แคตตาล็อกสินค้า
สินค้า
คูปอง
เทรนด์
Wishlist
บันทึก
ประเภท
×
×
เพิ่มสินค้าที่คุณสนใจในคลิกเดียว
อัพเดตให้คุณรู้ก่อนใคร เมื่อเราเริ่มใช้ฟีเจอร์ wishlist
อดใจรออีกไม่นาน เราสัญญา!
PCA Skin  >   >  PCA Skin���������������������������������
26 สินค้า

PCA Skin���������������������������������

_
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Acne Cream Acne Cream 14.2g/0.5oz
868 บาท 87,500 บาท
Strawberrynet

A potent acne spot treatment cream Formulated with active benzoyl peroxide Efficaciously imparts oxygen to pores to kill bacteria causing acne breakouts Offers strong antioxidant & anti-inflammatory action to improve acne lesions Blended with L-lactic acid & tea tree oil to suppress breakouts Unveils sleeker nourished & healthier skin To use: After cleansing & toning smooth onto affected areas in a thin layer

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Anti-Redness Serum Anti-Redness Serum 29.5ml/1oz
2,148 บาท 253,800 บาท
Strawberrynet

Lessens redness in skin with persistent flushing sensitive conditions & over-sun exposure Formulated with Aldavine red & brown algae Efficaciously minimizes capillary hyperpermeability & dilation Contains Capparenols from caper bud extract & bisabolol from chamomile Prevents formation of pro-inflammatory cytokines Skin appears calmer & healthier To use: After cleansing & toning apply to whole face concentrating on areas of persistent redness. Follow with moisturizer

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Rebalance Rebalance 48.2g/1.7oz
1,487 บาท 162,300 บาท
Strawberrynet

A hydrating weightless nighttime moisturizer Helps relieve reddened or irritated skin Unveils calmer & more comfortable skin Suggested for use after chemical peels laser rejuvenation procedures & microdermabrasion Perfect for normal to oily skin To use: Apply at night to face neck & chest as the final skincare step

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Smoothing Toner Smoothing Toner 206.5ml/7oz
1,082 บาท 141,500 บาท
Strawberrynet

An alcohol-free toner Formulated with lactic citric acids & aloe Helps shrink pores & eliminate superficial dead skin cells Skin appears sleek & clear Perfect for normal to oily & breakout-prone skin types To use: After cleansing soak a cotton pad & apply to face & neck with upward & outward strokes. Use once daily or whenever necessary. Follow with daily regimen

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Facial Wash Facial Wash 206.5ml/7oz
1,082 บาท 129,000 บาท
Strawberrynet

A gentle invigorating cleansing gel Formulated with AHA & aloe Mildly & efficaciously diminishes makeup & environmental dirt Relieves skin & loosens impacted cells to sleek surface texture Skin appears softer & pH balanced To use: Apply a small amount to damp skin massage in & foam up. Rinse with lukewarm water & pat dry. Follow with daily regimen

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Clearskin Clearskin 48.2g/1.7oz
1,457 บาท 162,300 บาท
Strawberrynet

An antibacterial moisturizer Contains retinol marigold lemongrass & cucumber Helps relieve irritation combat bacteria & restrain breakouts Restores a clarified & healthy complexion Ideal for oily & blemish-prone skin To use: Apply day & evening to skin as the final skincare step

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin C & E Strength Max C & E Strength Max 28.3g/1oz
3,802 บาท 399,400 บาท
Strawberrynet

A brightening & strengthening facial treatment Contains a maximum concentration of pure Vitamins C & E to reinforce skin Helps reduce the appearance of fine lines & wrinkles Improves dull skin & evens out skin tone Skin appears smoother stronger & more radiant

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Silkcoat Balm Silkcoat Balm 48.2g/1.7oz
1,581 บาท 162,300 บาท
Strawberrynet

An anti-aging treatment balm Contains antioxidants advanced botanicals & hydrolyzed silk Reveals stronger & younger looking skin Perfect for dry or mature skin & use in harsh or cold seasons Also effective for relieving & repairing post procedure skin To use: After cleansing apply to concerned areas. Follow with moisturizer or use as advised by physician

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Acne Gel Acne Gel 32.5ml/1.1oz
1,665 บาท 187,200 บาท
Strawberrynet

A mild & efficacious acne spot treatment Formulated with salicylic acid Helps eliminate existing acne blemishes & minimize oil production Pacifies breakouts induced by rosacea without causing sensitivity & prevents future breakouts Skin appears calmer clearer & healthier To use: After cleansing & toning apply to affected areas day & night. Follow with moisturizer

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin EyeXcellence EyeXcellence 14.2g/0.5oz
1,727 บาท 208,000 บาท
Strawberrynet

A triple-action eye cream Contains peptides licorice & active botanicals Helps minimize puffiness dark circles & wrinkles around eye area Boosts collagen production capillary function & circulation Creates sleeker more radiant & evenly-toned eye contours To use: Apply to eye zone as the final skincare step

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin CliniCalm 1% CliniCalm 1% 60g/2.1oz
1,831 บาท 195,500 บาท
Strawberrynet

An effective soothing therapeutic treatment Contains maximum strength 1% hydrocortisone & a calming ingredient Provides anti-irritant & soothing benefits Contains hyaluronic acid & honey to normalize water absorption Repairs the lipid barrier of dry & irritated skin Forms a hydrating film & delivers a long-lasting moisturizing effect Leaves skin relieved & comfortable Great for use following a chemical peel or non-invasive treatment Free of potential irritants like synthetic dyes & fragrances

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin BPO 5% Cleanser BPO 5% Cleanser 206.5ml/7oz
1,373 บาท 153,900 บาท
Strawberrynet

A mild & efficacious cleanser Contains liquid benzoyl peroxide to offer antibacterial action Boasts antioxidant anti-inflammatory & nourishing properties Excellent for acne- & breakout-prone skin Restores a clear & pacified complexion To use: Apply to damp skin massage in mild circular movements & foam up. Rinse off with lukewarm water & pat dry. Follow with daily regimen

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Weightless Protection Broad Spectrum SPF45 Weightless Protection Broad Spectrum SPF45 62.4g/2.2oz
1,647 บาท 174,700 บาท
Strawberrynet

A broad-spectrum facial sunscreen Features a lightweight quick-absorbing formula Contains ultra-sheer zinc oxide plus antioxidants milk thistle & caffeine Provides antioxidant & broad-spectrum UVA/UVB protection Can be easily worn under makeup Ideal for oily or breakout-prone skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Peptide Lip Therapy Peptide Lip Therapy 8.5g/0.3oz
874 บาท 99,900 บาท
Strawberrynet

A groundbreaking lip treatment Helps plump lips & correct their health & appearance Reinforces barrier protection against damaging free radicals Re-constructs collagen matrix to improve strength & flexibility Enhances moisture retention & accumulation for optimum hydration Noticeably reduces lip lines & peeling Unveils sleeker & fuller lips To use: Apply to lips twice daily

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Perfecting Protection SPF 30 Perfecting Protection SPF 30 53.9g/1.9oz
1,207 บาท 141,500 บาท
Strawberrynet

A protecting facial sunscreen Contains bearberry licorice & mulberry extracts to reduce the appearance of hyperpigmentation Blended with milk thistle & caffeine for antioxidant protection Protects skin against harmful UVA & UVB rays with SPF 30 Leaves skin clear radiant even-toned youthful & healthy looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Protecting Hydrator SPF 30 Protecting Hydrator SPF 30 47.6g/1.7oz
1,332 บาท 145,600 บาท
Strawberrynet

A non-greasy shielding moisturizer Provides daily broad-spectrum UV protection & hydration Formulated with vitamins B-5 & E Unveils stronger skin in a matte finish Perfect for all skin types in hot & humid seasons

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Purifying Mask Purifying Mask 60g/2.1oz
2,226 บาท 241,300 บาท
Strawberrynet

Helps mildly exfoliate detoxify & eliminate dirt Hydrates skin minimizes excess sebum & kills bacteria to clear breakouts Can be used as an at-home treatment or integrated with professional treatments Recovers a sleek radiant & clarified complexion Great for rough dull dehydrated & stressed skinTo use: Apply a thin even layer onto face neck & chest at night. Leave on for 3 - 5 minutes. Remove with lukewarm water in mild circular motions. Pat dry & follow with daily regimen. Use once a week or whenever necessary

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Active Broad Spectrum With 80 Minutes Water Resistant SPF 45 Active Broad Spectrum With 80 Minutes Water Resistant SPF 45 85g/3oz
1,277 บาท 141,500 บาท
Strawberrynet

A high-potency sunscreen for face & body Boasts a water-resistant formula that lasts for 80 minutes Contains ultra-sheer zinc oxide & antioxidant caffeine Provides antioxidant & broad-spectrum UVA/UVB protection Gives a light finish Great for an outdoor lifestyle

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin C & E Strength C & E Strength 28g/1oz
3,558 บาท 386,900 บาท
Strawberrynet

A brightening & strengthening facial treatment Contains pure Vitamins C & E to reinforce skin Helps reduce the appearance of fine lines & wrinkles Improves dull skin & evens out skin tone Skin appears smoother stronger & more radiant

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Total Wash Face & Body Cleanser Total Wash Face & Body Cleanser 206.5ml/7oz
833 บาท 83,350 บาท
Strawberrynet

An efficacious lathering face & body cleanser for men Contains antioxidants antibacterial ingredients & mild cleansing agents Prevents skin from being irritated by shaving Leaves skin sleek calm & clear Perfect for all skin types To use: Apply day & night with lukewarm water using circular motions to create a creamy foam. Rinse well & pat dry. Follow with daily regimen

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Intensive Clarity Treatment 0.5% Pure Retionl Night Intensive Clarity Treatment 0.5% Pure Retionl Night 29.5ml/1oz
4,182 บาท 453,500 บาท
Strawberrynet

An intensive clarifying night treatment Helps reduce inflammation caused by acne breakouts Contains witch hazel a natural astringent to control excess oil production Removes impurities from skin while shrinking pores Blended with Retinol to reduce discoloration & improve skin tone by exfoliating dead skin cells Unveils a clearer even-toned & younger looking complexion

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Perfecting Neck & Decollete Perfecting Neck & Decollete 85g/3oz
2,975 บาท 328,700 บาท
Strawberrynet

A unique corrective cream for the delicate skin on neck & chest Targets sagging loose skin & lines on neck & chest Dramatically hydrates skin while reducing redness & discoloration Unveils a firmer calmer clearer & even-toned neck & chest

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Intensive Age Refining Treatment 0.5% Pure Retinol Night Intensive Age Refining Treatment 0.5% Pure Retinol Night 29.5ml/1oz
4,151 บาท 453,500 บาท
Strawberrynet

An intensive pure retinol night treatment Formulated with Retinol to reduce discoloration by exfoliating dead skin cells Contains hydrating & soothing ingredients to reduce the potential for irritation Reduces the appearance of fine lines wrinkles & uneven skin tone Unveils a clearer smoother & younger looking complexion

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Total Strength Serum Total Strength Serum 29.6ml/1oz
3,412 บาท 370,300 บาท
Strawberrynet

A powerful anti-aging facial serum Formulated with Palmitoyl Tripeptide-38 to stimulate collagen synthesis Helps reduce the appearance of fine lines & wrinkles Contains Epidermal Growth Factor (EGF) to improve the appearance of aging skin Infused with Sodium Hyaluronate to seal in moisture Skin appears firmer softer smoother more radiant & healthier looking To use: Apply day & night a dime-sized amount to cleansed face. Follow with broad spectrum SPF product in the daytime or moisturizer in the evening

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin ExLinea Peptide Smoothing Serum ExLinea Peptide Smoothing Serum 29.5ml/1oz
4,431 บาท 449,300 บาท
Strawberrynet

A groundbreaking treatment serum Contains Argireline a proven peptide to soothe facial tension to prevent wrinkle Minimizes depth of existing lines Blended with hyaluronic acid & plant polysaccharides to boost intracellular moisture Plus antioxidants & advanced actives to counteract free radicals Skin appears smoother firmer & lifted To use: After cleansing & toning apply to concerned areas focusing on eyes forehead & mouth. Follow with moisturizer

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
PCA Skin Intensive Brightening Treatment 0.5% Pure Retinol Night Intensive Brightening Treatment 0.5% Pure Retinol Night 29.5g/1oz
3,995 บาท 453,500 บาท
Strawberrynet

An advanced powerful pure retinol night treatment Developed with a patented Omnisome delivery system Helps stabilize & deliver potent stable ingredients deeper into skin Formulated with pure retinol resveratrol & niacinamide Helps promote a healthy glow while improving discoloration Reveals a smoother clearer more luminous & even-toned complexion Free of potential irritants like synthetic dyes & fragrances

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ลิสต์ราคา PCA Skin��������������������������������� ยอดนิยมปี 2018

10 อันดับสินค้ายอดนิยม ราคา ร้านค้า
PCA Skin Acne Cream Acne Cream 14.2g/0.5oz 868 บาท Strawberrynet
PCA Skin Anti-Redness Serum Anti-Redness Serum 29.5ml/1oz 2,148 บาท Strawberrynet
PCA Skin Rebalance Rebalance 48.2g/1.7oz 1,487 บาท Strawberrynet
PCA Skin Smoothing Toner Smoothing Toner 206.5ml/7oz 1,082 บาท Strawberrynet
PCA Skin Facial Wash Facial Wash 206.5ml/7oz 1,082 บาท Strawberrynet
PCA Skin Clearskin Clearskin 48.2g/1.7oz 1,457 บาท Strawberrynet
PCA Skin C & E Strength Max C & E Strength Max 28.3g/1oz 3,802 บาท Strawberrynet
PCA Skin Silkcoat Balm Silkcoat Balm 48.2g/1.7oz 1,581 บาท Strawberrynet
PCA Skin Acne Gel Acne Gel 32.5ml/1.1oz 1,665 บาท Strawberrynet
PCA Skin EyeXcellence EyeXcellence 14.2g/0.5oz 1,727 บาท Strawberrynet
ยอดนิยม
-99% PCA Skin Acne Cream Acne Cream 14.2g/0.5oz

มีให้เลือกทั้ง Strawberrynet 87,500 บาท 868 บาท ไปที่ร้านค้า