เลื่อนขึ้น
ราคา
สี
เลือกสีอื่น ๆ
ร้านค้า
สินค้าทั้งหมด 151รายการ
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
3,854 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Long skirts
2,189 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Shirts
2,776 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna KNITWEAR Turtlenecks
1,862 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna OVERALLS Shortalls
2,580 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Knee-length dresses
3,201 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
1,960 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna PANTS Shorts
1,045 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna OVERALLS Jumpsuits
2,842 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Shirts
1,111 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna OVERALLS Jumpsuits
2,548 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Blouses
1,927 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna PANTS Casual pants
4,867 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna OVERALLS Jumpsuits
2,711 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SUITS AND JACKETS Blazers
4,116 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Blouses
1,797 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Blouses
4,475 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
1,895 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna COATS & JACKETS Overcoats
7,480 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
1,470 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna TOPS & TEES T-shirts
1,568 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Long skirts
980 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Knee length skirts
1,078 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
980 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
2,646 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Knee length skirts
1,895 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DENIM Denim skirts
1,633 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DENIM Denim pants
4,998 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna TOPS & TEES Tops
1,143 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna TOPS & TEES Tops
980 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Blouses
6,174 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna TOPS & TEES T-shirts
1,666 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
1,960 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna KNITWEAR Sweaters
4,606 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
980 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna KNITWEAR Cardigans
3,136 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
2,580 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DENIM Denim pants
5,912 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna COATS & JACKETS Coats
8,754 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
1,013 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna PANTS Casual pants
1,699 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna OVERALLS Jumpsuits
5,390 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Blouses
1,829 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna TOPS & TEES T-shirts
1,666 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
4,116 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
3,724 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SUITS AND JACKETS Blazers
5,357 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
1,013 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS 3/4 length skirts
1,633 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
2,874 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Long skirts
980 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Knee-length dresses
6,304 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Knee length skirts
2,254 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna OVERALLS Shortalls
3,201 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Blouses
1,568 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna PANTS 3/4-length shorts
1,601 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna PANTS Shorts
980 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
6,174 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna UNDERWEAR Sleepwear
2,254 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna KNITWEAR Sweaters
3,070 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Knee length skirts
1,437 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna UNDERWEAR Sleepwear
2,254 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna COATS & JACKETS Overcoats
7,219 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
2,287 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna PANTS Casual pants
1,111 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
2,450 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna KNITWEAR Turtlenecks
1,993 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
2,287 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
5,651 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
2,450 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Blouses
2,254 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
1,013 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna OVERALLS Jumpsuits
2,156 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
980 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
3,724 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS 3/4 length skirts
1,927 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS 3/4 length skirts
1,405 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Knee length skirts
1,503 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
3,266 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS 3/4 length skirts
3,070 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna PANTS Casual pants
2,123 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
980 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna COATS & JACKETS Jackets
1,535 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna PANTS Casual pants
1,339 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna PANTS Casual pants
1,535 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna COATS & JACKETS Jackets
6,957 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS Mini skirts
2,744 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna KNITWEAR Sweaters
1,633 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
2,417 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Blouses
2,580 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna OVERALLS Jumpsuits
2,319 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Blouses
1,829 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
2,417 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Blouses
4,998 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DENIM Denim pants
5,520 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna KNITWEAR Turtlenecks
1,960 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SHIRTS Shirts
1,209 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna TOPS & TEES T-shirts
1,829 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna DRESSES Short dresses
4,181 บาท
YOOX
ไปที่ร้านค้า
Jovonna SKIRTS 3/4 length skirts
3,952 บาท
YOOX

แคตตาล็อกสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์

แฟชั่น

กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง

บ้านและการตกแต่ง

แม่และเด็ก

สุขภาพและความงาม

ยานยนต์

ดู ทั้งหมด