แคตตาล็อกสินค้า
เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 54รายการ

มาดูแลผิวหลังโกนหนวดให้เนียนเรียบน่าสัมผัสกันเถอะกับผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสำหรับชายหนุ่ม Jack Black เพียงคลิกที่นี่

ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Pure Clean Daily Facial Cleanser Pure Clean Daily Facial Cleanser 473ml/16oz
1,566 บาท 156,650 บาท
Strawberrynet

This liquid pre-treatment combines cleanser & toner in one Contains oat witch hazel certified organic botanical extracts Removes deep-down dirt impurities & oil Gently cleanses skin without over-drying & irritation Leaves a clean hydrated smooth & shave-ready skin Fragrance free oil-free paraben free & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Gel Pomade (High Shine Max Hold) Gel Pomade (High Shine Max Hold) 77g/2.75oz
976 บาท 97,700 บาท
Strawberrynet

A clear gel pomade for men Features a PureScienceฎ formula comprising naturally derived gentle surfactants & certified organic ingredients Organic Basil Leaf adds body & volume to hair Panthenol (Vitamin B5) helps thicken & seal in moisture Provides maximum long-lasting hold Imparts sleek lacquered shine to hair Ideal for creating slicked-back styles dramatic side parts & sculpted pompadours Free of parabens fragrance or colorants

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black All Over Wash for Face Hair & Body All Over Wash for Face Hair & Body 975ml/33oz
2,236 บาท 223,700 บาท
Strawberrynet

A versatile cleanser for men's whole body from head to toe Features a pH balanced formula to gently cleanse skin & hair Creates a thick rich lather to thoroughly remove dirt & sweat Infused with special botanical ingredients to deliver a crisp pleasant scent Leaves skin & hair refreshed & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Pure Clean Daily Facial Cleanser Pure Clean Daily Facial Cleanser 88ml/3oz
590 บาท 59,050 บาท
Strawberrynet

This liquid pre-treatment combines cleanser & toner in one Contains oat witch hazel certified organic botanical extracts Removes deep-down dirt impurities & oil Gently cleanses skin without over-drying & irritation Leaves a clean hydrated smooth & shave-ready skin Fragrance free oil-free paraben free & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Double Edge Safety Razor Double Edge Safety Razor 1pc
6,465 บาท 646,550 บาท
Strawberrynet

A high quality hand crafted razor Provides unparalleled glide with less skin irritation Features an extended length handle for a better grip Boasts custom etched chrome accents that will not dull or tarnish Ensures ultimate precision & comfort

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Post Shave Cooling Gel Post Shave Cooling Gel 97ml/3.3oz
997 บาท 99,750 บาท
Strawberrynet

Its natural ingredients give soothing & anti-inflammatory benefits Calms skin & offers immediate lasting relief from razor burn Heals irritated skin & alleviate redness Botanicals boost repairing of minor nicks & cuts & fights bacteria Cooling gel works like moisturizer to prevent flaking & dryness Fragrance free alcohol free & colorant free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Beard Lube Conditioning Shave Beard Lube Conditioning Shave 88ml/3oz
529 บาท 52,950 บาท
Strawberrynet

A soothing & ultra-hydrating shave cream for men Features a lightweight semi-transparent texture that dissolves quickly into skin Rich in nourishing fatty acids & phospholipids Binds moisture to skin & supports natural skin barrier Creates a smooth effortless glide while preventing irritation nicks & cuts Contains Macadamia Nut Oil Jojoba Oil & Glycerin to provide a lubricating protective cushion Infused with Peppermint Eucalyptus & Menthol for refreshing & revitalizing effects Leaves skin calm moist & soothed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Line Smoother Face Moisturizer (8% Glycolic Acid) Line Smoother Face Moisturizer (8% Glycolic Acid) 97ml/3.3oz
1,403 บาท 140,400 บาท
Strawberrynet

A lightweight anti-aging facial moisturizer for men Quick absorbing without any greasy after-feel Formulated with 8% glycolic acids natural fruit acids & vitamins Minimizes fine lines wrinkles & skin discoloration Gently sloughs away the top layer of skin Reveals a softer smoother clearer & younger looking complexion Fragrance-free colorant-free & dermatologist-tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Turbo Wash Energizing Cleanser For Hair & Body Turbo Wash Energizing Cleanser For Hair & Body 975ml/33oz
2,460 บาท 246,100 บาท
Strawberrynet

A 2-in-1 cleanser for hair & body Developed with PureScience technology Contains Rosemary & Eucalyptus to support immunity by minimizing bacteria on skin's surface Formulated with invigorating aroma to clear nasal passages & help breathing Blended with Juniper Berry to detoxify body & accelerate post-workout recovery Loaded with Arnica to lessen pain bruising & swelling To use: Apply before exercise in a warm shower to relax muscles open airways & arouse senses or after exercise to deeply cleanse skin support immune system & lessen lactic acid build-up

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Deep Dive Glycolic Facial Cleanser Deep Dive Glycolic Facial Cleanser 147ml/5oz
854 บาท 85,500 บาท
Strawberrynet

A powerful dual-function cleanser for men Effectively removes dead skin cells pore-clogging oil dirt & impurities Keeps skin fresh clear smooth & firm Acts as a purifying mask when left dry on skin for deep cleansing Suitable for normal combination oily & sensitive skin Dermatologist tested fragrance-free & paraben-free

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Dry Erase Ultra-Calming Face Cream Dry Erase Ultra-Calming Face Cream 73ml/2.5oz
1,850 บาท 185,100 บาท
Strawberrynet

A non-greasy moisturizer for men with dry or sensitive skin Features a pacifying formula that mimics the structure of natural skin lipids by retaining essential moisture Effectively repairs & replenishes skin's natural protective barrier Contains skin comforters & anti-irritants that lessen redness & irritation Delivers immediate & long-lasting moisture Skin appears calmer soothed & more comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Beard Lube Conditioning Shave (New Packaging) Beard Lube Conditioning Shave (New Packaging) 473ml/16oz
1,688 บาท 168,850 บาท
Strawberrynet

A soothing & ultra-hydrating shave cream for men Features a lightweight semi-transparent texture that dissolves quickly into skin Rich in nourishing fatty acids & phospholipids Binds moisture to skin & supports natural skin barrier Creates a smooth effortless glide while preventing irritation nicks & cuts Contains Macadamia Nut Oil Jojoba Oil & Glycerin to provide a lubricating protective cushion Infused with Peppermint Eucalyptus & Menthol for refreshing & revitalizing effects Leaves skin calm moist & soothed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Jack Black Beard Oil Beard Oil 30ml/1oz
1,118 บาท 97,600 บาท
Strawberrynet

A conditioning & hydrating beard oil for men Contains an exclusive blend of certified organic natural oils Kalahari Melon Oil Vitamin E Brown Algae & Carrot Extract are powerful antioxidants Helps protect skin against the damaging effects of free radicals & environmental pollutants Marula Oil rich in fatty acids delivers fast-absorbing hydration Plum Oil softens brittle & dry facial hair for added control & healthy shine Free of synthetic fragrance parabens or colorants Dermatologist-tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black The Core Collection The Core Collection 3pcs
2,765 บาท 276,550 บาท
Strawberrynet

The Core Collection: 1x Pure Clean Daily Facial Cleanser 177ml 1x Beard Lube Conditioning Shave 177ml 1x Double Duty Face Moisturizer SPF 20 97mlIdeal both for personal use & as a gift

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Dry Down Friction Free Powder Dry Down Friction Free Powder 170g/6oz
936 บาท 93,650 บาท
Strawberrynet

A friction free powder for body Developed with PureScience technology Formulated with Pure Cornstarch to provide superior moisture absorption Prevents friction for maximum comfort Contains antioxidant Organic Green Tea for anti-inflammatory & antibacterial properties Blended with Organic Cucumber to control moisture & offer anti-itching invigorating benefits To use: Apply to body before workout or sports to enhance comfort & shield body's sensitive areas from chafing & irritation.

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Turbo Body Bar Scrubbing Soap Turbo Body Bar Scrubbing Soap 170g/6oz
773 บาท 77,350 บาท
Strawberrynet

An invigorating deep-cleansing bar for men's body Formulated with Natural Lava Rock to gently remove dirt & exfoliate skin Contains Blue Lotus & Ginkgo Biloba to fight against fatigue & stimulate the senses Loaded with Murumuru & Shea Butters that nourish skin Leaves skin soft smooth clean & healthy looking To use: Apply day & night damp skin. Run bar under water working into a thick rich lather. Rub in a circular motion over the entire body

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Intense Therapy Lip Balm SPF 25 With Shea Butter & Vitamin E Intense Therapy Lip Balm SPF 25 With Shea Butter & Vitamin E 7g/0.25oz
366 บาท 36,700 บาท
Strawberrynet

An emollient & repairing lip balm for men With a fine texture that dissolves quickly into skin Enriched with shea butter & vitamin E to relieve & condition dry chapped irritated lips Offers broad-spectrum sun protection with SPF 25 Shields skin against ultimate windburn & temperature Leaves lips supple sleek moist & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Intense Therapy Lip Balm SPF 25 With Natural Mint & Shea Butter Intense Therapy Lip Balm SPF 25 With Natural Mint & Shea Butter 7g/0.25oz
366 บาท 36,700 บาท
Strawberrynet

This emollient nutrient-rich balm penetrates rapidly for instant relief Soothes & reverses dry chapped irritated lips Offers broad-spectrum sun protection from harmful UVA/B rays Shea butter plus avocado oil soften & condition lips Vitamin E green tea extract protect lips from free radicals & external aggression Contains natural mint to help freshen breath Fragrance-free. Colorant-free. Dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Face Buff Energizing Scrub Face Buff Energizing Scrub 88ml/3oz
834 บาท 83,450 บาท
Strawberrynet

Deep-cleansing pre-shaving cleanser & scrub Contains small particles to remove dirt & dead skin cells Gives hydrating softening cooling effect for a less-irritating shave Your razor is able to get closer to minimize razor drag or burn Regular use prevents in-grown hair by unclogging pores Colorant-free paraben-free & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Intense Therapy Lip Balm SPF 25 With Lemon & Shea Butter Intense Therapy Lip Balm SPF 25 With Lemon & Shea Butter 7g/0.25oz
366 บาท 36,700 บาท
Strawberrynet

An emollient & repairing lip balm for men Penetrates quickly to provide instant relief Formulated with shea butter & avocado oil to moisturize & condition lips Contains Vitamin E & Green Tea extract to protect lips from free radicals & external aggression Infused with a subtle scent of lemon Offers broad-spectrum sun protection with SPF 25 Shields skin against ultimate windburn & temperature Leaves lips soft smooth fresh & healthy looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Jack Black Catrice Gel Eyeliner Waterproof 3.5g #010 BLACK JACK WITH
210 บาท
ShopAt24

Catrice Gel Eyeliner Waterproof 3.5g #010 Black Jack With Jack Black แบรนด์ : Catrice ปริมาณ : 3.5 g เนื้อผลิตภัณฑ์เจล ลักษณะเด่น : เจลอายไลเนอร์แบบกันน้ำ ติดทนยาวนาน มอบสีดำสนิทถึงขีดสุด สินค้าภายในเซต ประกอบด้วย : Catrice Gel Eyeliner Waterproof 3.5g #010 Black Jack With Jack Black จำนวน 1 ชิ้น รายละเอียดสินค้า เจลอายไลเนอร์แบบกันน้ำ ให้ความติดทนยาวนาน พร้อมมอบสีดำสนิทถึงขีดสุด วิธีการใช้ / How To Use Catrice Gel Eyeliner Waterproof 3.5g #010 Black Jack With Jack Black - ใช้ทาเพื่อตกแต่งดวงตา

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Supreme Cream Triple Cushion Shave Lather Supreme Cream Triple Cushion Shave Lather 88ml/3oz
692 บาท 69,250 บาท
Strawberrynet

Gives luxurious lather that lifts up whiskers for a smooth shave Contains 3 protective layers of Macadamia Nut Oil Glycerin & Soybean Oil Ensures razor glides closely to skin Safely shields skin from razor burn irritation nicks & cuts Leaves skin velvety soft hydrated & refreshed Fragrance-free colorant-free & dermatologist tested Perfect for sensitive skin as well

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black All Over Wash for Face Hair & Body All Over Wash for Face Hair & Body 295ml/10oz
936 บาท 93,650 บาท
Strawberrynet

A versatile cleanser for men's whole body from head to toe Features a pH balanced formula to gently cleanse skin & hair Creates a thick rich lather to thoroughly remove dirt & sweat Infused with special botanical ingredients to deliver a crisp pleasant scent Leaves skin & hair refreshed & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Clay Pomade (Matte Finish Strong Hold) Clay Pomade (Matte Finish Strong Hold) 77g/2.75oz
976 บาท 97,700 บาท
Strawberrynet

A texturizing clay pomade for men Features a PureScienceฎ formula comprising naturally derived gentle surfactants & certified organic ingredients Tea Tree Leaf Oil reduces itching & dryness Organic Basil Leaf adds body & volume to hair Provides buildable control & strong natural-looking hold Delivers texture & definition while sculpting hair into place Gives a matte fuller looking finish Free of parabens fragrance or colorants

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Beard Grooming Kit: All-Over Wash 44ml Beard Oil 30ml Beard Lube Conditioning Shave 44ml Beard Comb Beard Grooming Kit: All-Over Wash 44ml Beard
1,586 บาท 158,700 บาท
Strawberrynet

Beard Grooming Kit: 1x All Over Wash for Face Hair & Body 44ml 1x Beard Oil 30ml 1x Beard Lube Conditioning Shave 44ml 1x Handcrafted Beard CombIdeal both for personal use & as a gift

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black DIY Power Peel Multi-Acid Resurfacing Pads DIY Power Peel Multi-Acid Resurfacing Pads 40 Pads
1,850 บาท 185,100 บาท
Strawberrynet

A powerful skin-resurfacing peeling treatment for men Provides results similar to a professional strength peel with less irritation Formulated with UGL Complex TM to banish wrinkles & increase integral firmness Contains Salicylic Acid to eliminate dead skin cells refine texture & reduce pore size Loaded with Niacinamide to promote cell turnover & correct hyper-pigmentation Infused with Birch Bark Extract to naturally improve skin tone clarity & flexibility Unveils a sleeker more radiant & evenly-toned complexion Dermatologist-tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Beard Lube Conditioning Shave Beard Lube Conditioning Shave 177ml/6oz
854 บาท 85,500 บาท
Strawberrynet

A soothing & ultra-hydrating shave cream for men Features a lightweight semi-transparent texture that dissolves quickly into skin Rich in nourishing fatty acids & phospholipids Binds moisture to skin & supports natural skin barrier Creates a smooth effortless glide while preventing irritation nicks & cuts Contains Macadamia Nut Oil Jojoba Oil & Glycerin to provide a lubricating protective cushion Infused with Peppermint Eucalyptus & Menthol for refreshing & revitalizing effects Leaves skin calm moist & soothed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Wax Pomade (Natural Shine Flexible Hold) Wax Pomade (Natural Shine Flexible Hold) 77g/2.75oz
976 บาท 97,700 บาท
Strawberrynet

A lightweight refreshingly-scented wax pomade for men Features a PureScienceฎ formula comprising naturally derived gentle surfactants & certified organic ingredients Organic Basil Leaf adds body & volume to hair Grapefruit Peel Oil delivers natural shine & a fresh aroma Offers pliable hold & controls frizz Smoothes hair into desired style Can also be used to tame & condition beard & mustache hairs Free of parabens fragrance or colorants

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Double Duty Face Moisturizer SPF 20 (Travel Size) Double Duty Face Moisturizer SPF 20 (Travel Size) 44ml/1.5oz
997 บาท 99,750 บาท
Strawberrynet

Lightweight moisturizer formulated with beneficial ingredients Emollient formula provides lasting hydration without oiliness Offers broad UV protection to shield skin from premature aging due to sun exposure Rich vitamin E content keeps skin supple reduce inflammation & redness Promotes skin renewal by stimulating healthy collagen production Leaves skin smooth comfortable & young-looking] Fragrance free colorant free & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Eye Balm Age De-Puffing & Cooling Gel Eye Balm Age De-Puffing & Cooling Gel 16g/0.56oz
1,098 บาท 109,900 บาท
Strawberrynet

A de-puffing & cooling eye balm for men Features a cooling gel texture to refresh tired-looking eyes Boasts a new stainless-steel rollerball applicator to massage skin Contains hydrating ingredients soothing botanical extracts & nourishing vitamins Reduces the look of puffiness & softens fine lines Unveils a smoother more radiant & energized eye area

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Industrial Strength Hand Healer Industrial Strength Hand Healer 473ml/16oz
2,236 บาท 223,700 บาท
Strawberrynet

Rich non-greasy cream treatment for hands Helps heal & soothe dry chapped cracked hands Repairs tough calloused skin & cuticles Leaves skin smooth & soft Ideal for those wash hands a lot or work/play outdoor in rugged temperatures Fragrance free colorant free & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Double Duty Face Moisturizer SPF 20 Double Duty Face Moisturizer SPF 20 97ml/3.3oz
1,362 บาท 136,300 บาท
Strawberrynet

Lightweight moisturizer formulated with beneficial ingredients Emollient formula provides lasting hydration without oiliness Offers broad UV protection to shield skin from premature aging due to sun exposure Rich vitamin E content keeps skin supple reduce inflammation & redness Promotes skin renewal by stimulating healthy collagen production Leaves skin smooth comfortable & young-looking] Fragrance free colorant free & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Clean Cream Body Wash Clean Cream Body Wash 295ml/10oz
947 บาท 93,650 บาท
Strawberrynet

An antioxidant-rich hydrating body wash for men Contains antioxidant-rich natural oils including Argan Oil Moringa Oil Jojoba Oil & Ginger Root Oil Helps combat free radical damage while hydrating skin Blended with Aloe Leaf Juice & Organic Olive Leaf to soothe irritated stressed skin Infused with fresh clean aromas of Ginger Verbena & Lemongrass Leaves skin calm soft & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black True Volume Thickening Shampoo True Volume Thickening Shampoo 473ml/16oz
1,423 บาท 142,400 บาท
Strawberrynet

Utilizes unique nano-technology with micro-sized particles for a volumizing effect Formulated with White Lupine to stimulate scalp & hair follicles for hair growth Blended with Basil & Tea Tree oil to combat dry itchy skin Keeps scalp healthy & flake-free Hair appears thicker & fuller Free of fragrance parabens or colorants Suitable for all hair types & safe for color-treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Razor Bump & Ingrown Hair Solution Razor Bump & Ingrown Hair Solution 177ml/6oz
1,362 บาท 136,300 บาท
Strawberrynet

An effective treatment for men with razor bumps & ingrown hairs Helps reduce razor bumps & ingrown hairs while preventing recurrence Contains a powerful blend of 2% Salicylic Acid & Lactic Acid Helps exfoliate dead skin cells & facial oils that can trap hair & block pores Blended with Hyaluronic Acid to deliver oil-free hydrationLoaded with antioxidant Certified Organic Green Tea to protect skin against free-radical damage Infused with Certified Organic Chamomile Aloe & Willowherb to reduce redness Leaves skin calm soft smooth soothed & comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Pit Boss Antiperspirant & Deodorant Sensitive Skin Formula Pit Boss Antiperspirant & Deodorant Sensitive Skin Formula 2.75oz
753 บาท 75,350 บาท
Strawberrynet

Offers superior protection from odor & wetness Reduces underarm wetness & controls sweat With vitamin E to nourish & condition skin Glides on easily without trace of residue on skin or clothes Clean natural fragrance controls odor without heavy-smelling

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Cool CTRL Natural Deodorant 4068 Cool CTRL Natural Deodorant 4068 78g/2.75oz
753 บาท 75,350 บาท
Strawberrynet

An aluminum-free natural deodorant for men Developed with clinically tested time-released odor-blocking technology Contains natural anti-bacterial & anti-fungal ingredients to stop very strong odor Infused with the popular Turbo Washฎ aroma Provides a long-lasting refreshed feeling Leaves skin cool calm & comfortable Dermatologist tested safe for sensitive skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Clean Break Oil-Free Moisturizer Clean Break Oil-Free Moisturizer 97ml/3.3oz
1,423 บาท 142,400 บาท
Strawberrynet

A lightweight oil-free facial moisturizer for men Contains Sodium Hyaluronate to replenish & retain skin's moisture content Blended with Organic White Tea & Sea Kelp for antioxidant protection Loaded with Niacinamide to improve skin tone & texture Gives a natural shine-free finish Skin appears smoother refreshed & healthier looking Perfect for all skin types Free of synthetic fragrance colorants & parabens Dermatologist-tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black The Stick Natural Lip Balm - Fresh Mint The Stick Natural Lip Balm - Fresh Mint 4.25g/0.15oz
366 บาท 36,700 บาท
Strawberrynet

A natural non-waxy & refreshing lip balm for men Contains Cocoa Butter & Jojoba Oil for nourishing & hydrating benefits Blended with Vitamin C for antioxidant protection Infused with natural Peppermint Oil to deliver a subtle refreshing cool mint flavor Leaves lips soft smooth soothed & comfortable Free of synthetic fragrance colorants & parabens Dermatologist-tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Pure Clean Daily Facial Cleanser Pure Clean Daily Facial Cleanser 177ml/6oz
814 บาท 81,450 บาท
Strawberrynet

This liquid pre-treatment combines cleanser & toner in one Contains oat witch hazel certified organic botanical extracts Removes deep-down dirt impurities & oil Gently cleanses skin without over-drying & irritation Leaves a clean hydrated smooth & shave-ready skin Fragrance free oil-free paraben free & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Double Duty Face Moisturizer SPF 20 Double Duty Face Moisturizer SPF 20 251ml/8.5oz
2,155 บาท 215,600 บาท
Strawberrynet

Lightweight moisturizer formulated with beneficial ingredients Emollient formula provides lasting hydration without oiliness Offers broad UV protection to shield skin from premature aging due to sun exposure Rich vitamin E content keeps skin supple reduce inflammation & redness Promotes skin renewal by stimulating healthy collagen production Leaves skin smooth comfortable & young-looking] Fragrance free colorant free & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Shave Brush Shave Brush 1pcs
6,465 บาท 646,550 บาท
Strawberrynet

A new generation ultra-hygienic shave brush for men Treated with a special antimicrobial agent that prevents harmful bacteria from accumulating in the bristles Made of PureTech Bristles that are animal-friendly non-absorbent & easier to keep clean The ultra-soft compact elastic bristles allow precise control of lather Creates a smooth creamy lather for a comfortable reliable shave

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Intense Therapy Lip Balm SPF 25 With Black Tea & Blackberry Intense Therapy Lip Balm SPF 25 With Black Tea & Blackberry 7g/0.25oz
366 บาท 36,700 บาท
Strawberrynet

This emollient nutrient-rich balm penetrates rapidly for instant relief Soothes & reverses dry chapped irritated lips Formulated with Shea Butter & Avocado oil to soften & condition lips Contains Vitamin E & Green Tea extract to protect lips from free radicals & external aggression Infused with Black Tea & Blackberry for a smooth & delicately sweet flavor Offers broad-spectrum sun protection from harmful UVA/B rays Reveals soft smooth & healthy looking lips Fragrance-free colorant-free dermatologist-tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Jack Black Turbo Wash Energizing Cleanser For Hair & Body Turbo Wash Energizing Cleanser For Hair & Body 285ml/10oz
1,200 บาท 93,500 บาท
Strawberrynet

A 2-in-1 cleanser for hair & body Developed with PureScience technology Contains Rosemary & Eucalyptus to support immunity by minimizing bacteria on skin's surface Formulated with invigorating aroma to clear nasal passages & help breathing Blended with Juniper Berry to detoxify body & accelerate post-workout recovery Loaded with Arnica to lessen pain bruising & swelling To use: Apply before exercise in a warm shower to relax muscles open airways & arouse senses or after exercise to deeply cleanse skin support immune system & lessen lactic acid build-up

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Extra Rich Body Hydrator Extra Rich Body Hydrator 473ml/16oz
1,952 บาท 195,250 บาท
Strawberrynet

Extra Rich Body Hydrator

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Intense Therapy Lip Balm SPF 25 With Grapefruit & Ginger Intense Therapy Lip Balm SPF 25 With Grapefruit & Ginger 7g/0.25oz
366 บาท 36,700 บาท
Strawberrynet

This emollient nutrient-rich balm penetrates rapidly for instant relief Soothes & reverses dry chapped irritated lips Formulated with Shea Butter & Avocado oil to soften & condition lips Contains Vitamin E & green tea extract to protect lips from free radicals & external aggression Infused with Grapefruit & Ginger for a fresh tangy citrus flavor Offers broad-spectrum sun protection from harmful UVA/B rays Reveals soft smooth & healthy looking lips Fragrance-free colorant-free dermatologist-tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Face Buff Energizing Scrub Face Buff Energizing Scrub 177ml/6oz
1,444 บาท 144,450 บาท
Strawberrynet

Deep-cleansing pre-shaving cleanser & scrub Contains small particles to remove dirt & dead skin cells Gives hydrating softening cooling effect for a less-irritating shave Your razor is able to get closer to minimize razor drag or burn Regular use prevents in-grown hair by unclogging pores Colorant-free paraben-free & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black MP 10 Nourishing Oil MP 10 Nourishing Oil 60ml/2oz
1,667 บาท 166,800 บาท
Strawberrynet

A lightweight versatile oil for men Boasts a ten oil formula that can be used on hair skin & facial hair Argan olive fruit & jojoba oils provide deep hydration Moringa seed & baobab seed oil help rejuvenate & combat signs of aging Marula seed & grape seed oils help calm skin redness Watermelon seed plum seed & rice bran oils offer protecting & nourishing benefits Can be used as a moisturizer or pre-shave/shaving oil Improves shine of hair & reduces frizz Leaves skin & hair soft smooth & healthy looking

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Industrial Strength Hand Healer Industrial Strength Hand Healer 88ml/3oz
692 บาท 69,250 บาท
Strawberrynet

Rich non-greasy cream treatment for hands Helps heal & soothe dry chapped cracked hands Repairs tough calloused skin & cuticles Leaves skin smooth & soft Ideal for those wash hands a lot or work/play outdoor in rugged temperatures Fragrance free colorant free & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Supreme Cream Triple Cushion Shave Lather Supreme Cream Triple Cushion Shave Lather 177g/6oz
936 บาท 93,650 บาท
Strawberrynet

Supreme Cream Triple Cushion Shave Lather

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Jack Black Dragon Ice Relief & Recovery Balm Dragon Ice Relief & Recovery Balm 118ml/4oz
1,078 บาท 89,400 บาท
Strawberrynet

A warming pain soothing cream for men Dissolves deeply to render instant temporary relief to strains & aches in joints & muscles Formulated with dragons blood a dark red resin from the Upper Amazon Helps relieve inflammation & supply powerful antioxidants Blended with menthol that gradually warms to ease tension Contains Canadian willowherb & MSM for anti-inflammatory & healing benefits

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Jack Black HP Notebook HP 15-ay190TX
16,590 บาท
ShopAt24

HP Notebook HP 15-ay190TX Jack Black คุณสมบัติสินค้า Cpu Intel® Core™ i5-7200U (2.5GHz, up to 3.1GHz, 3MB cache, 2 cores) Chipset Intel® SoC chipset OS Free DOS Ram 4G, Up to 16 GB Ddr4-2133 Sdram (2 slots) HardDrive 500Gb 5400 rpm Sata Optical Drive DVD-Writer Panel 15.6"" diagonal HD SVA BrightView WLED-backlit (1366 x 768) Graphic card Amd Radeon™ R5 M430 graphics (4Gb Ddr3 dedicated) Webcam & Mic HP TrueVision HD Camera ,Integrated digital microphone Wireless Networking Intel® 802.11ac (1x1) Wi-Fi® and Bluetooth® 4.2 combo Ethernet Integrated 10/100 Base-T Ethernet LAN Sound/Speaker Dts Studio Sound , Dual speakers Expansion Card 1 multi-format SD media card reader Input/Output 1x USB 3.0,2x USB 2.0,1x Hdmi ,1x RJ-45,1x headphone/microphone combo,1 SD Card Reader Power 65W AC Adapter , 4-cell, 41 WHr Li-ion Warranty Limited On-Site Warranty 2 Year (2/2/2) + HP Service : 1 Year HP Smart Friend ศูนย์บริการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 901 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร. 0-2020-3000 แฟ็กซ์. 0-2020-3780 HP Service Center Tel.(66) 02 787 3344

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black All Over Wipes for Face Hair & Body All Over Wipes for Face Hair & Body 30 wipes
732 บาท 73,300 บาท
Strawberrynet

A pack of versatile wipes for men's face body & hair Contains plush extra-thick & alcohol-free wipes Formulated with Vitamin E & Aloe to refresh & moisturize skin Infused with Chamomile & Calendula extract for calming & soothing properties Delivers a subtle crisp aroma Made using natural aquifer water & requires no harmful chemicals to process Leaves skin & hair clean & deodorized

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Jack Black Cool Moisture Body Lotion (New Packaging) Cool Moisture Body Lotion (New Packaging) 473ml/16oz
1,220 บาท 122,100 บาท
Strawberrynet

A soothing & nourishing body moisturizer for men Features a lightweight & non-greasy texture that dissolves quickly into skin Formulated with Macadamia Nut Oil to replenish dry skin Helps maintain skin's water barrier function to prevent moisture loss Blended with Vitamin E a potent antioxidant to protect cells from free radical damage Loaded with special cooling ingredients to calm & refresh overheated skin Infused with a clean natural fragrance Body skin appears softer smoother & soothed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Jack Black ประเทศไทย – การดูแลผิวหลังการโกนหนวดนั้นสำคัญไฉน

หนุ่ม ๆ ทั้งหลายนั้นอาจไม่ค่อยได้ให้สำคัญกับการดูแลผิวมากนัก แต่ที่จริงแล้วผิวของผู้ชายก็ต้องการการดูแลเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโกนหนวดเสร็จแล้ว เพราะผิวได้รับการทำร้ายจากใบมีด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Jack Black จึงจะมาเผยวิธีเด็ดเคล็ดลับในการดูแลผิวหลังการโกนหนวดให้กับคุณ

ปัญหาผิวที่หนุ่ม ๆ มักเจอหลังการโกนหนวด

เมื่อหนุ่ม ๆ ทำการโกนหนวดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เคยไหมที่เกิดอาการระคายเคือง ไม่สบายผิว นั่นก็เพราะผิวถูกใบมีดทำร้ายเข้านั่นเอง ซึ่งปัญหาผิวหลัก ๆ ที่หนุ่ม ๆ ส่วนใหญ่มักจะเจอกันเกือบทุกคนก็ได้แก่

 • ผิวหน้าแดงเห่อและมีอาการคัน
 • เกิดหนวดตอขึ้น ไม่เกลี้ยงเกลาน่าสัมผัส
 • ผิวหยาบกร้าน
 • เกิดรอยแผลเป็นขึ้น
 • ขนคุด สิว และรูขุมขนอุดตัน

โกนหนวดอย่างถูกวิธีช่วยลดปัญหาผิวหลังการโกนหนวดได้

วิธีที่ได้ผลที่สุดในการป้องกันปัญหาผิวที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากการโกนหนวดนั่นก็คือการโกนหนวดอย่างถูกวิธีนั่นเอง ซึ่งมีขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

 1. ใช้น้ำอุ่นล้างหน้าให้สะอาดเสียก่อน เพื่อเปิดรูขุมขนและชำระล้างสิ่งสกปรก ฝุ่น มลพิษต่าง ๆ ที่อุดตันอยู่ภายในรูขุมขนออกให้หมด จากนั้นให้ล้างด้วยน้ำเย็นตามอีกครั้ง เพื่อปิดรูขุมขน กักเก็บความชุ่มชื้นบนใบหน้าเอาไว้
 2. ใช้ผ้านุ่มชับน้ำอุ่นพอหมาด ๆ คลุมบริเวณที่จะโกนหนวดประมาณ 30 วินาที เพื่อให้เส้นขนหนวดอ่อนนุ่มลง
 3. ชโลมครีมโกนหนวด โฟม หรือเจลโกนหนวดลงไป ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะช่วยทำให้หนวดนั้นมีเส้นขนที่อ่อนตัวและลื่นขึ้น จึงโกนออกได้ง่าย แถมยังลดอาการระคายเคืองได้เป็นอย่างดี ไม่ต้องกังวลเรื่องมีดโกนบาดจนเป็นแผล
 4. การโกนหนวดที่ถูกต้องจะต้องใช้ใบมีดโกนลงมาจากแก้มทั้งสองข้าง โดยโกนตามแนวขนเสียก่อน แล้วค่อยโกนย้อนแนวขนขึ้นไป หลักสำคัญคือห้ามโกนหนวดแบบย้อนขนหรือโกนซ้ำ ๆ ที่เดิมเกิน 3 ครั้ง เพราะการโกนซ้ำ ๆ ที่เดียวหลาย ๆ ครั้งจะทำให้ผิวหน้าถูกขูดออกไปจนผิวบางลงและเกิดอาการระคายเคืองได้นั่นเอง ระหว่างโกนให้ล้างใบมีดเป็นระยะ ๆ ด้วย
 5. อย่าลืมโกนหนวดที่บริเวณคางและลำคอด้วย โดยไล่จากบริเวณคอด้านล่างขึ้นไปที่คางด้านบน
 6. เมื่อล้างครีมโกนหนวดออกด้วยน้ำอุ่นแล้ว ให้ตรวจเช็คความเรียบร้อยของใบหน้าอีกครั้ง โดยใช้ปลายนิ้วลูบไปตามใบหน้า หากมีเส้นขนหลงเหลืออยู่ให้เอาใบมีดชุบน้ำแล้วโกนซ้ำอีกที
 7. บำรุงผิวหน้าหลังการโกนทุกครั้ง เพื่อลดอาการระคายเคืองและเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว ไม่ว่าจะเป็นมอยส์เจอไรเซอร์, โลชั่น, อาฟเตอร์เชฟ หรือเจลว่านหางจระเข้ก็ใช้ได้เช่นกัน

ขั้นตอนการบำรุงผิวหล่อสำหรับหนุ่ม ๆ

ผิวดี ใส เนียน และเกลี้ยงเกลาใช่ว่าจะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นที่มีได้ หนุ่ม ๆ ก็มีผิวเช่นนี้ได้เช่นกันถ้ารู้จักการดูแลผิวอย่างถูกวิธี ซึ่งเราก็มีวิธีการดูแลผิวสำหรับหนุ่ม ๆ มาฝากกันด้วย ดังนี้

 • เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่เหมาะกับสภาพผิวเสมอ : อย่าคิดว่าผิวหน้าคุณจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้ เพราะสภาพผิวที่แตกต่างกันก็ต้องการผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่แตกต่างกันด้วย โดยเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาสำหรับผิวผู้ชายโดยเฉพาะดีกว่า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 • ล้างหน้าให้สะอาดเสมอ : การล้างหน้าให้สะอาดนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการบำรุงผิวใสไร้สิว ซึ่งหนุ่ม ๆ สามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยการล้างหน้าหลังอาบน้ำทุกครั้ง เนื่องจากเวลาที่คุณสระผมหรืออาบน้ำ สารเคมีจากยาสระผมและสบู่อาจตกค้างอยู่บนใบหน้า จึงควรล้างหน้าหลังอาบน้ำทุกครั้งเพื่อล้างเอาสารเคมีเหล่านั้นออกไป ที่สำคัญต้องล้างหน้าก่อนนอนเสมอ
 • สครับผลัดเซลล์ผิวเป็นประจำ : ถ้าอยากได้ผิวหน้ากระจ่างใสละก็ ต้องหัดสครับขัดผิวหน้าบ้างอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง เพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไป เผยผิวใหม่ที่ขาวใสยิ่งขึ้น การสครับผิวนั้นอาจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สครับผิวที่มีเม็ดบีดส์ช่วยขจัดเซลลฺผิวที่ตายแล้วออกไปได้เป็นอย่างดี แต่ต้องระวังอย่าขัดแรงเกินไป เพราะอาจทำให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้ ที่สำคัญต้องเติมความชุ่มชื้นให้ผิวทุกครั้งหลังการสครับผิว
 • ครีมกันแดดป้องกันผิว : หนุ่ม ๆ ก็ต้องหัดทาครีมกันแดดด้วยเช่นกัน เพราะแสงแดดนี่แหละคือตัวการในการทำร้ายผิวได้มากที่สุด โดยให้เลือกใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 25 ขึ้นไป และสามารถป้องกัน UVA และ UVB ได้ด้วย
 • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ : เพราะการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน จะช่วยบำรุงผิวพรรณให้อ่อนเยาว์ ดูสุขภาพดีได้จากภายใน
 • ดื่มน้ำมาก ๆ : การดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 8 แก้วจะช่วยเติมน้ำให้ผิวมีความชุ่มชื้น ไม่แห้งกร้าน ซึ่งช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว