 1719.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser (Salon Size) Gentle Exfoliating Cleanser (Salon Size) 200ml/6.8oz
1,720 บาท
A mild scrub with unique creamy granular texture Effectively lifts away impurities toxins & dead skin cells Blended with Jojoba Beads Saponaria & Chamomile Lavishes you a perfectly clean fresh & smooth complexion Suitable for all skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Toner Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Toner 120ml/4oz at 1719.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Toner Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Toner 120ml/4oz
1,719 บาท 1,786 บาท
A high-potency revitalizing facial toner Features an active-rich alcohol-free formula Helps complete the cleansing process & prepare skin for further treatment Contains hydrosoluble Mirco Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Loaded with aloe for hydrating soothing & anti-inflammatory benefits Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Leaves skin smooth radiant & revitalized Perfect for all skin types except sensitive & acne
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Ligne Nymphea Mystique Escape Bath Salts Ligne Nymphea Mystique Escape Bath Salts 120g/4oz at 2277.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Ligne Nymphea Mystique Escape Bath Salts Ligne Nymphea Mystique Escape Bath Salts 120g/4oz
2,277 บาท 2,366 บาท
Gives an aroma therapeutic bath to alleviate tension Formulated with mineralized bath salts Contains lavender ylang-ylang & tangerine essential oils Leaves spirit & skin pacified relieved & energized
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Ligne Power Repair Hydrating Cleanser Ligne Power Repair Hydrating Cleanser 120ml/4oz at 1451.00 THB from Strawberrynet
-18%
Pevonia Botanica Ligne Power Repair Hydrating Cleanser Ligne Power Repair Hydrating Cleanser 120ml/4oz
1,451 บาท 1,786 บาท
A hydrating anti-aging cleanser Helps effectively remove dirt excess oil & makeup Formulated with marine collagen & elastin to firm & re-sculpt facial contour Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Contains botanical extracts of oat & narcissus to pacify irritation Strengthens skin's lipid barrier for better moisture retention Gives no greasy residue or will not strip skin of its moisture Leaves skin calm smooth & youthful looking Ideal for normal to dry skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist (Salon Size) Phyto-Aromatic Mist (Salon Size) 500ml/17oz at 2121.00 THB from Strawberrynet
-44%
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist (Salon Size) Phyto-Aromatic Mist (Salon Size) 500ml/17oz
2,121 บาท 3,794 บาท
An invigorating & nourishing aromatic mist Formulated with Chamomile Calendula & French Rose Balances & recovers skin's natural moisture Leaves skin comfortable & pleasantly scented To use: Apply to skin any time during or after-sun exposure for instant nourishment
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Toner SpaTeen Blemished Skin Toner 120ml/4oz at 1027.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Toner SpaTeen Blemished Skin Toner 120ml/4oz
1,027 บาท
Alcohol-free uniquely formulated toner to purify skin Helps remove impurities & excess oil to unclog pores Reduces blemishes & prevents future breakouts Indulges senses with an enticing citrus aroma Leaves skin fresh & healthy Recommended for blemish & blemish-prone skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Firming Marine Elastin Cream Power Repair Firming Marine Elastin Cream 50ml/1.7oz at 3349.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Power Repair Firming Marine Elastin Cream Power Repair Firming Marine Elastin Cream 50ml/1.7oz
3,349 บาท 33,495 บาท
A triphase homogenized firming cream Combines Marine Elastin & Hyaluronic acid Gives ultimate repairing & tightening benefits Increases moisture level & improves skin elasticity Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Leaves skin smooth youthful & beautiful
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Micro-Emulsion Massage Cream (Salon Size) Micro-Emulsion Massage Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 2612.00 THB from Strawberrynet
-10%
Pevonia Botanica Micro-Emulsion Massage Cream (Salon Size) Micro-Emulsion Massage Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
2,612 บาท 2,902 บาท
An anti-stress massage treatment Helps relax tensioned skin while improving circulation Delivers superior nourishment to relieve dehydrated skin Skin appears calmer more flexible & radiant
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub (Salon Size) Silky Skin Body Scrub (Salon Size) 500ml/17oz at 3282.00 THB from Strawberrynet
-10%
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub (Salon Size) Silky Skin Body Scrub (Salon Size) 500ml/17oz
3,282 บาท 3,661 บาท
A delightful creamy granular textured body polish Combines Jojoba Beads Rosemary Sage and Allantoin Removes dead cells impurities & residue build-up Smoothes away roughness & unveils radiant silky-soft skin Perfect for all skin types To use: Massage the cream on wet skin & rinse out. Follow with Body Moisturizer. Use on dry skin once or twice a week.
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Hydrating Sunscreen SPF 30 Hydrating Sunscreen SPF 30 150ml/5oz at 1831.00 THB from Strawberrynet
-10%
Pevonia Botanica Hydrating Sunscreen SPF 30 Hydrating Sunscreen SPF 30 150ml/5oz
1,831 บาท 2,053 บาท
Silky-smooth non-greasy homogenized emulsion Offers powerful protection against harmful UVA & UVB rays Prevents signs of premature aging on your face & body Enriched with Vitamins E C & B for extra nourishment Lightweight & quickly penetrates into skin To use: Apply during direct sun exposure over entire face & body. Re-apply during prolonged periods of sun exposure or swimming. Can also be used daily for general protection
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Mask (Salon Size) Balancing Combination Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 5357.00 THB from Strawberrynet
-17%
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Mask (Salon Size) Balancing Combination Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,357 บาท 6,473 บาท
Creamy non-drying kaolin based mask Helps hydrate brighten & purify your skin Enriched with Carrot oil Green Apple & vitamins for nourishment Indulges senses with delightful scent Leaves skin smooth luminous & perfectly balanced To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Combination Skin Lotion & Skin Cream
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 4621.00 THB from Strawberrynet
-23%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
4,621 บาท 6,027 บาท
An ultra rich creamy mask that rapidly heals dry skin Contains moisture-bonding hyaluronic acid to hydrate skin Blended with Vitamin E & Carotene for repairing Effectively revitalizes & regenerates skin Lavishes skin with a smooth supple & youthful complexion To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Dry Skin Lotion & Rejuvenating Dry Skin Cream
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream Smooth & Tone Body-Svelt Cream 200ml/6.8oz at 3215.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream Smooth & Tone Body-Svelt Cream 200ml/6.8oz
3,215 บาท 32,155 บาท
This body cream contains invigorating ingredients such as Guarana Extract Encourages circulation & effectively detoxifies skin Helps reduce cellulite especially around thighs & hips Melting texture & quickly penetrates into skin Renders you a toned slimmer-looking body To use: Massage gently onto dry skin concentrating on problematic cellulite areas
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Sensitive Skin Lotion Sensitive Skin Lotion 200ml/6.8oz at 1295.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica Sensitive Skin Lotion Sensitive Skin Lotion 200ml/6.8oz
1,295 บาท 1,362 บาท
Ultra-light alcohol-free lotion to complete cleansing process Calms & hydrates skin for moisture balance Features natural plant extracts including Calendula and Aloe Combats sensitivity & soothe irritation or redness Leaves skin cooling refreshing & vibrant Preps skin to achieve optimum benefits from skin care to follow
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum 30ml/1oz at 6920.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum 30ml/1oz
6,920 บาท 7,098 บาท
A multi-active anti-aging facial serum Features a microemulsified gel texture for rapid absorption Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains supercharged de-agers like Collagen Retinol Elastin & other key actives Targets aging signs of aging & repairs from within Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Protects & energizes skin cells Unveils a firmer softer smoother more radiant & younger looking complexion
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Purifying Skin Mask (Salon Size) Purifying Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz at 4152.00 THB from Strawberrynet
-13%
Pevonia Botanica Purifying Skin Mask (Salon Size) Purifying Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
4,152 บาท 4,821 บาท
An antiseptic mask with rich blend of active ingredients Includes Glycolic Acid Zinc Oxide Sulfur & Camphor Gives healing soothing purifying & tightening benefits Reduces visible pore size & prevents bacteria growth Leaves skin calm refined & healthy To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Problematic Skin Lotion & Skin Cream
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Seaweed Exfoliating Soap Seaweed Exfoliating Soap 150g/5oz at 804.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Seaweed Exfoliating Soap Seaweed Exfoliating Soap 150g/5oz
805 บาท
This soap combines advanced ingredients with cutting-edge technologies Includes Green Coffee Extract Seaweed Kola Centella Asiatica & Elastin Stimulates circulation & reduces cellulite accumulations Offers slimming detoxifying firming & revitalizing benefits for your body Visibly smoothes out skin texture & minimizes signs of aging Unveils a reshaped improved body line & skin conditions
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Formula Ampoule (Salon Product) Soothing Formula Ampoule (Salon Product) 5x5ml/0.17oz at 2121.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Soothing Formula Ampoule (Salon Product) Soothing Formula Ampoule (Salon Product) 5x5ml/0.17oz
2,121 บาท 21,215 บาท
Contains Horse Chestnut Extract & Calendula Officinalis Flower Extract Blended with Aloe Barbadensis Leaf Gel Provides soothing healing & anti-irritation benefits Skin appears calm & healthy For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 5648.00 THB from Strawberrynet
-33%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,648 บาท 8,482 บาท
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Scientifically proven pear seed extract combats dryness Reduces appearance of fine lines & wrinkles Added protection to screen away damaging UV rays Leaves skin velvety smooth supple & youthful
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Mask Lift And Glow (Salon Size) Lumafirm Repair Mask Lift And Glow (Salon Size) 200ml/6.8oz at 4465.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Mask Lift And Glow (Salon Size) Lumafirm Repair Mask Lift And Glow (Salon Size) 200ml/6.8oz
4,465 บาท 44,655 บาท
A powerful reparative & anti-aging mask Developed with a revolutionary patented freeze-dried technology Helps fight against signs of aging Reveals a firmer lifted brighter & younger looking complexion For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream Rejuvenating Dry Skin Cream 50ml/1.7oz at 2523.00 THB from Strawberrynet
-4%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream Rejuvenating Dry Skin Cream 50ml/1.7oz
2,523 บาท 2,634 บาท
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Scientifically proven pear seed extract combats dryness Reduces appearance of fine lines & wrinkles Added protection to screen away damaging UV rays Leaves skin velvety smooth supple & youthful
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream Enzymo-Spherides Peeling Cream 50ml/1.7oz at 1987.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream Enzymo-Spherides Peeling Cream 50ml/1.7oz
1,987 บาท 2,053 บาท
An advanced cream that gives encapsulated enzymes in micro-sphrides Ensures maximum effect upon contact with your skin Contains Pineapple & Papaya enzymes Helps eliminate impurities blackheads dead cells sebum & toxins Leaves your skin smooth bright pure & healthy To use: Apply peeling cream over cleansed face / neck & leave on for 2 minutes. Work on this process again. Remove peeling with warm water & cleanse your face with appropriate cleanser
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Facial Lotion - All Skin Types (Salon Size) Facial Lotion - All Skin Types (Salon Size) 1000ml/34oz at 4085.00 THB from Strawberrynet
-23%
Pevonia Botanica Facial Lotion - All Skin Types (Salon Size) Facial Lotion - All Skin Types (Salon Size) 1000ml/34oz
4,085 บาท 5,357 บาท
Alcohol-free light weight lotion to complete cleansing process Features Aloe to replenish moisture for balance Blended with Lactic Acid to control oil in T-zone Leaves your skin fresh supple & radiant Prepares skin to achieve maximum benefit of further skin care
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica After-Sun Soothing Gel After-Sun Soothing Gel 150ml/5oz at 1675.00 THB from Strawberrynet
-1%
Pevonia Botanica After-Sun Soothing Gel After-Sun Soothing Gel 150ml/5oz
1,675 บาท 1,696 บาท
A cooling refreshing gel to comfort skin after sun exposure Lightweight & fast absorbing Immediately decreases skin temperature Contains a potent compound of Proline & Water Lily extract Helps relieve painful sunburn & alleviate sun-sensitive skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream 50ml/1.7oz at 3125.00 THB from Strawberrynet
-13%
Pevonia Botanica Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream Power Repair Age Correction Marine Collagen Cream 50ml/1.7oz
3,125 บาท 3,616 บาท
A tri-phase homogenized anti-aging face cream Features a filmogenic formula to improve epidermal moisture level Contains Squalane & Marine Collagen for hydrating & anti-aging benefits Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Offers UV protection while replenishing vital nutrients Reveals a softer smoother plumper more elastic & younger looking complexion To use: Apply day & night to cleansed & toned face & neck
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Toner SpaTeen All Skin Types Toner 120ml/4oz at 1027.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen All Skin Types Toner SpaTeen All Skin Types Toner 120ml/4oz
1,027 บาท
A delightful refreshing toner to complete cleansing process Softens skin & fights bacteria Prevents blackheads & future breakouts Leaves your face fresh & pure Preps skin to receive benefits from skin care to follow Suitable for all teen skin types including sensitive
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer 50ml/1.7oz at 4107.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Moisturizer 50ml/1.7oz
4,107 บาท 4,196 บาท
A triphase revitalizing facial moisturizer Contains hydrosoluble Micro Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Marine Collagen & Marine Elastin to enhance skin elasticity Infused with Vitamin C for brightening action Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Unveils a firmer softer smoother clearer & younger looking complexion Perfect for all skin types except sensitive & acne
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour Power Repair Eye Contour 30ml/1oz at 3125.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour Power Repair Eye Contour 30ml/1oz
3,125 บาท 3,661 บาท
This eye care helps repair aging skin around your eyes Combines Glycolic Malic Acids & Hazel Nut Oil Visibly diminishes fine lines wrinkles & puffiness Replenishes essential moisture to relieve dryness Leaves eye zone velvety smooth supple & vibrant
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz at 1362.00 THB from Strawberrynet
-3%
Pevonia Botanica Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz
1,362 บาท 1,406 บาท
Creamy light-textured water-soluble facial wash Thoroughly sweeps away impurities & oiliness of T-zone Easily rinses off without leaving residue Blended with Rosemary & Grapefruit essential oil for nourishment Helps restore pure fresh & balanced skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Evolutive Eye Cream 30ml/1oz at 2858.00 THB from Strawberrynet
-5%
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Evolutive Eye Cream 30ml/1oz
2,858 บาท 3,013 บาท
Rich & non-greasy nourishing & smoothing Contains triphase homogenized formula Increases firmness & radiance around your eyes Squalane Vitamin A E & Chitosan Ascorbate work in harmony Reduces appearance of fine lines & wrinkles Lavishes you a youthful vibrant eye contour
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum 30ml/1oz at 4107.00 THB from Strawberrynet
-2%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum 30ml/1oz
4,107 บาท 4,196 บาท
A high-potency revitalizing facial serum Features a bio-microemulsified gel formula Contains hydrosoluble Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Infused with Vitamin C for brightening action Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Unveils a softer smoother clearer & younger looking complexion Perfect for all skin types except sensitive & acne
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Hydrating Toner - Salon Size Hydrating Toner - Salon Size 500ml/17oz at 3014.00 THB from Strawberrynet
-15%
Pevonia Botanica Hydrating Toner - Salon Size Hydrating Toner - Salon Size 500ml/17oz
3,014 บาท 3,571 บาท
An alcohol-free hydrating facial toner Helps complete cleansing process & prepare skin for further treatment Contains Hyaluronic Acid Licorice & Vitamin E to hydrate repair & revitalize skin Removes tap water impurities & repairs the first signs of aging Leaves skin clean radiant & youthful looking Perfect for all skin types
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Age-Defying Marine Collagen Cream (Salon Size) Age-Defying Marine Collagen Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz at 8348.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica Age-Defying Marine Collagen Cream (Salon Size) Age-Defying Marine Collagen Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
8,349 บาท
A triphase homogenized cream to fight against skin aging Combines Squalane with Marine Collagen for replenishing vital nutrients Reduces appearance of fine lines & wrinkles Provides essential moisture & offers UV protection Leaves skin velvety smmoth soft & supple
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Cellulite Activating Gel (Salon Size) Cellulite Activating Gel (Salon Size) 500ml/17oz at 10915.00 THB from Strawberrynet
-16%
Pevonia Botanica Cellulite Activating Gel (Salon Size) Cellulite Activating Gel (Salon Size) 500ml/17oz
10,915 บาท 13,035 บาท
An anti-cellulite body treatment gel Contains Menthol Dimethicone & Capryl Glycol Eliminates cellulite deposits & refines body contours Replenishes skin with superior hydration Unveils a re-shaped figure with smooth skin For professional use only
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemish-B-Gone SpaTeen Blemish-B-Gone 12ml/0.4oz at 1250.00 THB from Strawberrynet
Pevonia Botanica SpaTeen Blemish-B-Gone SpaTeen Blemish-B-Gone 12ml/0.4oz
1,250 บาท
An incredibly effective spot treatment Contains a Micro-Matrix advanced time-release delivery system Uniquely blends Organic Benzoyl Peroxide & Organic Salicylic Acid Fights bacteria & heal blemishes contantly Helps prevent future breakouts & hyperpigmentation Leaves skin even-toned & healthy
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream Soothing Sensitive Skin Cream 50ml/1.7oz at 2344.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream Soothing Sensitive Skin Cream 50ml/1.7oz
2,344 บาท 2,745 บาท
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Freatures vaso-constricting Propolis healing Aloe & other potent actives Controls skin sensitivity & reduces redness / irritation Soothing & hydrating for an even-toned skin
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour (Salon Size) Power Repair Eye Contour (Salon Size) 60ml/2oz at 5357.00 THB from Strawberrynet
-14%
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour (Salon Size) Power Repair Eye Contour (Salon Size) 60ml/2oz
5,357 บาท 6,250 บาท
This eye care helps repair aging skin around your eyes Combines Glycolic Malic Acids & Hazel Nut Oil Visibly diminishes fine lines wrinkles & puffiness Replenishes essential moisture to relieve dryness Leaves eye zone velvety smooth supple & vibrant
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub Silky Skin Body Scrub 200ml/6.8oz at 1675.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub Silky Skin Body Scrub 200ml/6.8oz
1,675 บาท 16,755 บาท
A delightful creamy granular textured body polish Combines Jojoba Beads Rosemary Sage and Allantoin Removes dead cells impurities & residue build-up Smoothes away roughness & unveils radiant silky-soft skin Perfect for all skin types To use: Massage the cream on wet skin & rinse out. Follow with Body Moisturizer. Use on dry skin once or twice a week.
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple 150ml/5oz at 3482.00 THB from Strawberrynet
-6%
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple 150ml/5oz
3,482 บาท 3,705 บาท
A rich & creamy balm for all skin types Pampers senses with delightful aroma & silky texture Formulated with microemulsified Shea Butter & anti-aging tropical fruit extracts Enriched with Collagen & Elastin Polypeptides Retinol Pomegranate Gives effective replenishing & repairing benefits Leaves body skin velvety smooth & youthful
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Cream Lift and Glow Lumafirm Repair Cream Lift and Glow 50ml/1.7oz at 3929.00 THB from Strawberrynet
-90%
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Cream Lift and Glow Lumafirm Repair Cream Lift and Glow 50ml/1.7oz
3,929 บาท 39,295 บาท
A high-performance reparative cream Formulated with the latest generation of repairing peptides & potent brightening actives Functions deeply & quickly in skin to combat free radicals Effectively repairs & re-defines the facial contour Unveils a firmer sleeker more radiant & flexible complexion

Pevonia Botanica ไทย

คุณจะได้ส่วนลดมากถึง 90% เมื่อซื้อสินค้าจาก Pevonia Botanica ที่ iprice เช็กไอเท็มเบสต์เซลเลอร์ของ Pevonia Botanica อย่าง Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz, Renewing Glycocides Cream Renewing Glycocides Cream 50ml/1.7oz และ Phyto-Gel Cleanser Phyto-Gel Cleanser 200ml/6.8oz ที่แมตช์กับสไตล์ของคุณ สินค้าจาก Pevonia Botanica มีราคาอยู่ที่ 804 บาท ถึง 16,585 บาท บาท ที่ iprice Pevonia Botanica มีสินค้าหลากหลายประเภทของ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา และ ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย ที่ตรงตามความต้องการของคุณ สีโปรดของคุณคือสีอะไร? หลากสีสัน และ สีเบจ เป็นสียอดนิยมและอินเทรนด์ที่สุดของ Pevonia Botanica

เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา
ข้าม
ขอบคุณ