สินค้า
คูปอง
เทรนด์
เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 66รายการ
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Newhite Instant Brightening Mask For The Face Newhite Instant Brightening Mask For The Face 7x40ml/1.4oz
2,788 บาท 330,200 บาท
Strawberrynet
An instant & intensive brightening mask Helps instantly boost radiance of skin & banish uneven pigmentation Formulated with Melanoxyl to postpone UV-induced melanin production Blended with antioxidant Vitamin C to restrain tyrosinase & promote cellular turnover Visibly reduces appearance of dark spots while repairing skin Unveils a clearer even-toned & more translucent complexion To use: Apply to cleansed face leave on for 10 minutes. Massage into skin using light circular movements to enable the residue to penetrate into skin. No need to rinse
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Perfect Radiance Exfoliating Cream Perfect Radiance Exfoliating Cream 50ml/1.6oz
1,373 บาท 171,500 บาท
Strawberrynet
A silky creamy brightening facial exfoliator Contains double microparticles that remove dead cells unclog pores & refine skin texture Stimulates cell renewal & prepares skin to receive benefits of following treatment products Enriched with fatty essential acids that instantly comfort & protect skin Skin appears smoother clearer & more radiant
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Pure Balance Cream - Daily Oil Control (For Combination or Oily Skin) Pure Balance Cream - Daily Oil Control (For Combination or Oily Skin) 50ml/1.7oz
1,587 บาท 184,400 บาท
Strawberrynet
Mattifies the skin Clarifies the complexion Provides moisture Protects the skin from external factors Filters dangerous rays responsible for aging
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Hydra Confort Face Lotion (Dry Skin) Hydra Confort Face Lotion (Dry Skin) 200ml/6.7oz
1,244 บาท 150,100 บาท
Strawberrynet
A hydrating face toning lotion for dry skin Features an alcohol-free & foaming agent-free formula Helps complete makeup removal while toning skin Contains cornflower extracts for soothing & anti-inflammatory properties Leaves skin calm supple & comfortable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Radiance Renewal Cream Radiance Renewal Cream 50ml/1.7oz
2,745 บาท 321,600 บาท
Strawberrynet
Strips away dead cells while stimulating new cells Provides light & long-lasting hydration Gently eases away visible wrinkles Helps improves skin's suppleness & freshness Ensures a perfect protection against UV-ray
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Newhite Perfect Brightening Cleanser Newhite Perfect Brightening Cleanser 200ml/6.9oz
1,394 บาท 167,200 บาท
Strawberrynet
A refreshing & brightening cleanser Helps gently & effectively remove daily impurities makeup & skin-dulling residue Formulated with Melanoxyl to postpone UV-induced melanin production Blended with antioxidant Vitamin C to restrain tyrosinase & promote cellular turnover Leaves skin clear luminous & even-toned Perfect for all skin types To use: Apply day & night to face with light circular movements using the fingertips or a cotton pad. Wipe or rinse off with water. Follow with daily regimens
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Long Lasting Moisturizing Cream (For Dehydrated Skin) Long Lasting Moisturizing Cream (For Dehydrated Skin) 50ml/1.7oz
1,801 บาท 231,600 บาท
Strawberrynet
Provides a long-lasting vital to moisturize the skin Smoothes dehydration lines Leaves the skin feel fresh and moisture all day long Apply over the face and neck every morning and evening
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Stretch Mark Cream Stretch Mark Cream 200ml/6.8oz
3,324 บาท 377,300 บาท
Strawberrynet
An anti-stretch mark treatment cream Formulated with exclusive Crelastine B to fight against the formation of stretch marks Reduces the depth & intensity of existing stretch marks Skin appears firmer smoother & more flexible Perfect for all skin types To use: Apply day & night to cleansed skin massage into targeted areas
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Stick Anti UV SPF50 Stick Anti UV SPF50 8g/0.28oz
1,073 บาท 115,800 บาท
Strawberrynet
A super anti UV stick SPF50 SPF50 offers super high protection against UV-ray Helps eliminate fine lines while hydrating Safeguards skin from harmful external aggressions Greatly nourishes & softens your complexion Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Biological Peeling Radiance Gel Biological Peeling Radiance Gel 50ml/1.7oz
1,501 บาท 180,100 บาท
Strawberrynet
A 2-minutes peeling beauty gel Gently exfoliates dead surface cells Encourages stronger skin surface for moisture retention Helps create a silky-smooth complexion Apply overall the entire face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Instant Eye Mask Instant Eye Mask 30ml/1.06oz
1,587 บาท 193,000 บาท
Strawberrynet
A 10-minute eye mask Helps eliminate puffiness & dark circles Dramatically reduces visible wrinkles & fine lines Comforts & softens the eye contour area Leaves the delicate eye skin feeling moist & smooth Apply evenly to the entire eye contour
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Serum Nutri Cellulaire Face Serum Serum Nutri Cellulaire Face Serum 30ml/1.05oz
2,981 บาท 364,500 บาท
Strawberrynet
Nurtures nutritional inadequacy in dry skin Boosts immediate hydrating retexturing & soothing properties Re-establishes the intercellular cement of the epidermis to ease discomfort & tenseness Unveils a supple satiny & comfortable skin in a luminous finish To use: Apply day & night onto cleansed face & neck. Use as a one-month treatment then repeat as needed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Nutrizone - Intensive Nourishing Face Cream Nutrizone - Intensive Nourishing Face Cream 50ml/1.6oz
3,367 บาท 385,900 บาท
Strawberrynet
Enriches the skin with precious nutrients Compensates for harmful environmental effects i.e. sun cold and free radicals Apply morning and evening a light veil over the entire face
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Newhite Perfect Brightening Lotion Newhite Perfect Brightening Lotion 200ml/6.7oz
1,394 บาท 167,200 บาท
Strawberrynet
A refreshing & brightening lotion Helps eliminate any trace of impurities & toxins left behind after cleansing Formulated with Melanoxyl to postpone UV-induced melanin production Blended with antioxidant Vitamin C to restrain tyrosinase & promote cellular turnover Leaves skin clear toned luminous & even-toned Perfect for all skin types To use: Apply day & night to cleansed face with a cotton pad. Re-apply whenever in need of refreshment throughout the day
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Hydra Sensitive Face Cream Hydra Sensitive Face Cream 50ml/1.7oz
1,973 บาท 231,600 บาท
Strawberrynet
This cream soothes hyper-sensitivity redness & irritated skin Contains hypoallergenic formula to rapidly relieve heat sensations Protects reactive skin from outside aggression Strengthens skin natural defenses Moisturizes & comforts skin with a soft sensation Leaves sensitive skin smooth & calm
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot High Protection Soothing Sun Cream SPF30 High Protection Soothing Sun Cream SPF30 50ml/1.8oz
1,416 บาท 154,400 บาท
Strawberrynet
An ultra effective sun care to preserve well being of skin Provides broad spectrum protection against harmful UV sunrays Minimizes signs of aging & sunburn under the sun Soothes & calms skin with immediate comfort Leaves skin velvety smooth supple & healthy Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot After Hair Removal Face Cream After Hair Removal Face Cream 15ml/0.52oz
687 บาท 68,750 บาท
Strawberrynet
Specially designed for sensitive facial areas such as lips eyebrow Helps lighten facial hair & reduce its re-growth Rapidly dissolves into skin & leaves no oily film Skin appears cleaner & suppler with frequent use
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Refreshing Toning Lotion (New Packaging) Refreshing Toning Lotion (New Packaging) 200ml/6.7oz
1,308 บาท 150,100 บาท
Strawberrynet
An alcohol-free face toner Formulated with rose water to refine & refresh skin Leaves skin clean toned & invigorated Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Liftosome - Day/Night Lifting Cream All Skin Types Liftosome - Day/Night Lifting Cream All Skin Types 50ml/1.6oz
3,302 บาท 394,500 บาท
Strawberrynet
Safeguards skin's beauty from free radicals Contains liposomes complex to penetrate into the cellular structure Hydrates skin while protecting against UV-ray Helps increase synthesis of elastic fibers Achieves a smooth & youthful-looking glow
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Creme Derma Liss Face Cream Creme Derma Liss Face Cream 13ml/0.38oz
1,544 บาท 180,100 บาท
Strawberrynet
A high-potency anti-aging facial cream Contains Hyaluronic Acid Spherical Fillers a moisturizing complex that absorbs water Helps inflate & plump out wrinkles Infused with Pore Perfector a purifying active ingredient Helps reduce enlarged pores by combating bacterial growth Significantly reduces wrinkle depth after one month of use Reveals smoother flawless & younger looking skin Features a pointed tip that allows for precise application
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Acti Rides Flash Wrinkle Eraser Stystem Face Serum Acti Rides Flash Wrinkle Eraser Stystem Face Serum 6ml/0.2oz
2,509 บาท 283,000 บาท
Strawberrynet
An effective anti-wrinkle pen for face Formulated with densifying serum to activate skin's conjunctive issue to create a more fortified tissue bed Visibly lessens the appearance of wrinkles & fine lines Delays the future effects of aging Unveils a sleeker plumper & younger looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Skin Defense Cream SPF15 Skin Defense Cream SPF15 50ml/1.7oz
2,380 บาท 257,300 บาท
Strawberrynet
Immediately moisturizes skin on application Helps relax stressed complexion SPF15 protects skin from damaging UV-ray Apply every morning on perfectly cleansed face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Eye-Lifting Eye-Lifting 15ml/0.51oz
1,952 บาท 231,600 บาท
Strawberrynet
A vital eye-lifting cream Eliminates visible wrinkles & fine lines Firms the skin for an instant lift Soothes away dullness & puffiness Gently calms & hydrates the eye areas
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Tres Homme Facial Cleansing Gel Tres Homme Facial Cleansing Gel 150ml/5.3oz
1,287 บาท 154,400 บาท
Strawberrynet
A gentle cleanser for daily use Produces delightful lather to remove dirt & impurities Touches skin with fresh & soft sensation Leaves skin clean comfortable with a healthy glow Perfect for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Time Logic Age Serum Time Logic Age Serum 25ml/0.84oz
6,497 บาท 686,100 บาท
Strawberrynet
Developed with an innovative formula to repair skin at night Formulated with a Cellular Life Complex containing 56 active ingredients Offers antioxidant anti-free radicals & lightening benefits Enriched with ATP a biological molecule charged with energy to rejuvenate skin cells Stimulates cellular regeneration & promotes synthesis of flexible fibers Unveils sleeker firmer & youthful looking skin To use: Apply at night on face & neck after removing makeup. Recommended to use for a 30-day treatment
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Longue Vie Soleil Before & After Sun Longue Vie Soleil Before & After Sun 50ml/1.6oz
2,766 บาท 321,600 บาท
Strawberrynet
A blend of 56 biological active ingredients Regenerates skin for a youthful appearance Extends the radiance of sun tan Heals skin after sun exposure Leaves skin protected & healthy
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Summer Radiance Self-Tan For Face Summer Radiance Self-Tan For Face 50ml/1.7oz
1,609 บาท 180,100 บาท
Strawberrynet
Summer Radiance Self-Tan For FaceHelps hydrate & condition your complexion Provides a easy-to-apply presentation Perfect for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Creme Hydra Finish Face Moisturiser Complexion Enhancer SPF15 Creme Hydra Finish Face Moisturiser Complexion Enhancer SPF15 30ml/0.88oz
1,759 บาท 205,800 บาท
Strawberrynet
A lightweight protective tinted moisturizer Transforms & adapts to skin tone upon application Contains Mallow extract to re-hydrate & protect skin surface limiting water loss Blended with Vitamin E to protect skin from external impurities Infused with natural tint pigments to enhance the complexion Protects skin from the ageing effects of the sun with SPF15 Leaves skin soft moist & soothed Gives a fresh natural radiant & even-toned finish To use: Apply evenly to cleansed exfoliated face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Newhite Vitamin C Brightening Serum (Brightening Serum 23.5ml/0.8oz + Pure Vitamin C 1.5g/0.05oz) Newhite Vitamin C Brightening Serum (Brightening Serum
3,495 บาท 385,900 บาท
Strawberrynet
An intensive 14-day brightening treatment Formulated with antioxidant Vitamin C & Melanoxyl Helps restrain the formation of dark spots & fade existing discoloration Shields skin against free radical damage Unveils a more radiant & even-toned complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Gentle Eye Cleansing Gel Gentle Eye Cleansing Gel 100ml/3.5oz
1,137 บาท 132,900 บาท
Strawberrynet
A gentle eye makeup remover Instantly dissolves makeup from eye lids & lashes Leaves a sensation of freshness Suitable for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot After Sun Intensive Recovery Multi Restoring Lotion After Sun Intensive Recovery Multi Restoring Lotion 200ml/6.9oz
1,437 บาท 154,400 บาท
Strawberrynet
An iridescent multi-recovering lotion Helps extend sun tan & pacify redness Contains Enteline 2 Vitamin E & Mother-of-pearl Blended with DNA Tyrol Copper gluconate & Heliotropine Features hydrating relieving & revitalizing properties Offers freshness & ease after sun exposures Envelops body with a glittering screen
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Anti-Wrinkle Rich Cream (For Dry Skin) Anti-Wrinkle Rich Cream (For Dry Skin) 50ml/1.7oz
1,801 บาท 300,200 บาท
Strawberrynet
A rich anti-aging night cream Formulated with nourishing Hyaluronic Acid to reduce surface lines Blended with Shea Butter to deeply moisturize & regenerate skin Infused with Biopeptides EL & CL to stimulate collagen & elastin synthesis Restores tone firmness & density to skin Skin appears softer smoother plumper brighter soothed & younger looking Ideal for dry dehydrated & mature skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Longue Vie Youth Renewing Seum (Devitalized Skin) Longue Vie Youth Renewing Seum (Devitalized Skin) 30ml/1.04oz
3,924 บาท 420,200 บาท
Strawberrynet
Combines 56 cellular active ingredients Stimulates vital regenerative action to restore skin youthfulness Biotechnological complex instantly lifts & firms skin Pentavitine deeply moisturizes skin Leaves skin smooth supple & energized
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Newhite Brightening Night Cream For The Face Newhite Brightening Night Cream For The Face 50ml/1.6oz
2,788 บาท 330,200 บาท
Strawberrynet
A rich brightening night cream Formulated with Melanoxyl to postpone UV-induced melanin production Blended with antioxidant Vitamin C to restrain tyrosinase & promote cellular turnover Visibly reduces the appearance of dark spots while repairing skin at night Unveils a clearer sleeker more luminous & even-toned complexion Perfect for all skin types To use: Apply at night to cleansed & toned face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Firming Vital Bust Care Firming Vital Bust Care 50ml/1.7oz
2,552 บาท 313,000 บาท
Strawberrynet
Contains 56 cellular actives Builds new elasticity in support tissues from base of breast up to neckline Skin seems resculpted from within to reshape bust Day after day skin on d้collet้ appears younger & firmer Perfect for skin lost elasticity due topregnancy breast feeding weight change And skin lost tone & firmness due to age menopause or stress
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Microbiotic Shine Control Toning Lotion (For Oily Skin) Microbiotic Shine Control Toning Lotion (For Oily Skin) 200ml/6.7oz
1,416 บาท 167,200 บาท
Strawberrynet
Helps protect & balance oily skin Calms & soothes skin Tightens pores & neutralizes shine Leaves skin clear & healthy Preps skin to absorb maximum benefits of following skin care
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Newhite Anti-Dark Spot Concentrate Newhite Anti-Dark Spot Concentrate 15ml/0.51oz
2,145 บาท 235,800 บาท
Strawberrynet
A 14-day anti-dark spot face treatment Features a soft creamy texture that dissolves rapidly into skin Formulated with Melanoxyl to reduce UV induced melanin production Contains stabilized antioxidant Vitamin C to brighten skin & protect skin from free radicals Boosts collagen synthesis & stimulates dermal regeneration Loaded with Actiwhite that visibly reduces the size & quantity of dark spots Infused with mattifying & absorbent powder for a shine-free finish Unveils a firmer clearer more even-toned & younger looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Microbiotic Purifying Cleansing Foam (For Oily Skin) Microbiotic Purifying Cleansing Foam (For Oily Skin) 150ml/5.07oz
1,416 บาท 167,200 บาท
Strawberrynet
Thoroughly cleanses skin & deeply purifies skin Absorbs excessive sebum Removes dirt & impurities to unclog pores Controls spread of spot-causing bacteria Minimizes acne breakout Leaves skin clean & pure
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Large Defense UV SPF20 Large Defense UV SPF20 200ml/7.21oz
2,037 บาท 240,100 บาท
Strawberrynet
Enjoys sun bathing with absolute protection Broadly guards skin from the damage of UV rays Soothes while softens skin while building a great tan Leaves skin healthy with a golden glow To use: Apply generously 15-30 minutes before sun exposure. Reapply when needed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Bioxygene Cleansing Foam Bioxygene Cleansing Foam 150ml/5.07oz
1,544 บาท 167,200 บาท
Strawberrynet
A foaming cleanser to improve skin's oxygenation Contains cotton seed oil to thoroughly cleanse skin & remove makeup in a single step Formulated with corn extract to improve cellular respiration Loaded with lotus extract to soften skin Leaves skin clear & invigorated
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Soothing Gel For Legs Soothing Gel For Legs 150ml/4.9oz
1,609 บาท 188,700 บาท
Strawberrynet
Helps relieve & calm tired swollen legs Immediately soothes & moisturizes legs & feet Facilitates massage application for effective results Apply morning & evening in upward circular movements
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Lift Firming Radiance Face Mask Lift Firming Radiance Face Mask 4x19ml/0.64oz
1,801 บาท 227,300 บาท
Strawberrynet
A 10-minute lifting & brightening face mask Contains Hydrolized Collagen to boost collagen synthesis & skin's density Blended with Dynalift to deliver a micro-lifting effect Loaded with Vitamin C to brighten & gently exfoliate skin Made of a Guinot exclusive non-woven fabric that covers as much skin as possible Enables the active ingredients to dissolve deeply into skin for maximum results Restores tone & texture to skin Skin appears firmer smoother more elastic & younger looking
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Creme Protection Reparatrice Face Cream Creme Protection Reparatrice Face Cream 50ml/1.7oz
1,759 บาท 205,800 บาท
Strawberrynet
Protects nourishes & hydrates sensitive skin Strengthens skin hydrolipidic film with Omega 6 essential fatty acids Minimizes moisture loss & restores radiance Avocado extract instantly calms skin inflammation Phytoprotectol reduces irritation & redness Shea butter soothes & comforts skin Leaves skin smooth supple & comfortable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Liftsome Lift Firming Face Serum Liftsome Lift Firming Face Serum 30ml/1.03oz
3,259 บาท 394,500 บาท
Strawberrynet
Enriched with Vitamin E F & C to energize skin Contains Hyaluronic Acid to deliver superior hydration Blended with Soya Extract to stimulate synthesis of collagen fibers Loaded with Horsetail Extract to restructure elastic fibers Pland Liftiline for firming action Unveils lifted & more flexible skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Hydra Cellulaire Cell Moisturizing Serum Hydra Cellulaire Cell Moisturizing Serum 30ml/1.06oz
2,466 บาท 330,200 บาท
Strawberrynet
Contains Hydroplasm a potent nourishing & protective active ingredient Helps deliver intensive & deep hydration to cellular cytoplasm Infused with Hydrastructurine to offer long term moisture Plus Macadamia oil to instantly re-nourish dehydrated skin Recovers brightness youthfulness & strength to skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Time Logic Age Serum Yeux Time Logic Age Serum Yeux 15ml/0.5oz
3,645 บาท 385,900 บาท
Strawberrynet
A high-performance rejuvenating eye serum Formulated with ATP to deliver the cellular energy needed for the cells' vital functions Blended with Actinergie to stimulate cellular oxygenation & cell metabolism Contains regenerating Cellular Life Complex to restore the eye's youthful contours Infused with Hydrocyte Complex to deliver & seal in moisture Loaded with Eyeliss to fight against puffy eyes & heavy eyelids Visibly minimizes signs of aging & fatigue Reveals a sleeker more flexible vibrant & younger looking eye area
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Hydrazone - All Skin Types Hydrazone - All Skin Types 50ml/1.6oz
3,002 บาท 368,800 บาท
Strawberrynet
A long-lasting facial moisturizer Formulated with Hydrocyte Liposomes to intensely moisturize skin Blended with Vitamin E for anti-free radical properties Skin appears softer soothed & more radiant Perfect for all skin types To use: Apply morning & evening to thoroughly cleansed toned face & neck
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Matizone Shine Control Moisturizer Matizone Shine Control Moisturizer 50ml/1.6oz
2,380 บาท 283,000 บาท
Strawberrynet
Contains Matisponges micro capsules to absorb lipids that produce shine Effectively reduces shine Moisturizes skin continuously to ensure right moisture balance Protects & care skin throughout the day Gives a beautiful luminous skin with matte finish Perfect for skin prone to shine
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Newhite Brightening UV Shield SPF50 Newhite Brightening UV Shield SPF50 30ml/0.88oz
1,887 บาท 223,000 บาท
Strawberrynet
A brightening & high protection sunscreen for face Formulated with Melanoxyl to reduce the appearance of dark spots Blended with stabilized Vitamin C for brightening action Evens out skin tone with encapsulated unifying pigments Infused with UVA & UVB filters to protect skin from sun damage Leaves skin smooth moist nourished & healthy looking Perfect for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Continuous Nourishing & Protection Cream (For Dry Skin) Continuous Nourishing & Protection Cream (For Dry Skin) 50ml/1.6oz
1,373 บาท 227,300 บาท
Strawberrynet
Repairs protects nourishes and softens the skin Makes skin feel the relief from tightness and redness Apply morning and evening on face and neck Massage gently with circular movements
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Dynamisant Anti-Fatigue Face Mask Dynamisant Anti-Fatigue Face Mask 50ml/1.6oz
1,651 บาท 184,400 บาท
Strawberrynet
An instant brightening & invigorating face mask Contains a blend of cold essential oils to energize skin Delivers optimal moisture to soothe skin Banishes signs of fatigue instantly Leaves skin calm toned & refreshed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Anti-Wrinkle Cream Anti-Wrinkle Cream 50ml/1.7oz
1,844 บาท 261,600 บาท
Strawberrynet
A high-performance anti-aging face moisturizer Contains Hyaluronic Acid to stimulate natural production of hyaluronic acid & prevent moisture loss Blended with Shea Butter rich in essential fatty acids & natural anti-oxidant compounds Provides intensely moisturizing & cellular restoration actions Loaded with Biopeptides EL & CL to promote collagen & elastin synthesis Noticeably reduces the appearance of wrinkles & fine lines Reveals a softer smoother more elastic toned & younger looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Newhite Perfect Brightening Cleansing Foam Newhite Perfect Brightening Cleansing Foam 150ml/5.07oz
1,544 บาท 171,500 บาท
Strawberrynet
An effective brightening foaming face wash Creates a rich creamy mousse to thoroughly remove impurities Formulated with Melanoxyl to reduce UV induced melanin production Contains Witch Hazel Extract for soothing antibacterial & astringent properties Loaded with Hyrocyte Complex to hydrate & bind water at the heart of cells Visibly minimizes the look of dark spots Leaves skin clear radiant & even-toned To use: Apply day & night a moderate amount to wet face & neck. Rinse thoroughly & follow with daily regimens
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Hydra Sensitive Face Serum Hydra Sensitive Face Serum 50ml/1.7oz
2,466 บาท 291,600 บาท
Strawberrynet
An efficacious soothing serum for sensitive or intolerant skin Formulated with Lymphokinine to relieve irritations & improve cutaneous tolerance Contains protective active ingredients including Pentavitine Centella Asiatica & Vitamin E Desensitizes skin regulates skin's reactivity & consolidates skin's natural defenses Delivers moisture & re-builds hydro-lipid film Unveils calmer suppler & more comfortable skin To use: Apply day & night to cleansed face focusing on the most sensitive areas
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Newhite Brightening Day Ceam SPF 30 Newhite Brightening Day Ceam SPF 30 50ml/1.6oz
2,552 บาท 330,200 บาท
Strawberrynet
A high-performance brightening day cream Formulated with Melanoxyl to restrain the production of excess melanin in skin cells Visibly minimizes the size & color of dark spots Blended with brightening Vitamin C to fight against harmful free radical Shields skin from damaging UV rays with SPF 30 Skin appears clearer more radiant & even-toned To use: Massage onto cleansed & toned face in the morning
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Rich Lift Firming Cream (For Dehydrated or Dry Skin) Rich Lift Firming Cream (For Dehydrated or Dry Skin) 50ml/1.6oz
2,488 บาท 300,200 บาท
Strawberrynet
A rich firming & rejuvenating face cream Contains Dynalift & Lift Firming Complex for instant & intense firming effect Blended with stabilized Vitamin C to stimulate collagen synthesis & illuminate skin Loaded with antioxidant Grapeseed oil to regenerate skin Infused with Hydrocyte Complex to hydrate skin & bind water at the heart of cells Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Unveils a smoother more lifted & re-contoured complexion Perfect for dehydrated or dry skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Bioxygene Face Cream Bioxygene Face Cream 50ml/1.6oz
3,217 บาท 343,000 บาท
Strawberrynet
Enables the skin to absorb more oxygen for a healthier appearance Fights against environmental irritants induced by stress smoking & pollution Prevents visible damage on skin Unveils a smoother more nourished & younger looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Hydrazone - Dehydrated Skin Hydrazone - Dehydrated Skin 50ml/1.7oz
2,702 บาท 368,800 บาท
Strawberrynet
An ultra-hydrating beauty treatment Contains hydro colloid complex to protect against moisture loss Ensures optimal hydration while soothing Shields skin against outside aggression Gently nourishes & softens the complexion Perfect for dry skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Instant Radiance Vials Instant Radiance Vials 2ml/0.06oz
858 บาท 85,900 บาท
Strawberrynet
An instant beauty glow treatment Smoothes out skin texture while tightening pores Helps restore density to the tissues Provides an instant lift for tired skin An ideal makeup base
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Creme Hydra Bronze Gradual Tan Moisturising Face Cream Creme Hydra Bronze Gradual Tan Moisturising Face Cream 50ml/1.7oz
1,544 บาท 180,100 บาท
Strawberrynet
A moisturizing facial tanner Formulated with DHA to gradually tint skin for a naturally tanned look Blended with Erythrulose to deliver an even tan Loaded with Hydrocyte Complex for moisturizing benefits Creates a radiant sun-kissed complexion all year round To use: Apply to face 2-3 times a week depending on the desired result
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Acni Logic Intelligent Sebum Control Serum Acni Logic Intelligent Sebum Control Serum 50ml/1.67oz
2,252 บาท 265,900 บาท
Strawberrynet
Contains acnilogic to provide essential moisture Penetrates deeply to combat acne causing bacteria at the source Acnilogic powders absorb oil & impurities on skin Visibly reduces pores & mattes out shine Leaves you a nourished beautiful complexion with a healthy glow
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Lift Firming Cream Lift Firming Cream 50ml/1.6oz
2,445 บาท 300,200 บาท
Strawberrynet
A powerful firming & rejuvenating face cream Contains Dynalift & Lift Firming Complex for instant & intense firming effect Blended with stabilized Vitamin C to stimulate collagen synthesis & illuminate skin Loaded with antioxidant Grapeseed oil to regenerate skin Infused with Hydrocyte Complex to hydrate skin & bind water at the heart of cells Visibly reduces the appearance of fine lines & wrinkles Unveils a smoother more lifted & re-contoured complexion Perfect for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Ultra UV Defense Very High Protection Sun Cream SPF50+ Ultra UV Defense Very High Protection Sun Cream SPF50+ 50ml/1.8oz
1,716 บาท 205,800 บาท
Strawberrynet
An extra high protection sunscreen cream for face Developed with patented Nucleic Defense combining sun filters with DNA molecules Helps absorb & neutralize UV rays & free radicals responsible for aging & wrinkles Formulated with horse chestnut to combat skin redness & strengthen capillaries Leaves skin soothed & moisturized To use: Apply in the morning evenly to face & neck 15-30 minutes before sun exposure. Re-apply throughout the day especially after swimming washing or perspiration
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Red Logic Face Cream For Reddened & Reactive Skin Red Logic Face Cream For Reddened & Reactive Skin 30ml/1.03oz
1,630 บาท 188,700 บาท
Strawberrynet
Helps reinforce epidermis & skin's natural defenses Contains Aloe Vera to build a hydrating protective film on skin's surface Blended with Calendula for relieving & comforting Activates micro-circulation of skin Unveils softer sleeker & pacified skin Great for reddened & reactive Skin To use: Apply with fingertips on sensitized areas of face. Follow with routine regimen
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Youth Renewing Skin Cream (56 Actifs Cellulaires) Youth Renewing Skin Cream (56 Actifs Cellulaires) 50ml/1.6oz
3,174 บาท 385,900 บาท
Strawberrynet
Helps skin to restore youthfulness & elasticity Instantly soften & moisturizes skin Revitalizes the epidermis & gives new radiance to skin Minimizes the appearance of lines wrinkles & age-spots Non-greasy & easily absorbed by skin
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Guinot Hydra Sensitive Gentle Cleanser Hydra Sensitive Gentle Cleanser 200ml/6.8oz
1,244 บาท 150,100 บาท
Strawberrynet
A gentle cleanser for sensitive skin Helps thoroughly cleanse reactive skin & remove make-up Formulated with hypoallergenic active ingredients that relieve & desensitize skin Consolidates the skin's natural protection Leaves skin calm purified & comfortable
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
*ราคาปรับปรุงเมื่อ 19 Oct 2560

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวGuinot ไทย

ส่วนลดสูงสุด 99 ของสินค้า Guinot ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีให้เลือกซื้อแล้วตอนนี้ที่ iprice คุณรู้หรือไม่ว่า Newhite Instant Brightening Mask For The Face Newhite Instant Brightening Mask For The Face 7x40ml/1.4oz, Perfect Radiance Exfoliating Cream Perfect Radiance Exfoliating Cream 50ml/1.6oz และ Pure Balance Cream - Daily Oil Control (For Combination or Oily Skin) Pure Balance Cream - Daily Oil Control (For Combination or Oily Skin) 50ml/1.7oz เป็นสินค้าที่รับความนิยมมากที่สุดของ Guinot ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว หากสินค้าของ Guinot ยังไม่ใช่สำหรับคุณ ลองดูสินค้าประเภทเดียวกันนี้จาก smooth e, Giffarine และ Unbranded/Generic ทั้งหมดมีจำหน่ายออนไลน์ สินค้า Guinot ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว มีราคาอยู่ที่ 687 บาท ถึง 6,497 บาท บาท ที่ iprice คุณจะพบ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า และ ดวงตา หลากสีสัน, สีเบจ และ สีส้ม เป็นสียอดนิยมของ Guinot ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว

แคตตาล็อกสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์

แฟชั่น

กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง

บ้านและการตกแต่ง

แม่และเด็ก

สุขภาพและความงาม

ยานยนต์

ดู ทั้งหมด