เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 22รายการ
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Propolis Jelly Treatment Pre Shampoo For Oil Scalp Propolis Jelly Treatment Pre Shampoo For Oil Scalp 75ml/2.54oz
1,165 บาท 162,200 บาท
Strawberrynet
An anti-inflammatory shampoo for oil scalp Formulated with propolis an antibacterial agent collected by bees Helps repair pacify & clean scalp Controls sebaceous gland secretion Leaves scalp purified & soothed To use: Apply to a dry scalp section by section. Leave on for 20-30 minutes rinse well. Use once a week
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Propolis Shampoo For Oil Scalp Propolis Shampoo For Oil Scalp 200ml/6.8oz
957 บาท 95,750 บาท
Strawberrynet
An intense exfoliating cleanser for oily scalps Boosts anti-inflammatory relieving & therapeutic properties Formulated with Propolis a resinous substance collected by bees Helps intensively cleanse & exfoliate scalp Prevents seborrhea dandruff or hair loss Diminishes micro-organisms that lead to dandruff Enriched with flavonoids oligoelements & vitamins Helps rebalance secretions of sebaceous glands Leaves hair soft & scalp purified
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Moisturizing Mask - For Dry & Colour Treated Hair (Pre Shampoo For Men) Moisturizing Mask - For Dry & Colour Treated Hair (Pre Shampoo For Me
1,705 บาท 224,500 บาท
Strawberrynet
A pre-shampoo scalp treatment for dry & color-treated hair Innovative & targeted formula revitalizes hair Promotes better penetration of active ingredients With repairing properties to smooth & nourish hair Leaves scalp hydrated & energized
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Men Rebalancing Frequent Use Shampoo - For All Hair Types (Unboxed) Men Rebalancing Frequent Use Shampoo - For All Hair Types (Unboxed) 200ml/6
499 บาท 99,800 บาท
Strawberrynet
A re-balancing shampoo for men Enriched with trace element extracted from the sea Helps normalize the secretion of sebum Encourages & recovers even texture while balancing hair Hair appears fuller more lustrous & manageable Can be used as often as needed The quality of this unboxed item is as fresh & genuine as the original packing
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Treatment Cream Shampoo With Collagen Treatment Cream Shampoo With Collagen 200ml/6.8oz
1,082 บาท 149,700 บาท
Strawberrynet
A collagen-rich cream shampoo Effectively strengthens your hair Helps bring back shiny & healthy hair Perfect for very dry or delicate hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Moisturizing Mask - Pre Shampoo (Salon Size) Moisturizing Mask - Pre Shampoo (Salon Size) 1000ml/33.8oz
6,176 บาท 831,700 บาท
Strawberrynet
A pre-shampoo scalp treatment for dry & color-treated hair Innovative & targeted formula revitalizes hair Promotes better penetration of active ingredients With repairing properties to smooth & nourish hair Leaves scalp hydrated & energized
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Stymulactine 21 Shampoo Stymulactine 21 Shampoo 200ml/6.8oz
1,061 บาท 145,500 บาท
Strawberrynet
An extraordinary cleaning agent for hair Promotes vigorous hair growth & improves overall hair condition Moisturizes & energizes roots with micro-reserves Repairs & combats free radical damage with anti-oxidants Soothes & repairs scalp for balance & healthiness Stimulates tissue respiration & cellular renewal for stronger hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Moisturizing Conditioner (After Shampoo Treatment) Moisturizing Conditioner (After Shampoo Treatment) 150ml/5.1oz
832 บาท 83,300 บาท
Strawberrynet
This lightweight conditioner moisturizes hair Softens & untangles hair for better manageability Features peptides extracts of hazelnuts & sweet almonds Plus amino acids of wheat to restructure hair shaft deeply Enhances color for lasting longer Leaves hair smooth shiny & healthy
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Shampoo with Shea Butter Shampoo with Shea Butter 200ml/6.8oz
1,165 บาท 162,200 บาท
Strawberrynet
A paraben-free shampoo Hydrates hair shaft shields keratin & prevents dehydration Enriched with extremely nourishing agents to detangle hair Reveals healthier & more touchable hair To use: Apply a small amount onto wet hair. Mildly massage. Rinse & follow with a second application. Rinse well
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Hair Styling Gel (Non Oily & Non-Dryness Formula) Hair Styling Gel (Non Oily & Non-Dryness Formula) 100ml/3.4oz
666 บาท 91,500 บาท
Strawberrynet
Non-oily gel to tame & shape hair Keeps a strand in place Makes hair more manageable without weighing it down No residue left on hair or drying out hair Helps you to achieve a perfect hair style Apply on damp hair or as finishing touches on dry hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Soothing Shampoo - Paraben Free (Sensitive & Irritated Scalp) Soothing Shampoo - Paraben Free (Sensitive & Irritated Scalp) 200ml/6.8oz
895 บาท 89,550 บาท
Strawberrynet
A specialized shampoo for sensitive & irritated scalp Gentle yet thoroughly removes dirt impurities & product build-up Contains a rich blend of plant extracts including Liquorice Chamomile & Reed Provides calming soothing & antibacterial benefits Effectively eliminates scalp problems like itching & tingling Leaves scalp clean comfortable & healthy
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Deep Cleansing Shampoo with Fruit Acids (Oily Scalp Care) Deep Cleansing Shampoo with Fruit Acids (Oily Scalp Care) 200ml/6.8oz
957 บาท 95,750 บาท
Strawberrynet
Helps clear & control the natural exfoliation of oily scalp Contains fruit acids sulfurates amino acids Blended with a relieving camomile extract Helps diminish dead cells & seborrheic residues Delivers a cooling sensation Leaves scalp clarified & soothed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Volumizing Styling Gel (For Dull and Limp Hair) Volumizing Styling Gel (For Dull and Limp Hair) 75ml/2.54oz
978 บาท 97,850 บาท
Strawberrynet
A styling gel delivering volume to hair & roots Imparts superior shine to hair Creates weightless & natural looking hair Great for dull & limp hair To use: Apply to damp or dry hair everyday
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Vita Cream After Shampoo with Shea Butter (For Dry Thick & Normal Hair) Vita Cream After Shampoo with Shea Butter (For Dry Thick & Normal Hai
1,248 บาท 174,600 บาท
Strawberrynet
A rich restorative & conditioning cream mask Formulated with shea butter & Vitamin E to repair hair shaft in its deeper structure Minimizes static electricity without weighing hair down Provides optimum moisture & conditioning Unveils smoother shiner & healthier hair Ideal for dry thick & normal hair To use: Apply on shampooed & damp hair focusing on the most damaged parts. Massage in with fingertips comb through. Leave on for up to 20 minutes rinse thoroughly
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Ultra-Shine Orchid-Scented Shampoo - Paraben Free (Normal & Combination) Ultra-Shine Orchid-Scented Shampoo - Paraben Free (Normal & Combinatio
749 บาท 74,950 บาท
Strawberrynet
A sensual shampoo for normal & combination hair types Gentle yet thoroughly removes dirt impurities & lime scale Contains active moisturizing & conditioning ingredients Helps smooth out hair shaft & reflect light for ultimate shine Leaves hair smooth with a delicate orchid scent Suitable for daily use
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Soy Milk Strengthening Shampoo Soy Milk Strengthening Shampoo 200ml/6.8oz
1,019 บาท 141,400 บาท
Strawberrynet
An ultra-mild paraben-free shampoo Contains Soy Bean Oil & Soy Milk concentrated active ingredients Helps shield hair from dryness without adding heaviness Consolidates hair to prevent breakage Leaves hair supple radiant & energetic Perfect for weak & lifeless hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Hydratant Moisturizing Treatment Shampoo (Dry and Colour Treated Hair) Hydratant Moisturizing Treatment Shampoo (Dry and Colour Treated Hair) 2
978 บาท 97,850 บาท
Strawberrynet
Designed for very dry color-treated or processed hair Contains rich blend of peptides hydrating agents of plant extracts Gives restructuring & protective benefits Adds volume & minimizes static electricity Preserves color & radiance for long lasting results Leaves hair clean smooth & shiny
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Vita Cream After Shampoo with Shea Butter - For Dry Thick & Normal Hair (Unboxed) Vita Cream After Shampoo with Shea Butter - For Dry Thick &
874 บาท 87,450 บาท
Strawberrynet
A rich restorative & conditioning cream mask Formulated with shea butter & Vitamin E to repair hair shaft in its deeper structure Minimizes static electricity without weighing hair down Provides optimum moisture & conditioning Unveils smoother shinier & healthier hair Ideal for dry thick & normal hair To use: Apply on shampooed & damp hair focusing on the most damaged parts. Massage in with fingertips comb through. Leave on for up to 20 minutes rinse thoroughly The quality of this unboxed item is as fresh & genuine as the original packing
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Body-Giving Shampoo Body-Giving Shampoo 200ml/6.8oz
957 บาท 95,750 บาท
Strawberrynet
With luxurious emerald-green formula With floral and fruity scent Coats the follicle with trace elements and proteins Refreshes the hair
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Anti-Dandruff Shampoo Anti-Dandruff Shampoo 200ml/6.8oz
1,019 บาท 141,400 บาท
Strawberrynet
This shampoo contains anti-dandruff & anti-bacterial agents Prevents formation of dandruff & removes existing flakes Cleanses thoroughly without irritating scalp Promotes healthy scalp Leaves hair clean smooth & manageable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue Marine Shampoo (For Normal or Combination Hair) Marine Shampoo (For Normal or Combination Hair) 200ml/6.8oz
811 บาท 81,200 บาท
Strawberrynet
Gentle enough to use everyday For all hair types Contains Proteins vitamins and mineral salts from the sea
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
J. F. Lazartigue After Sun Shampoo After Sun Shampoo 200ml/6.8oz
1,123 บาท 162,200 บาท
Strawberrynet
Designed for after sun exposure on all hair types Helps mildly remove dirt including salt chlorine & pollution Enriched with Omega 3 & 6 from Raspberry Pips Oil for protection Contains Wheat & Sweet Almond protein extracts Boosts hydrating & repairing properties Infused with solar filters to shield from harmful UV rays Leaves hair purified refreshed & healthy
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
*ราคาปรับปรุงเมื่อ 22 Aug 2560

ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมJ. F. Lazartigue ไทย

นาฬิกายอดนิยมของ omega ได้แก่ Propolis Jelly Treatment Pre Shampoo For Oil Scalp Propolis Jelly Treatment Pre Shampoo For Oil Scalp 75ml/2.54oz, Propolis Shampoo For Oil Scalp Propolis Shampoo For Oil Scalp 200ml/6.8oz และ Moisturizing Mask - For Dry & Colour Treated Hair (Pre Shampoo For Men) Moisturizing Mask - For Dry & Colour Treated Hair (Pre Shampoo For Me หาก J. F. Lazartigue นั้นไม่ใช่สไตล์คุณ ลองดูแบรนด์อื่นอย่างเช่น Giffarine, Jame Brook's และ Berina พบกับดีลที่ดีที่สุดของสินค้า J. F. Lazartigue ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ที่ iprice กับราคาพิเศษสุดเพียง 499 บาท-6,176 บาท บาท J. F. Lazartigue ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม มี 2 ประเภท ได้แก่ แชมพู และ จัดแต่งทรงผม อันไหนที่โดนใจคุณ J. F. Lazartigue ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม มีให้เลือกหลายสีด้วยกัน สีที่คนเลือกซื้อบ่อย ๆ คือ สีเบจ ช้อปที่ iprice พบกับดีลพิเศษมากมายของ J. F. Lazartigue ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และส่วนลดมากถึง 99


เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

ที่ iPrice เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยอีเมลของคุณจะใช้สำหรับตอบกลับความคิดเห็นที่คุณฝากไว้ให้เราเท่านั้น.

ขอบคุณ