แคตตาล็อกสินค้า
เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 100รายการ
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO DUAL SLOT (4 x Female) - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DAIMLER with cable (Female) 1924067, 4F0 973 702A, 2112985, 0-212986-4 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV6 (SET) 15419715
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO (FEMALE) 90980-11153, 0280 157 012, 0280157012, 6189-0060, 06A973722
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 LOW (4x FEMALE)
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO DUAL SLOT (4 x SET)
800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits 4 x Fuel injection adapter - BOSCH EV6 (Female) to BOSCH EV1 (Male)
1,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits TOYOTA (4 x SET) 9098011875, 90980-11875 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car
800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 SHORT (MALE) 1287013003, 1 287 013 003 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits ADAPTER BOSCH EV6 (FEMALE) to BOSCH EV1 (MALE)
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 LOW (FEMALE) 1037906240, 1 037 906 240
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits CONNECTOR RUBBER BOOT 2-pole
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV6 (4 x SET) 15419715 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, engine, motorbike
800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO (4 x Set) 90980-11153, 0280 157 012, 0280157012, 6189-0060, 06A973722 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์
800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits Ignition coil 1JZ 2JZ 1UZ 4AG 3SG RX7 (FEMALE) 7283822630, 7283-8226-30, 90980-11246
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DELPHI (MALE) 15326181, 15411633 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 4-pole (SET) - ขั้วต่อรถ/Car connectors - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine, motorbike, fcc
350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DELPHI DJ70229A-3.5-21 (4 x FEMALE) 240PC024S8014
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits ADAPTER NIPPON DENSO (FEMALE) to BOSCH EV6 (MALE)
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DELPHI DJ70229A-3.5-​21 (FEMALE) 15326181, 15411633
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH DJB7029Y-3.5-21 (FEMALE)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 with cable (FEMALE) 1287013003, 1 287 013 003 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DELPHI with cable (FEMALE) 15326181, 15411633 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 SHORT with cable (Female) 1287013003, 1 287 013 003 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH BMW 3-pole with cable (FEMALE)
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DAIMLER (4x FEMALE)
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits TOYOTA with cable (FEMALE) 9098011875, 90980-11875 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug injector
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 4-pin (FEMALE) - ขั้วต่อรถ/Car connectors - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine, motorbike, fcc
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH DJB7036Y 3-pole (SET) 1928403968, 1928403966, 1928300599, 1928498056, 1 928 403 968, 1 928 403 966, 1 928 300 599, 1 928 498 056 - ขั้วต่อรถ/Car connectors - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH DJB7046Y 4-pole (SET) 1928403736, 1 928 403 736 - ขั้วต่อรถ/Car connectors - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine
350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits HONDA with cable (FEMALE) 6189-0553 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DAIMLER (SET) 1924067, 4F0 973 702A, 2112985, 0-212986-4
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 SHORT (4 x SET) 1287013003, 1 287 013 003 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, injector
800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits HONDA (4 x SET) 6189-0553 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine, fcc
800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits 4 x Fuel injection adapter - BOSCH EV6 (FEMALE) > NIPPON DENSO (MALE)
1,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO (SET) 90980-11153, 0280 157 012, 0280157012, 6189-0060, 06A973722
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 SHORT (4x FEMALE)
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 (4 x SET) 1287013003, 1 287 013 003 - รถเสียบหัวฉีด หัวฉีดเสียบ ปลั๊กหัวฉีด/Fuel injection connector - หัวฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ปลั๊ก รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ plug injector car engine motorbike fcc
800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH A1685452928 with cable (FEMALE) 1685452928, A1685452928, 50290937, L-BW50290937, 1967412-2
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DELPHI (FEMALE)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH BMW 3-pole (FEMALE)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits Bosch DJB7026Y-3.5-21 (Set) 1928403874, 1 928 403 874, 1928403698, 1 928 403 698, 1928404655, 1 928 404 655, 12790266, 3S7T14A464MA, 4668588, 4B0971942
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 4-pole (FEMALE) - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด/Fuel injection connector - หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine, motorbike, fcc
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO DUAL SLOT (SET)
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits TOYOTA (FEMALE)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DELPHI DJ70229A-3.5-21 with cable (FEMALE) 240PC024S8014
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH A1685452928 (4 x FEMALE)
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits 1JZ 2JZ 1UZ 4AG 3SG RX7 with cable (FEMALE) 7283822630, 7283-8226-30, 90980-11246
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits TOYOTA (MALE) 9098011875, 90980-11875 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits HONDA (FEMALE)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits HONDA (SET) 6189-0553
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 LOW (4 x Set) 1037906240, 1 037 906 240 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector
800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits ADAPTER BOSCH EV6 (FEMALE) to NIPPON DENSO (MALE)
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits 1JZ 2JZ 1UZ 4AG 3SG RX7 (4 x FEMALE) 7283822630, 7283-8226-30, 90980-11246
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH BMW 3-pole (4 x FEMALE)
600 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 (FEMALE) 1287013003, 1 287 013 003 - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด/Fuel injection connector - หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine, motorbike, fcc
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits 4x ADAPTER: NIPPON DENSO (female) to BOSCH EV6 (male)
1,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV6 (4 x FEMALE)
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 SHORT (FEMALE) 1287013003, 1 287 013 003
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits ADAPTER BOSCH EV1 (FEMALE) to BOSCH EV6 (MALE)
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO (MALE) 90980-11153, 0280 157 012, 0280157012, 6189-0060, 06A973722 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO (FEMALE)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits HONDA (MALE) 6189-0553 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine, motorbike
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DELPHI (4 x SET) 15326181, 15411633 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine
800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DELPHI (SET) 15326181, 15411633
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO (4 x Female) 90980-11153, 0280 157 012, 0280157012, 6189-0060, 06A973722 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH DJB7026Y-3.5-21 (4 x SET) 1928403874, 1 928 403 874, 1928403698, 1 928 403 698, 1928404655, 1 928 404 655, 12790266, 3S7T14A464MA, 4668588, 4B0971942
800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO DUAL SLOT with cable (Female)
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 (4 x FEMALE) 1287013003, 1 287 013 003 - รถเสียบหัวฉีด หัวฉีดเสียบ ปลั๊กหัวฉีด/Fuel injection connector - หัวฉีดเชื้อเพลิง หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง ปลั๊ก รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์ plug injector car engine motorbike fcc
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH A1685452928 (FEMALE)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits 4 x Adapter BOSCH EV1 (FEMALE) auf BOSCH EV6 (MALE)
1,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH DJB7036Y 3-pole (FEMALE) 1928403968, 1928403966, 1928300599, 1928498056, 1 928 403 968, 1 928 403 966, 1 928 300 599, 1 928 498 056 - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด/Fuel injection connector - หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV6 with cable (FEMALE) 15419715 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, engine
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits 4 x Fuel injection adapter - BOSCH EV6 (Female) to BOSCH EV1 (Male)
1,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH DJB7026Y-3.5-21 with cable (Female) 1928403874, 1 928 403 874, 1928403698, 1 928 403 698, 1928404655, 1 928 404 655, 12790266, 3S7T14A464MA, 4668588, 4B0971942
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits 4 x Pluggen injectoren adapter - BOSCH EV6 (FEMALE) > NIPPON DENSO (MALE)
1,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 LOW (Male) 1037906240, 1 037 906 240 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits TOYOTA (4 x Female) 9098011875, 90980-11875 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits TOYOTA (SET) 9098011875, 90980-11875
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 LOW (SET) 1037906240, 1 037 906 240
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DAIMLER (MALE) 1924067, 4F0 973 702A, 2112985, 0-212986-4 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 SHORT (SET) 1287013003, 1 287 013 003
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits 4 x Fuel injection adapter - BOSCH EV1 (Female) to BOSCH EV6 (Male)
1,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV6 (MALE) 15419715 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, engine, motorbike
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH DJB7026Y-3.5-21 (4 x FEMALE) 1928403874, 1 928 403 874, 1928403698, 1 928 403 698, 1928404655, 1 928 404 655, 12790266, 3S7T14A464MA, 4668588, 4B0971942
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO DUAL SLOT (FEMALE)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH DJB7026Y-3.5-21 (MALE) 1928403874, 1 928 403 874, 1928403698, 1 928 403 698, 1928404655, 1 928 404 655, 12790266, 3S7T14A464MA, 4668588, 4B0971942
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits Adapter Connector injector - Bosch EV1+EV6/NipponDenso/Honda/Toyota/Delphi/Daim
400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH DJB7046Y 4-pole (FEMALE) 1928403736, 1 928 403 736 - ขั้วต่อรถ/Car connectors - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 LOW with cable (Female) 1037906240, 1 037 906 240 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 (SET) 1287013003, 1 287 013 003 - Fuel injection connector/รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด - injectors, plug, fcc, car, automobile, motorbike, motorcycle, moped, mofa, motor, engine, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DAIMLER (FEMALE)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 3-pole (SET) 191972525B - ขั้วต่อรถ/Car connectors - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine, motorbike, fcc
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DELPHI (4 x Female)
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 (MALE) 1287013003, 1 287 013 003 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits HONDA (4 x Female)
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits DIESEL BOSCH DJB7026Y-3.5-21 (SET) 1928403874, 1 928 403 874, 1928403698, 1 928 403 698, 1928404655, 1 928 404 655, 12790266, 3S7T14A464MA, 4668588, 4B0971942
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO with cable (FEMALE) 90980-11153, 0280 157 012, 0280157012, 6189-0060, 06A973722
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits NIPPON DENSO DUAL SLOT (MALE)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Greenspirits BOSCH EV1 3-pole (FEMALE) 191972525B - ขั้วต่อรถ/Car connectors - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine, motorbike, fcc
200 บาท
Lazada

ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับสินค้าจากGreenspirits ไทย

สินค้าขายดีของ Greenspirits ก็คือ NIPPON DENSO DUAL SLOT (4 x Female) - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์, เครื่องยนต์, plug, injector, car, engine, DAIMLER with cable (Female) 1924067, 4F0 973 702A, 2112985, 0-212986-4 - หัวฉีดน้ำมันเบนซิน/Injection connector gasoline - รถเสียบหัวฉีด, หัวฉีดเสียบ, ปลั๊กหัวฉีด, หัวฉีดเชื้อเพลิง, หัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง, ปลั๊ก, รถยนต์, มอเตอร์ไซด์, รถจักรยานยนต์ และ BOSCH EV6 (SET) 15419715 หากคุณกำลังมองหาสินค้าราคาประมาณ 150 บาท ถึง 1,000 บาท บาท, สินค้าของ Greenspirits ผลิตจากวัสดุคุณภาพดีที่สุด คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ สินค้าบางประเภท อย่างเช่น นาฬิกาข้อมือ นั้นจำหน่ายโดย Greenspirits