สินค้า
คูปอง
เทรนด์
ใช้ยังไง
x

บาท
-

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมMatrix

สินค้าทั้งหมด 35รายการ
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Total Results Rock It Texture Polymers Shampoo (For Texture) Total Results Rock It Texture Polymers Shampoo (For Texture) 300ml/10.1oz
524 บาท 52,450 บาท
Strawberrynet

A specialized shampoo created for wavy & short styles Provides gentle yet thorough cleansing Helps eliminate frizz & flyaways Formulated with polymers to enhance flexibility Gives texture for high definition Leaves hair structured & primed Suitable for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage CleanReset Normalizing Shampoo (For All Hair Types) Biolage CleanReset Normalizing Shampoo (For All Hair Types) 400ml/13.5oz
563 บาท 72,600 บาท
Strawberrynet

A deeply cleansing shampoo Contains lemongrass plant to cleanse hair without stripping of its natural oils Effectively removes buildup impurities & even chlorine Perfect for all hair types Paraben-free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Oil Wonders Volume Rose Shampoo (For Fine Hair) Oil Wonders Volume Rose Shampoo (For Fine Hair) 1000ml/33.8oz
1,571 บาท 157,150 บาท
Strawberrynet

A volumizing shampoo for fine hair Features a lightweight silicone-free formula Helps gently cleanse hair & remove buildup Contains delicate Rose Hip Oil that provides nourishment to delicate strands Leaves hair soft full & shiny

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Total Results Moisture Me Rich Glycerin Shampoo (For Hydration) Total Results Moisture Me Rich Glycerin Shampoo (For Hydration) 300ml/10.1oz
403 บาท 52,450 บาท
Strawberrynet

An ultra-moisturizing shampoo for all hair types Provides gentle yet thorough cleansing Replenishes long lasting moisture & nourishment Enriched with glycerin for extra conditioning Leaves hair supple silky & healthy-looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage Advanced Keratindose Shampoo (For Overprocessed Hair) Biolage Advanced Keratindose Shampoo (For Overprocessed Hair) 1000ml/33.8oz
1,611 บาท 161,150 บาท
Strawberrynet

An advanced shampoo for over-processed weak & fragile hair Gives rich sulfate free lather to clean hair gently Formulated with Pro-Keratin & Silk to restore healthiness Provides vital nourishment to strengthen hair & reduce frizz Leaves hair smooth bouncy & manageable Paraben-free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Matrix Total Results Mega Sleek Shea Butter Shampoo (For Smoothness) Total Results Mega Sleek Shea Butter Shampoo (For Smoothness) 1000ml/33.8oz
887 บาท 88,600 บาท
Strawberrynet

An ultra-smoothing shampoo for unruly hair Helps gently cleanse while controlling rebellious hair Contains shea butter that fills the cuticle Effectively reduces frizz & flyaways Boosts humidity resistance of hair Leaves hair smooth shiny & manageable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage Advanced RepairInside Shampoo (For Damaged Breaking Hair) Biolage Advanced RepairInside Shampoo (For Damaged Breaking Hair) 1000ml/33.8oz
1,208 บาท 161,150 บาท
Strawberrynet

A repairing shampoo for damaged breaking hair Helps gently cleanse hair & repair damage Formulated with Arginine & Soy to provide rich conditioning Leaves hair soft shiny & bouncy Paraben-free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Total Results Curl Please Jojoba Oil Shampoo (For Nurturing Curls) Total Results Curl Please Jojoba Oil Shampoo (For Nurturing Curls) 300ml/10.1oz
402 บาท 52,450 บาท
Strawberrynet

A nourishing shampoo for wavy & curly hair Provides gentle yet thorough cleansing Replenishes moisture & reduces frizz Contains jojoba oil to strengthen each curl strand Boosts humidity resistance for long lasting curls Leaves curls bouncy lively & manageable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage Sugar Shine System Shampoo (For Normal/ Dull Hair) Biolage Sugar Shine System Shampoo (For Normal/ Dull Hair) 1000ml/33.8oz
1,166 บาท 157,150 บาท
Strawberrynet

A lightweight silicone-free shampoo Helps gently yet thoroughly remove dulling impurities from hair Leaves hair clean shiny & healthy looking Perfect for normal or dull hair & safe for color-treated hair Paraben-free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage HydraSource Shampoo (For Dry Hair) Biolage HydraSource Shampoo (For Dry Hair) 1000ml/33.8oz
1,167 บาท 157,150 บาท
Strawberrynet

A hydrating shampoo for dry hair Helps mildly cleanse hair without drying it out Formulated with aloe leaf juice to optimize moisture balance Prevents breakage frizz & flyaways Leaves hair soft smooth lustrous manageable & healthy looking Paraben-free safe for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage SmoothProof Shampoo (For Frizzy Hair) Biolage SmoothProof Shampoo (For Frizzy Hair) 400ml/13.5oz
503 บาท 72,500 บาท
Strawberrynet

A smoothing shampoo for frizzy unmanageable hair Helps gently cleanse hair while taming frizz Contains extracts of Camellia Flower to provide humidity control & anti-frizz effect Polishes hair & wraps it in a protective veil Leaves hair smooth & manageable Paraben-free safe for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Matrix Total Results So Long Damage Ceramide Shampoo (For Repair) Total Results So Long Damage Ceramide Shampoo (For Repair) 1000ml/33.8oz
885 บาท 88,600 บาท
Strawberrynet

A revitalizing shampoo for weakened hair Provides gentle yet thorough cleansing Contains ceramide that penetrates & fills hair fiber Helps restructure & resurface for stronger hair Significantly reduces breakage & splitting Allows hair to grow longer & healthier Perfect for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Matrix Total Results Texture Games Polymers Shampoo (For Texture) Total Results Texture Games Polymers Shampoo (For Texture) 1000ml/33.8oz
1,289 บาท 88,600 บาท
Strawberrynet

A texturizing shampoo for fine hair Helps gently cleanse hair while priming for styling Enriched with thickening polymers to add texture & definition Enhances the structure of short & wavy hair Leaves hair full & ready for styling

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Oil Wonders Volume Rose Shampoo (For Fine Hair) Oil Wonders Volume Rose Shampoo (For Fine Hair) 300ml/10.1oz
765 บาท 76,600 บาท
Strawberrynet

A volumizing shampoo for fine hair Features a lightweight silicone-free formula Helps gently cleanse hair & remove buildup Contains delicate Rose Hip Oil that provides nourishment to delicate strands Leaves hair soft full & shiny

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage CleanReset Normalizing Shampoo (For All Hair Types) Biolage CleanReset Normalizing Shampoo (For All Hair Types) 1000ml/33.8oz
1,571 บาท 157,150 บาท
Strawberrynet

A deeply cleansing shampoo Contains lemongrass plant to cleanse hair without stripping of its natural oils Effectively removes buildup impurities & even chlorine Perfect for all hair types Paraben-free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Total Results Mega Sleek Shea Butter Shampoo (For Smoothness) Total Results Mega Sleek Shea Butter Shampoo (For Smoothness) 300ml/10.1oz
524 บาท 52,450 บาท
Strawberrynet

An ultra-smoothing shampoo for unruly hair Helps gently cleanse while controlling rebellious hair Contains shea butter that fills the cuticle Effectively reduces frizz & flyaways Boosts humidity resistance of hair Leaves hair smooth shiny & manageable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage VolumeBloom Shampoo (For Fine Hair) Biolage VolumeBloom Shampoo (For Fine Hair) 400ml/13.5oz
725 บาท 72,600 บาท
Strawberrynet

A volumizing shampoo for fine hair Helps gently cleanse hair with minimal stripping Contains nature's expanding cotton flower to plump hair Provides 70% more volume after just one application Leaves hair full bouncy & lustrous Paraben-free safe for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Total Results Hello Blondie Chamomile Shampoo (For Brillance) Total Results Hello Blondie Chamomile Shampoo (For Brillance) 300ml/10.1oz
524 บาท 52,450 บาท
Strawberrynet

An advanced shine-enhancing shampoo for blonde hair Features a dense texture that creates a rich lather to gently cleanse hair Allows for maximum application with minimal product use Formulated with Defense 360ฐ Technology plus Chamomile & Panthenol extracts Helps boost & maintain vibrancy of blonde hair Instantly soothes & detangles hair Leaves blonde hair soft shiny multi-dimensional & healthy looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage Advanced FullDensity Thickening Hair System Shampoo (For Thin Hair) Biolage Advanced FullDensity Thickening Hair System Shampoo (For Thin Hair) 1
1,611 บาท 161,150 บาท
Strawberrynet

A density boosting shampoo for thin hair Formulated with biotin zinc PCA & Gluco-Omega Blend Helps gently cleanse to remove follicle-clogging impurities Remarkably reduces breakage while strengthening hair Unveils healthier fuller-looking thicker-feeling hair Paraben-free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage Advanced Keratindose Shampoo (For Overprocessed Hair) Biolage Advanced Keratindose Shampoo (For Overprocessed Hair) 400ml/13.5oz
745 บาท 84,500 บาท
Strawberrynet

An advanced shampoo for over-processed weak & fragile hair Gives rich sulfate free lather to clean hair gently Formulated with Pro-Keratin & Silk to restore healthiness Provides vital nourishment to strengthen hair & reduce frizz Leaves hair smooth bouncy & manageable Paraben-free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage SmoothProof Shampoo (For Frizzy Hair) Biolage SmoothProof Shampoo (For Frizzy Hair) 1000ml/33.8oz
1,571 บาท 157,150 บาท
Strawberrynet

A smoothing shampoo for frizzy unmanageable hair Helps gently cleanse hair while taming frizz Contains extracts of Camellia Flower to provide humidity control & anti-frizz effect Polishes hair & wraps it in a protective veil Leaves hair smooth & manageable Paraben-free safe for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Matrix Total Results Color Obsessed Antioxidant Shampoo (For Color Care) Total Results Color Obsessed Antioxidant Shampoo (For Color Care) 1000ml/33.8oz
1,289 บาท 88,600 บาท
Strawberrynet

A color protection shampoo for color-treated hair Gently yet thoroughly removes dirt & residues that dull hair Imparts incredible shine & strengthens hair condition Contains anti-oxidants to fight against external damage Sustains color vibrancy even after a great number of washes Leaves hair smooth & healthy-looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Total Results Color Obsessed Antioxidant Shampoo (For Color Care) Total Results Color Obsessed Antioxidant Shampoo (For Color Care) 300ml/10.1oz
524 บาท 52,450 บาท
Strawberrynet

A color protection shampoo for color-treated hair Gently yet thoroughly removes dirt & residues that dull hair Imparts incredible shine & strengthens hair condition Contains anti-oxidants to fight against external damage Sustains color vibrancy even after a great number of washes Leaves hair smooth & healthy-looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Matrix Total Results Hello Blondie Chamomile Shampoo (For Brillance) Total Results Hello Blondie Chamomile Shampoo (For Brillance) 1000ml/33.8oz
1,289 บาท 88,600 บาท
Strawberrynet

An advanced shine-enhancing shampoo for blonde hair Features a dense texture that creates a rich lather to gently cleanse hair Allows for maximum application with minimal product use Formulated with Defense 360ฐ Technology plus Chamomile & Panthenol extracts Helps boost & maintain vibrancy of blonde hair Instantly soothes & detangles hair Leaves blonde hair soft shiny multi-dimensional & healthy looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Total Results High Amplify Protein Shampoo (For Volume) Total Results High Amplify Protein Shampoo (For Volume) 300ml/10.1oz
524 บาท 52,450 บาท
Strawberrynet

An effective volume-boosting shampoo for fine flat or limp hair Developed with 24HR Full Boost Technology Formulated with Phyto-Protein & Panthenol Helps cleanse & lift hair while imparting lightweight durable volume Leaves hair thicker bodified & strengthened

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage Advanced FiberStrong Shampoo (For Fragile Hair) Biolage Advanced FiberStrong Shampoo (For Fragile Hair) 1000ml/33.8oz
1,611 บาท 161,150 บาท
Strawberrynet

An effective hair strengthening shampoo Helps mildly cleanse while enhancing the strength of hair Formulated with Intra CylaneTM & Bamboo to reinforce hair fiber Leaves hair shiny flexible strong & healthy looking Perfect for weak & fragile hair Paraben-free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Matrix Total Results Curl Please Jojoba Oil Shampoo (For Nurturing Curls) Total Results Curl Please Jojoba Oil Shampoo (For Nurturing Curls) 1000ml/33.8oz
1,289 บาท 88,600 บาท
Strawberrynet

A nourishing shampoo for wavy & curly hair Provides gentle yet thorough cleansing Replenishes moisture & reduces frizz Contains jojoba oil to strengthen each curl strand Boosts humidity resistance for long lasting curls Leaves curls bouncy lively & manageable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage Ultra HydraSource Shampoo (For Very Dry Hair) Biolage Ultra HydraSource Shampoo (For Very Dry Hair) 400ml/13.5oz
725 บาท 72,600 บาท
Strawberrynet

An intensely hydrating shampoo for very dry hair Helps mildly cleanse hair without drying it out Formulated with aloe leaf juice cupuacu butter & apricot kernel oil Helps optimize moisture balance while controlling volume Prevents breakage frizz & flyaways Leaves hair soft smooth manageable & healthy looking Paraben-free safe for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Total Results So Long Damage Ceramide Shampoo (For Repair) Total Results So Long Damage Ceramide Shampoo (For Repair) 300ml/10.1oz
524 บาท 52,450 บาท
Strawberrynet

A revitalizing shampoo for weakened hair Provides gentle yet thorough cleansing Contains ceramide that penetrates & fills hair fiber Helps restructure & resurface for stronger hair Significantly reduces breakage & splitting Allows hair to grow longer & healthier Perfect for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Matrix Total Results Moisture Me Rich Glycerin Shampoo (For Hydration) Total Results Moisture Me Rich Glycerin Shampoo (For Hydration) 1000ml/33.8oz
1,289 บาท 88,600 บาท
Strawberrynet

An ultra-moisturizing shampoo for all hair types Provides gentle yet thorough cleansing Replenishes long lasting moisture & nourishment Enriched with glycerin for extra conditioning Leaves hair supple silky & healthy-looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Matrix Biolage Ultra HydraSource Shampoo (For Very Dry Hair) Biolage Ultra HydraSource Shampoo (For Very Dry Hair) 1000ml/33.8oz
1,571 บาท 157,150 บาท
Strawberrynet

An intensely hydrating shampoo for very dry hair Helps mildly cleanse hair without drying it out Formulated with aloe leaf juice cupuacu butter & apricot kernel oil Helps optimize moisture balance while controlling volume Prevents breakage frizz & flyaways Leaves hair soft smooth manageable & healthy looking Paraben-free safe for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Matrix Total Results Rock It Texture Polymers Shampoo (For Texture) Total Results Rock It Texture Polymers Shampoo (For Texture) 1000ml/33.8oz
1,289 บาท 88,600 บาท
Strawberrynet

A specialized shampoo created for wavy & short styles Provides gentle yet thorough cleansing Helps eliminate frizz & flyaways Formulated with polymers to enhance flexibility Gives texture for high definition Leaves hair structured & primed Suitable for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−6%
Matrix "Matrix Total Results Mega Sleek Shampoo, 33.79 Ounce - intl"
2,784 บาท 2,982 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Matrix ผลรวมของเมทริกซ์ Amplify แชมพู 33.8 ออนซ์-นานาชาติ
2,312 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−7%
Matrix "Matrix Total Results Curl Please Shampoo, 33.79 Ounce - intl"
2,137 บาท 2,312 บาท
Lazada

ลิสต์ราคา ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมMatrix ยอดนิยมปี 2018

10 อันดับสินค้ายอดนิยม ราคา ร้านค้า
Matrix Total Results Rock It Texture Polymers Shampoo (For Texture) Total Results Rock It Texture Polymers Shampoo (For Texture) 300ml/10.1oz 524 บาท Strawberrynet
Matrix Biolage CleanReset Normalizing Shampoo (For All Hair Types) Biolage CleanReset Normalizing Shampoo (For All Hair Types) 400ml/13.5oz 563 บาท Strawberrynet
Matrix Oil Wonders Volume Rose Shampoo (For Fine Hair) Oil Wonders Volume Rose Shampoo (For Fine Hair) 1000ml/33.8oz 1,571 บาท Strawberrynet
Matrix Total Results Moisture Me Rich Glycerin Shampoo (For Hydration) Total Results Moisture Me Rich Glycerin Shampoo (For Hydration) 300ml/10.1oz 403 บาท Strawberrynet
Matrix Biolage Advanced Keratindose Shampoo (For Overprocessed Hair) Biolage Advanced Keratindose Shampoo (For Overprocessed Hair) 1000ml/33.8oz 1,611 บาท Strawberrynet
Matrix Total Results Mega Sleek Shea Butter Shampoo (For Smoothness) Total Results Mega Sleek Shea Butter Shampoo (For Smoothness) 1000ml/33.8oz 887 บาท Strawberrynet
Matrix Biolage Advanced RepairInside Shampoo (For Damaged Breaking Hair) Biolage Advanced RepairInside Shampoo (For Damaged Breaking Hair) 1000ml/33.8oz 1,208 บาท Strawberrynet
Matrix Total Results Curl Please Jojoba Oil Shampoo (For Nurturing Curls) Total Results Curl Please Jojoba Oil Shampoo (For Nurturing Curls) 300ml/10.1oz 402 บาท Strawberrynet
Matrix Biolage Sugar Shine System Shampoo (For Normal/ Dull Hair) Biolage Sugar Shine System Shampoo (For Normal/ Dull Hair) 1000ml/33.8oz 1,166 บาท Strawberrynet
Matrix Biolage HydraSource Shampoo (For Dry Hair) Biolage HydraSource Shampoo (For Dry Hair) 1000ml/33.8oz 1,167 บาท Strawberrynet

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมMatrix ไทย

หากคุณต้องการสินค้ายอดนิยม Matrix ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม สามารถเลือกระหว่าง Total Results Rock It Texture Polymers Shampoo (For Texture) Total Results Rock It Texture Polymers Shampoo (For Texture) 300ml/10.1oz, Biolage CleanReset Normalizing Shampoo (For All Hair Types) Biolage CleanReset Normalizing Shampoo (For All Hair Types) 400ml/13.5oz และ Oil Wonders Volume Rose Shampoo (For Fine Hair) Oil Wonders Volume Rose Shampoo (For Fine Hair) 1000ml/33.8oz ได้ ลองเช็กสินค้าจาก Giffarine, OUTCOME และ Smooth-E เผื่อว่า Matrix ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ยังไม่ถูกใจคุณ iprice ตั้งราคาสินค้า Matrix ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ที่ 402 บาท-2,784 บาท บาท คุณสามารถค้นหาออนไลน์ Matrix ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม 2 ประเภท นั่คือ แชมพู เลือกอันที่ตรงใจคุณ คุณจะได้ส่วนลดจากราคาปกติมากถึง 99 เมื่อซื้อสินค้า Matrix ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ที่ iprice

แคตตาล็อกสินค้า