หน้าแรก  >  ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับสินค้าจากNOW Foods

ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับสินค้าจากNOW Foods

สินค้าทั้งหมด 473รายการ

ในปัจจุบันมีอาหารเสริมมากมายหลายแบรนด์มาให้เลือกทานกัน แต่จะเลือกยังไงถึงจะได้ตัวที่เหมาะและปลอดภัยนั้น NOW Foods มีวิธีมาแนะนำ อ่านเพิ่มเติม คลิก

ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Single "0" Vcaps 1000 Empty Vcaps
509 บาท
iHerb

Healthy Foods Empty Vegetarian CapsulesAt Now, we believe that good nutrition shouldn’t come at the expense of taste. In addition to our products being good tasting, we strive for our natural food items to be fresh, Non-GMO (when possible) and bursting with the nutrients we need to live at our best. In order to meet our demanding quality control standards, we choose to source our foods from respected farms and growers, using organic ingredients, when possible. We test our food products for toxic compounds, heavy metals and microbial contamination. At Now, we believe that natural, high quality whole foods are the best source of nutrition and the best way to support the health of you and your family.Since 1968 NOW Foods has supplied wholesome, high quality health foods at reasonable prices. In support of NOW’s mission “To provide value in products and services that empower people to lead healthier lives,” these foods are brought to you without unnecessary cost or frills. We truly believe that good health should be affordable. As a family owned and operated business, we offer four generations of honesty, quality, purity and commitment.Vcaps empty vegetarian capsules are a new alternative to animal gelatin capsules. They are of a Pharmaceutical Grade of Quality and they meet both the U.s. Pharmacopoeia and the European Pharmacopoeia Standard. They are composed of inert vegetable cellulose and do not interfere with the digestion and absorption of the ingredients contained within. Filling your own capsules provides a more pleasant and economical way to consume strong tasting herbs or vitamin powders. Each capsule typically holds 400-500 mg.NOW Foods is an excellent source for unique powdered vitamins, minerals and herbs to fill in empty Vcaps. We have been selling powdered supplements since 1972 because powders require no fillers or binders, are lower in cost and can be mixed for desired potencies.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Clove 1 fl oz (30 ml)
158 บาท
iHerb

Essential Oils 100% Pure Eugenia Caryophyllata Purity Tested / Quality Assured Aroma: Warm, pungentBenefits: Warming, soothing, comfortingExtraction method: Steam distilled from clove buds, leaves and stems.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Cocoa Butter Lotion 8 fl oz (237 ml)
203 บาท
iHerb

Soothe & Nourish Protects Skin from Damage 6% Cocoa Butter Paraben Free Gluten-Free Vegan Condition: Dry, flaky skin or stretch mark.Solution: Cocoa Butter Lotion formulated with 6% Cocoa Butter and Rhodiola Extract to aid in protecting the skin from stress. Aloe Vera and Allantoin naturally soothe irritated skin while stimulating cell regeneration. Almond Oil and Lecithin act as emollients, helping draw and keep moisture in the skin.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Better Stevia Liquid Sweetener Original 2 fl oz (60 ml)
203 บาท
iHerb

Zero Calories Non GMO Project Verified Gluten-Free Vegetarian - Vegan Product KosherNOW BetterSteiva is a zero-calorie, low glycemic, natural sweetener that makes a perfectly healthy substitute for table sugar and artificial sweeteners. Unlike chemical sweeteners NOW BetterStevia contains pure Stevia extract. NOW Foods takes special measures to preserve Stevia's natural qualities in this unique, pure, better-tasting Stevia.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Portable USB Ultrasonic Oil Diffuser 1 Diffuser
773 บาท
iHerb

Key Product Features Extremely Quiet Easy to Clean Just Add Tap Water and Essential Oils Cool Steam No Heat Involved / No Risk of Burns Automatically Shuts Off BPA-Free Great for Home, Office or Auto Fits in Car Beverage Holder 1 Year Warranty Runs Life 5000+ Hours Plugs into Laptop & Automobile USB Port Rotating LED Lights Includes Portable Carrying Case Specifications Model 7485 Color Gray Cover & base Capacity 60 ml / 2.03 fl oz Run Time Up to 6 hours Features Continuous /on/ off, 4 changing LED Lights Red, Green, Blue & Purple Coverage 400 square feet Rated Power DC 5 V (5V/1A powered USB port) Adapters 12W Auto or 100-240V Wall NOW Solutions Portable USB Ultrasonic Diffuser unites scientific innovation with timeless tradition of aromatherapy to create a portable, BPA-free diffuser that uses only tap water and your favorite essential oils. Instead of heat, this contemporary diffuser utilizes high frequency, ultrasonic electrical vibrations to create an ultra-fine mist, which helps to maintain essential oil integrity and holistic properties. With an automatic shut-off and up to 6 hours of whisper-quiet operation, this portable diffuser makes enjoying aroma therapy on-the-go a breeze.More about aromatherapyAromatherapy and essential oils have been used throughout the ages. Until the late 19th century aromatherapy and the use of essential oils were considered a discipline of medicine. Incense, ointments and oils were all made from plant by holistic healers. Aromatherapy is one of our oldest, non-invasive health disciplines.Scent have an effect on our mind and body; they can evoke memories, stimulate feeling and arouse the senses. Certain essential oils have the ability to relax, stimulate, or create balance between the body and mind. An essential oil's aroma is picked up by the olfactory nerve located in the back of our nose and then carried to the brain where is can have an effect on the senses. Scent can stimulate an emotional response due to their direct impact on the limbic system, which processes our memories, emotions and feelings. At NOW Solutions we take the quality and purity of our essential oils very seriously. We go to great lengths to ensure that every oil we produce is brought to you in a manner that's both scientifically and environmentally responsible.USB Cable included, power adapter not included.Not all USB ports in vehicles provide power.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Orange 1 fl oz (30 ml)
157 บาท
iHerb

100% Pure Citrus Sinensis Purity Tested/Quality Assured Aroma: Fresh, sweet orange peel. Benefits: Refreshing, uplifting, invigorating Extraction Method: Cold pressed from fresh fruit peel.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Organic Wild Rice 8 oz (227 g)
254 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real. Real Food Delicious Whole Grain Taste Grown in Canada Good Source of Protein and Fiber Non-GMO Usda Organic Gluten Free Ancient Grains Certified Organic by QAI Product of the USA Vegetarian/Vegan Product Ready to get a little wild with your next meal? Go crazy with Organic Wild Rice from NOW Real Food, a deliciously unique grain that livens up even the most boring meals. Wild rice makes a tasty and nutritious side dish and is perfect as a hearty base for entrees and salads. It has a larger grain size than other types or rice and a robust flavor that's distinctly earthly and slightly nutty. Unlike cultivated brown rice, our Organic Wild Rice is a true wild rice that's not genetically modified or altered in any way. Wild rice is the grain of an aquatic plant that grows wild in North America. It's a good source of protein and fiber. Organic Wild Rice is also naturally gluten-free so everyone can enjoy its delicious flavor. Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Certified Organic & 100% Pure Tamanu Oil 1 fl oz (30 ml)
293 บาท
iHerb

Certified Organic & 100% Pure Calophyllum Inophyllum Usda Organic Cold Pressed and Hexane Free Non-GMO Project VerifiedTamanu Oil's high concentration of saturated fatty acids causes it to solidify at room temperature. To melt, simply warm the bottle in your pocket or in a mug with warm water to return it to a liquid state.Condition: Skin in need of nourishment to promote natural hydration and rejuvenation.Solution: NOW Solutions Pure Tamanu Oil is a premium cold-pressed oil from the seeds of the tamanu tree, which is found throughout the South Pacific. Tamanu oil has naturally occurring essential fatty acids that promote soft, radiant, hydrated skin.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Certified Organic Better Stevia Extract Powder 1 lb (454 g)
2,291 บาท
iHerb

Zero Calorie Sweetener Certified Organic Usda Organic Non GMO Project Verified Certified Organic by QAI Gluten-Free Vegetarian/Vegan ProductNOW BetterStevia is a zero-calorie, low glycemic, certified organic sweetener that makes a perfectly healthy substitute for table sugar and artificial sweeteners. Unlike chemical sweeteners, NOW BetterStevia contains pure Stevia extract. NOW Foods takes special measures to preserve Stevia's natural qualities in this unique, pure, better-tasting Stevia.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Mung Beans 16 oz (454 g)
227 บาท
iHerb

Always Non-GMO For Cooking and Sprouting Excellent Source of Fiber and Protein Grown in the USA Non-GMO Project Verified Naturally Nutritious & Wholesome Vegetarian/VeganMung Beans are one of the most popular sprouting products in use today. NOW Real Food Mung Beans are an excellent source of fiber and protein, making them a good meat substitute for vegetarians and vegans. Mung Beans have a mildly sweet flavor and are widely used in Asian cuisine.Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Pets Urinary Support For Dogs/Cats 90 Chewable Tablets
471 บาท
iHerb

Helps Maintain Normal Function of the Urinary Tract Quality Seal - Nasc - National Animal Supplement Council For Use In Dogs and Cats Only Gluten Free NOW Pets Urinary Support is formulated to help maintain normal urinary pH, which may help reduce the occurrence of urinary crystal formation. It also helps to maintain normal urinary tract function and may help to support normal kidney detoxification processes.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Ellyndale Naturals Liquid Coconut Oil Pure Coconut Flavor 16 fl oz (473 ml)
596 บาท
iHerb

Family Owned & Operated No Trans Fats Great for Cooking 93% MCTs Non-GMO Product of the Philippines Gluten-FreeTake an ordinary dish and make it extraordinary with Ellyndale Naturals Liquid Coconut Oil, a convenient and natural cooking oil made from non-GMO coconuts. Unlike solid coconut oil or butter, our liquid coconut oil is specially processed to remain free-flowing at room temperature. This means no more waiting for solid coconut oil to melt! It also has a higher concentration of MCT fatty acids and contains no trans-fats, artificial ingredients or additives, making it a versatile cooking oil that's hard to beat.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Organic Plant Protein Natural Chocolate 2 lbs (907 g)
904 บาท
iHerb

No Artificial Sweeteners - No Aspartame - No Sucralose - No Acesulfame-K Usda Organic GMP Quality Assured Vegan Protein Blend of Organic Pea, Brown Rice, Quinoa 18 g Protein Non-GMO No Soy No Dairy Certified Organic by QAIIf you're an active vegetarian or vegan then you know how difficult it can be to find a premium quality vegetarian protein powder. NOW Sports Organic Plant Protein is specifically formulated to address your needs with an organic vegan protein blend from pea, brown rice and quinoa sources. Each 1 scoop serving provides 18 grams of protein. NOW Sports Organic Plant Protein is the ideal protein product for your active vegetarian lifestyle.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Slender Sticks Tropical Punch with Fiber 12 Sticks (5 g) Each
172 บาท
iHerb

Sugar Free Drink Sticks Only 10 Calories Refreshingly Delicious 50% or More of 9 Daily Vitamins A Good Source of Fiber Sweetened with Better Stevia Zero Calorie Sweetener Pure. Natural. Real. Natural Ingredients With Fibersol -2 Soluble Fiber for Good Intestinal Health Natural Sweeteners No Artificial Flavors No Preservatives Gluten Free Better Stevia - The Natural Stevia with a Clean, Sweet Taste Because you are wheat you eat, Now Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Helichrysum 1 fl oz (30 ml)
655 บาท
iHerb

10% Oil Blend Helichrysum Italicum Purity Tested/Quality AssuredAroma: Sweet, herbaceous, earthy. Attributes: Soothing, rejuvenating, stimulating.Mixes well with: Lavender, bergamot, rose, cypress.Extraction method: Steam distilled from flowering tops.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Certified Organic Flax Seed Meal 12 oz (340 g)
121 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real. Natural Source of Healthy Fatty Acids Good Source of Fiber Cold Processed Usda Organic Non GMO Project Verified Hearty, Nutritious & Wholesome Certified Organic by QAI Vegetarian/Vegan Product NOW Real Food Organic Flax Seed Meal has a mild, nutty flavor similar to wheat germ, and it's often added to cereals, pancakes, muffins, breads, meatloaf, meatballs, and even yogurt. Flax is a natural plant source of healthy fatty acids and a good source of fiber. Our proprietary cold milling and sifting process does not grind, crush, or liberate the oil, unlike typical flax processing, giving our product a longer shelf life. Fresher ingredients simply taste better, which is why this product is packaged using NOW Fresh Fill Technology to maximize flavor and freshness. Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Raw Pecans Unsalted 12 oz (340 g)
350 บาท
iHerb

Real Food Always Non-GMO Halves & Pieces Good Source of Fiber Grown in the USA Non GMO Project Verified Always Real Nothing Artificial Pure Goodness Vegetarian/Vegan ProductRaw PecansAh, the Pecan, a favorite of nut lovers around the world, and for good reason. Not only are Pecans super tasty, they're loaded with nutrients, making them an ideal snack food for kids and adults alike.NOW Real Food Pecans are naturally free of sodium and are a good source of fiber. Pecans are so tasty that they're one of the few nuts to have their own pie. Now that's good eating!Scientific evidence suggests but does not prove that eating 1.5 ounces per day of most nuts, such as Pecans, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. Because you are what you eat, Now Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Neroli 1 fl oz (30 ml)
565 บาท
iHerb

100% Pure & Natural 7.5% Oil Blend Citrus Aurantium Purity Tested/Quality Assured Aroma: Deep, floral, aroma. Benefits: Calming, soothing, centering. Extraction Method: Steam Distilled from flowers.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Clove 4 fl oz (118 ml)
452 บาท
iHerb

100% Pure Eugenia Caryophyllata Purity Tested/Quality AssuredAroma: Warm, pungent.Benefits: Warming, soothing, comforting.Extraction Method: Steam Distilled from clove buds, leaves and stems.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Organic Essential Oils Eucalyptus 1 fl oz (30 ml)
282 บาท
iHerb

100% Pure & Certified Organic Eucalyptus Globulus Usda Organic Purity Tested/Quality Assured Aroma: Strong aromatic, camphoraceous. Benefits: Revitalizing, invigorating, clarifying. Extraction Method: Steam Distilled from leaves and small branches.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Grass-Fed Whey Protein Concentrate Natural Unflavored 1.2 lbs (544 g)
746 บาท
iHerb

Free of rBGH and Antibiotics Pasture-Raised Cows, Not Grain Fed Mixes Easily Ultrafiltered Soy Free No Artificial Sweeteners - No Aspartame - No Sucralose - No Acesulfame-K Non-GMO GMP Quality AssuredNow Grass-Fed Whey Protein is concentrated from pure milk collected exclusively from grass-fed, pasture-raised cows. The cows are raised without the use of synthetic growth hormones (rBGH), antibiotics or pesticides. Grass-Fed Whey Protein is processed by low temperature ultrafiltration to limit denaturation of the proteins, and is both bioavailable and easily digested. Whey protein also has naturally occurring branched-chain amino acids (BCAAs). These qualities make NOW Grass-Fed Whey Protein ideal for active individuals seeking the most natural and wholesome milk protein for themselves and their families.Whey protein is considered to have the highest Biological Value of any protein source - superior in essential amino acid content to beef, milk, casein or soy.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Prebiotic Fiber with Fibersol-2 12 oz (340 g)
376 บาท
iHerb

Hunger Management Pure Powder Excellent Source of Fiber Maintains Regularity Non-GMO A Dietary Supplement Vegetarian/Vegan Probiotics/Enzymes/Digestive Family Owned Since 1968 GMP Quality Assured Fibersol-2 is a tasteless, soluble fiber derived from non-GMO corn that can help manage hunger and promote a feeling of fullness up to two hours after a typical meal in healthy adult while also helping maintain a healthy, normal glucose levels. Fibersol-2 also acts as a prebiotic fiber that can help to nourish intestinal flora and maintain a healthy intestinal tract environment. NOW Prebiotic Fiber with Fibersol-2 dissolves rapidly in water or your favorite beverage and is a convenient and effective way to help maintain regularity.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Cocoa Butter 7 fl oz (207 ml)
203 บาท
iHerb

100% Pure Multi-Purpose MoisturizerCondition: Skin in need of a multi-purpose, whole body moisturizer.Solution: 100% Pure Cocoa Butter is an all natural moisturizer that's safe for use on even the most sensitive skin types. It is popular for sunburn, dry chapped skin, scar tissue and stretch marks. In its natural state, cocoa butter is solid at room temperature, and may vary in color and appearance. Now 100% Pure Cocoa Butter is food grade.This product is naturally hard and color/texture will vary depending on temperature.This product will melt at high temperatures and become solid again when cool. This is natural and may affect the appearance, but will not harm the quality of the product. If hard, it can be softened by placing in a pan of hot water for 30 minutes or microwaved for a few seconds.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Slender Sticks Active Grape 12 Sticks (4 g) Each
172 บาท
iHerb

Sugar Free Drink Sticks For Your Active Lifestyle Thirst Quenching During Exercise With Electrolytes Only 10 Calories Refreshingly Delicious 50% or More of 9 Daily Vitamins Sweetened with Better Stevia Zero Calorie Sweetener Pure. Natural. Real Vegetarian/Vegan Product Natural Ingredients Contains 10 Super Fruits Natural Sweeteners No Artificial Flavors No Preservatives Gluten Free BeterStevia -The Natural Stevia with a Clean, Sweet Taste Because you are what you eat, Now Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Whole Wheat Sesame Sticks 9 oz (255 g)
111 บาท
iHerb

Always Non-GMO No Preservatives, Additives, or Hydrogenated Oils Made with Whole Grains Always Real Nothing Artificial Pure Goodness Vegetarian/Vegan Whole Wheat Sesame Sticks Now Real Food Whole Wheat Sesame Sticks are just one of the many healthy, non-GMO snack foods we offer that are natural with no synthetic flavors, colors, preservatives or additives. Enjoy their amazing taste and terrific crunch! Also try our other scrumptious Sesame Stick flavors: Cajun Garlic Because you are what you eat, Now Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Sports HMB Powder 3.2 oz (90 g)
746 บาท
iHerb

A Dietary Supplement HMB Vegetarian/Vegan Non-GMO GMP Quality AssuredHMB (B-Hydroxy B-Methylbutyrate) is a clinically researched, naturally occurring metabolite of the branched-chain amino acid leucine. HMB normally plays a role in the regulation of protein breakdown in the body, helping to preserve lean muscle tissue. HMB therefore can help to maintain muscle strength and mass when combined with regular exercise and a healthy diet. In addition, it may help to enhance recovery from intense exercise.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−48%
NOW Foods NOW FOODS DARK SPOT SERUM บำรุงผิวหน้า 30ml (5 ขวด)
3,590 บาท 7,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Tamari Almonds 7 oz (198 g)
207 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real Savory Asian Tamari Flavor Irresistibly Delicious Non-GMO Gluten-Free Flavor Sensations Vegetarian/Vegan Product Now Real Food Tamari Almonds have a savory Asian tamari flavor and are naturally gluten-free. We use the best quality almonds and a premium-grade tamari to create a delectably delightful snack that's perfect alone or as zesty addition to salads and other dishes. Tamari is a type of soy sauce from the Chubu region of Japan that's darker and richer in flavor than traditional soy sauce. Unlike most varieties of soy sauce tamari isn't fermented with wheat, so it contains no gluten and is ideal for individuals who are sensitive to gluten. Scientific evidence suggest but does not prove that eating 1.5 ounces per day of most nuts, such as Almonds, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol may reduce the risk of heart disease. Fresher ingredients simply taste better which is why this product is packaged using NOW Fresh Fill Technology to maximize flavor and freshness. Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of its. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Cinnamon Cassia 1 fl oz (30 ml)
282 บาท
iHerb

100% Pure Cinnamomum Cassia Purity Tested/Quality Assured Aroma: Warm, spicy. Benefits: Warming, stimulating, refreshing. Extraction Method: Steam Distilled from plant's leaves and twigs.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Cranberry Mannose + Probiotics 24 Packets (6 g) Each
746 บาท
iHerb

For Women on the Go Supports a Healthy Urinary Tract With 10 Probiotics Strains to Support Help Microbial Balance Anti-Adherence Formula A Dietary Supplement Vegetarian/Vegan General Health Supports a Healthy Urinary Tract Helps Maintain Healthy Microbial Balance No Artificial Colors or Flavors Beneficial for Both Women and Men NOW Cranberry Mannose Packets is a women's probiotic formula with Cranberry and D-Mannose, which are two-well researched ingredients for urinary tract care. Our immune-supporting blend of 10 probiotic bacterial strains assists in the maintenance of a woman's delicate microbial balance. Cranberries naturally possess flavonoids and other bioactive components that can also promote normal urinary tract ecology by supporting a healthy mucosal surface within the bladder. D-Mannose is a naturally occurring simple sugar that is metabolized only in small amounts by the body, with the remainder being rapidly excreted with the urine. In the urinary tract, D-Mannose interferes with particle attachment and allows everything to be flushed out in the urine stream. Clinical studies have demonstrated that when taken regularly, D-Mannose can help to maintain a healthy urinary tract. Because insubstantial amounts of D-Mannose are used by the body, it does not interfere with healthy blood sugar regulation.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Better Stevia French Vanilla 75 Packets (1 g) Each
226 บาท
iHerb

Natural Gluten-Free Delicious, Clean, Sweet Taste Sugar-Free 100% Stevia Sweetness Vegetarian/Vegan ProductZero Never Tasted Better! Zero Calories Natural Gluten-Free Delicious, Clean, Sweet Taste Sugar-Free No Bitter AftertasteNow BetterStevia is a zero-calorie, low glycemic, natural sweetener that makes a perfectly healthy substitute for table sugar and artificial sweeteners. Unlike chemical sweeteners, NOW BetterStevia contains pure Stevia extract; easily-utilized by the body and metabolized in the same way nutrients are. With a taste that is naturally 60-100 times sweeter than refined sugar, a tiny amount is all it takes to sweeten your favorite beverages, foods and desserts! Not all Stevia is the same, though. We take special measures to preserves Stevia's natural qualities in this unique, pure, better-tasting SteviaNow BetterStevia utilizes the whole leaf extract to retain the pure sweetness in real Stevia, as opposed to other products containing only isolated fractions such as Reb A. We treat our Stevia with a special enzymatic process that results in a clean, superior tasting sweetener. Our attention to quality guarantees freshness in every serving and gives BetterStevia a well-rounded sweet taste that is very close to that pure sugar, without the calories or guilt. That's why NOW's Stevia is called BetterStevia. Try it today and see how sweet it is.Since 1968 NOW Foods has been committed to providing high quality, affordable natural foods, vitamins and personal care products. No compromises, no added costs, no unnecessary frills.We continue to provide certified organic and natural foods, grains, flours and seeds through health food stores. As a family owned and operated business, we offer the health-conscious consumer three generations of honesty, quality, purity and commitment.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Guar Gum 8 oz (227 g)
180 บาท
iHerb

100% Pure Powder Natural Thickener A Gluten-Free Food Your Recipe's Secret Ingredient Vegetarian/Vegan Product Derived from the little-known guar bean, Guar Gum is a natural thickening agent used extensively in the commercial food industry. At the consumer level it's most commonly used when baking with whole grain flours that typically don't rise due to their lack of gluten. NOW Real Food Guar Gum improves the thickness of whole grain and gluten-free flours, allowing them to rise and take on the light, fluffy consistency of more common baked goods. It's also an excellent addition to sauces and salad dressings. Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Organic Raw Almonds Unsalted 12 oz (340 g)
368 บาท
iHerb

Always Non-GMO Real Food Good Source of Protein and Fiber Grown in the USA Usda Organic Non GMO Project Verified Always Real Nothing Artificial Pure Goodness Certified Organic by QAI Vegetarian/Vegan ProductOrganic Raw AlmondsIt’s hard to beat the satisfying crunch and flavor of NOW Real Food Organic Almonds. There’s so much you can do with almonds – roast them for snacking, chop them up for a tasty addition to your favorite recipe, or just eat them right out of the bag. Like many other nuts, almonds are bursting with nutrition. They’re a good source of protein and fiber. In fact, almonds may be the most nutrient-rich tree nut of them all. Adding almonds to your diet is a smart and tasty move that can pay dividends for life.Scientific evidence suggests but does not prove that eating 1.5 ounces per day of most nuts, such as almonds, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease.Fresher ingredients simply taste better, which why this product is packaged using NOW Fresh Fill Technology to maximize flavor and freshness.Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural foods since 1968. We’re independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Organic Millet Whole Gluten Free 16 oz (454 g)
127 บาท
iHerb

Purely Gluten-Free Whole Grain- Hulled Usda Organic Certified Gluten-Free Non-GMO CRC Pareve Certified Organic by QAI Vegetarian/Vegan Product Organic ancient grain with a slightly sweet and nutty flavor. Good source of iron, protein and fiber. Grown in the Usa. Always Made Without Dairy Wheat Soy Nuts Corn Eggs Produced in a dedicated gluten-free, allergy-friendly facility. Millet is a wholesome, ancient grain that's been widely consumed for thousands of years. It's highly nutritious, with naturally occurring fiber, B vitamins, and several dietary mineral. It's also gluten free and highly alkaline, so it's easily digestible and easy on the stomach. Living Now Organic Millet has a mild, slightly nutty flavor and a texture that can be soft or crunchy depending on how it's cooked. Millet is highly versatile and is the perfect substitute for a variety of grains, including rice and quinoa. It's ideal for breakfast, lunch and dinner since it mild flavor pairs well with almost any dish. Use it in soups, stews, breads, cookies, muffins and more, or pop it like corn for a tasty snack! Living Now was developed to provide wholesome, healthy foods bursting with flavor and made without gluten and major common allergens including wheat, nuts, soy, dairy, eggs, and shellfish. Living Now is produced in a dedicated allergy-friendly facility and is non-GMO with no artificial flavors, colors, or preservatives.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Crystallized Ginger Slices 12 oz (340 g)
223 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real. No Preservatives, No Sulfur Added Fat-Free Low in Sodium Sensationally Sweet & Naturally Nutritious Crystallized Ginger Slices Did you know that Ginger was so treasured for its distinctive flavor that it was the basis of the world's economy for centuries? Or that dynasties rose and fell solely on control of the ginger trade? Talk about clout! Today Ginger is still one of the most popular spices in the world. NOW Real Food Crystallized Ginger Slices contain no added sulfur and are produced from the finest natural ginger rhizomes. They add an exotic flavor to many recipes, and they're perfect for homemade candy-making. Best of all, you can eat them right out of the bag for a serious burst of flavor! Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Hair Skin & Nails 90 Capsules
565 บาท
iHerb

Clinically Advanced Formulated with Clinically Tested Cynatine Maintenance of Strong Hair & Nails Supports Healthy Skin A Dietary Supplement NOW Solutions Clinically Advanced Hair, Skin & Nails is formulated to nurture hair, skin, and nails form the inside. This product features Cynatine Hns, a revolutionary patented and bioavailable form of solubilized Keratin that can help you maintain full, lustrous hair and nails that are strong and flexible. Cynatine HNS can also help the skin to retain its youthful moisture and elasticity, as well as battle signs of aging associated with free radicals. This product also has the critical nutrients, plus Hydrolyzed Collagen and Hyaluronic Acid, necessary for the support and maintenance of the skin's healthy and youthful appearance.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Omega-3 Fish Oil Lemon Flavored 7 fl oz (200 ml)
429 บาท
iHerb

Natural Fish Oil Molecularly Distilled in a Pharmaceutical Facility Omega-3/Fish Oils Family Owned Since 1968 GMP Quality AssuredThis natural fish oil is molecularly distilled and manufactured in Norway under strict quality control standards. It is tested to be free of potentially harmful levels of contaminants (i.e., mercury, heavy metals, PCB's, dioxins, and other contaminants).Those who experience nausea from other fish oil products should find this lemon flavored oil easier to tolerate. Manufactured in a Pharmaceutically licensed facility.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Slender Sticks Pomegranate Berry 12 Sticks 4 g Each
172 บาท
iHerb

Sugar Free Drink Sticks Only 15 Calories Refreshingly Delicious High in Vitamin Antioxidants 50% or More of 9 Daily Vitamins Sweetened with Better Stevia Zero Calorie Sweetener Natural Ingredients Contains 10 Super Fruits Natural Sweeteners No Artificial Flavors No Preservatives Gluten Free Better Stevia - The Natural Stevia with a Clean, Sweet Taste Pure. Natural. Real.Because you are wheat you eat, Now Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Broccoli Seeds 4 oz (113 g)
172 บาท
iHerb

For Sprouting Naturally Nutritious & Wholesome Vegetarian/Vegan Product Broccoli is one of the healthiest vegetables around due to naturally occurring sulforaphane glucosinolate. Did you know that broccoli sprouts naturally have about 50 times more sulforaphane potential than broccoli florets? They're also a good source of fiber. Because you are what you eat, Now Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods "1" Gelatin Caps 500 Empty Gelatin Capsules
188 บาท
iHerb

Bovine Sourced Filled by Weight Non-GMOSince 1972 NOW has been offering quality powdered vitamins, minerals and herbs that are ideal for making your own encapsulated supplements. Powdered supplements for home encapsulation require no fillers or binders, are lower in cost, and they can be measured or mixed to create specific blends and potencies. Filling your own capsules can save you up to 50% off the retail price of pre-packaged supplements.These "1" Gelatin Capsules can hold 250-400 mg of most vitamin or mineral powders. We also supply "3", "0", "00" and "000" sizes as well as Veg Capsules in "0" and "00" sizes.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Magnesium Citrate 180 Softgels
527 บาท
iHerb

Nervous System Support Superior Bioavailability With Glycinate and Malate Non-GMO A Dietary Supplement Minerals Family Owned Since 1968Magnesium is a mineral that is critical for energy production and metabolism, muscle contraction, nerve impulse transmission, and bone mineralization. It is a required cofactor for and estimated 300 enzymes. Among the reactions catalyzed by these enzymes are fatty acids synthesis, protein synthesis, and glucose metabolism. Magnesium status is also important for regulation of calcium balance through its effects on the parathyroid gland. Magnesium Citrate is easily absorbed, and NOW Magnesium Citrate Softgels are provided in a liquid base with chelated forms for superior bioavailability.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Lavender 1 fl oz (30 ml)
230 บาท
iHerb

100% Pure Lavandula Officinalis Purity Tested/Quality Assured. Aroma: Floral. Benefits: Soothing, normalizing, balancing. Extraction Method: Steam Distilled from fresh flowering tops.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Seasonal Changes Balancing Essential Oils Kit 4 Bottles 1/3 fl oz. (10 ml) Each
520 บาท
iHerb

Take a Deep Breath Take Me Home and Stay Well! Being Healthy is a Breeze May Cause Year-Round Contentment. For many of us the change of the season is an exciting time that heralds the arrival of special holidays or outdoor fun. But for some these changes aren't quite so magical. If you're one who dreads the seasonal switch, take heart! Now Solutions Seasonal Changes Essential Oil Kit was created just for you. Our unique collection of natural aromas, including Tea Tree and Eucalyptus Radiota oils, as well as our Clear the Air and Nature's Shield oil blends, can help ease seasonal transitions so you can get back to doing what you love. Tea Tree Oil 100% Pure Melaleuca Alternifolia Purity Tested/Quality AssuredAroma: Potent, warm, spicy.Benefits: Cleansing, purifying, renewing.Extraction Method: Steam Distilled from leaves.Nature's Shield Blend Protective Blend Purity Tested/Quality AssuredAroma: Sweet, invigorating and camphoraceous.Attributes: Uplifting and energizing aroma ideal for freshening and cleansing.Extraction Method: Lemon oil - cold pressed; clove, cinnamon, eucalyptus & rosemary oils - steam distilledClear the Air Blend Purity Tested/Quality AssuredAroma: Fresh mint.Benefits: Purifying, cleansing, refreshing.Extraction Method: Peppermint oil, eucalyptus oil, hyssop oil & rosemary oil - steam distilledEucalyptus Radiata Oil 100% Pure Eucalyptus Radiata Purity Tested/Quality AssuredAroma: Mildly sweet, fresh.Attributes: Revitalizing, purifying, clarifying.Blend idea: Spring cleaning: 10 drops of lemongrass oil, 5 drops of lemon oil, 1 drop of eucalyptus oil.Extraction Method: Steam distilled from the leaves and stems.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Natural Progesterone Liposomal Skin Cream Unscented 3 oz (85 g)
433 บาท
iHerb

20 mg of Natural Progesterone Per Pump No Artificial Colors No Artificial Fragrances Paraben Free Gluten Free Vegan Non GMO

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Ultrasonic Oil Diffuser 1 Diffuser
1,288 บาท
iHerb

BPA Free 3 Rotating LED Lights Change Colors Key Product FeaturesExtremely QuietEasy to CleanJust Add Tap Water and Essential OilsCool SteamNo Heat Involved / No Risk of BurnsRuns Up to 4 HoursAutomatically Shuts OffBPA-Free3 Rotating LED Lights Can Be Paused or Shut OffGreat for Home or Office1 Year WarrantyRun Time of 5,000+ Hours Specifications Model 7512 Color White cover and base Capacity 120 ml / 4.05 fl oz Run Time Up to 4 Hours Features Misting - On/Off, Rotating lights or stop on one color 3 Changing LED lights - Colors: Blue, Green, and red Coverage 250 square feet Rated Power 12 W Adapter Power 100-240V 0.5A Ultrasonic Oil Diffuser NOW Solutions Ultrasonic Oil Diffuser unites scientific innovation with contemporary design to create an essential oil diffuser that's the perfect complement to your home or office. This attractive diffuser is BPA-free and utilizes high-frequency ultrasonic electrical vibrations to create an ultra-fine aromatherapy mist. This diffusion method doesn't utilize heat, which maintains essential oil integrity and holistic properties. NOW Solutions Ultrasonic Oil Diffuser is perfect for daily and year-round use and is a healthy alternative to synthetic room fresheners and scented candles. Essential Oil InfoNOW Solutions' essential oils are genuine reflections of the botanicals of which they're born. This wide array of essential oils is comprised of pure and natural extracts. The science of producing essential oils has evolved significantly over the years. These days producing essential oil that's highly concentrated, identity verified, and beneficial is a craft that involved a delicate balance of art and science that cannot be compromised. Fresh botanicals bursting with vitality, strict attention to detail, and meticulous extraction methods are what separate the elite essential oils from the run-of-the-mill natural and synthetic oils you'll find on the market today. At NOW we take the quality and safely of our essential oils very seriously, and we take great pride in ensuring that every oil we produce is brought to you in a manner that's scientifically and environmentally responsible.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Sports 3 in 1 Sports Shaker Bottle 25 oz
143 บาท
iHerb

Holds up to 25 ounces Secure Screw-on Lid Easy to Clean Top Rack of Dishwasher Safe Produced with space-age polymers, our new NOW Sports BPA-free plastic shakers have a removable bottom cup to hold protein powders or other drink mixes, as well as two smaller compartments in the cap for supplements and other pills. These attractive purple-and-orange bottles hold up to 25 fluid ounces, and come with a handy built-in screen to help eliminate clumping for a silky-smooth mixture with minimum effort. Shaker bottles have been our most popular sports nutrition accessory for several years now, so make sure to add some to your Sports Nutrition category. They make great giveaway items for your best customers,or those who purchase larger amounts of protein powders and sports nutrition drink mixes.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−53%
NOW Foods Now foods (Best Seller) L-Cysteine กระตุ้นการสร้างกลูต้าไธโอนภายในร่างกายเ เพื่อ ผิวขาวใส เปล่งประกายออร่า เรียบ เนียน ลดฝ้า จุดด่างดำ (500 mg 100 Tablets)
846 บาท 1,800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Peppermint 1 fl oz (30 ml)
180 บาท
iHerb

100% Pure Mentha Piperita Purity Tested/Quality Assured Aroma: Fresh, strong mint. Benefits: Revitalizing, invigorating, cooling. Extraction method: Steam distilled from aerial parts (leaves).

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Cocoa Butter with Jojoba Oil 6.5 fl oz (192 ml)
226 บาท
iHerb

Multi-Purpose Moisturizer Condition: Dry hair, scalp or skin in need of moisture in its purest form. Solution: Cocoa Butter with Jojoba Oil unites the skin-softening effects of 75% pure cocoa butter with 25% pure jojoba. Jojoba is very similar to the sebum produced by our own skin, making it an excellent choice for facial and body oils, as well as hair and scalp treatments. When combined together they can address dry skin, sunburns and stretch marks.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Citric Acid 4 oz (113 g)
119 บาท
iHerb

Sprouting Aid Makes A Great Substitute for Salt Natural Preservative Vegetarian/Vegan ProductIf you're into sprouting then you're already familiar with Citric Acid, a natural preservative typically found in citrus fruits such as lemons and limes. Citric Acid helps to inhibit the formation of mold and other bacterial growth, an all-too-common occurrence when sprouting in a jar due to high temperatures and humidity. Citric Acid is also useful for canning vegetables and fruit preserves.Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep in real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Organic Quinoa Penne Quinoa & Rice Pasta 8 oz (227 g)
159 บาท
iHerb

LivingNow Gluten & Corn Free Usda Organic Non-GMO Project Verified Certified Gluten-Free Certified Organic by QAI Eat What You Love. Love What You Eat. Simply Natural Made without the 8 Major Common Allergens Just Pure Gluten-Free Goodness Enjoy the foods you love without the ingredients that don't love you. Living Now is more than just a brand of great-tasting gluten-free foods - it's a way of life for anyone with food sensitivities. This premium line provides wholesome, healthy foods bursting with flavor and made without gluten and major common allergens including wheat, nuts, soy, dairy, eggs, and shellfish. Living Now products are produced in a dedicated allergy-friendly facility and are non-GMO with no artificial flavors, colors, or preservatives. With Living Now eating is safe, fun, and satisfying again! Gluten-Free and Corn-Free Organic Quinoa Penne From hearty spaghetti and lasagna to every kid's favorite, macaroni, pasta is a wholesome, versatile and convenient choice. With Living Now Gluten-Free Organic Quinoa Penne you and your family can once again enjoy pasta dishes without wheat, corn, soy and other allergens. Made with three simple organic ingredients - rice, quinoa and amaranth - our gluten-free pasta offers the delicious flavor and texture you expect from transitional pasta. Our wholesome pasta is made without GMOs, allergens and additives and is produced in a dedicated allergy-friendly facility, so your family can enjoy their favorite pasta dishes without sacrificing quality or flavor.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Organic Agave Nectar Amber 23.28 oz (660 g)
393 บาท
iHerb

Usda Organic Non-GMO Low Glycemic Sweetener Gluten-Free Vegetarian/Vegan Product Certified Organic by QAIKnown in Mexico as aguamiel, or "honey water", Agave Nectar was considered a gift from the gods by the ancient Aztecs, and today is considered nature's perfect sweetener by many. Agave Nectar (also called Agave Syrup) is minimally processed using low temperatures and has a low glycemic index.NOW Real Food Organic Amber Agave Nectar is a medium-intensity liquid sweetener with a taste closer to maple syrup. Its stronger flavor makes it ideal for use in many more hearty applications, and it's an excellent substitute for maple syrup. It dissolves quickly and easily in both hot and cold beverages, so use it right out of the bottle for a healthy splash of natural sweetness!

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Sage 1 fl oz (30 ml)
408 บาท
iHerb

100% Pure Salvia Officinalis Purity Tested/Quality Assured Aroma: Warm, camphoraceous. Benefits: Normalizing, balancing, soothing. Extraction Method: Steam Distilled from partially dried leaves.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Organic Real Tea Mighty Yerba Mate 24 Tea Bags 1.7 oz (48 g)
143 บาท
iHerb

Usda Organic Non-GMO Energizing Brisk and Invigorating Natural Caffeinated with a Rich, Smoky Taste Certified Organic by QAI Premium Tea Bags with Our No-Staples DesignWhen tea aficionados need a natural and healthy boost of energy, the tea to turn to is yerba mate. The yerba mate plant is native to South America but is relished all over the world for its naturally occurring caffeine and rich, earthy, smoky flavor that's delightfully brisk and invigorating.We source only the highest quality ingredients so you can enjoy the most delicious, healthful tea every day.Because you are what you eat and drink, NOW Real Food and Real Tea have been committed to providing delicious, healthy, natural products since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Aloe Soothing Gel 8 fl oz (237 ml)
180 บาท
iHerb

After Sun Relief Soothes and Repairs Damaged Skin Multi-Purpose Formula Paraben Free Gluten Free NOW Solutions Products are not Tested on Animals Condition: Skin in need of soothing or calming due to environmental factors that cause irritation, also for skin that has been injured or damaged. Solution: Aloe Soothing Gel is a refreshing and revitalizing formula with Organic Aloe Vera and Cucumber Extract to help naturally replenish healthy skin cells. Allantonin, L-Arginine and Vitamin E help to soothe and calm skin that has been exposed to the sun for too long, and help repair the damage that has been done. Panthenol penetrates into the skin to deeply moisturize.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Certified Organic Better Stevia Extract Powder 4 oz (113 g)
678 บาท
iHerb

Serving Scoop Enclosed! Zero Calorie Sweetener Usda Organic Extract Powder Non GMO Project Verified Certified Organic by QAI Gluten-Free Vegetarian-Vegan ProductNOW BetterStevia is a zero-calorie, low glycemic, certified organic sweetener that makes a perfectly healthy substitute for table sugar and artificial sweeteners. Unlike chemical sweet-table sugar and artificial sweeteners. Unlike chemical sweeteners, NOW BetterStevia contains pure Steiva extract. NOW Foods takes special measures to preserve Stevia's natural qualities in this unique, pure, better-tasting Stevia.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Pine Needle 1 fl oz (30 ml)
314 บาท
iHerb

100% Pure Pinus Sylvestris Purity Tested/Quality Assured Aroma: Balsamic, pine scent. Benefits: Purifying, cleansing, refreshing. Mixes Well With: Balsam fir needle oil Cedarwood oil Juniper berry oil Rosemary oil Extraction Method: Steam Distilled from pine tree needles.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Organic Triple Omega Seed Mix 12 oz (340 g)
286 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real An Organic Blend of Raw Hemp Seed Hearts, Chia and Flax Omega-3 and Omega-6 Fatty Acids Good Source of Fiber, Protein and Iron Usda Organic Nutritious & Wholesome Certified Organic by QAI Vegetarian/Vegan Product If good things come in threes and small packages then NOW Real Food Organic Triple Omega Seed Mix is ridiculously good! This palate-pleasing trifecta of hemp, chia and flax seeds may be small in size, but the nutritional value is anything but! Triple Omega Seed Mix combines three of the best vegetarian forms of essential fatty acids on the planet into one convenient product. In addition to omega-3 and omega-6, Triple Omega Seed Mix also contains quality plant-based protein and fiber, and has other naturally occurring nutrients. This is one functional food you and your family will love! NOW Real Food Organic Triple Omega Seed Mix can be eaten alone as a tasty and nutritious snack, or used as a topping on your favorite healthy foods such as salads, smoothies, cereal, oatmeal, and yogurt. Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−51%
NOW Foods Now Foods Vitamin D3 -2000 IU -120 Softgels
1,375 บาท 2,850 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Zesty Sprouting Mix 16 oz (454 g)
287 บาท
iHerb

Always Non-GMO Clover, Fenugreek and Radish Seeds Unique and Tasty Sprouting Mix Non-GMO Project Verified Naturally Nutritious & Wholesome Vegetarian/Vegan ProductZesty Sprouting Mix NOW Real Food Zesty Sprout Mix is a unique and flavorful blend of popular sprouting seeds that we've combined for their pleasant, zesty taste. This unique combination of seeds is one that we've found to be especially delicious and nutritious.Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Nutritional Yeast Flakes 10 oz (284 g)
282 บาท
iHerb

Super Food Fortified with Additional B-Vitamins Non-GMO Vegetarian - Vegan Kosher General Health Family Owned Since 1968 GMP Quality AssuredNOW Nutritional Yeast delivers the natural nutrient profile found in Genuine Whole Foods.NOW pleasant tasting Nutritional Yeast Flakes are produced from a specially selected strain of Saccharomyces cerevisiae. This yeast is grown on enriched purified cane and beet molasses under carefully controlled conditions. This is a primary grown yeast and is therefore NOT a brewery by-product as is brewer's yeast. This ensure freedom from Candida albicans yeast.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Organic Coconut Sugar 16 oz (454 g)
248 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real A Healthier Alternative to Table Sugar Low Glycemic Impact Sustainable Harvested Usda Organic Gluten Free Naturally Sweet Certified Organic by QAI Vegetarian/Vegan Product Non-GMO Keep it Real It's said that a coconut tree can provide everything a person needs- food, clothing, shelter and more. We now know it's true after discovering delicious sugar from the coconut tree! NOW Real Food Organic Coconut Sugar is a minimally processed natural sugar with a low glycemic impact and a mild sweetness and flavor similar to brown sugar. Unlike table sugar Coconut Sugar has naturally occurring vitamins, minerals, and amino acids, making it a healthy substitute for sugar in almost any dish. Now Real Food Coconut Sugar can be substituted 1:1 for table sugar in recipes. Because you are what you eat, Now Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−48%
NOW Foods NOW FOODS DARK SPOT SERUM บำรุงผิวหน้า 30ml (6 ขวด)
4,290 บาท 8,400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Arnica Warming Relief Massage Oil 8 fl oz (237 ml)
293 บาท
iHerb

Muscle Tension Therapeutic / Soothing Paraben Free NOW Does not Test on Animals Condition: Sore, achy muscles. Solution: Arnica Warming Relief Massage Oil captures the natural soothing essence of Arnica to provide immediate warmth and relief to tired, overworked muscles. Set in a base of antioxidant-rich Olive Oil, this deep-penetrating massage oil contains potent Arnica, in addition to a perfect collection of essential oils and other natural extracts. Arnica Warming Relief Massage Oil is perfect after a busy day or a strenuous workout, and can also be used as a daily skin softener.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Better Stevia Hazelnut 2 fl oz (59 ml)
248 บาท
iHerb

Zero-Calorie Liquid Sweetener Gluten Free Vegan Kosher Non-GMO

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Ellyndale Naturals Quinoa Cups Southwestern Barbeque 2 oz (57g)
102 บาท
iHerb

Quinoa in a Cup! Good Source of Protein & Fiber With Black Beans, Corn & Red Pepper Ready in 5 min! Vegan Certified Gluten Free Non-GMOEveryone knows that Quinoa is a wholesome, protein-packed grain full of nutrition. But who knew it could taste this good and be easy to make? We take the goodness of naturally gluten-free Quinoa and fire it up with black beans, corn, red, pepper, and our own blend of southwestern spices for a delicious snack or meal that you won't believe came out of a cup.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Jasmine 1 fl oz (30 ml)
211 บาท
iHerb

Fragrance Purity Tested/ Quality Assured Aroma: Warm, sweet floral. Attributes: Romantic, relaxing, calming. Relaxing Blend: Add 2 drops each of jasmine fragrance and lavender oil along with 15 drops of vanilla concentrate oil to a diffuser and enjoy. Extraction Method: Steam distillation and blending.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Beef Bone Broth 1.2 lbs (544 g)
814 บาท
iHerb

Pure Powder, 28 g Protein No Soy, No Dairy Ideal for Paleo Diets No Artificial Sweeteners - No Aspartame - No Sucralose, No Acesulfame-K GMP Quality Assured NOW Sports Beef Bone Broth Powder is a premium quality beef bone extract that’s an excellent source of natural protein. Beef bone broth is a common food base in many cultures and a natural source of protein, amino acids, collagen and more. This paleo-friendly protein product is made without artificial ingredients, and is free of many common allergens, making it an ideal source of protein for individuals with food sensitivities. NOW Sports Beef Bone Broth Powder mixes easily in water and is a tasty and convenient way to ensure you’re getting the protein your active lifestyle requires.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Ellyndale Naturals Sugarless Sugar 35 Packets 1.23 oz (35 g)
138 บาท
iHerb

Family Owned and Operated The Ultimate Sugar Replacement Made with Organic Agave Inulin With Monk Fruit and Stevia Gluten-Free Non-GMO Zero Calories Certified Organic by QAI Vegetarian/Vegan Product Ellyndale Sugarless Sugar revolutionizes healthy sweetening with a unique natural sweetener blend that looks and tastes just like sugar, but without the calories and artificial ingredients found in other packets. You'll be amazed at how deliciously sweet your favorite foods and beverages taste, and you won't get any bitter aftertaste. Made with Monk Fruit and Stevia, Sugarless Sugar has a low glycemic impact and is the perfect healthy sweetener for anyone looking to avoid sugar. With naturally sweet Sugarless Sugar Packets you may never need sugar or other sweeteners again. At Ellyndale Foods our mission and passion is great-tasting, healthy foods that are natural, non-GMO, and full of delicious flavor and freshness. Our focus on unique and innovative flavors, and our obsessive attention to the tiniest of details, ensures that every product purchased is a superior one. Ellyndale is proud to be family-owned and operated. We're basically a small bunch of fanatical foodies who appreciate the joy of distinct, flavorful foods. And we create everything in small batches using only the highest quality ingredients to make sure that what we produce not only meets our strict standards, but yours as well. From alternative sweeteners to gourmet oils, we think you'll enjoy our natural creations as much as we enjoy making them.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Organic Oat Bran 14 oz (397 g)
111 บาท
iHerb

Always Non-GMO Good Source of Fiber and Protein Grown in USA Usda Organic Non GMO Project Verified Always Real Nothing Artificial Pure Goodness Certified Organic by QAI Vegetarian/Vegan ProductOrganic Oat BranOat Bran is the nutrient-dense outer husk of oat grain and is a good source of fiber and protein. NOW Real Food Organic Oat Bran is a great addition to most baked goods and is primarily used to boost fiber content. It adds texture and imparts a subtle, nutty flavor that's ideal for breads and muffins, and it's a flavorful addition to cereals, or as a topping for breads and muffins that adds color and improves taste. Soluble fiber from foods such as oat bran, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of NOW Real Food Organic Oat Bran supplies 3 grams of soluble fiber.Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−51%
NOW Foods Now foods : Astaxanthin แอสตาแซนทิน 4 mg 60 Veggie Softgels
781 บาท 1,600 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Better Stevia Liquid Sweetener French Vanilla 2 fl oz (60 ml)
248 บาท
iHerb

Zero Calories Gluten Free Vegetarian/Vegan Product Non GMO Project VerifiedNOW Better Stevia is a zero-calorie, low-glycemic, natural sweetener that makes a perfectly healthy substitute for table sugar and artificial sweeteners. Unlike chemical sweeteners, NOW BetterStevia contains pure Stevia extract. NOW Foods takes special measures to preserve Stevia's natural qualities in this unique, pure, better-tasting Stevia.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Garlic Sesame Sticks 9 oz (255 g)
111 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real 100% Natural No Preservatives, Additives, or Hydrogenated Oils Deliciously Seasoned Same Great NOW Taste Brand New Look! Temptingly Tasty Vegetarian/Vegan Product It's time for a snack revolution! For too long we've subsisted on unhealthy treats loaded with preservatives, chemicals and other questionable ingredients. It's time we replaced unwholesome mass-market brands with healthy, tasty alternatives. NOW Real Food Garlic Sesame Sticks are just one of the many healthy snack foods we offer that are 100% natural with no synthetic flavors, colors, preservatives or additives. Their amazing taste and terrific crunch makes them a worthy successor to the unhealthy snack foods we've consumed for far too long. Also try other scrumptious Sesame Stick flavors: Cajun Whole Wheat Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Raw Sunflower Seeds Unsalted 16 oz (454 g)
127 บาท
iHerb

Always Non-GMO Hulled for Great Taste Excellent Source of Vitamin E and Magnesium Grown in the USA Non GMO Project Verified Always Real Nothing Artificial Pure Goodness Vegetarian/Vegan ProductRaw, Unsalted Sunflower SeedsThe Sunflower is one of the largest flowers in the world. And while its tiny seeds aren't nearly as big, they make up for it by being big in nutrition! As with many nuts and seeds, Sunflower Seeds are a good source of fiber, and they offer a diverse profile of vitamins and minerals, including vitamin E and magnesium.Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural, keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Raw Energy Nut Mix Unsalted 16 oz (454 g)
286 บาท
iHerb

Always Non-GMO Excellent Source of Iron A Great-Tasting Nut Mix to Help Energize Your Day Kosher Non-GMO Project Verified Always Real Nothing Artificial Pure Goodness Raw Energy Nut MixLooking for a healthy boost of energy to get you through the day? NOW Real Food Raw Energy Nut Mix is a tasty and nutritious combination of raisins, walnuts, pecans, almonds, pumpkin seeds and cashews that's a perfect healthy energy boost.Our Raw Energy Nut Mix is an excellent source of iron. Not only do you get a natural burst of energy to keep you going strong, you also provide your body with essential nutrients for good health. Talk about a win-win!Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Basil 1 fl oz (30 ml)
293 บาท
iHerb

100% Pure Ocimum Basilicum Purity Tested/Quality Assured Aroma: Warm, spicy. Benefits: Uplifting, energizing, purifying. Extraction Method: Steam distilled from plant's leaves.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Peppermint 16 fl oz (473 ml)
1,582 บาท
iHerb

100% Pure Mentha Piperita Purity Tested/Quality Assured. Aroma: Fresh, strong mint. Benefits: Revitalizing, invigorating, cooling. Extraction Method: Steam distilled from parts (leaves).

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Coconut 10 oz (284 g)
127 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real Unsweetened, Shredded No Artificial Colors, Flavors or Preservatives Low in Sodium Same Great NOW Taste Brand New Look! Fresh, Wholesome & Tasty Vegetarian/Vegan Product We're crazy for Coconut! There's so much love about Coconuts, from their delectable flavor and textuer to their many culinary uses and rich nutrient content. Coconuts truly are the natural equivalent of a treasure chest since there's so much value in each and every part of this popular tropical fruit. It's easy to see why we've got a crazy craving for Coconut! NOW Real Food Coconut is a natural source of healthy fatty acids. Our medium-cut unsweetened Coconut is a great addition to many popular recipes. Because you are what you eata, NOW Real Food has been committed to providing deliious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Citronella 1 fl oz (30 ml)
112 บาท
iHerb

100% Pure Cymbopogon Winterianus Purity Tested/Quality Assured Aroma: Pungent, musky, citrus-like Benefits: Clarifying, freshening, purifying. Mixes Well With: Cedarwood oil, lavender oil, lemon oil, lemongrass oil Extraction Method: Steam distilled from fresh and dried citronella grass.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Patchouli 1 fl oz (30 ml)
361 บาท
iHerb

100% Pure Pogostemon Cablin Purity Tested/Quality Assured Aroma: Musky, earthy. Benefits: Romantic, soothing, stimulating. Extraction Method: Steam Distilled from dried leaves.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Sprouting Jar 1/2 Gallon
257 บาท
iHerb

With Stainless Steel Screen Top For Fresh, Tasty and Healthy Sprouts

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Cranberry Caps 100 Veg Capsules
320 บาท
iHerb

Healthy Urinary Tract Nutritional Support for Healthy Urinary Tract With Added Vitamin C A Dietary Supplement Vegetarian/Vegan Kosher Botanicals/Herbs Family Owned Since 1968 GMP Quality AssuredNOW Cranberry Caps deliver the natural nutrient profile found in Genuine Whole Foods. Cranberry (Vaccinium macrocarpon) is a shrub found in acidic bogs throughout the cool regions of the northern hemisphere. Cranberries have a long history of culinary use in Europe and North America and have been employed by traditional herbalists for centuries. Cranberries are packed with polyphenols, tannins, and other phytonutrients that have been researched for their role in urinary tract health. NOW Cranberry Caps are also rich in Vitamin C.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Long-Lasting Deodorant Stick Refreshing Lavender 2.2 oz (62 g)
180 บาท
iHerb

Odor Eliminating Protection for Days Paraben Free Propylene Glycol Free No Artificial Colors or FragrancesCondition: Body in need of long-lasting odor protection that lasts for days for the underarms and/or feet.Solution: Long-Lasting Deodorant Stick was scientifically formulated to eliminate odors for days at a time. Combining the odor-fighting properties of Zinc Oxide and Lavender Oil, it offers amazing value and unparalleled protection that you can count on. This product does not contain any Aluminum or Talc.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−53%
NOW Foods Now Foods : Hyaluronic Acid Double Strength 100 mg 60 Veg Capsules
1,125 บาท 2,400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Honey Roasted Pecans 8 oz (227 g)
350 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real Deliciously Sweet Crunchy Pecans Fused with Caramelized Honey Non-GMO Gluten Free Flavor Sensations Unbeknownst to most people there's a field hidden away where giant honey bees live harmoniously within a secret grove of luscious pecan trees. Over the years their delicious honey has seeped into the century-old trees, and today these majestic trees yield the world's tastiest honey-infused pecans. Ok, we may be embellishing a bit, but NOW Real Food Honey Roasted Pecans truly are one of nature's tastiest sensations. There's nothing quite like the sweet and caramelized flavor you get with this magnificent merger, kind of like Grandma's best pecan pie. Our Honey-Roasted Pecans make a great addition to ice cream, yogurt, smoothies, and other delectable delight. No artificial additives or preservatives, just honey and pecans together in perfect harmony. Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic food since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Frankincense 1 fl oz (30 ml)
565 บาท
iHerb

100% Pure Boswellia Carterii Purity Tested/Quality Assured Aroma: Deep, fresh, with subtle hints of citrus and camphor. Benefits: Relaxing, focusing, centering. Mixes Well With: Balsam fir needle oil, myrrh oil, orange oil, sandalwood oil blend Extraction Method: Steam distilled from tree resin obtained by exudation of the bark.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−48%
NOW Foods NOW FOODS DARK SPOT SERUM บำรุงผิวหน้า 30ml (6 ขวด)
4,290 บาท 8,400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Solutions Completely Kissable Organic Lip Balm Pomegranate 0.15 oz (4.25 g)
63 บาท
iHerb

Organic & Gluten Free Lip Balm Moisturizes & Soothes Dry Lips Usda Organic With Sunflower Oil, Beeswax & Vitamin E Certified Organic by QAI

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Bergamot 1 fl oz (30 ml)
471 บาท
iHerb

100% Pure Citrus Bergamia Purity Tested/Quality Assured Aroma: Sweet, fruity. Benefits: Lively, inspiring, uplifting. Extraction Method: Cold Pressed from fresh fruit peel.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Better Stevia Liquid Sweetener Glycerite 8 fl oz (237 ml)
587 บาท
iHerb

Zero Calorie Liquid Sweetener Non GMO Project Verified Gluten-Free Kosher Vegan

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Crystallized Ginger Dices 16 oz (454 g)
254 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real No Preservatives, No Sulfur Added Fat -Free Low in Sodium Sensationally Sweet & Naturally Nutritious Product of Thailand Vegetarian/Vegan Product Did you know that Ginger was so treasured for its distinctive flavor that it was the basis of the world's economy for centuries? Or that dynasties rose and fell solely on control of the ginger trade? Talk about clout! Today Ginger is still one of the most popular spices in the world. NOW Real Food Crystallized Ginger Dices contain no added sulfur and are produced from the finest natural ginger rhizomes. They add an exotic flavor to many recipes, and they're perfect for homemade candy-making. Best of all, you can eat them right out of the bag for a serious burst of flavor! Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Organic Essential Oils Orange 1 fl oz (30 ml)
220 บาท
iHerb

100% Pure & Certified Organic Citrus Sinensis Usda Organic Purity Tested/Quality Assured Aroma: Fresh, sweet orange peel. Benefits: Refreshing, uplifting, invigorating. Extraction Method: Cold Pressed from fresh fruit peel.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Buttermilk Powder 14 oz (397 g)
190 บาท
iHerb

Pure. Natural. Real. Excellent Leavening Agent Low in Fat Excellent Source of Protein and Calcium Same Great NOW Taste. Brand New Look! Mixes Easily for Rich Creamy Taste Most professional bakers will tell you that buttermilk is a necessity for any kitchen. It's acidic and reacts with alkaline baking soda to create carbon dioxide bubbles, which gives baked goods that signature light and fluffy texture. NOW Real Food Buttermilk Powder is superior to the liquid form since it has a long shelf life and doesn't require refrigeration. Buttermilk is an excellent source of protein and calcium. Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Spike Lavender 1 fl oz (30 ml)
94 บาท
iHerb

100% Pure Lavandula Latifolia Purity Tested/Quality Assured.Aroma: Spicy, floral, camphoraceous, fresh.Attributes: Purifying, cleansing, clarifying.Mixes Well With: Mint Oils Eucalyptus Oil Lavender Oil Balsam Fir Needle OilExtraction Method: Steam Distilled from fresh flowering tops.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Essential Oils Myrrh 20% Oil Blend 1 fl oz (30 ml)
293 บาท
iHerb

100% Pure & Natural 20% Oil Blend Commiphora Myrrha Purity Tested/Quality AssuredAroma: Mild, musky, warm aroma.Benefits: Focusing, grounding, meditative.Mixes well with: Frankincense oil, patchouli oil, sandalwood oil blend, vanilla concentrate oilExtraction Method: Steam distilled from plant's oleoresin-gum.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Organic Raw Cacao Powder 12 oz (340 g)
286 บาท
iHerb

Always Non-GMO Real Food Sun Dried, Not Roasted Naturally Occurring Polyphenol and Flavonols Intensely Rich Flavor Usda Organic Non GMO Project Verified Fresh, Wholesome and Tasty Certified Organic by QAI Vegetarian-Vegan ProductWith NOW Real Food Organic Raw Cacao Powder you can enjoy the intensely rich flavor and nutritional benefits of dark chocolate without added sugar and unhealthy ingredients. Cacao powder is ideal for wholesome, natural recipes and it's a great addition to a variety of desserts and beverages, including hot chocolate and ice cream. Raw cacao has naturally occurring polyphenols and flavonols, making it a true superfood!Our Organic Cacao Powder is sourced from Peru, where the raw cacao beans are slowly fermented to bring out their rich flavor and then sun-dried, instead of roasted, to retain all of their valuable nutrients. Our Cacao is harvested under a fair trade program that promotes environmental sustainability and fosters strong ties within the local farming community.Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods GABA 750 mg 200 Veg Capsules
640 บาท
iHerb

Neurotransmitter Support Gamma-Aminobutyric Acid Non-GMO A Dietary Supplement Vegetarian - Vegan Kosher Amino Acids Family Owned Since 1968 GMP Quality AssuredGABA (gamma-aminobutyric acid) is a non-protein amino acid that functions as a neurotransmitter in the human brain. Gaba is naturally produced in the body and its presence within the central nervous system may help promote relaxation and ease nervous tension.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−28%
NOW Foods Now Foods Slender Hot Cocoa 10 oz (284 g)
890 บาท 1,250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Ellyndale Naturals Quinoa Cups Savory Garlic & Mushroom 2 oz (57 g)
106 บาท
iHerb

Quinoa in a Cup! Good Source of Protein & Fiber With Shiitake Mushrooms & Chives Ready in 5 min! Vegan Certified Gluten Free Non-GMOEveryone knows that Quinoa is a wholesome, protein-packed grain full of nutrition. But who knew it could taste this good and be easy to make? We take the goodness of naturally gluten-free Quinoa and fire it up with black beans, corn, red, pepper, and our own blend of southwestern spices for a delicious snack or meal that you won't believe came out of a cup.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
NOW Foods Real Food Organic Pine Nuts Raw 8 oz (227 g)
477 บาท
iHerb

Always Non-GMO Good Source of Iron, Thiamin and Magnesium Great Addition to Recipes and Snacks Usda Organic Kosher Non-GMO Project VerifiedAlways Real Nothing ArtificialCertified Organic by QAIProduct of China Vegetarian/Vegan ProductMany people are surprised to find that pine trees actually produce an edible nut that's not only tasty, but nutritious as well. In fact, pine nuts have been widely consumed since prehistoric times, and have enjoyed extensive culinary use in many different cultures. As with most nuts, pine nuts are a good source of iron, thiamin (vitamin B-1) and magnesium..Similar in size to sunflower seeds, Now Real Food Pine Nuts are an excellent snack, but they really shine when added to salads and other vegetable dishes, or as a hearty addition to home-baked bread. Once you try them we're sure you'll be "pining" for more!Fresher ingredients simply taste better, which is why this product is packaged using NOW Fresh Fill Technology to maximize flavor and freshness.Because you are what you eat, NOW Real Food has been committed to providing delicious, healthy, natural and organic foods since 1968. We're independent, family owned, and proud of it. Keep it natural. Keep it real.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

เลือกซื้ออาหารเสริมยังไงให้ปลอดภัยและดูแลสุขภาพได้อย่างเต็มที่ โดย NOW Foods ประเทศไทย

, , , รวมถึง ล้วนแต่เป็นสินค้าที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนยุคใหม่อย่างเรา ๆ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะคนยุคใหม่ที่รักในการดูแลสุขภาพและอยากมีสุขภาพกายใจแข็งแรงพร้อมกับอารมณ์ดีอยู่เสมอ ซึ่งนอกจากการออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์แล้ว อาหารเสริมถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นิยมกันมาก แต่เนื่องจากมีหลายแบรนด์ผลิตอาหารเสริมมาให้เลือกทานกัน บางคนที่เริ่มหันมาดูแลสุขภาพก็อาจจะยังไม่แน่ใจว่าต้องยังไงถึงจะปลอดภัยและดูแลสุขภาพได้อย่างเต็มที่นั้น NOW Foods ก็มีวิธีเลือกซื้อมาแนะนำดังนี้

สำรวจความต้องการ
ก่อนเลือกซื้ออาหารเสริมใด ๆ เราต้องสำรวจความต้องการของตัวเองให้แน่ชัดว่าอยากได้มาเสริมสุขภาพส่วนไหนหรืออยากได้วิตามินมาบำรุงร่างกายในด้านใด เช่น หากต้องการให้ผิวชุ่มชื้นหรือป้องกันโรคหลอดเลือดก็เลือกทานน้ำมันปลา แต่ถ้าอยากดูแลในเรื่องของกระดูกเพื่อป้องกันกระดูพรุนก็สามารถเลือกทานแคลเซียมได้
ศึกษาข้อมูลให้ละเอียด
เมื่อรู้ว่าอยากได้อาหารเสริมมาดูแลสุขภาพในด้านใดแล้วก็ให้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด อาจจะสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านวิตามิน เภสัชกร หรือคนที่น่าเชื่อถือก็ได้ ไม่อย่างนั้นก็ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับวิตามินและอาหารเสริมได้เลย
มีการรับรอง
อาหารเสริมที่ดีและมีคุณภาพควรมีการรับรองมาตรฐานการผลิตและคุณภาพของตัวอาหารเสริมเอง โดยให้มองหาเครื่องหมาย อย. และเลขที่จดทะเบียนแจ้งเอาไว้ก่อน ซึ่งแม้ว่าหลายแบรนด์จะเคลมว่าอาหารเสริมของตัวเองดีและให้ผลเยี่ยมที่สุดก็ไม่ควรไว้วางใจ เลือกอันที่มีเครื่องหมายรองรับจะทานได้อย่างอุ่นใจกว่า
มีสารสกัดจากธรรมชาติ
อย่าลืมตรวจสอบส่วนประกอบของอาหารเสริมแต่ละตัวที่สนใจด้วยว่ามีอะไรบ้าง และควรเลือกตัวที่มีส่วนประกอบจากสารสกัดจากธรรมชาติ ร่างกายจะได้ดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ดูแลสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า

เปรียบเทียบกัน
เมื่อดูองค์ประกอบต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ควรเปรียบเทียบอาหารเสริมแต่ละยี่ห้อด้วยว่ามีส่วนประกอบเหมือนหรือต่างกัน ดูปริมาณ แล้วก็ดูราคาว่าต่างกันมาก-น้อยเพียงใด จากนั้นก็ให้เลือกอาหารเสริมที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด
อย่าเลือกซื้อตามกระแส
อาหารเสริมที่กำลังเป็นกระแสดัง ๆ อยู่นั้นอาจจะไม่ได้เหมาะสำหรับทุกคนหรือไม่จำเป็นสำหรับเราเสมอไป เพราะฉะนั้นอย่าเลือกซื้อตามกระแสเด็ดขาด แล้วก็อย่าตกเป็นเหยื่ออาหารเสริมราคาถูกเด็ดขาด เพราะอาจจะมีสารแปลกปลอมหรือสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็เป็นได้ เมื่อทานเข้าไปก็ไม่มีประสิทธิภาพ มีแต่จะส่งผลเสียเปล่า ๆ
รู้ข้อห้ามใช้
อย่าลืมดูด้วยว่าตัวเองมีโรคประจำตัวและสามารถอาหารเสริมตัวที่สนใจได้หรือเปล่า แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร หรือจะหาข้อมูลดี ๆ ก่อนก็ได้ เพราะอาหารเสริมบางชนิดก็อาจจะมีผลต่อยาที่ทานประจำได้ ยิ่งเป็นเด็กเล็ก สตรีมีครรภ์ และมารดาที่อยู่ในช่วงให้นมบุตรอยู่นั้น ยิ่งไม่ควรรับประทานอย่างยิ่ง แต่ถ้าได้รับคำแนะนำจากแพทย์ก็ทานได้
ดูผู้ผลิต
ตรวจสอบผู้ผลิตอาหารเสริมให้ครบทั้งผลงานวิจัยของบริษัท ความน่าเชื่อถือของบริษัท โรงงานที่ผลิต แล้วก็วัน เดือน ปี ที่ผลิต ซึ่งอาหารเสริมที่น่าทานจะมีระบุไว้อย่างชัดเจนและไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ ทั้งนี้ในส่วนของโรงงานการผลิตนั้นต้องดูว่าได้มาตรฐาน GMP จากองค์การอาหารและยาไทยหรือเปล่า มีมาตรฐาน BfArm จากเยอรมนี มีมาตรฐาน TGA จากออสเตรเลียไหม หรือมีการรับรองมาตรฐานการผลิตอื่น ๆ หรือเปล่า

เมื่อรู้วิธีการเลือกซื้ออาหารเสริมกันไปแล้ว เหล่านักช้อปก็ไม่ควรลืมที่จะนำไปประยุกต์ใช้กัน เท่านี้ก็จะได้อาหารเสริมคุณภาพดีที่ปลอดภัยมาทานแล้ว แล้วในส่วนของการทานนั้น แนะนำให้ทานในตอนเช้าจะดีที่สุด แต่ก็ควรทิ้งช่วงกับกาแฟหรือชาอย่างน้อย 2 ชั่วโมง เนื่องจากคาเฟอีนจะขัดขวางการดูดซึมสารอาหารบางชนิด แล้วช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการทานอาหารเสริมนั้นก็คือการทานพร้อมอาหาร ร่างกายจะได้ดูดซึมได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง เพียงนำวิธีเหล่านี้ไปใช้ เหล่านักช้อปก็จะดูแลสุขภาพได้ดีกว่าเดิมแล้วละ

แคตตาล็อกสินค้า