เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 140รายการ
−99%
Pevonia Botanica Facial Cleanser - Combination to Oily Skin (Salon Size) Facial Cleanser - Combination to Oily Skin (Salon Size) 1000ml/34oz
5,118 บาท 607,700 บาท
Strawberrynet
Creamy light-textured water-soluble facial wash Thoroughly sweeps away impurities & oiliness of T-zone Easily rinses off without leaving residue Blended with Rosemary & Grapefruit essential oil for nourishment Helps restore pure fresh & balanced skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz
6,398 บาท 938,200 บาท
Strawberrynet
A high-potency anti-aging facial mask Features a groundbreaking X2 plant stem cell formula Contains supercharged agents like Collagen Retinol Elastin & other key actives Provides powerful anti-aging benefits & enables skin's stem cells to resume their activity Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Delivers deep hydration while repairing skin from inside out Unveils a firmer softer smoother more elastic & younger looking complexion For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Eye Contour Lift and Glow (Salon Size) Lumafirm Eye Contour Lift and Glow (Salon Size) 50ml/1.7oz
5,374 บาท 746,300 บาท
Strawberrynet
A powerful firming & anti-aging eye treatment Developed with Biomimetic Liposomic Technology an advanced delivery system Immediately & visibly fills in fine lines & wrinkles Rapidly banishes dark circles & puffiness around the eyes Unveils a softer smoother more lifted vibrant & younger looking eye area
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Reactive Skin Care Cream Reactive Skin Care Cream 50ml/1.7oz
2,431 บาท 270,800 บาท
Strawberrynet
A tri-phase homogenized & desensitizing cream Comforts & soothes supersensitive skin Defends skin from external irritants with Shea Butter Calendula & Horse Chestnut Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Leaves skin calm & comfortable Ideal for post-treatment care: laser resurfacing dermabrasion Retin A users
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Silky Skin Body Scrub Silky Skin Body Scrub 200ml/6.8oz
1,600 บาท 160,050 บาท
Strawberrynet
A delightful creamy granular textured body polish Combines Jojoba Beads Rosemary Sage and Allantoin Removes dead cells impurities & residue build-up Smoothes away roughness & unveils radiant silky-soft skin Perfect for all skin types To use: Massage the cream on wet skin & rinse out. Follow with Body Moisturizer. Use on dry skin once or twice a week.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Cream Soothing Sensitive Skin Cream 50ml/1.7oz
2,239 บาท 262,300 บาท
Strawberrynet
An effective soothing cream for sensitive skin Formulated with triphase homogenized technology to energize & oxygenate skin Contains vaso-constricting Propolis healing Aloe & other potent actives Controls skin sensitivity & reduces redness or irritation Unveils soothed hydrated & even-toned skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Preserve Body Moisturizer Preserve Body Moisturizer 200ml/6.8oz
1,493 บาท 149,400 บาท
Strawberrynet
Creamy light-textured emulsion to soothe body skin after shower or bath Features rich blend of Alpha Hydroxy Acids & repairing Vitamins B E Radically replenishes moisture relieves dryness & prevents chafing Leaves skin perfectly soft smooth & comfortable Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Mango-Passion Fruit (Salon Size) De-Aging Body Balm - Mango-Passion Fruit (Salon Size) 500ml/17oz
9,724 บาท 972,500 บาท
Strawberrynet
A rich & creamy balm for all skin types Pampers senses with delightful aroma & silky texture Formulated with microemulsified Shea Butter & anti-aging tropical fruit extracts Enriched with Collagen & Elastin Polypeptides Retinol Pomegranate Gives effective replenishing & repairing benefits Leaves body skin velvety smooth & youthful
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Combination Skin Cleanser Combination Skin Cleanser 200ml/6.8oz
1,301 บาท 136,500 บาท
Strawberrynet
Creamy light-textured water-soluble facial wash Thoroughly sweeps away impurities & oiliness of T-zone Easily rinses off without leaving residue Blended with Rosemary & Grapefruit essential oil for nourishment Helps restore pure fresh & balanced skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Age-Correction Skincare Solution - Power Repair: Hydrating Cleanser 50ml + Hydrating Lotion 50ml + Marine Collagen Cream 20ml Age-Correction Sk
2,026 บาท 202,700 บาท
Strawberrynet
Age-Correction Skincare Solution - Power Repair: 1x Ligne Power Repair Hydrating Cleanser 50ml/1.7oz 1x Ligne Power Repair Hydrating Lotion 50ml/1.7oz 1x Age-Defying Marine Collagen Cream 20ml/0.7oz Ideal both for personal use & as a gift
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Lumablanc Cream Lumablanc Cream 40ml/1.4oz
3,327 บาท 341,200 บาท
Strawberrynet
An intensive high-potency brightening facial cream Developed with advanced Microsphere that delivers actives to the areas of concern Features an exclusive retinol delivery system for enhanced results Visibly reduces the appearance of hyper-pigmentation & sun-damaged skin Banishes dark spots & corrects skin tone. Unveils a clearer whiter more radiant & even-toned complexion To use: Apply a small amount to concerned areas of face as the last skincare step at night
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream Smooth & Tone Body-Svelt Cream 200ml/6.8oz
3,071 บาท 307,200 บาท
Strawberrynet
This body cream contains invigorating ingredients such as Guarana Extract Encourages circulation & effectively detoxifies skin Helps reduce cellulite especially around thighs & hips Melting texture & quickly penetrates into skin Renders you a toned slimmer-looking body To use: Massage gently onto dry skin concentrating on problematic cellulite areas
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Mattifying Oily Skin Cream Mattifying Oily Skin Cream 50ml/1.7oz
2,005 บาท 204,700 บาท
Strawberrynet
Light-textured fast absorbing non-greasy moisturizer Contains Lemon & Vitamin B complex to hydrate mattify skin Visibly controls excess oiliness for shine-free complexion Prevents breakouts & effectively refines your pores Offers UV protection to sreen away damaging sun rays Leaves your skin soft brilliant & healthy
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser (New Packaging Salon Size) Gentle Exfoliating Cleanser (New Packaging Salon Size) 200g/6.8oz
1,706 บาท 170,700 บาท
Strawberrynet
A mild yet effective facial scrub Features a unique creamy granular texture Effectively lifts away impurities toxins & dead skin cells Blended with Jojoba Beads Saponaria & Chamomile Leaves skin clean fresh & smooth Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Aromatherapy Face Oil - Sensitive Skin (Salon Size) Aromatherapy Face Oil - Sensitive Skin (Salon Size) 60ml/2oz
3,391 บาท 392,400 บาท
Strawberrynet
A delicate & nourishing oil to heal sensitive skin Hazel nut oil blended with Neroli & Lavender essential oils Superbly replenishes moisture for natural balance Eliminates irritation / redness & restores suppleness Leaves you a silky calm complexion To use: Apply 3-5 drops of oil to cleansed & toned skin. Massage well. Avoid eye area
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Kit: Cleanser + Toner + Moisturizer + Bag SpaTeen Blemished Skin Kit: Cleanser + Toner + Moisturizer + Bag 3pcs+1bag
4,052 บาท 405,250 บาท
Strawberrynet
SpaTeen Blemished Skin Kit: 1x SpaTeen Exfoliant Cleanser 120ml/4oz 1x SpaTeen Toner 120ml/4oz 1x SpaTeen Moisturizer 50ml/1.7oz 1x Bag
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica De-Stress Eye Treatment Ginkgo Biloba Sheet Mask (Salon Size) De-Stress Eye Treatment Ginkgo Biloba Sheet Mask (Salon Size) 10pcs
2,303 บาท 255,900 บาท
Strawberrynet
An anti-stress eye treatment Contains Gingko Biloba extracts to stimulate lymphatic capillaries to drain toxins Minimizes dark circles & puffiness Restores vibrant & ageless looking eye contours
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream Enzymo-Spherides Peeling Cream 50ml/1.7oz
1,898 บาท 204,700 บาท
Strawberrynet
An advanced cream that gives encapsulated enzymes in micro-sphrides Ensures maximum effect upon contact with your skin Contains Pineapple & Papaya enzymes Helps eliminate impurities blackheads dead cells sebum & toxins Leaves your skin smooth bright pure & healthy To use: Apply peeling cream over cleansed face / neck & leave on for 2 minutes. Work on this process again. Remove peeling with warm water & cleanse your face with appropriate cleanser
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Tension Relief Foot Gel Tension Relief Foot Gel 50ml/1.7oz
789 บาท 79,000 บาท
Strawberrynet
A cooling foot gel that combines Camphor & Menthol Stimulates blood circulation & revives your feet Keeps your feet pleasantly cool refreshed & alleviated year-round Lightweight & instantly melts into skin Suitable for heavy fatigued & swollen feet
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−98%
Pevonia Botanica Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) Luminous 'C' & 'SEA' (Salon Product) 5 treatments
12,176 บาท 614,100 บาท
Strawberrynet
A brightening anti-aging treatment Contains stabilized vitamin C & an advanced formulation of freeze-dried seaweed Helps minimize fine lines enhance elasticity & repair dull sun-damaged skin Reveals a firmer sleeker & revived
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Combination Skin Lotion Combination Skin Lotion 200ml/6.8oz
1,259 บาท 130,100 บาท
Strawberrynet
Alcohol-free lightweight toner to complete cleansing process Features Aloe to replenish moisture for balance Blended with Lactic Acid to control oil in T-zone Leaves your skin fresh supple & radiant Prepares skin to achieve maximum benefit of further skin care
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica LipRenew Plump & De-Age Treatment (Salon Size) LipRenew Plump & De-Age Treatment (Salon Size) 60ml/2oz
6,398 บาท 767,600 บาท
Strawberrynet
A highly active anti-aging lip treatment Contains powerful ingredients like Collagen Hyaluronic Acid Sesame Seed Extract & Shea Butter Provides deeply moisturizing & repairing benefits Instantly plumps lines & wrinkles on & around lips while blurring imperfections Unveils fuller sexier & smoother lips Also great for smokers & to combat seasonal effects to the fragile lip area To use: Apply day or night a small quantity to lips around lip contour & laugh lines. Massage well until absorbed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) Smooth & Tone Body-Svelt Cream (Salon Size) 500ml/17oz
5,502 บาท 648,200 บาท
Strawberrynet
This body cream contains invigorating ingredients such as Guarana Extract Encourages circulation & effectively detoxifies skin Helps reduce cellulite especially around thighs & hips Melting texture & quickly penetrates into skin Renders you a toned slimmer-looking body To use: Massage gently onto dry skin concentrating on problematic cellulite areas
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) De-Aging Body Balm - Papaya-Pineapple (Salon Size) 500ml/17oz
9,212 บาท 921,300 บาท
Strawberrynet
A rich & creamy balm for all skin types Pampers senses with delightful aroma & silky texture Formulated with microemulsified Shea Butter & anti-aging tropical fruit extracts Enriched with Collagen & Elastin Polypeptides Retinol Pomegranate Gives effective replenishing & repairing benefits Leaves body skin velvety smooth & youthful
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Elastin Polypeptide With Sorghum (Salon Size) Elastin Polypeptide With Sorghum (Salon Size) 5x5ml/0.17oz
2,581 บาท 258,150 บาท
Strawberrynet
A high-performance anti-aging treatment Formulated with Sorghum a cereal plant extract whose juice is high in Vitamins B2 & C Helps improve skin hydration & stimulate collagen synthesis Contains plant derived polysaccharides & peptides to combat the visible signs of aging at cellular level Blended with marine elastin to firm & contour sagging areas Noticeably minimizes the appearance of fine lines & wrinkles Unveils a lifted smoother brighter more flexible & younger looking complexion For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Anti-Stress Bath & Shower Gel Anti-Stress Bath & Shower Gel 200ml/6.8oz
1,408 บาท 140,850 บาท
Strawberrynet
Indulges your body & senses with this aromatic foaming gel Combines Hazel Nut Oil Chamomile & Lavender Soothing refreshing & hydrating while cleansing Your entire body is treated in an aromatherapy oasis Leaves your skin perfectly clean & relaxed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Gentle Exfoliating Cleanser Gentle Exfoliating Cleanser 150ml/5oz
1,387 บาท 157,800 บาท
Strawberrynet
A mild yet effective facial scrub Features a unique creamy granular texture Effectively lifts away impurities toxins & dead skin cells Blended with Jojoba Beads Saponaria & Chamomile Leaves skin clean fresh & smooth Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Problematic Skin Care Cream Problematic Skin Care Cream 50ml/1.7oz
1,706 บาท 170,700 บาท
Strawberrynet
A lightweight oil-free & exfoliating facial moisturizer Formulated with Glycolic Acid to clarify skin & reduce blemishes Contains Horse Chestnut Extract to soothe rashes & sensitivity Infused with Calendula for calming & relieving effects Prevents & heals existing breakouts including blackheads & pimples Leaves skin clear & hydrated Great for impure problematic skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Hydrating Sunscreen SPF 30 Hydrating Sunscreen SPF 30 150ml/5oz
1,749 บาท 202,600 บาท
Strawberrynet
Silky-smooth non-greasy homogenized emulsion Offers powerful protection against harmful UVA & UVB rays Prevents signs of premature aging on your face & body Enriched with Vitamins E C & B for extra nourishment Lightweight & quickly penetrates into skin To use: Apply during direct sun exposure over entire face & body. Re-apply during prolonged periods of sun exposure or swimming. Can also be used daily for general protection
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Vitaminic Concentrate Vitaminic Concentrate 15ml/0.5oz
1,941 บาท 196,200 บาท
Strawberrynet
Non-greasy microemulsified essence Delicately aromatic & radically effective Counteracts excessive dryness dehydration & premature aging Blended with Mandarin Essential oil vitamins A & E Neutralizes the damaging effect of free radicals Leaves you a silky youthful skin To use: Apply 3-5 drops of this essence on cleansed face / neck. Massage gently. Avoid eye area
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Dry Oil Body Moisturizer Dry Oil Body Moisturizer 200ml/6.8oz
1,706 บาท 183,400 บาท
Strawberrynet
Pampers your body skin with this aromatic moisturizer Non-oily & fast absorbing Features Squalane Lavender and Chamomile Effectively revitalizes & nourishes skin Leaves your body velvety soft radiant with a healthy glow
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Multi-Active Foot Cream (Salon Size) Multi-Active Foot Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
2,453 บาท 277,200 บาท
Strawberrynet
This cream keeps your feet deodorized hydrated & replenished Precisely combines Salicylic & Glycolic Acid Antibacterial & minimizes epidermal thickening on your soles Deeply moisturizing to soften hardened rough areas skin Leaves your feet smooth & comfortable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product) 4pcs
1,664 บาท 170,600 บาท
Strawberrynet
Lumafirm Body Treatment - Firm & Glow (Salon Product): 1x Lumafirm Body Elixir 15ml/0.5oz 1x Lumafirm Micro-Release Massage Gel 30ml/1oz 1x Lumafirm Body Wrap 90ml/3oz 1x Lumafirm Body Moisturizer 30ml/1ozIdeal both for personal use & as a gift
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Lightening Mask (Salon Size) Lightening Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,225 บาท 661,000 บาท
Strawberrynet
Contains glycolic acid to remove old stratum corneum to enhance cells regeneration Reduces fine lines wrinkles & blemishes Blended with vitamin E-rich tocopherol a potent antioxidant Plus Lemon Fruit Extract & Peach Fruit Extract Reveals a more radiant & younger looking complexion For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Balancing Combination Skin Mask (Salon Size) Balancing Combination Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,118 บาท 618,400 บาท
Strawberrynet
Creamy non-drying kaolin based mask Helps hydrate brighten & purify your skin Enriched with Carrot oil Green Apple & vitamins for nourishment Indulges senses with delightful scent Leaves skin smooth luminous & perfectly balanced To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Combination Skin Lotion & Skin Cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Power Repair Eye Contour Power Repair Eye Contour 30ml/1oz
2,986 บาท 366,800 บาท
Strawberrynet
This eye care helps repair aging skin around your eyes Combines Glycolic Malic Acids & Hazel Nut Oil Visibly diminishes fine lines wrinkles & puffiness Replenishes essential moisture to relieve dryness Leaves eye zone velvety smooth supple & vibrant
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica RS2 Gentle Cleanser RS2 Gentle Cleanser 120ml/4oz
1,792 บาท 179,250 บาท
Strawberrynet
A creamy water-soluble facial wash for hypersensitive skin Gently removes impurities & pollutants Incredibly calms & desensitizes skin while cleansing Empowered with Allantoin & French Rose essential oils Gives cooling & decongesting benefits Leaves skin clean fresh & comfortable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Spa Care For Him Collagen Boost Eye Contour Spa Care For Him Collagen Boost Eye Contour 30g/1oz
2,986 บาท 315,600 บาท
Strawberrynet
An effective anti-aging eye treatment for men Formulated with an advanced neuropeptide to protect the fragile eye zone Contains marine collagen & marine elastin for anti-aging properties Helps firm skin around the eyes & promote collagen production Infused with hyaluronic acid to intensely hydrate skin Reduces the appearance of wrinkles & expression lines around the eyes Unveils a softer smoother & younger looking eye area To use: Apply day & night a small amount around eye contour. Use gentle tapping movements
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Sensitive Skin Lotion Sensitive Skin Lotion 200ml/6.8oz
1,237 บาท 134,300 บาท
Strawberrynet
Ultra-light alcohol-free lotion to complete cleansing process Calms & hydrates skin for moisture balance Features natural plant extracts including Calendula and Aloe Combats sensitivity & soothe irritation or redness Leaves skin cooling refreshing & vibrant Preps skin to achieve optimum benefits from skin care to follow
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica RS2 Concentrate RS2 Concentrate 30ml/1oz
3,156 บาท 356,100 บาท
Strawberrynet
A microemulsified essence to promote well being of skin Contains unique blend of Green Tea Licorice & Olibanum Provides immediate cooling & desensitizing relief Strengthens capillaries controls blotchiness & effectively decongest Leaves skin soothed comfortable & healthy Suitable for all skin types in particular rosacea & sensitive To use: Apply 5 to 7 drops on cleansed face & neck. Massage gently. Follow with RS2 Cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Soothing Propolis Concentrate Soothing Propolis Concentrate 30ml/1oz
2,197 บาท 309,200 บาท
Strawberrynet
A rich micro-emulsified gel essence to heal sensitive skin Contains concentrated Propolis from France & lavender Vaso-constricting formulation effectively calms skin Offers antibacterial & decongesting benefits Leaves skin revitalized & strengthened To use: Apply 5-7 drops of this essence on cleansed face / neck. Wear alone or before any Pevonia Cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Foaming Cleanser Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Foaming Cleanser 120ml/4oz
1,642 บาท 170,600 บาท
Strawberrynet
A high-potency foaming facial gel wash Helps gently yet thoroughly cleanse skin Contains hydrosoluble Micro Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Leaves skin smooth radiant & even-toned Perfect for all skin types except sensitive & acne
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica RS2 Gentle Lotion RS2 Gentle Lotion 120ml/4oz
1,365 บาท 136,600 บาท
Strawberrynet
A hydrating & refreshing facial lotion Features a gentle alcohol-free formula Infused with green tea licorice sorbitol & chamomile Helps soothe & decongest skin while easing irritation & blotchiness Completes a perfect cleansing program Leaves skin calm refreshed & comfortable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Facial Cleanser - All Skin Types (Salon Size) Facial Cleanser - All Skin Types (Salon Size) 1000ml/34oz
4,265 บาท 533,100 บาท
Strawberrynet
Creamy light-textured water-soluble facial wash Thoroughly sweeps away impurities & oiliness of T-zone Contains extracts of Anthemis Nobilis Flower & Calendula Officinalis Flower Provides astringent anti-inflammatory & soothing benefits Blended with Horse Chestnut Seed Extract to promote micro-circulation Leaves skin calm clear fresh & youthful looking For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Cellulite Activating Gel (Salon Size) Cellulite Activating Gel (Salon Size) 500ml/17oz
10,428 บาท 1,245,300 บาท
Strawberrynet
An anti-cellulite body treatment gel Contains Menthol Dimethicone & Capryl Glycol Eliminates cellulite deposits & refines body contours Replenishes skin with superior hydration Unveils a re-shaped figure with smooth skin For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica SpaTeen Strawberry Hydraboost Mask (Salon Size) SpaTeen Strawberry Hydraboost Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
2,431 บาท 255,900 บาท
Strawberrynet
An antioxidant strawberry treatment mask Helps fight against environmental aggressors Soothes the effects of a teen's hectic schedule Replenishes skin with optimal moisture Unveils cool invigorated & radiant skin in a youthful look Perfect for all skin types For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Tropical Oasis - Mango Passion Fruit Yogurt Body Wrap (Salon Size) Tropical Oasis - Mango Passion Fruit Yogurt Body Wrap (Salon Size) 1kg/34oz
4,670 บาท 533,100 บาท
Strawberrynet
A creamy delectable yogurt body wrap treatment Formulated with mango & passion fruit yogurt Provides anti-aging energizing & diuretic benefits Enlivens both skin & spirit Skin appears firmer more radiant & evenly-toned in a youthful look For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Refining Marine d.n.a. Cream Refining Marine d.n.a. Cream 50ml/1.7oz
3,284 บาท 364,600 บาท
Strawberrynet
This fabulous triphase homogenized cream helps resurface your skin Contains renewing benefits of Marine d.n.a. & Squalane Tightens pores & improves elasticity Offers UV protection to screen away the harmful sun rays Leaves skin smooth refined & even-toned
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream Rejuvenating Dry Skin Cream 50ml/1.7oz
2,410 บาท 264,400 บาท
Strawberrynet
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Scientifically proven pear seed extract combats dryness Reduces appearance of fine lines & wrinkles Added protection to screen away damaging UV rays Leaves skin velvety smooth supple & youthful
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Ligne Speciale LipRenew Plump & De-Age Treatment Ligne Speciale LipRenew Plump & De-Age Treatment 15ml/0.5oz
2,133 บาท 234,600 บาท
Strawberrynet
A highly active anti-aging lip treatment Contains powerful ingredients like Collagen Hyaluronic Acid Sesame Seed Extract & Shea Butter Provides deeply moisturizing & repairing benefits Instantly plumps lines & wrinkles on & around lips while blurring imperfections Unveils fuller sexier & smoother lips Also great for smokers & to combat seasonal effects to the fragile lip area To use: Apply day or night a small quantity to lips around lip contour & laugh lines. Massage well until absorbed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Cream Lift & Glow (Salon Size) Lumafirm Repair Cream Lift & Glow (Salon Size) 200ml/6.8oz
7,293 บาท 729,400 บาท
Strawberrynet
A high-performance reparative cream Formulated with the latest generation of repairing peptides & potent brightening actives Functions deeply & quickly in skin to combat free radicals Effectively repairs & re-defines the facial contour Unveils a firmer sleeker more radiant & flexible complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Spa Care For Him Collagen Boost Face Balm Spa Care For Him Collagen Boost Face Balm 50ml/1.7oz
2,986 บาท 315,600 บาท
Strawberrynet
An effective anti-aging facial treatment for men Contains marine collagen & marine elastin for anti-aging properties Plumps fine lines & wrinkles while preventing further signs of aging Intensely moisturizes skin & banishes tightness Unveils a firmer softer smoother & younger looking complexion Perfect for all skin types To use: Apply in the morning a small amount to cleansed face & neck. Massage gently
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum Stem Cells Phyto-Elite Intensive Serum 30ml/1oz
6,611 บาท 705,800 บาท
Strawberrynet
A multi-active anti-aging facial serum Features a microemulsified gel texture for rapid absorption Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains supercharged de-agers like Collagen Retinol Elastin & other key actives Targets aging signs of aging & repairs from within Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Protects & energizes skin cells Unveils a firmer softer smoother more radiant & younger looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Dry Oil Body Moisturizer (Salon Size) Dry Oil Body Moisturizer (Salon Size) 500ml/17oz
3,668 บาท 405,100 บาท
Strawberrynet
Pampers your body skin with this aromatic moisturizer Non-oily & fast absorbing Features Squalane Lavender and Chamomile Effectively revitalizes & nourishes skin Leaves your body velvety soft radiant with a healthy glow
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Eye Make-Up Remover (Salon Size) Eye Make-Up Remover (Salon Size) 1000ml/34oz
4,884 บาท 639,700 บาท
Strawberrynet
Gently aqueous & non-irritating Contains Lettuce Cucumber & Arnica Thoroughly removes eye make-up without pressure Calming soothing & refreshing Also suitable for contact lenses or sensitive eyes
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Light Feet Treatment Mask (Salon Size) Light Feet Treatment Mask (Salon Size) 570g/19oz
2,282 บาท 228,300 บาท
Strawberrynet
A revitalizing foot treatment mask Contains Menthol & Cinnamomum Camphora Wood Extract Restores smooth radiant & refreshed foot skin For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Tropical Escape Papaya-Pineapple Creme Fraiche Wrap Tropical Escape Papaya-Pineapple Creme Fraiche Wrap 1kg/34oz
4,670 บาท 533,100 บาท
Strawberrynet
A nourishing & repairing body wrap Enriched with Papaya & Pineapple extracts Cr่me Fra๎che natural butter & calcium Provides wrinkle-filling & rejuvenating benefits Highly concentrated with Vitamin A Collagen polypeptides & Elastin polypeptides Helps combat premature aging & sun damage Body skin appears firmer smoother nourished & younger looking
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,395 บาท 810,300 บาท
Strawberrynet
Formulated with triphase homogenized technology Incredibly energizes & oxygenates your complexion Scientifically proven pear seed extract combats dryness Reduces appearance of fine lines & wrinkles Added protection to screen away damaging UV rays Leaves skin velvety smooth supple & youthful
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Power Repair Hydrating Toner Power Repair Hydrating Toner 120ml/4oz
1,109 บาท 117,300 บาท
Strawberrynet
A hydrating anti-aging face toner Formulated with collagen & elastin to improve tone & texture Contains hyaluronic acid that retains moisture to plump skin Visibly lessens the look of fine lines & wrinkles Blended with Vitamin E for antioxidant & nourishing benefits Loaded with licorice root extract to unify skin tone Leaves skin soft smooth luminous & youthful looking
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream Stem Cells Phyto-Elite Intensive Cream 50ml/1.7oz
6,611 บาท 705,800 บาท
Strawberrynet
A multi-active anti-aging facial cream Features a velvety fast-absorbing texture Developed with a tri-phasic delivery for optimum absorbency Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains supercharged de-agers like Collagen Retinol Elastin & other key actives Targets signs of aging & repairs from within Visibly reduces the appearance of wrinkles & fine lines Unveils a firmer softer smoother brighter nourished & younger looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Sensitive Skin Cleanser Sensitive Skin Cleanser 200ml/6.9oz
1,216 บาท 136,500 บาท
Strawberrynet
A light weight water soluble facial wash Gently removes accumulated impurities & pollutants Chamomile & Calendula give calming & desensitizing benefits Soothing without causing redness & irritation Leaves you a clean fresh revitalized skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Repair Cream Lift and Glow Lumafirm Repair Cream Lift and Glow 50ml/1.7oz
3,753 บาท 375,400 บาท
Strawberrynet
A high-performance reparative cream Formulated with the latest generation of repairing peptides & potent brightening actives Functions deeply & quickly in skin to combat free radicals Effectively repairs & re-defines the facial contour Unveils a firmer sleeker more radiant & flexible complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Serum 30ml/1oz
3,924 บาท 400,900 บาท
Strawberrynet
A high-potency revitalizing facial serum Features a bio-microemulsified gel formula Contains hydrosoluble Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Infused with Vitamin C for brightening action Loaded with antioxidant Tocopherol (Vitamin E) to combat free radicals Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Unveils a softer smoother clearer & younger looking complexion Perfect for all skin types except sensitive & acne
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Green Coffee Concentrate (Salon Size) Green Coffee Concentrate (Salon Size) 4x15ml
3,412 บาท 383,800 บาท
Strawberrynet
A detoxifying treatment to smooth & boost body's texture Contains an advanced cellulite control ingredient pure 100% micronized green coffee Enriched with chlorogenic acid an antioxidant to banish fat deposits & prevent fat infiltration Provides moisturizing slimming & firming benefits Improves skin circulation diminishes toxins & fluid stagnation with a mild diuretic effect Reveals sleeker skin & svelter body contours
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Spot Treatment Spot Treatment 30ml/1oz
2,325 บาท 238,800 บาท
Strawberrynet
This treatment is formulated with powerful ingredients Includes Glycolic and Salicylic Acid Betaglucan & Aloe Ensures quick healing & purifying benefits Replenishes moisture for natural balance Prevents breakouts & bacteria growth Maintains your skin clear fresh & healthy To use: Apply sparingly on problem areas or all over the face as needed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Eye Contour Lift and Glow Lumafirm Eye Contour Lift and Glow 15ml/0.5oz
2,943 บาท 313,500 บาท
Strawberrynet
A powerful firming & anti-aging eye treatment Developed with Biomimetic Liposomic Technology an advanced delivery system Immediately & visibly fills in fine lines & wrinkles Rapidly banishes dark circles & puffiness around the eyes Unveils a softer smoother more lifted vibrant & younger looking eye area
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−98%
Pevonia Botanica SpaTeen Blemish-B-Gone SpaTeen Blemish-B-Gone 12ml/0.4oz
1,195 บาท 93,800 บาท
Strawberrynet
An incredibly effective spot treatment Contains a Micro-Matrix advanced time-release delivery system Uniquely blends Organic Benzoyl Peroxide & Organic Salicylic Acid Fights bacteria & heal blemishes contantly Helps prevent future breakouts & hyperpigmentation Leaves skin even-toned & healthy
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Micro-Emulsion Massage Cream (Salon Size) Micro-Emulsion Massage Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
2,495 บาท 277,200 บาท
Strawberrynet
An anti-stress massage treatment Helps relax tensioned skin while improving circulation Delivers superior nourishment to relieve dehydrated skin Skin appears calmer more flexible & radiant
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Soothing Sensitive Skin Mask (Salon Size) Soothing Sensitive Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
5,118 บาท 597,100 บาท
Strawberrynet
A gentle creamy mask that visibly desensitizes skin Combines Zinc Oxide Shea Butter & other beneficial ingredients Instantly calms & heals your skin Reduces redness & soothes irritation Leaves you a smooth even-toned appearance To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Sensitive Skin Lotion & Soothing Sensitive Skin Cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Clarigel Exfoliating Cleanser Clarigel Exfoliating Cleanser 150ml/5oz
1,266 บาท 134,300 บาท
Strawberrynet
Uniquely combines Soapwort Triclosan Grapefruit Oil & Citric Acid Gentle yet thoroughly removes impurities & pollutants Uplifts dead cells from skin surface Delivers an intense cleansing effect for problem skin Leaves your face incredibly clear refreshed & bacteria-free
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Renewing Glycocides Cream Renewing Glycocides Cream 50ml/1.7oz
2,730 บาท 307,100 บาท
Strawberrynet
A triphase & homogenized cream to heal skin Offers UV protection to screen away damaging sun rays Combines Glycolic & Hyaluronic Acid Diminishes fine lines & improves skin texture Moisture-bonding properties prevent epidermal thickening Boosts cellular renewal & maintains optimum moisture leavel
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Dry Skin Cleanser Dry Skin Cleanser 200ml/6.8oz
1,280 บาท 136,500 บาท
Strawberrynet
This facial wash is delicately creamy fluffy & water-soluble Effectively removes impurities & dirt without leaving residue Repairing arnica & hydrating cucumber work well Helps skin maintain moisture balance & relieve dryness Leaves skin clean fresh & comfortable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) Enzymo-Spherides Peeling Cream (Salon Size) 200ml/6.8oz
6,312 บาท 661,000 บาท
Strawberrynet
A groundbreaking peeling treatment Formulated with encapsulated enzymes in micro-sph้rides for maximum activity Contains Pineapple & Papaya enzymes to banish impurities blackheads dead cells sebum & toxins Offers easy & immediate deep surface cleansing Creates supple sleek invigorated & radiant skin For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Evolutive Eye Cream 30ml/1oz
2,730 บาท 287,900 บาท
Strawberrynet
Rich & non-greasy nourishing & smoothing Contains triphase homogenized formula Increases firmness & radiance around your eyes Squalane Vitamin A E & Chitosan Ascorbate work in harmony Reduces appearance of fine lines & wrinkles Lavishes you a youthful vibrant eye contour
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel (Salon Size) C Evolutive Eye Gel (Salon Size) 60ml/2oz
4,756 บาท 533,100 บาท
Strawberrynet
Light-textured eye gel with high-tech time-release sph้rulites Gives decongesting action to delicate eye zone throughout the day CombinesVitamin C Hyaluronic Acid with Ginkgo Biloba Effectively diminishes dark circles & under-eye puffiness Leaves you a visibly refreshed & regenerated eye contour
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer Lumafirm Firm & Glow Body Moisturizer 120ml/4oz
2,431 บาท 260,100 บาท
Strawberrynet
An effective rejuvenating body moisturizer Formulated with fast acting actives within advanced delivery systems Works deep within the skin for unparalleled targeted repair Refines skin texture while evening skin tone Infused with a sensuous refreshing aroma Body skin appears firmer softer smoother brighter & younger looking
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Ligne Speciale YouthRenew Tinted Cream SPF 30 Ligne Speciale YouthRenew Tinted Cream SPF 30 30ml/1oz
2,048 บาท 213,200 บาท
Strawberrynet
A multi-tasking lightweight tinted day cream Features a subtle natural tint to reduce the appearance of enlarged pores Formulated with Collagen Vitamin C & Green Olive Extracts Helps conceal & repair fine lines & wrinkles Infused with Flash Action Microsphere to deliver an instant radiance Refines enlarged pores while deeply hydrating skin Provides broad-spectrum UVA/UVB protection Creates a smooth flawless & youthful looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Toner SpaTeen Blemished Skin Toner 120ml/4oz
981 บาท 98,200 บาท
Strawberrynet
Alcohol-free uniquely formulated toner to purify skin Helps remove impurities & excess oil to unclog pores Reduces blemishes & prevents future breakouts Indulges senses with an enticing citrus aroma Leaves skin fresh & healthy Recommended for blemish & blemish-prone skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Micro-Emulsified Anti-Stress Massage Oil Micro-Emulsified Anti-Stress Massage Oil 150ml/5oz
1,395 บาท 138,750 บาท
Strawberrynet
Delicate creamy Micro-Emulsion Massage Oil Contains potent blend of Safflower Geranium and Orange Oils Aromatic & easily glides onto skin Promptly reduces tension & fatigue Boosts circulation improves elasticity & replenishes moisture Leaves skin perfectly relaxed & silky soft
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Soothing Formula Ampoule (Salon Product) Soothing Formula Ampoule (Salon Product) 5x5ml/0.17oz
2,026 บาท 202,700 บาท
Strawberrynet
Contains Horse Chestnut Extract & Calendula Officinalis Flower Extract Blended with Aloe Barbadensis Leaf Gel Provides soothing healing & anti-irritation benefits Skin appears calm & healthy For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−98%
Pevonia Botanica SpaTeen Blemished Skin Cleanser SpaTeen Blemished Skin Cleanser 120ml/4oz
1,088 บาท 83,200 บาท
Strawberrynet
A delightful citrus foaming cleanser Delivers effective dual exfoliation & deep cleansing Combines microspheres natural acids to fight bacteria Eliminates blemishes & prevents future breakouts Leaves skin perfectly clean refreshed & healthy
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Luminous & Oxygenated Skin (Salon Size) Luminous & Oxygenated Skin (Salon Size) 5x5ml/0.17oz
2,382 บาท 260,100 บาท
Strawberrynet
A powerful intensive oxygenating & brightening treatment Formulated with a new generation of liposomes – Oxyzomes containing stabilized Vitamin C Blended with Soy Lecithin & Vitamin E for extra stability & a longer lasting effect Normalizes skin's activity for better oxygenation & optimum benefits Loaded with Hyaluronic Acid for easy & rapid penetrating into skin Noticeably minimizes the appearance of wrinkles & fine lines Reveals a brighter younger & healthier looking complexion For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Toner Spa Clinica Pro Micro-Retinol Essential Toner 120ml/4oz
1,642 บาท 170,600 บาท
Strawberrynet
A high-potency revitalizing facial toner Features an active-rich alcohol-free formula Helps complete the cleansing process & prepare skin for further treatment Contains hydrosoluble Mirco Retinol to reduce the appearance of wrinkles & fine lines Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Loaded with aloe for hydrating soothing & anti-inflammatory benefits Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Leaves skin smooth radiant & revitalized Perfect for all skin types except sensitive & acne
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) Rejuvenating Dry Skin Mask (Salon Size) 200ml/6.8oz
4,414 บาท 575,700 บาท
Strawberrynet
An ultra rich creamy mask that rapidly heals dry skin Contains moisture-bonding hyaluronic acid to hydrate skin Blended with Vitamin E & Carotene for repairing Effectively revitalizes & regenerates skin Lavishes skin with a smooth supple & youthful complexion To use: Apply a thin layer over cleansed face / neck. Leave on for 10 minutes & rinse with cool water. Follow with Dry Skin Lotion & Rejuvenating Dry Skin Cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Phyto-Gel Cleanser (Salon Size) Phyto-Gel Cleanser (Salon Size) 1000ml/34oz
5,886 บาท 980,900 บาท
Strawberrynet
A wonderfully aromatic non-alkaline facial wash Provides a soft lather for deep cleansing without drying out moisture Combines Saponaria Rosemary Lemon & Pine Sweeps away impurities & surface toxins Leaves skin crystal clear & fresh Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Eye Make-Up Remover Eye Make-Up Remover 200ml/6.8oz
1,280 บาท 142,900 บาท
Strawberrynet
Gently aqueous & non-irritating Contains Lettuce Cucumber & Arnica Thoroughly removes eye make-up without pressure Calming soothing & refreshing Also suitable for contact lenses or sensitive eyes
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Aqua-Gel Foaming Cleanser Aqua-Gel Foaming Cleanser 200ml/6.8oz
1,600 บาท 160,050 บาท
Strawberrynet
Delivers rich delicate lather Provides thorough yet gentle cleansing Offers hydrating benefit for moisture balance Pampers your senses with masculine clean natural aroma Leaves skin clean fresh & comfortable Perfect to use after gym or sports
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Power Repair Firming Marine Elastin Cream Power Repair Firming Marine Elastin Cream 50ml/1.7oz
3,199 บาท 320,000 บาท
Strawberrynet
A triphase homogenized firming cream Combines Marine Elastin & Hyaluronic acid Gives ultimate repairing & tightening benefits Increases moisture level & improves skin elasticity Offers extra UV protection to screen away harmful sun rays Leaves skin smooth youthful & beautiful
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Phyto-Aromatic Mist Phyto-Aromatic Mist 200ml/6.8oz
1,695 บาท 168,600 บาท
Strawberrynet
An invigorating & nourishing aromatic mist Formulated with Chamomile Calendula & French Rose Balances & recovers skin's natural moisture Leaves skin comfortable & pleasantly scented To use: Apply to skin any time during or after-sun exposure for instant nourishment
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica C Evolutive Eye Gel C Evolutive Eye Gel 30ml/1oz
3,114 บาท 336,900 บาท
Strawberrynet
Light-textured eye gel with high-tech time-release sph้rulites Gives decongesting action to delicate eye zone throughout the day CombinesVitamin C Hyaluronic Acid with Ginkgo Biloba Effectively diminishes dark circles & under-eye puffiness Leaves you a visibly refreshed & regenerated eye contour
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Hydrating Cleanser (Salon Size) Hydrating Cleanser (Salon Size) 500ml/17oz
3,455 บาท 383,800 บาท
Strawberrynet
Creamy textured water soluble facial cleanser Thoroughly removes skin impurities & pollutants Easily rinses away without any residue build up Perfectly combines Marine Collagenwith Marine Elastin Binds in skin moisture & protect hydrolipidic film Leaves skin clean fresh & supple
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Seaweed Exfoliating Soap Seaweed Exfoliating Soap 150g/5oz
768 บาท 76,900 บาท
Strawberrynet
This soap combines advanced ingredients with cutting-edge technologies Includes Green Coffee Extract Seaweed Kola Centella Asiatica & Elastin Stimulates circulation & reduces cellulite accumulations Offers slimming detoxifying firming & revitalizing benefits for your body Visibly smoothes out skin texture & minimizes signs of aging Unveils a reshaped improved body line & skin conditions
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Aromatherapy Face Oil - Dry Devitalized Skin (Salon Size) Aromatherapy Face Oil - Dry Devitalized Skin (Salon Size) 60ml/2oz
3,391 บาท 405,100 บาท
Strawberrynet
A refreshing & nourishing oil to counteract dryness Hazel Nut Oil blended with Ylang-Ylang & Jasmine essential oil Superbly replenishes moisture for natural balance Helps skin restore suppleness & radiance Leaves you a revitalized complexion To use: Apply 3-5 drops of oil to cleansed & toned skin. Massage well. Avoid eye area.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) Evolutive Eye Cream Mask (Salon Size) 60ml/2oz
3,839 บาท 499,000 บาท
Strawberrynet
Rich & non-greasy nourishing & smoothing Contains triphase homogenized formula Increases firmness & radiance around your eyes Squalane Vitamin A E & Chitosan Ascorbate work in harmony Reduces appearance of fine lines & wrinkles Lavishes you a youthful vibrant eye contour
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Marine Collagen Cream 2020-P Marine Collagen Cream 2020-P 200g/6.8oz
9,632 บาท 957,550 บาท
Strawberrynet
A tri-phase homogenized & deeply hydrating facial cream Contains Squalane & Marine Collagen for moisturizing & nourishing benefits Prevents & reduces the appearance of fine lines & wrinkles Protects skin against UV damage Skin appears smoother plumper replenished & younger looking Ideal for all deeply dehydrated skin with a dry tendency Can be used as a makeup base To use: Apply day & night a moderate amount to cleansed & toned face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Phyto-Elite Multi-Active Foaming Cleanser Stem Cells Phyto-Elite Multi-Active Foaming Cleanser 120ml/4oz
1,813 บาท 191,900 บาท
Strawberrynet
A multi-active hydrosoluble facial foam wash Boasts a revolutionary plant stem cell formula Contains Kaolin to deeply cleanse & thoroughly cleanse skin Provides a pleasurable & delightfully refreshing sensation Leaves skin soft radiant & invigorated To use: Pump a small amount in palms & lather up using lukewarm water. Apply all over face & neck with wet fingertips. Rinse well with lukewarm water & towel dry. Follow with daily regimens
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Lumafirm Freeze-Dried Treatment (Salon Size) Lumafirm Freeze-Dried Treatment (Salon Size) 4g/0.14oz
853 บาท 89,600 บาท
Strawberrynet
A groundbreaking illuminating & reparative treatment Developed with freeze-dried technology & powerful ingredients to immediately firm skin Contains brightening agents sorghum & diacetyl boldine to improve skin's texture tone & reduce wrinkles Perfect for use between spa treatments Reveals a lifted sleeker & healthier looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Stem Cells Intensive Body Corrector Stem Cells Intensive Body Corrector 120ml/4oz
3,839 บาท 405,100 บาท
Strawberrynet
An intensive anti-aging body treatment Contains a unique anti-aging blend of Argan & Comfrey Stem Cells Infused with contouring & anti-aging natural ingredients Helps reduce cellulite uneven skin texture & other body aging concerns Reveals a firmer smoother & younger looking body To use: After shower or bath day or night apply all over body & massage well until absorbed concentrating on problem areas
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica Anti-Free Radicals Mask Treatments (Salon Product) Anti-Free Radicals Mask Treatments (Salon Product) 5treatments
5,843 บาท 605,600 บาท
Strawberrynet
Anti-Free Radicals Mask (Salon Product): 5x Ampoules 5ml/0.17oz 5x Gauze Masks 5x Mask Powder Pouches Contains micro-emulsified Vitamins A & E Helps maximize skin's protection against free-radicals & premature aging Offers deep hydration & replenishment Corrects skin's texture while refining pores Unveils a sleeker rejuvenated complexion For professional use only
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
−99%
Pevonia Botanica De-Aging Saltmousse - Papaya-Pineapple De-Aging Saltmousse - Papaya-Pineapple 200ml/6.8oz
1,706 บาท 174,900 บาท
Strawberrynet
A gentle body scrub for all skin types Gives a pleasant aroma-sensory experience while cleansing Its fluffy lather removes impurities & toxins Negative ions & repairing tropical fruit extracts are quickly absorbed Unveils a velvety-smooth radiant & youthful skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับสินค้าจากPevonia Botanica ไทย

คุณจะได้ส่วนลดมากถึง 99% เมื่อซื้อสินค้าจาก Pevonia Botanica ที่ iprice เช็กไอเท็มเบสต์เซลเลอร์ของ Pevonia Botanica อย่าง Facial Cleanser - Combination to Oily Skin (Salon Size) Facial Cleanser - Combination to Oily Skin (Salon Size) 1000ml/34oz, Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) Stem Cells Phyto-Elite Intensive Mask (Salon Product) 200ml/6.8oz และ Lumafirm Eye Contour Lift and Glow (Salon Size) Lumafirm Eye Contour Lift and Glow (Salon Size) 50ml/1.7oz ที่แมตช์กับสไตล์ของคุณ สินค้าจาก Pevonia Botanica มีราคาอยู่ที่ 768 บาท ถึง 12,176 บาท บาท ที่ iprice Pevonia Botanica มีสินค้าหลากหลายประเภทของ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว, ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย และ เครื่องสำอาง ที่ตรงตามความต้องการของคุณ สีโปรดของคุณคือสีอะไร? หลากสีสัน, สีเบจ และ สีเขียว เป็นสียอดนิยมและอินเทรนด์ที่สุดของ Pevonia Botanica

แคตตาล็อกสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์

แฟชั่น

กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง

บ้านและการตกแต่ง

แม่และเด็ก

สุขภาพและความงาม

ยานยนต์

ดู ทั้งหมด