เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 36รายการ
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Rescue Anti-Aging Shampoo Rescue Anti-Aging Shampoo 350ml/12oz at 729.00 THB from Strawberrynet
-25%
J Beverly Hills Rescue Anti-Aging Shampoo Rescue Anti-Aging Shampoo 350ml/12oz
729 บาท 972 บาท
A sulfate-free anti-aging shampoo Boasts nourishing & reinforcing properties Contains blueberry & grape seed extracts to fight against accelerated hair aging Boosts hair's vitality luster & flexibility Blended with natural proteins to nurture weak hair Leaves hair more vigorous & youthful looking
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Purity Shampoo Purity Shampoo 1000ml/32oz at 2496.00 THB from Strawberrynet
-2%
J Beverly Hills Purity Shampoo Purity Shampoo 1000ml/32oz
2,496 บาท 2,561 บาท
A color-shielding cleansing shampoo Contains Vitamin E Heliogenol Green Tea & Mushroom extracts Defends hair against oxidative radicals Revitalizes fatigued hair & boosts flexibility Sleeks a dehydrated & irritated scalp Leaves hair suppler & more lustrous
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Rescue Anti-Aging Conditioner Rescue Anti-Aging Conditioner 1000ml/32oz at 1767.00 THB from Strawberrynet
-4%
J Beverly Hills Rescue Anti-Aging Conditioner Rescue Anti-Aging Conditioner 1000ml/32oz
1,767 บาท 1,855 บาท
An anti-aging conditioner Formulated with silk & wheat amino acids Provides reconstructing & reinforcing benefits Prevents aging of color & hair fiber Boosts luster & flexibility of hair Hair appears stronger & youthful looking
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Everyday Moisture Infusing Conditioner Everyday Moisture Infusing Conditioner 350ml/12oz at 729.00 THB from Strawberrynet
-25%
J Beverly Hills Everyday Moisture Infusing Conditioner Everyday Moisture Infusing Conditioner 350ml/12oz
729 บาท 972 บาท
A moisture-rich daily conditioner Provides nourishing & detangling benefits Contains sage & safflower botanical herbal extracts Loaded with natural proteins to treat weak hair Recovers healthier & more manageable hair with a natural luster To use: After cleansing spread a generous amount evenly throughout hair. Leave on for 2 -3 minutes rinse off
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Detangle Sealing Conditioner Detangle Sealing Conditioner 250ml/8oz at 663.00 THB from Strawberrynet
-24%
J Beverly Hills Detangle Sealing Conditioner Detangle Sealing Conditioner 250ml/8oz
663 บาท 883 บาท
A lightweight conditioning mist Contains natural grapefruit & alfalfa extracts to instantly detangle hair Features a special 3.5 pH leave-in formula Helps immediately acidify hair shaft seal in color & enhance luster Unveils smoother & more manageable hair in vibrant color Excellent for chemically treated or dehydrated hair To use: Apply onto towel-dried hair spray from mid-shaft to tips ensuring full penetration
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Control Taming Shampoo Control Taming Shampoo 1000ml/32oz at 1899.00 THB from Strawberrynet
-6%
J Beverly Hills Control Taming Shampoo Control Taming Shampoo 1000ml/32oz
1,899 บาท 2,031 บาท
A sulfate-free regulating shampoo Replenishes hair with optimal moisture Contains thyme & nettle botanical extracts & conditioning agents Helps tame & detangle thick coarse unruly & wavy hair Leaves hair easier-to-manage with a natural luster To use: Apply a generous amount onto hair massage in to create a rich lather. Rinse off & reapply if needed
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Clarifier Surface Cleansing Shampoo Clarifier Surface Cleansing Shampoo 1000ml/32oz at 1899.00 THB from Strawberrynet
-6%
J Beverly Hills Clarifier Surface Cleansing Shampoo Clarifier Surface Cleansing Shampoo 1000ml/32oz
1,899 บาท 2,031 บาท
An intensive clarifying shampoo Helps gently yet thoroughly remove impurities mineral deposits & product build-up from hair Leaves hair clean & purified
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Fragile Color-Safe Conditioner Fragile Color-Safe Conditioner 350ml/12oz at 818.00 THB from Strawberrynet
-15%
J Beverly Hills Fragile Color-Safe Conditioner Fragile Color-Safe Conditioner 350ml/12oz
818 บาท 972 บาท
A hydrating daily conditioner Contains nettle & sage botanical extracts Provides intense nurturing care Seals hair cuticle to preserve color & luster Hair appears healthier & more manageable with vibrant color Perfect for dry color/chemically treated over stressed hair
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Men Daily Conditioner Men Daily Conditioner 207ml/7oz at 641.00 THB from Strawberrynet
-19%
J Beverly Hills Men Daily Conditioner Men Daily Conditioner 207ml/7oz
641 บาท 795 บาท
A daily conditioner for men Contains avocado pomegranate peppermint & rosemary oils Helps form a natural barrier to shield hair from free radicals Nourishes hair & scalp without adding heaviness Infused with baobab oil that penetrates rapidly into hair to boost flexibility Invigorates scalp to promote skin cells renewal Hair appears shiner & healthier
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Blonde Neutralizing Shampoo Blonde Neutralizing Shampoo 1000ml/32oz at 2120.00 THB from Strawberrynet
-11%
J Beverly Hills Blonde Neutralizing Shampoo Blonde Neutralizing Shampoo 1000ml/32oz
2,120 บาท 2,385 บาท
A silver shampoo for grey hair highlights blonde hair & bleached hair Formulated with chamomile blue malva coneflower & comfrey root extracts Helps tone shades of blonde into brilliant golden hues & bring color back to life Leaves hair smooth & manageable with vivid color To use: Smooth over damp hair & let air dry or for better results blow-dry for volume & body
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Control Taming Conditioner Control Taming Conditioner 350ml/12oz at 729.00 THB from Strawberrynet
-25%
J Beverly Hills Control Taming Conditioner Control Taming Conditioner 350ml/12oz
729 บาท 972 บาท
A regulating conditioner for unruly & frizzy hair Contains lavender sage & safflower botanical herbal extracts Blended with natural conditioners & proteins to tame wild hair Hair appears more lustrous & manageable To use: After cleansing apply a generous amount onto hair from tips to roots. Leave on for 2 – 3 minutes rinse off
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Men Thickening Shampoo Men Thickening Shampoo 350ml/12oz at 818.00 THB from Strawberrynet
-7%
J Beverly Hills Men Thickening Shampoo Men Thickening Shampoo 350ml/12oz
818 บาท 883 บาท
A thickening shampoo for men Contains alfalfa aloe & proteins Boosts thickness & nourishment without overloading hair Blended with vitamin B5 to reinforce & stimulate hair follicle for new growth Leaves hair volumized & plumper
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Rescue Anti-Aging Conditioner Rescue Anti-Aging Conditioner 350ml/12oz at 729.00 THB from Strawberrynet
-25%
J Beverly Hills Rescue Anti-Aging Conditioner Rescue Anti-Aging Conditioner 350ml/12oz
729 บาท 972 บาท
An anti-aging conditioner Formulated with silk & wheat amino acids Provides reconstructing & reinforcing benefits Prevents aging of color & hair fiber Boosts luster & flexibility of hair Hair appears stronger & youthful looking
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Rescue Anti-Aging Shampoo Rescue Anti-Aging Shampoo 1000ml/32oz at 1899.00 THB from Strawberrynet
-6%
J Beverly Hills Rescue Anti-Aging Shampoo Rescue Anti-Aging Shampoo 1000ml/32oz
1,899 บาท 2,031 บาท
A sulfate-free anti-aging shampoo Boasts nourishing & reinforcing properties Contains blueberry & grape seed extracts to fight against accelerated hair aging Boosts hair's vitality luster & flexibility Blended with natural proteins to nurture weak hair Leaves hair more vigorous & youthful looking
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Men Molding Pomade Men Molding Pomade 60g/2oz at 729.00 THB from Strawberrynet
-8%
J Beverly Hills Men Molding Pomade Men Molding Pomade 60g/2oz
729 บาท 795 บาท
A molding pomade for men Features a style memory formula Blended with yarrow thyme & aloe Offers textured definition without stiffness Adds luster without leaving a greasy residue Paraben-free
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Gel Me Maximum Hold Styling Gel Gel Me Maximum Hold Styling Gel 237ml/8oz at 641.00 THB from Strawberrynet
-27%
J Beverly Hills Gel Me Maximum Hold Styling Gel Gel Me Maximum Hold Styling Gel 237ml/8oz
641 บาท 883 บาท
A styling gel giving optimum & long-lasting hold Contains aloe vera chamomile rosemary sage & nettle botanical extracts Blended with special holding resins & proteins Imparts optimal shine to hair Creates a trendy wet or dry hair look
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Control Taming Conditioner Control Taming Conditioner 1000ml/32oz at 1899.00 THB from Strawberrynet
-6%
J Beverly Hills Control Taming Conditioner Control Taming Conditioner 1000ml/32oz
1,899 บาท 2,031 บาท
A regulating conditioner for unruly & frizzy hair Contains lavender sage & safflower botanical herbal extracts Blended with natural conditioners & proteins to tame wild hair Hair appears more lustrous & manageable To use: After cleansing apply a generous amount onto hair from tips to roots. Leave on for 2 – 3 minutes rinse off
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Men Moisturizing Shampoo Men Moisturizing Shampoo 1000ml/32oz at 2076.00 THB from Strawberrynet
J Beverly Hills Men Moisturizing Shampoo Men Moisturizing Shampoo 1000ml/32oz
2,077 บาท
A mild cleansing shampoo for men Contains aloe & nettle botanical extracts Promotes a moisture balance & natural therapy for hair & scalp Purifies hair to eliminate build-up & other damaging environmental pressure Leaves hair softer smoother & healthier
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Addbody Volumizing Conditioner Addbody Volumizing Conditioner 350ml/12oz at 773.00 THB from Strawberrynet
-20%
J Beverly Hills Addbody Volumizing Conditioner Addbody Volumizing Conditioner 350ml/12oz
773 บาท 972 บาท
A lightweight volume-boosting conditioner Contains rosemary & almond botanical extracts Blended with proteins & pro-vitamin B5 to lift & nurture every hair strand Hair appears fuller bodified & more manageable To use: After shampooing apply a generous amount onto hair focusing on ends. Leave in for 2 - 3 minutes rinse thoroughly
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Addbody Volumizing Shampoo Addbody Volumizing Shampoo 1000ml/32oz at 1899.00 THB from Strawberrynet
-6%
J Beverly Hills Addbody Volumizing Shampoo Addbody Volumizing Shampoo 1000ml/32oz
1,899 บาท 2,031 บาท
A volume-boosting shampoo for limp hair Helps mildly cleanse & revitalize hair Contains carrot seed & almond extracts Blended with invigorating proteins & pro-vitamin B5 to lift every hair strand Leaves hair plumper & full of body
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Glaze Me Light Styling Gel Glaze Me Light Styling Gel 237ml/8oz at 685.00 THB from Strawberrynet
-22%
J Beverly Hills Glaze Me Light Styling Gel Glaze Me Light Styling Gel 237ml/8oz
685 บาท 883 บาท
A paraben-free weightless styling lotion Contains aloe vera chamomile rosemary sage & nettle botanical extracts & soft resins Adds superior luster & a medium hold Offers lightweight styling support & versatility
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Solutions Healthy Scalp Shampoo Solutions Healthy Scalp Shampoo 350ml/12oz at 751.00 THB from Strawberrynet
-22%
J Beverly Hills Solutions Healthy Scalp Shampoo Solutions Healthy Scalp Shampoo 350ml/12oz
751 บาท 972 บาท
A sulfate-free natural therapeutic shampoo Helps restore a healthy scalp by minimizing flaking itching & excess grease Contains essentials oils extracts from tea tree jojoba & rosemary mint Lessens signs that cause a uncomfortable scalp Leaves scalp calm & soothed Recommended to use 2 - 3 times a week
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Purity Shampoo Purity Shampoo 475ml/16oz at 1237.00 THB from Strawberrynet
-26%
J Beverly Hills Purity Shampoo Purity Shampoo 475ml/16oz
1,237 บาท 1,678 บาท
A color-shielding cleansing shampoo Contains Vitamin E Heliogenol Green Tea & Mushroom extracts Defends hair against oxidative radicals Revitalizes fatigued hair & boosts flexibility Sleeks a dehydrated & irritated scalp Leaves hair suppler & more lustrous
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Men Moisturizing Shampoo Men Moisturizing Shampoo 350ml/12oz at 685.00 THB from Strawberrynet
-22%
J Beverly Hills Men Moisturizing Shampoo Men Moisturizing Shampoo 350ml/12oz
685 บาท 883 บาท
A mild cleansing shampoo for men Contains aloe & nettle botanical extracts Promotes a moisture balance & natural therapy for hair & scalp Purifies hair to eliminate build-up & other damaging environmental pressure Leaves hair softer smoother & healthier
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Addbody Volumizing Conditioner Addbody Volumizing Conditioner 1000ml/32oz at 1877.00 THB from Strawberrynet
-7%
J Beverly Hills Addbody Volumizing Conditioner Addbody Volumizing Conditioner 1000ml/32oz
1,877 บาท 2,031 บาท
A lightweight volume-boosting conditioner Contains rosemary & almond botanical extracts Blended with proteins & pro-vitamin B5 to lift & nurture every hair strand Hair appears fuller bodified & more manageable To use: After shampooing apply a generous amount onto hair focusing on ends. Leave in for 2 - 3 minutes rinse thoroughly
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Fragile Color-Safe Shampoo Fragile Color-Safe Shampoo 350ml/12oz at 729.00 THB from Strawberrynet
-25%
J Beverly Hills Fragile Color-Safe Shampoo Fragile Color-Safe Shampoo 350ml/12oz
729 บาท 972 บาท
A sulfate-free hydrating shampoo Contains chamomile nettle & sage botanical extracts Loaded with the safest cleansers to shield & extend life span of treated hair Leaves hair smoother healthier with brilliant color Perfect for dry color/chemically treated over-stressed hair
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Blonde Neutralizing Shampoo Blonde Neutralizing Shampoo 350ml/12oz at 773.00 THB from Strawberrynet
J Beverly Hills Blonde Neutralizing Shampoo Blonde Neutralizing Shampoo 350ml/12oz
774 บาท
A silver shampoo for grey hair highlights blonde hair & bleached hair Formulated with chamomile blue malva coneflower & comfrey root extracts Helps tone shades of blonde into brilliant golden hues & bring color back to life Leaves hair smooth & manageable with vivid color To use: Smooth over damp hair & let air dry or for better results blow-dry for volume & body
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Clarifier Surface Cleansing Shampoo Clarifier Surface Cleansing Shampoo 350ml/12oz at 707.00 THB from Strawberrynet
-27%
J Beverly Hills Clarifier Surface Cleansing Shampoo Clarifier Surface Cleansing Shampoo 350ml/12oz
707 บาท 972 บาท
An intensive clarifying shampoo Helps gently yet thoroughly remove impurities mineral deposits & product build-up from hair Leaves hair clean & purified
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Fragile Color-Safe Conditioner Fragile Color-Safe Conditioner 1000ml/32oz at 1899.00 THB from Strawberrynet
-6%
J Beverly Hills Fragile Color-Safe Conditioner Fragile Color-Safe Conditioner 1000ml/32oz
1,899 บาท 2,031 บาท
A hydrating daily conditioner Contains nettle & sage botanical extracts Provides intense nurturing care Seals hair cuticle to preserve color & luster Hair appears healthier & more manageable with vibrant color Perfect for dry color/chemically treated over stressed hair
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Everyday Moisture Infusing Shampoo Everyday Moisture Infusing Shampoo 350ml/12oz at 729.00 THB from Strawberrynet
-25%
J Beverly Hills Everyday Moisture Infusing Shampoo Everyday Moisture Infusing Shampoo 350ml/12oz
729 บาท 972 บาท
A sulfate-free moisture-rich shampoo Features cleansing re-nourishing & luster-boosting properties Contains mango & rosemary extracts Leaves hair smoother refreshed & healthier Perfect for all hair types particularly dry hair To use: Apply a generous amount onto hair & massage in to create a rich foam. Rinse off reapply if needed
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Control Taming Shampoo Control Taming Shampoo 350ml/12oz at 729.00 THB from Strawberrynet
-25%
J Beverly Hills Control Taming Shampoo Control Taming Shampoo 350ml/12oz
729 บาท 972 บาท
A sulfate-free regulating shampoo Replenishes hair with optimal moisture Contains thyme & nettle botanical extracts & conditioning agents Helps tame & detangle thick coarse unruly & wavy hair Leaves hair easier-to-manage with a natural luster To use: Apply a generous amount onto hair massage in to create a rich lather. Rinse off & reapply if needed
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Everyday Moisture Infusing Shampoo Everyday Moisture Infusing Shampoo 1000ml/32oz at 1899.00 THB from Strawberrynet
-6%
J Beverly Hills Everyday Moisture Infusing Shampoo Everyday Moisture Infusing Shampoo 1000ml/32oz
1,899 บาท 2,031 บาท
A sulfate-free moisture-rich shampoo Features cleansing re-nourishing & luster-boosting properties Contains mango & rosemary extracts Leaves hair smoother refreshed & healthier Perfect for all hair types particularly dry hair To use: Apply a generous amount onto hair & massage in to create a rich foam. Rinse off reapply if needed
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Leave On Protective Conditioner Leave On Protective Conditioner 237ml/8oz at 597.00 THB from Strawberrynet
-32%
J Beverly Hills Leave On Protective Conditioner Leave On Protective Conditioner 237ml/8oz
597 บาท 883 บาท
A revitalizing leave-on conditioner Contains grapefruit alfalfa botanicals & herbal extracts Blended with wheat proteins & pro-vitamin B5 Offers protection durable conditioning & optimal moisture Concentrated with vitamin E to supple hair shaft Reveals invigorated scalp & healthier more comfortable hair
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Everyday Moisture Infusing Conditioner Everyday Moisture Infusing Conditioner 1000ml/32oz at 1899.00 THB from Strawberrynet
-6%
J Beverly Hills Everyday Moisture Infusing Conditioner Everyday Moisture Infusing Conditioner 1000ml/32oz
1,899 บาท 2,031 บาท
A moisture-rich daily conditioner Provides nourishing & detangling benefits Contains sage & safflower botanical herbal extracts Loaded with natural proteins to treat weak hair Recovers healthier & more manageable hair with a natural luster To use: After cleansing spread a generous amount evenly throughout hair. Leave on for 2 -3 minutes rinse off
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Addbody Volumizing Shampoo Addbody Volumizing Shampoo 350ml/12oz at 906.00 THB from Strawberrynet
-6%
J Beverly Hills Addbody Volumizing Shampoo Addbody Volumizing Shampoo 350ml/12oz
906 บาท 972 บาท
A volume-boosting shampoo for limp hair Helps mildly cleanse & revitalize hair Contains carrot seed & almond extracts Blended with invigorating proteins & pro-vitamin B5 to lift every hair strand Leaves hair plumper & full of body
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
J Beverly Hills Fragile Color-Safe Shampoo Fragile Color-Safe Shampoo 1000ml/32oz at 1899.00 THB from Strawberrynet
-6%
J Beverly Hills Fragile Color-Safe Shampoo Fragile Color-Safe Shampoo 1000ml/32oz
1,899 บาท 2,031 บาท
A sulfate-free hydrating shampoo Contains chamomile nettle & sage botanical extracts Loaded with the safest cleansers to shield & extend life span of treated hair Leaves hair smoother healthier with brilliant color Perfect for dry color/chemically treated over-stressed hair

J Beverly Hills ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ไทย

หากคุณต้องการสินค้ายอดนิยม J Beverly Hills ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม สามารถเลือกระหว่าง Rescue Anti-Aging Shampoo Rescue Anti-Aging Shampoo 350ml/12oz, Purity Shampoo Purity Shampoo 1000ml/32oz และ Rescue Anti-Aging Conditioner Rescue Anti-Aging Conditioner 1000ml/32oz ได้ หาก J Beverly Hills นั้นไม่ใช่สไตล์คุณ ลองดูแบรนด์อื่นอย่างเช่น Jame Brook's, Giffarine และ Top Secret พบกับดีลที่ดีที่สุดของสินค้า J Beverly Hills ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ที่ iprice กับราคาพิเศษสุดเพียง 597 บาท-2,496 บาท บาท J Beverly Hills ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม มี 2 ประเภท ได้แก่ แชมพู, ครีมนวดผม และ จัดแต่งทรงผม อันไหนที่โดนใจคุณ ช้อปที่ iprice พบกับดีลพิเศษมากมายของ J Beverly Hills ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และส่วนลดมากถึง 32

เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา
ข้าม
ขอบคุณ