เลื่อนขึ้น
ราคา
-
ดูเพิ่มเติมจาก KMS California
สินค้าทั้งหมด 32รายการ
ไปที่ร้านค้า
KMS California Hair Play Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) 137004 Hair Play Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) 137004 750ml/25.3oz at 1602.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Hair Play Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) 137004 Hair Play Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) 137004 750ml/25.3oz
1,602 บาท 160,250 บาท
Strawberrynet
Formulated with an innovative shaping blend Adds glossy shine to hair without flaking or build-up Provides long-lasting hold & control Formulated with an innovative shaping blend To use: Work through towel-dried hair & blow-dry. For a wet look allow to air-dry
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Color Vitality Conditioner (Color Protection & Conditioning) Color Vitality Conditioner (Color Protection & Conditioning) 250ml/8.5oz at 705.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Color Vitality Conditioner (Color Protection & Conditioning) Color Vitality Conditioner (Color Protection & Conditioning) 250ml/8.5oz
705 บาท 79,000 บาท
Strawberrynet
A color-preserving conditioner for color treated or highlighted hair Helps seal in color while conditioning & detangling hair Formulated with Lilac & Ginger to pacify & relieve scalp Provides daily protection against damaging UV rays Unveils healthier & more manageable hair in vivid color
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Head Remedy Deep Cleanse Shampoo (Deep Cleansing For Hair and Scalp) Head Remedy Deep Cleanse Shampoo (Deep Cleansing For Hair and Scalp) 300ml/1 at 961.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Head Remedy Deep Cleanse Shampoo (Deep Cleansing For Hair and Scalp) Head Remedy Deep Cleanse Shampoo (Deep Cleansing For Hair and Scalp) 300ml/1
961 บาท 96,200 บาท
Strawberrynet
A deep cleansing shampoo for hair & scalp Helps remove build-up from hair products minerals pollutants & hard water Contains AHA structure complex to re-construct hair & even out hair surface Gentle enough for daily use Leaves hair clean & healthy looking Perfect for all hair types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Color Vitality Blonde Shampoo (Illumination & Restored Radiance) Color Vitality Blonde Shampoo (Illumination & Restored Radiance) 750ml/25.3oz at 1281.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Color Vitality Blonde Shampoo (Illumination & Restored Radiance) Color Vitality Blonde Shampoo (Illumination & Restored Radiance) 750ml/25.3oz
1,281 บาท 151,600 บาท
Strawberrynet
A color-protecting & enhancing shampoo Contains extracts of Rhubarb & Lavender UV filter & optical brightener Helps intensify & illuminate blonde tones while combating yellowing Unveils lustrous & brilliant looking blondes Leaves scalp calm & comfortable Great for lightened highlighted hair or natural blondes
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Free Shape Shampoo (Manageability & Pliability) Free Shape Shampoo (Manageability & Pliability) 300ml/10.1oz at 662.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Free Shape Shampoo (Manageability & Pliability) Free Shape Shampoo (Manageability & Pliability) 300ml/10.1oz
662 บาท 74,700 บาท
Strawberrynet
A revolutionary shampoo for preparing heat styling Contains a Thermopolymer an advanced heat-activated technology for heat style & creation Formulated with MiruStyle for heat protection while styling Loaded with Rhodiola Watermint for thermal stress protection cooling & refreshing benefits Enhances pliability & manageability of hair for optimal styling Perfect for fine to normal hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Color Vitality Shampoo (Color Protection & Restored Radiance) Color Vitality Shampoo (Color Protection & Restored Radiance) 300ml/10.1oz at 620.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Color Vitality Shampoo (Color Protection & Restored Radiance) Color Vitality Shampoo (Color Protection & Restored Radiance) 300ml/10.1oz
620 บาท 74,700 บาท
Strawberrynet
A color-preserving shampoo for color treated or highlighted hair Helps seal in color while mildly cleansing hair Formulated with Lilac & Ginger to pacify & relieve scalp Blended with Flavonoids to shield against environmental aggressions Provides daily protection against damaging UV rays Hair appears healthier in vibrant color
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Free Shape Conditioner (Conditioning & Preparation For Heat Styling) Free Shape Conditioner (Conditioning & Preparation For Heat Styling) 250ml/8 at 748.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Free Shape Conditioner (Conditioning & Preparation For Heat Styling) Free Shape Conditioner (Conditioning & Preparation For Heat Styling) 250ml/8
748 บาท 79,000 บาท
Strawberrynet
A revolutionary conditioner for preparing heat styling Contains a Thermopolymer an advanced heat-activated technology for heat style & creation Formulated with MiruStyle for heat protection while styling Loaded with Rhodiola Watermint for thermal stress protection cooling & refreshing benefits Enhances pliability & manageability of hair for optimal styling Hair appears sleeker & more conditioned Perfect for fine to normal hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Color Vitality Blonde Conditioner (Anti-Yellowing and Repair) Color Vitality Blonde Conditioner (Anti-Yellowing and Repair) 750ml/25.3oz at 2135.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Color Vitality Blonde Conditioner (Anti-Yellowing and Repair) Color Vitality Blonde Conditioner (Anti-Yellowing and Repair) 750ml/25.3oz
2,135 บาท 213,600 บาท
Strawberrynet
A repairing & anti-yellowing conditioner Helps brighten blondes & combat yellowing of lightened highlighted natural blonde or gray hair Formulated with Lactic Acid to support internal reconstruction & repair damage Blended with Cetrimonium Chloride to even out hair surface Infused with a blue direct dye to fight yellowing Hair appears hydrated & healthier looking with vibrant color Perfect for all hair types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Moist Repair Shampoo (Moisture & Repair) Moist Repair Shampoo (Moisture & Repair) 300ml/10.1oz at 662.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Moist Repair Shampoo (Moisture & Repair) Moist Repair Shampoo (Moisture & Repair) 300ml/10.1oz
662 บาท 74,700 บาท
Strawberrynet
A nourishing reparative shampoo Helps gently cleanse hair while reconstructing it Formulated with natural ingredients of Aloe & Vanilla for repairing Restores moisture balance & offers optimum conditioning Ideal for all hair types especially damaged or dry hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Tame Frizz Conditioner (Smoothes & Reduces Frizz) Tame Frizz Conditioner (Smoothes & Reduces Frizz) 250ml/8.5oz at 748.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Tame Frizz Conditioner (Smoothes & Reduces Frizz) Tame Frizz Conditioner (Smoothes & Reduces Frizz) 250ml/8.5oz
748 บาท 79,000 บาท
Strawberrynet
An effective anti-frizz conditioner Contains nature inspired ingredients including antioxidant-rich Pequi & Acacia Helps control frizz while detangling hair Developed with powerful Technology Nature De Frizz System Helps improve the internal hair structure & smooth the surface of hair Shields against the frizzy effects of humidity for up to three days Hair appears sleeker shinier & more manageable To use: Apply to shampooed hair. Leave in for two minutes rinse well
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Add Volume Leave-In Conditioner (Weightless Conditioning and Fullness) Add Volume Leave-In Conditioner (Weightless Conditioning and Fullness) 150 at 940.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Add Volume Leave-In Conditioner (Weightless Conditioning and Fullness) Add Volume Leave-In Conditioner (Weightless Conditioning and Fullness) 150
940 บาท 94,050 บาท
Strawberrynet
A deeply hydrating body-boosting no-rinse conditioner Contains an innovative AHA Structure Complex to moisturize & detangle hair Infuses strands with body & bounce for easier styling Adds long-lasting weightless volume Hair appears thicker stronger & fuller looking Ideal for limp lifeless hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Tame Frizz Shampoo (Prepares For Frizz Reduction) Tame Frizz Shampoo (Prepares For Frizz Reduction) 750ml/25.3oz at 1495.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Tame Frizz Shampoo (Prepares For Frizz Reduction) Tame Frizz Shampoo (Prepares For Frizz Reduction) 750ml/25.3oz
1,495 บาท 151,600 บาท
Strawberrynet
An effective anti-frizz shampoo Contains nature inspired ingredients including antioxidant-rich Pequi & Acacia Helps deeply cleanse hair while banishing frizz & detangling hair Developed with powerful technology Nature De Frizz System Helps improve the internal hair structure & smooth the surface of hair Shields against the frizzy effects of humidity for up to three days Leaves hair sleek shiny & manageable To use: Apply & massage into wet hair rinse thoroughly
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Moist Repair Conditioner (Conditioning & Repair) Moist Repair Conditioner (Conditioning & Repair) 750ml/25.3oz at 1409.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Moist Repair Conditioner (Conditioning & Repair) Moist Repair Conditioner (Conditioning & Repair) 750ml/25.3oz
1,409 บาท 172,900 บาท
Strawberrynet
A nourishing reparative conditioner Formulated with natural ingredients of Aloe & Vanilla for repairing Offers immediate detangling conditioning & replenishing benefits Recovers moisture & strength to hair Re-structures stressed & brittle hair Unveils bouncier healthier & more manageable hair Perfect for dry damaged hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Color Vitality Blonde Conditioner (Anti-Yellowing and Repair) Color Vitality Blonde Conditioner (Anti-Yellowing and Repair) 250ml/8.5oz at 982.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Color Vitality Blonde Conditioner (Anti-Yellowing and Repair) Color Vitality Blonde Conditioner (Anti-Yellowing and Repair) 250ml/8.5oz
982 บาท 98,300 บาท
Strawberrynet
A repairing & anti-yellowing conditioner Helps brighten blondes & combat yellowing of lightened highlighted natural blonde or gray hair Formulated with Lactic Acid to support internal reconstruction & repair damage Blended with Cetrimonium Chloride to even out hair surface Infused with a blue direct dye to fight yellowing Hair appears hydrated & healthier looking with vibrant color Perfect for all hair types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Tame Frizz Conditioner (Smoothes & Reduces Frizz) Tame Frizz Conditioner (Smoothes & Reduces Frizz) 750ml/25.3oz at 1623.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Tame Frizz Conditioner (Smoothes & Reduces Frizz) Tame Frizz Conditioner (Smoothes & Reduces Frizz) 750ml/25.3oz
1,623 บาท 172,900 บาท
Strawberrynet
An effective anti-frizz conditioner Contains nature inspired ingredients including antioxidant-rich Pequi & Acacia Helps control frizz while detangling hair Developed with powerful Technology Nature De Frizz System Helps improve the internal hair structure & smooth the surface of hair Shields against the frizzy effects of humidity for up to three days Hair appears sleeker shinier & more manageable To use: Apply to shampooed hair. Leave in for two minutes rinse well
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Moist Repair Shampoo (Moisture & Repair) Moist Repair Shampoo (Moisture & Repair) 750ml/25.3oz at 1409.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Moist Repair Shampoo (Moisture & Repair) Moist Repair Shampoo (Moisture & Repair) 750ml/25.3oz
1,409 บาท 151,600 บาท
Strawberrynet
A nourishing reparative shampoo Helps gently cleanse hair while reconstructing it Formulated with natural ingredients of Aloe & Vanilla for repairing Restores moisture balance & offers optimum conditioning Ideal for all hair types especially damaged or dry hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Add Volume Shampoo Add Volume Shampoo 750ml/25.3oz at 1324.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Add Volume Shampoo Add Volume Shampoo 750ml/25.3oz
1,324 บาท 151,600 บาท
Strawberrynet
An invigorating shampoo Formulated with natural extracts of Eucalyptus & Cinnamon Adds volume & body to hair Leaves hair fuller & thicker Perfect for fine or lifeless hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Silk Sheen Shampoo (Shine & Movement) Silk Sheen Shampoo (Shine & Movement) 300ml/10.1oz at 705.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Silk Sheen Shampoo (Shine & Movement) Silk Sheen Shampoo (Shine & Movement) 300ml/10.1oz
705 บาท 74,700 บาท
Strawberrynet
A rich shine-boosting shampoo Formulated with natural extracts of almond & basil Helps brighten hair while shielding it against environmental damage Sleeks hair & prevents flyaways Hair appears softer & more manageable Great for dull coarse hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Tame Frizz Curl Leave-In Conditioner (Extra Moisture For Curls) Tame Frizz Curl Leave-In Conditioner (Extra Moisture For Curls) 125ml/4.2oz at 812.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Tame Frizz Curl Leave-In Conditioner (Extra Moisture For Curls) Tame Frizz Curl Leave-In Conditioner (Extra Moisture For Curls) 125ml/4.2oz
812 บาท 89,700 บาท
Strawberrynet
An anti-frizz leave-in conditioner for curls Formulated with AHA structure complex to re-construct hair Moisturizes & smoothes curls without weighing them down Controls frizz & adds definition to any styles Offers humidity resistance & heat protection To use: Apply to shampooed hair & leave in. No need to rinse
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Color Vitality Conditioner (Color Protection & Conditioning) Color Vitality Conditioner (Color Protection & Conditioning) 750ml/25.3oz at 1431.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Color Vitality Conditioner (Color Protection & Conditioning) Color Vitality Conditioner (Color Protection & Conditioning) 750ml/25.3oz
1,431 บาท 172,900 บาท
Strawberrynet
A color-preserving conditioner for color treated or highlighted hair Helps seal in color while conditioning & detangling hair Formulated with Lilac & Ginger to pacify & relieve scalp Provides daily protection against damaging UV rays Unveils healthier & more manageable hair in vivid color
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Color Vitality Shampoo (Color Protection & Restored Radiance) Color Vitality Shampoo (Color Protection & Restored Radiance) 750ml/25.3oz at 1281.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Color Vitality Shampoo (Color Protection & Restored Radiance) Color Vitality Shampoo (Color Protection & Restored Radiance) 750ml/25.3oz
1,281 บาท 151,600 บาท
Strawberrynet
A color-preserving shampoo for color treated or highlighted hair Helps seal in color while mildly cleansing hair Formulated with Lilac & Ginger to pacify & relieve scalp Blended with Flavonoids to shield against environmental aggressions Provides daily protection against damaging UV rays Hair appears healthier in vibrant color
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Silk Sheen Conditioner (Softness & Shine) Silk Sheen Conditioner (Softness & Shine) 250ml/8.5oz at 705.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Silk Sheen Conditioner (Softness & Shine) Silk Sheen Conditioner (Softness & Shine) 250ml/8.5oz
705 บาท 79,000 บาท
Strawberrynet
A lavish creamy conditioner Helps immediately detangle hair while regulating flyaways & split ends Contains natural extracts of almond & basil to add luster Hair appears suppler smoother & more manageable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Silk Sheen Conditioner (Softness & Shine) Silk Sheen Conditioner (Softness & Shine) 750ml/25.3oz at 1452.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Silk Sheen Conditioner (Softness & Shine) Silk Sheen Conditioner (Softness & Shine) 750ml/25.3oz
1,452 บาท 172,900 บาท
Strawberrynet
A lavish creamy conditioner Helps immediately detangle hair while regulating flyaways & split ends Contains natural extracts of almond & basil to add luster Hair appears suppler smoother & more manageable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Moist Repair Cleansing Conditioner (Gentle Cleansing and Moisture) Moist Repair Cleansing Conditioner (Gentle Cleansing and Moisture) 750ml/25.3o at 2135.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Moist Repair Cleansing Conditioner (Gentle Cleansing and Moisture) Moist Repair Cleansing Conditioner (Gentle Cleansing and Moisture) 750ml/25.3o
2,135 บาท 213,600 บาท
Strawberrynet
A moisturizing & repairing hair wash Combines the benefits of a shampoo & conditioner in one innovative formula Contains Lactic Acid 18-MEA & an AHA Structure Complex Helps gently cleanse & detangle hair while delivering intense moisture Combats split ends & breakage Restores hair's natural protective coating Leaves hair soft smooth & healthy looking Ideal for dry damaged coarse or color-treated hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Curl Up Shampoo (Curl Support & Elasticity) Curl Up Shampoo (Curl Support & Elasticity) 300ml/10.1oz at 684.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Curl Up Shampoo (Curl Support & Elasticity) Curl Up Shampoo (Curl Support & Elasticity) 300ml/10.1oz
684 บาท 74,700 บาท
Strawberrynet
A shampoo specially for naturally curly hair Formulated with natural ingredients including orange & mint Helps intensify curls while mildly cleansing them Offers daily protection against damaging UV rays Leaves curls more vigorous & flexible
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Color Vitality Blonde Shampoo (Illumination & Restored Radiance) Color Vitality Blonde Shampoo (Illumination & Restored Radiance) 300ml/10.1oz at 662.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Color Vitality Blonde Shampoo (Illumination & Restored Radiance) Color Vitality Blonde Shampoo (Illumination & Restored Radiance) 300ml/10.1oz
662 บาท 74,700 บาท
Strawberrynet
A color-protecting & enhancing shampoo Contains extracts of Rhubarb & Lavender UV filter & optical brightener Helps intensify & illuminate blonde tones while combating yellowing Unveils lustrous & brilliant looking blondes Leaves scalp calm & comfortable Great for lightened highlighted hair or natural blondes
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Curl Up Leave-In Conditioner Curl Up Leave-In Conditioner 125ml/4.2oz at 769.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Curl Up Leave-In Conditioner Curl Up Leave-In Conditioner 125ml/4.2oz
769 บาท 81,100 บาท
Strawberrynet
A leave-in conditioner for curly hair Helps enhance hydrate & define curls without overloading them Effectively maintains curls to reduce the amount they drop Creates a base for perfect curls Unveils softer smoother & naturally bouncier curls Can be used underneath styling products to improve manageability
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Moist Repair Cleansing Conditioner (Gentle Cleansing and Moisture) Moist Repair Cleansing Conditioner (Gentle Cleansing and Moisture) 300ml/10.1o at 1025.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Moist Repair Cleansing Conditioner (Gentle Cleansing and Moisture) Moist Repair Cleansing Conditioner (Gentle Cleansing and Moisture) 300ml/10.1o
1,025 บาท 102,600 บาท
Strawberrynet
A moisturizing & repairing hair wash Combines the benefits of a shampoo & conditioner in one innovative formula Contains Lactic Acid 18-MEA & an AHA Structure Complex Helps gently cleanse & detangle hair while delivering intense moisture Combats split ends & breakage Restores hair's natural protective coating Leaves hair soft smooth & healthy looking Ideal for dry damaged coarse or color-treated hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Head Remedy Deep Cleanse Shampoo (Deep Cleansing For Hair and Scalp) Head Remedy Deep Cleanse Shampoo (Deep Cleansing For Hair and Scalp) 750ml/2 at 2007.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Head Remedy Deep Cleanse Shampoo (Deep Cleansing For Hair and Scalp) Head Remedy Deep Cleanse Shampoo (Deep Cleansing For Hair and Scalp) 750ml/2
2,007 บาท 200,800 บาท
Strawberrynet
A deep cleansing shampoo for hair & scalp Helps remove build-up from hair products minerals pollutants & hard water Contains AHA structure complex to re-construct hair & even out hair surface Gentle enough for daily use Leaves hair clean & healthy looking Perfect for all hair types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Hair Stay Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) Hair Stay Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) 125ml/4.2oz at 491.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Hair Stay Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) Hair Stay Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) 125ml/4.2oz
491 บาท 55,500 บาท
Strawberrynet
Formulated with natural extracts of Cranberry & Pepper Gives ultimate firm hold & superior shine Leaves no flake or build-up Ideal for all hair types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Tame Frizz Shampoo (Prepares For Frizz Reduction) Tame Frizz Shampoo (Prepares For Frizz Reduction) 300ml/10.1oz at 748.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Tame Frizz Shampoo (Prepares For Frizz Reduction) Tame Frizz Shampoo (Prepares For Frizz Reduction) 300ml/10.1oz
748 บาท 74,850 บาท
Strawberrynet
An effective anti-frizz shampoo Contains nature inspired ingredients including antioxidant-rich Pequi & Acacia Helps deeply cleanse hair while banishing frizz & detangling hair Developed with powerful technology Nature De Frizz System Helps improve the internal hair structure & smooth the surface of hair Shields against the frizzy effects of humidity for up to three days Leaves hair sleek shiny & manageable To use: Apply & massage into wet hair rinse thoroughly
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
KMS California Hair Play Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) Hair Play Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) 200ml/6.7oz at 726.00 THB from Strawberrynet
−99%
KMS California Hair Play Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) Hair Play Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) 200ml/6.7oz
726 บาท 81,100 บาท
Strawberrynet
Formulated with an innovative shaping blend Adds glossy shine to hair without flaking or build-up Provides long-lasting hold & control Formulated with an innovative shaping blend To use: Work through towel-dried hair & blow-dry. For a wet look allow to air-dry
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาปรับปรุงเมื่อ 22 Jun 2560

KMS California ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ไทย

ช้อปที่ iprice พบกับดีลพิเศษมากมายของ KMS California ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และส่วนลดมากถึง 99 นาฬิกายอดนิยมของ omega ได้แก่ Hair Play Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) 137004 Hair Play Styling Gel (Firm Hold Without Flaking) 137004 750ml/25.3oz, Color Vitality Conditioner (Color Protection & Conditioning) Color Vitality Conditioner (Color Protection & Conditioning) 250ml/8.5oz และ Head Remedy Deep Cleanse Shampoo (Deep Cleansing For Hair and Scalp) Head Remedy Deep Cleanse Shampoo (Deep Cleansing For Hair and Scalp) 300ml/1 หาก KMS California นั้นไม่ใช่สไตล์คุณ ลองดูแบรนด์อื่นอย่างเช่น Giffarine, Jame Brook's และ Berina พบกับดีลที่ดีที่สุดของสินค้า KMS California ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ที่ iprice กับราคาพิเศษสุดเพียง 491 บาท-2,135 บาท บาท KMS California ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม มี 2 ประเภท ได้แก่ แชมพู, ครีมนวดผม และ จัดแต่งทรงผม อันไหนที่โดนใจคุณ


เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

ที่ iPrice เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยอีเมลของคุณจะใช้สำหรับตอบกลับความคิดเห็นที่คุณฝากไว้ให้เราเท่านั้น.

ขอบคุณ