เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 85รายการ
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Acne Repair Kit: Drying Lotion 29ml + Drying Cream 14g + Buffering Lotion 29ml Acne Repair Kit: Drying Lotion 29ml + Drying Cream 14g + Buffering
2,163 บาท 216,350 บาท
Strawberrynet
Acne Repair Kit: Drying Lotion 29ml + Drying Cream 14g + Buffering Lotion 29ml Ideal both for personal use & as a gift
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Vitamin C Serum Vitamin C Serum
2,438 บาท
Sephora
Antioxidant Vitamin C protects skin from free radicals and is essential in collagen production. This Vitamin C Serum contains 7.5% Ascorbic Acid (Vitamin C) to reduce discoloration and brighten skin. Formulated with Hyaluronic Acid to retain skin's natural moisture and Collagen to enhance skin's firmness and elasticity.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Glycolic Grapefruit Cleansing Lotion - For Combination/ Oily Skin Types Glycolic Grapefruit Cleansing Lotion - For Combination/ Oily Skin Types 23
874 บาท 87,450 บาท
Strawberrynet
An exfoliating & brightening facial toner Formulated with exfoliating Citrus Extracts & 4% Glycolic Acid Helps naturally break down pore congestion & dead skin cells Banishes skin dullness & prevents breakouts Leaves skin clear radiant refreshed & even-toned Ideal for oily dull or congested skin To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Elasto-Collagen Night Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types Elasto-Collagen Night Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
895 บาท 89,550 บาท
Strawberrynet
An ultra-rich nourishing night cream for dry skin Formulated with Peanut Vegetable & Carnation Oils Rich in collagen to maintain moisture & elasticity Blended with hydrating Vitamins A & E to soothe dry skin Unveils a firmer softer smoother & plumper complexion Ideal for extremely dry rough skin To use: Apply to cleansed & toned face at night
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Hydro Moisturizer With Vitamin C - For Combination/ Sensitive Skin Types Hydro Moisturizer With Vitamin C - For Combination/ Sensitive Skin Types
874 บาท 87,450 บาท
Strawberrynet
A brightening antioxidant facial moisturizer Features a lightweight non-greasy texture Formulated with Vitamin C to boost the radiance of skin Unveils a softer clearer & healthier looking complexion Ideal for normal or combination skin To use: Apply day & night to cleansed & toned face
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Hyaluronic Eye Cream - For All Skin Types Hyaluronic Eye Cream - For All Skin Types 14ml/0.5oz
874 บาท 87,450 บาท
Strawberrynet
An absorbent medium weight hydrating eye cream Formulated with Hyaluronic Acid to retain skin's own natural moisture Blended with Aloe Vera for healing soothing & hydrating properties Unveils a calmer softer smoother & more comfortable eye area Perfect for all skin types even sensitive To use: After cleansing day & night pat a small amount around & under eye area using the ring finger
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Special Cleansing Lotion O (For Chest And Back Only) - For All Skin Types Special Cleansing Lotion O (For Chest And Back Only) - For All Skin Type
1,206 บาท 120,700 บาท
Strawberrynet
An astringent toner for chest & back Features an extra strength formulation containing acne fighting agents Helps disinfect & deeply cleanse skin while healing body acne Leaves skin clear & healthy looking To use: After showering apply to a cotton pad & wipe acne affected areas repeatedly until cotton comes up clean
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Acne Facial Cleanser Acne Facial Cleanser
767 บาท
Sephora
Prevent and heal existing acne with our exfoliating and deep cleansing wash formulated with acne-fighting Salicylic Acid. Contains Aloe Vera and Chamomile, two natural ingredients that calm and soothe acne inflamed skin. For best results follow with our Special Cucumber Lotion or recommended astringent.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Control Moisturizer For Oily Skin - For Oily/ Sensitive Skin Types Control Moisturizer For Oily Skin - For Oily/ Sensitive Skin Types 59ml/2oz
811 บาท 81,200 บาท
Strawberrynet
An oil-free facial moisturizer Formulated with Balsam Peru for anti-bacterial properties Helps reduce redness instantly while maintaining moisture balance Unveils a calmer soothed & shine-free complexion Ideal for acne inflamed & oily skin To use: Apply day & night to cleansed & toned face
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Mario Badescu Revitalin Day Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types Revitalin Day Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
1,165 บาท 99,800 บาท
Strawberrynet
A rich thick revitalizing day cream Formulated with Carnation Oil to revive dull & lifeless skin Contains non-comedogenic Beeswax a natural antioxidant for hydrating & anti-inflammatory properties Skin appears calmer softer brighter more soothed & younger looking Ideal for extremely dry & sensitive skin To use: Apply a small amount to cleansed & toned face & neck in the morning
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Keratoplast Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Keratoplast Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Type
1,248 บาท 124,850 บาท
Strawberrynet
An extremely gentle soothing facial toner Features an alcohol-free non-drying formula Contains soothing botanical ingredients including Aloe Vera Bee Pollen Extract & Keratoplast Helps reduce redness associated with broken capillaries Leaves skin calm clear & comfortable Ideal for dry sensitive or couperose skin To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Buttermilk Moisturizer - For Combination/ Sensitive Skin Types Buttermilk Moisturizer - For Combination/ Sensitive Skin Types 59ml/2oz
853 บาท 85,350 บาท
Strawberrynet
A soothing daily facial moisturizer for combination skin Formulated with Lactic Acid to promote cell renewal Blended with Allantoin an anti-inflammatory ingredient to calm irritated skin Unveils a softer soothed nourished & younger looking complexion To use: Apply day & night to cleansed & toned face
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Special Cleansing Lotion O (For Chest And Back Only) - For All Skin Types Special Cleansing Lotion O (For Chest And Back Only) - For All Skin Type
770 บาท 77,050 บาท
Strawberrynet
An astringent toner for chest & back Features an extra strength formulation containing acne fighting agents Helps disinfect & deeply cleanse skin while healing body acne Leaves skin clear & healthy looking To use: After showering apply to a cotton pad & wipe acne affected areas repeatedly until cotton comes up clean
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Whitening Mask Whitening Mask
860 บาท
Sephora
This hydrating mask will help brighten uneven skin tones and gently minimize the look of old acne scars and discolorations from the sun. Skin lightening, natural ingredients like Kojic Acid, Licorice and Mulberry make this mask gentle for all skin types. Contains no Alpha Hydroxy Acids making it safe and gentle for acne erupted or very sensitive skin.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Hydro Emollient Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types Hydro Emollient Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
874 บาท 87,450 บาท
Strawberrynet
A rich thick in-flight facial cream Features an antioxidant-rich formula Contains Collagen & Peanut Oil to deliver intense hydration Forms a layer of protective moisture for skin-drying conditions in flight or in high climates Skin appears softer smoother more soothed & feels more comfortable To use: Apply day & night to cleansed & toned face
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Glycolic Eye Cream - For Combination/ Dry Skin Types Glycolic Eye Cream - For Combination/ Dry Skin Types 14ml/0.5oz
936 บาท 93,700 บาท
Strawberrynet
A rich anti-aging eye cream for mature skin Packed with antioxidant Vitamin E & a blend of oils Provides intense moisture overnight Reduce the signs of wrinkles fine lines & sun damage Unveils a softer smoother & younger looking eye area To use: After cleansing at night pat a small amount around & under eye area using the ring finger
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Seaweed Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Seaweed Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 472ml/
1,206 บาท 120,700 บาท
Strawberrynet
A gentle relieving facial toner Features an alcohol-free non-drying formula Contains Witch Hazel to remove pore-clogging debris Blended with anti-inflammatory Seaweed & Aloe Extract to soothe sensitive areas Leaves skin calm moist & comfortable Ideal for dry & sensitive skin To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Honey Moisturizer - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Honey Moisturizer - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 59ml/2oz
1,165 บาท 116,550 บาท
Strawberrynet
A non-greasy easily absorbed facial moisturizer Formulated with gentle AHA & vitamins to refine skin texture Contains botanical ingredients like antioxidant Peanut Oil Orange & Honey Extracts Helps replenish skin with optimal moisture Unveils a softer smoother & healthier looking complexion Perfect for all skin types To use: Apply day & night to cleansed & toned face
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Hydrating Hand Cream - For All Skin Types Hydrating Hand Cream - For All Skin Types 118ml/4oz
499 บาท 50,000 บาท
Strawberrynet
A long-lasting hydrating hand cream Features a lightweight easy-absorbing texture Formulated with Hyaluronic Acid to lock in skin's natural moisture Keeps dry chapped hands soft & smooth Perfect for all skin types To use: Apply as often as needed especially after hand washing
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Mario Badescu The Moisture Magnet SPF 15 - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types The Moisture Magnet SPF 15 - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 59
1,248 บาท 99,800 บาท
Strawberrynet
An anti-aging day moisturizer Contains antioxidant Vitamin E Oil to shield skin against free radical damage Seals in skin's natural & essential moisture Offers broad spectrum UVA/UVB protection Unveils a softer smoother & younger looking complexion Ideal as a makeup base To use: Apply to cleansed & toned face in the morning prior to makeup
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Buffering Lotion - For Combination/ Oily Skin Types Buffering Lotion - For Combination/ Oily Skin Types 29ml/1oz
915 บาท 91,600 บาท
Strawberrynet
A deep penetrating fast absorbing buffering lotion Helps treat & shrink large deep & cystic acne Formulated with nourishing vitamins & amino acids for healthy skin Contains soothing anti-inflammatory herbal extracts to promote healing Leaves skin calm & clear Also great for cystic acne on back & chest To use: Shake bottle until white sediment is completely dissolved before use. Apply to areas of cystic breakout with clean fingertips at night
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Cuticle Cream - For All Skin Types Cuticle Cream - For All Skin Types 14ml/0.5oz
499 บาท 50,000 บาท
Strawberrynet
A moisturizing & repairing cuticle cream Features a thick gel-cream texture Contains Glycerin & Salicylic Acid to exfoliate buildup of rough skin Moisturizes & repairs ugly ragged & torn cuticles overnight To use: Massage a small amount into cuticles before bed. Use with beauty gloves overnight
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Seaweed Night Cream Seaweed Night Cream
813 บาท
Sephora
Hydrate skin while you sleep with our lightweight, oil-free night cream. Elastin, Collagen, and Hyaluronic Acid combine with the vitamins and minerals found in Bladderwrack Extract to nourish dehydrated skin. The result is smooth, dewy, younger-looking skin overnight.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Vitacel Moist Cream Vitacel Moist Cream 29ml/1oz
1,934 บาท 193,500 บาท
Strawberrynet
A rich moisture-boosting facial cream Contains Hyaluronic Acid plus Vitamins A & E to deliver intense moisture Effectively repairs & soothes chapped dry & damaged skin Formulated with mineral-rich Yeast Extract to nurture skin Loaded with Keratoplast & Aloe to reduce redness & the look of broken capillaries Unveils a calmer softer smoother & healthier looking complexion To use: Apply day & night to cleansed & toned face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Glycolic Acid Toner - For Combination/ Dry Skin Types Glycolic Acid Toner - For Combination/ Dry Skin Types 236ml/8oz
895 บาท 89,550 บาท
Strawberrynet
An alcohol-free anti-aging facial toner Contains Glycolic Acid & Alpha Hydroxy Acid found naturally in Papaya Extract Helps promote skin cell turnover & banish skin dullness Formulated with Aloe Vera for healing soothing & hydrating properties Reduces the look of fine lines & wrinkles Leaves skin calm smooth radiant & youthful looking To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Acne Facial Cleanser - For Combination/ Oily Skin Types Acne Facial Cleanser - For Combination/ Oily Skin Types 177ml/6oz
749 บาท 74,950 บาท
Strawberrynet
An exfoliating & deep cleansing facial wash Formulated with acne-fighting Salicylic Acid to prevent & heal existing acne Contains natural Aloe Vera & Chamomile to calm & soothe acne-inflamed skin Leaves skin clear & healthy looking To use: Day & night gently massage onto face in a circular motion. Rinse thoroughly with tepid water & pat dry. Follow with daily regimens
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Cellufirm Moisturizer - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Cellufirm Moisturizer - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 59ml/2oz
853 บาท 85,350 บาท
Strawberrynet
A daily facial moisturizer for mature skin Formulated with Seaweed Extract for anti-inflammatory benefits Helps promote synthesis of collagen & elastin Reduces the look of fine lines & wrinkles Skin appears calmer firmer smoother & younger looking To use: Apply day & night to cleansed & toned face
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Anti-Acne Serum 1 oz
1,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Alpha Grapefruit Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Alpha Grapefruit Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive
749 บาท 74,950 บาท
Strawberrynet
An exfoliating & soothing facial toner Features an alcohol-free & non-drying formula Contains exfoliating Citrus Extracts to naturally break down pore congestion & dead skin cells Blended with Aloe & Seaweed Extracts for soothing properties Visibly reduces the appearance of fine lines & discoloration Leaves skin smooth refreshed & even-toned with a healthy glow To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Skin Renewal Complex - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Skin Renewal Complex - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
936 บาท 93,700 บาท
Strawberrynet
A rich renewing & exfoliating facial cream Formulated with Papaya Extract a natural skin exfoliant Blended with Peanut Oil rich in Vitamin A for repairing action Improves skin's texture while reducing the look of fine lines & wrinkles Unveils a smoother more radiant even-toned & younger looking complexion To use: Apply day or night to cleansed & toned face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Protein Night Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types Protein Night Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
978 บาท 97,850 บาท
Strawberrynet
An intensely hydrating & replenishing night cream Enriched with antioxidant Vitamin A to reduce the effects of aging Highly concentrated with emollients & Collagen to preserve skin's tone & elasticity Unveils a firmer plumper smoother & younger looking complexion To use: Apply to cleansed & toned face at night
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Elbow & Heel Soothing Cream - For All Skin Types Elbow & Heel Soothing Cream - For All Skin Types 59ml/2oz
375 บาท 37,550 บาท
Strawberrynet
A soothing cream for elbows & heels Features a thick gel-cream texture Restores moisture to dry rough & cracked skin on heels & elbows For maximum results use at bedtime with beauty booties or cotton socks Leaves elbows & heels smooth & soothed Perfect for all skin types To use: For feet cleanse & exfoliate affected area. Apply & cover with bandage or cotton socks. For elbows massage a small amount onto skin as needed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Herbal Hydrating Serum - For All Skin Types Herbal Hydrating Serum - For All Skin Types 29ml/1oz
1,414 บาท 141,500 บาท
Strawberrynet
A multi-tasking herbal facial serum Features a weightless oil-free gel texture Formulated with Ginkgo Extract Ceramides & Ginseng Extracts for nourishing benefits Intensifies the effects of your day or night moisturizer Unveils a softer smoother plumper & more soothed complexion Perfect for all skin types To use: Apply a small amount to cleansed face under a moisturizer or night cream or use alone in place of a moisturizer. Safe for eye area
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Mario Badescu Cleansing Milk With Carnation & Rice Oil - For Dry/ Sensitive Skin Types Cleansing Milk With Carnation & Rice Oil - For Dry/ Sensitive Skin Types
1,165 บาท 99,800 บาท
Strawberrynet
A creamy tissue-off facial cleanser Helps gently remove makeup & debris from skin's surface without drying Contains Rice Oil rich in natural antioxidants that combat free radicals Slows down skin degeneration in a natural way Leaves skin clean comfortable & healthy looking Ideal for sensitive & dry skin To use: Gently massage on dry face & neck in a circular motion. Wipe off in an outward direction with a damp cloth or cotton pads. No need to rinse. Follow with daily regimens
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−8%
Mario Badescu Whitening Mask (2oz)
1,190 บาท 1,300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu After Shave Moisturizer After Shave Moisturizer 59ml/2oz
895 บาท 89,550 บาท
Strawberrynet
A non-greasy aftershave moisturizer for men Formulated with Lavender for antiseptic & anti-inflammatory properties Blended with Algae Extract for non-irritating non-comedogenic & moisturizing benefits Loaded with Carnation Oil to protect skin against fine lines & wrinkles Unveils a calmer softer smoother soothed & younger looking complexion To use: Apply to face & neck after shaving & toning or use as a night moisturizer before bed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Special Cucumber Lotion Special Cucumber Lotion
797 บาท
Sephora
โลชั่นที่ช่วยทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจด เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวแห้งและผู้ที่มีปัญหาสิว พร้อมช่วยให้รอยแผลเป็นสิวหายเร็วขึ้น ด้วยสารสกัดจากแตงกวาจึงไม่ทำให้ผิวแห้งหรือระคายเคือง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−16%
Mario Badescu Anti-Acne Serum (29ml)
999 บาท 1,200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Buffering Lotion Buffering Lotion
671 บาท
Sephora
Buffering Lotion is a sulfur-based product designed to treat cystic acne. It contains B vitamins and amino acids which nourish the skin for improved resistance against bacterial formation. Allantonin also provides healing and soothing benefits by reducing irritation and redness. This product has a deeply penetrating, fast absorbing formula which reduces cystic acne fast and help prevent further breakouts.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Elasto-Seamollient Hand Cream - For All Skin Types Elasto-Seamollient Hand Cream - For All Skin Types 118ml/4oz
416 บาท 41,700 บาท
Strawberrynet
An antioxidant-packed repairing & hydrating hand cream Features a luxurious thick texture Formulated with protective Seamollient & nourishing Vitamin E Contains antioxidant Peanut Oil to protect dry chapped or cracked skin Unveils softer smoother soothed & more comfortable hands Great for frequently washed hands
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Fruit And Vitamin A Hand Cream - For All Skin Types Fruit And Vitamin A Hand Cream - For All Skin Types 118ml/4oz
499 บาท 50,000 บาท
Strawberrynet
An antioxidant-rich hand cream Formulated with nourishing Vitamin A & E Oils Helps moisturize & rejuvenate hard-working hands Contains Lemon Peel Extract & Orange Peel Wax to refine dry skin Unveils softer smoother & younger looking hands Perfect for all skin types To use: Apply as often as needed especially after hand washing
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Kera Moist Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types Kera Moist Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
936 บาท 93,700 บาท
Strawberrynet
A rich intensive & ultra-gentle facial moisturizer Contains Keratoplast a soothing botanical ingredient to reduce redness & strengthen capillaries Enriched with Collagen & Vitamin C for hydration & antioxidant protection Unveils a calmer softer smoother & healthier looking complexion Ideal for couperose & sensitive skin To use: Apply day or night to cleansed & toned face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Cucumber Cleansing Lotion Cucumber Cleansing Lotion
507 บาท
Sephora
T-Zone Shine Control. Your skin will be refreshed and deep cleansed with our 4% alcohol and soothing Cucumber Extract astringent. Removes pore clogging residue and disinfects skin’s surface for thoroughly clean skin to prevent future acne problems.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Aloe Vera Toner - For Dry/ Sensitive Skin Types Aloe Vera Toner - For Dry/ Sensitive Skin Types 472ml/16oz
1,144 บาท 114,500 บาท
Strawberrynet
An ultra-gentle alcohol-free facial toner Formulated with Aloe Vera for healing soothing & hydrating properties Reduces irritation & removes pore clogging debris from skin's surface Leaves skin calm clean & comfortable Ideal for very sensitive & dry skin To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−9%
Mario Badescu Acne Facial Cleanser 177ml
950 บาท 1,050 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Facial Spray With Aloe Herbs Facial Spray With Aloe Herbs
432 บาท
Sephora
A refreshing, hydrating mist to use anywhere anytime. Simply formulated with fragrant Herbal Extracts and Rosewater for a pleasant, pick me up for dehydrated, tight and uncomfortable skin. Spray your day and night creams for a boost of hydration or use it to set make-up or spray on dry hair throughout the day. Safe for all skin types. Gentle, non-irritating.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Drying Cream - For Combination/ Oily Skin Types Drying Cream - For Combination/ Oily Skin Types 14g/0.5oz
832 บาท 83,300 บาท
Strawberrynet
A unique treatment for troubled skin Targets small under-the-surface bumps & blemishes Specially formulated with Sulfur & Zinc Oxide to clarify skin Dries problem areas quickly To use: Apply sparingly to affected areas only. Blend well with fingertips. If product gets into eyes rinse well with water. Not recommended for use with topical prescriptions or sensitive skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Mario Badescu Collagen Moisturizer SPF 15 - For Combination/ Sensitive Skin Types Collagen Moisturizer SPF 15 - For Combination/ Sensitive Skin Types 59ml/2oz
1,102 บาท 99,800 บาท
Strawberrynet
An ultra-lightweight rapid-dissolving day moisturizer Features a collagen-rich formula that protects skin from moisture loss Offers moderate sun protection Unveils a softer smoother plumper & healthier looking complexion To use: Apply to clean face in the morning before sun exposure. Re-apply frequently to maintain protection & after perspiring or swimming. Can be used under makeup or alone
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Cucumber Cleansing Lotion - For Combination/ Oily Skin Types Cucumber Cleansing Lotion - For Combination/ Oily Skin Types 472ml/16oz
1,144 บาท 114,500 บาท
Strawberrynet
A shine controlling toner for the T-Zone Formulated with 4% alcohol to deeply cleanse & refresh skin Blended with Cucumber Extract for soothing properties Removes pore clogging residue & disinfects skin's surface to prevent future acne problems Leaves skin calm clear & healthy looking To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Hyaluronic Emulsion With Vitamin C - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Hyaluronic Emulsion With Vitamin C - For Combination/ Dry/ Sensiti
1,394 บาท 139,450 บาท
Strawberrynet
A gentle nourishing & nutrient-rich facial serum Contains a concentrated blend of Collagen Hyaluronic Acid & antioxidant Vitamin C Helps maintain skin's natural moisture & improve clarity Unveils a softer smoother plumper more radiant & even-toned complexion To use: Apply day & night a small amount to cleansed & toned face & neck under moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Seaweed Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Seaweed Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 236ml/
749 บาท 74,950 บาท
Strawberrynet
A gentle relieving facial toner Features an alcohol-free non-drying formula Contains Witch Hazel to remove pore-clogging debris Blended with anti-inflammatory Seaweed & Aloe Extract to soothe sensitive areas Leaves skin calm moist & comfortable Ideal for dry & sensitive skin To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Vitamin E Night Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types Vitamin E Night Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
895 บาท 89,550 บาท
Strawberrynet
An intensive restorative & hydrating night cream Highly concentrated with antioxidant Vitamin E & Wheat Germ Oils to combat free radicals Contains emollients including Cottonseed Oil & Cocoa Butter to hydrate maturing skin Effectively improves rough skin texture Reveals a softer smoother soothed & younger looking complexion To use: Apply to cleansed & toned face at night
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Ceramide Eye Gel - For All Skin Types Ceramide Eye Gel - For All Skin Types 14ml/0.5oz
874 บาท 87,450 บาท
Strawberrynet
A hydrating & revitalizing eye gel Features a lightweight non-greasy texture Formulated with softening Ceramides & nourishing Herbal Extracts Reduces the look of puffiness under-eye bags & fine lines Unveils a smoother more vibrant & younger looking eye area To use: Day & night pat a small amount around & under eye area using the ring finger. Store in the fridge for a soothing morning eye treatment
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Alpha Grapefruit Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Alpha Grapefruit Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive
1,206 บาท 120,700 บาท
Strawberrynet
An exfoliating & soothing facial toner Features an alcohol-free & non-drying formula Contains exfoliating Citrus Extracts to naturally break down pore congestion & dead skin cells Blended with Aloe & Seaweed Extracts for soothing properties Visibly reduces the appearance of fine lines & discoloration Leaves skin smooth refreshed & even-toned with a healthy glow To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Special Hand Cream with Vitamin E - For All Skin Types Special Hand Cream with Vitamin E - For All Skin Types 113g/4oz
416 บาท 41,700 บาท
Strawberrynet
A non-greasy repairing antioxidant hand cream Features a whipped lightweight & easy absorbing texture Contains Vitamin A Vitamin E Wheat Germ Oil & Honey Helps moisturize dry cracked hands Unveils softer smoother soothed & more comfortable hands
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Dermonectin Eye Cream - For All Skin Types Dermonectin Eye Cream - For All Skin Types 14ml/0.5oz
811 บาท 81,200 บาท
Strawberrynet
A super concentrated intensely hydrating eye cream Formulated with antioxidant oils including vitamins A & E Contains a special blend of Vegetable Peanut & Coconut Oils Delivers intense moisture to extremely dry eyes overnight Minimizes the appearance of crow's feet & fine lines Unveils a softer smoother soothed & younger looking eye area To use: After cleansing day & night pat a small amount around & under eye area using the ring finger
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Elasto-Seamollient Hand Cream - For All Skin Types Elasto-Seamollient Hand Cream - For All Skin Types 236ml/8oz
687 บาท 68,750 บาท
Strawberrynet
An antioxidant-packed repairing & hydrating hand cream Features a luxurious thick texture Formulated with protective Seamollient & nourishing Vitamin E Contains antioxidant Peanut Oil to protect dry chapped or cracked skin Unveils softer smoother soothed & more comfortable hands Great for frequently washed hands
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−10%
Mario Badescu Drying Cream (14g)
850 บาท 950 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Glycolic Foaming Cleanser - For All Skin Types Glycolic Foaming Cleanser - For All Skin Types 177ml/6oz
791 บาท 79,150 บาท
Strawberrynet
A deep cleansing facial foam wash Contains exfoliating Glycolic Acid to break down build-up from skin surface Reduces minor discoloration & unclogs congested pores Formulated with Herbal Extracts for soothing benefits Leaves skin clear smooth radiant & even-toned To use: Gently massage onto face in circular motions avoiding eye area. Rinse with tepid water & pat dry. Follow with daily regimens. Use 2-3 times a week or as recommended by your skin specialist
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Kera Moisturizer - For Dry/ Sensitive Skin Types Kera Moisturizer - For Dry/ Sensitive Skin Types 59ml/2oz
936 บาท 93,700 บาท
Strawberrynet
An intensely hydrating facial lotion Contains Keratoplast a calming botanical ingredient to reduce redness & irritation Blended with Oatmeal for soothing properties Quenches skin with superior moisture Restores calm & comfortable skin Ideal for very dry sensitive skin rosacea or couperose To use: Apply day & night to cleansed & toned face
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Cream X - For Dry/ Sensitive Skin Types Cream X - For Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
1,872 บาท 187,250 บาท
Strawberrynet
A vitamin- & antioxidant-rich facial moisturizer Features an ultra-rich & thick texture Packed with exfoliants vitamin oils & antioxidants Contains Vitamins A & E plus Keratoplast to soothe skin Infused with Hyaluronic Acid to seal in moisture Skin appears softer smoother healthier looking & feels more comfortable Ideal for the most dehydrated & dry skin To use: Apply day & night to face after cleansing & toning
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Ceramide Complex With N.M.F. & A.H.A. - For Combination/ Dry Skin Types Ceramide Complex With N.M.F. & A.H.A. - For Combination/ Dry Skin Types 29
1,601 บาท 160,200 บาท
Strawberrynet
A rich intensely repairing facial cream for mature skin Helps repair sun damaged & discolored skin Formulated with exfoliating Alpha Hydroxy Acids from Lemongrass Extract Blended with antioxidants Vitamins A & E to banish dull skin & fine lines Loaded with Carnation & Peanut Oils plus Pentavitin to seal in moisture Unveils a softer smoother more radiant & even-toned complexion To use: Apply day & night to face after cleansing & toning
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Special Eye Cream V - For All Skin Types Special Eye Cream V - For All Skin Types 14ml/0.5oz
811 บาท 81,200 บาท
Strawberrynet
A rich gentle & effective antioxidant eye cream Formulated with essential oils & antioxidant vitamins A & E Helps repair & intensely hydrate the delicate eye skin Unveils a softer smoother & younger looking eye area Ideal for dry & mature skin types To use: After cleansing day & night pat a small amount around & under eye area using the ring finger
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Glycolic Skin Renewal Complex - For Combination/ Dry Skin Types Glycolic Skin Renewal Complex - For Combination/ Dry Skin Types 29ml/1oz
1,643 บาท 164,400 บาท
Strawberrynet
A repairing & rejuvenating facial cream Formulated with Papaya Extract Vitamin A & Glycolic Acid Helps gently exfoliate skin while reviving dull rough skin Delivers rich intense moisture Unveils a softer smoother more radiant & younger looking complexion Ideal for dry mature skin To use: Apply day & night to face after cleansing & toning
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Ceramide Herbal Eye Cream - For All Skin Types Ceramide Herbal Eye Cream - For All Skin Types 14ml/0.5oz
811 บาท 81,200 บาท
Strawberrynet
An anti-aging herbal eye cream Features a non-greasy easily-absorbed texture Formulated with Vegetable Carnation & antioxidant-rich Rose Hips Oil Helps reduce the look of dry tired eyes Smoothes out fine lines & wrinkles Reveals a nourished more vibrant & younger looking eye area To use: Day & night pat a small amount around & under eye area using the ring finger
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Peptide Renewal Cream - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Peptide Renewal Cream - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
1,643 บาท 164,400 บาท
Strawberrynet
A lightweight yet powerful anti-aging facial cream Contains Peptides & Hyaluronic Acid to provide a natural moisture boost Reduces the appearance of fine lines & wrinkles Improves skin's firmness & texture Unveils a softer smoother more radiant & younger looking complexion To use: Apply day or night to face neck & d้collet้ after cleansing & toning
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Protective Day Cream - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Protective Day Cream - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
853 บาท 85,350 บาท
Strawberrynet
A protective & soothing day cream Features a lightweight non-greasy texture that dissolves quickly into skin Formulated with Carnation Oil to protect skin from makeup & daily irritants Contains Balsam Peru a soothing botanical ingredient to reduce minor skin irritations Unveils a calmer smoother & healthier looking complexion To use: Apply in the morning to cleansed & toned face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Glycolic Grapefruit Cleansing Lotion - For Combination/ Oily Skin Types Glycolic Grapefruit Cleansing Lotion - For Combination/ Oily Skin Types 47
1,518 บาท 151,900 บาท
Strawberrynet
An exfoliating & brightening facial toner Formulated with exfoliating Citrus Extracts & 4% Glycolic Acid Helps naturally break down pore congestion & dead skin cells Banishes skin dullness & prevents breakouts Leaves skin clear radiant refreshed & even-toned Ideal for oily dull or congested skin To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Cleansing Milk With Carnation & Rice Oil - For Dry/ Sensitive Skin Types Cleansing Milk With Carnation & Rice Oil - For Dry/ Sensitive Skin Types
624 บาท 62,500 บาท
Strawberrynet
A creamy tissue-off facial cleanser Helps gently remove makeup & debris from skin's surface without drying Contains Rice Oil rich in natural antioxidants that combat free radicals Slows down skin degeneration in a natural way Leaves skin clean comfortable & healthy looking Ideal for sensitive & dry skin To use: Gently massage on dry face & neck in a circular motion. Wipe off in an outward direction with a damp cloth or cotton pads. No need to rinse. Follow with daily regimens
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Chamomile Eye Cream - For All Skin Types Chamomile Eye Cream - For All Skin Types 14ml/0.5oz
853 บาท 85,350 บาท
Strawberrynet
A soothing antioxidant-rich eye cream Contains a blend of several oils plus vitamins A & E Helps intensely hydrate the dry sensitive eye area Reduces the appearance of fine lines & wrinkles Loaded with Chamomile Extract for soothing & anti-irritant benefits Unveils a calmer smoother & younger looking eye zone To use: Day & night pat a small amount around & under eye area using the ring finger
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Revitalin Moisturizer - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Revitalin Moisturizer - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 59ml/2oz
853 บาท 85,350 บาท
Strawberrynet
An effective exfoliating facial moisturizer Formulated with Carnation Oil & AHA Lactic Acid Helps stimulate cell turnover & gently exfoliate skin Blended with Allantoin & Seawater to soothe & calm sensitive areas Loaded with botanicals for revitalizing & hydrating benefits Unveils a softer smoother & revived complexion To use: Apply day & night to cleansed & toned face
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Glycolic Acid Toner Glycolic Acid Toner
635 บาท
Sephora
Help soften the look of fine lines and wrinkles while smoothing the skin with the anti-aging ingredients found in our Glycolic Acid-based toner. Glycolic Acid and the Alpha Hydroxy Acid found naturally in Papaya Extract help accelerate skin cell turnover for younger-looking skin. Aloe Vera is added to soothe your complexion. Alcohol free.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Orange Protective Cream - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Orange Protective Cream - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
853 บาท 85,350 บาท
Strawberrynet
A medium weight exfoliating facial cream Contains Orange Peel Extract for exfoliating & rejuvenating benefits Blended with lightweight Carnation Oil & non-comedogenic Beeswax Delivers protective non-greasy moisture Infused with a fresh citrus fragrance Unveils a softer smoother brighter & younger looking complexion Ideal for normal combination & dehydrated skin in cold weather To use: Apply day or night to cleansed & toned face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Rose Hips Nourishing Oil - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Rose Hips Nourishing Oil - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1
978 บาท 97,850 บาท
Strawberrynet
A lightweight quickly absorbed facial oil Features an ultra-gentle non-irritating formula Rich in antioxidant Vitamin C to shield skin against free radicals Improves texture & hydration of skin while reducing flakiness Skin appears softer smoother nourished & healthier looking To use: After cleansing & toning massage a small amount onto face & neck avoiding eye area. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Keratoplast Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Keratoplast Cleansing Lotion - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Type
749 บาท 74,950 บาท
Strawberrynet
An extremely gentle soothing facial toner Features an alcohol-free non-drying formula Contains soothing botanical ingredients including Aloe Vera Bee Pollen Extract & Keratoplast Helps reduce redness associated with broken capillaries Leaves skin calm clear & comfortable Ideal for dry sensitive or couperose skin To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Chamomile Night Cream - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Chamomile Night Cream - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
936 บาท 93,700 บาท
Strawberrynet
A soothing night cream for dry sensitive skin Formulated with Chamomile Extract to soothe dry skin Instantly reduces redness & irritation Blended with antioxidant Vitamin A to combat free radical damage Skin appears calmer softer & feels more comfortable To use: Apply to cleansed & toned face at night
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−12%
Mario Badescu Buffering Lotion โลชั่นแต้มสิวอุดตัน (29ml)
950 บาท 1,090 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Cellufirm Drops - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types Cellufirm Drops - For Combination/ Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
1,165 บาท 116,550 บาท
Strawberrynet
A firming & hydrating face & eye serum Formulated with Collagen & Elastin for firming & plumping benefits Blended with Hyaluronic Acid to seal in moisture Loaded with antioxidant Vitamin E & mineral-rich Seaweed Extract Helps maintain moisture levels & elasticity of skin Skin appears smoother brighter more lifted & younger looking To use: Apply day & night a moderate amount to cleansed & toned face & neck. Safe for eye area. Follow with moisturizer or night cream
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Buffering Lotion 1 oz (29 ml)
850 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Muscle Oil - For All Skin Types Muscle Oil - For All Skin Types 29ml/1oz
874 บาท 87,450 บาท
Strawberrynet
A fragrant targeted treatment oil for stretch marks Features a lightweight quick-dissolving texture Contains an exclusive blend of natural essential oils & vitamins Helps intensely moisturize skin to prevent stretch marks from forming Blended with Vitamins A D & E to improve skin elasticity Skin appears softer smoother & more comfortable To use: Day & night massage a small amount onto stretch sensitive skin. Focus on breasts hips & stomach where stretching will occur easily
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Mario Badescu Aloe Moisturizer SPF 15 - For Combination/ Oily/ Sensitive Skin Types Aloe Moisturizer SPF 15 - For Combination/ Oily/ Sensitive Skin Types 59ml/2
1,102 บาท 91,500 บาท
Strawberrynet
An oil-free quick-dissolving day moisturizer Formulated with Aloe Vera for healing soothing & anti-inflammatory properties Delivers lightweight moisture without clogging pores Offers moderate daily sun protection Skin appears softer smoother & feels more comfortable To use: Apply to clean face in the morning before sun exposure. Re-apply frequently to maintain protection & after perspiring or swimming. Can be used under makeup or alone
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Chamomile Cleansing Lotion - For Dry/ Sensitive Skin Types Chamomile Cleansing Lotion - For Dry/ Sensitive Skin Types 236ml/8oz
749 บาท 74,950 บาท
Strawberrynet
An ultra-gentle facial toner for sensitive skin Features an alcohol-free & non-drying formula Contains Chamomile Extract to reduce inflammation immediately upon application Leaves skin calm soothed & comfortable Great for those suffering from Rosacea or Couperose skin conditions To use: Apply day & night to cleansed dry face with a cotton pad wiping in an outward direction until cotton comes up clean. Follow with moisturizer
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Mario Badescu Enzyme Cleansing Gel Enzyme Cleansing Gel
672 บาท
Sephora
Our Best Selling Daily Cleanser. This non-foaming, gel cleanser thoroughly removes the day’s makeup, dirt, and oil without overdrying the skin. Papaya and Grapefruit Extracts contain exfoliating Alpha Hydroxy Acids that help prevent dulling buildup that can cause blackheads and breakouts.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Anti-Acne Serum - For Combination/ Oily Skin Types Anti-Acne Serum - For Combination/ Oily Skin Types 29ml/1oz
936 บาท 93,700 บาท
Strawberrynet
A targeted treatment serum for acne-prone skin Features a lightweight absorbent gel texture Formulated with Salicylic Acid to exfoliate skin & prevent acne eruptions Does not irritate erupted or sensitive skin Restores clear smooth & healthy looking skin To use: Apply a thin layer to all acne prone areas on cleansed face. Use for preventive measures at night or when needed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Mario Badescu Revitalin Night Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types Revitalin Night Cream - For Dry/ Sensitive Skin Types 29ml/1oz
1,934 บาท 193,500 บาท
Strawberrynet
A rich thick revitalizing night cream Formulated with skin plumping Collagen plus antioxidants Vitamins A & E Contains Carnation Peanut & Vegetable Oils to intensely hydrate & revitalize skin Unveils a firmer softer brighter more elastic & younger looking complexion Ideal for extremely dry & mature skin To use: Apply a small amount to cleansed & toned face & neck at night
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
*ราคาปรับปรุงเมื่อ 23 Aug 2560

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวMario Badescu ไทย

Mario Badescu ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ส่วนใหญ่มีสี สีเบจ เลือกให้เหมาะกับบ้านคุณ สินค้าจาก Mario Badescu ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน! รับส่วนลด 99 เมื่อคุณช้อปที่ iprice ตอนนี้ Acne Repair Kit: Drying Lotion 29ml + Drying Cream 14g + Buffering Lotion 29ml Acne Repair Kit: Drying Lotion 29ml + Drying Cream 14g + Buffering, Vitamin C Serum Vitamin C Serum และ Glycolic Grapefruit Cleansing Lotion - For Combination/ Oily Skin Types Glycolic Grapefruit Cleansing Lotion - For Combination/ Oily Skin Types 23 คือตัวเลือกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของ Mario Badescu ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว กำลังมองหา Mario Badescu ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ? ค้นหาสินค้าที่ตรงใจคุณ ไม่เพียงเฉพาะ Mario Badescu ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เท่านั้น เรายังมี Giffarine, Smooth-E และ Provamed เชื่อหรือไม่ว่า ที่ iprice ราคาของสินค้า Mario Badescu ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว อยู่ระหว่าง 375 บาท-2,438 บาท บาทเท่านั้น คุณสามารถเลือกระหว่าง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า, ดวงตา และ ผลิตภัณฑ์บำรุงมือ ขึ้นอยู่กับความต้องการและงบประมาณของคุณ


เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

ที่ iPrice เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยอีเมลของคุณจะใช้สำหรับตอบกลับความคิดเห็นที่คุณฝากไว้ให้เราเท่านั้น.

ขอบคุณ