บาท
-

หน้าแรก  >  ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับสินค้าจากFrederic Fekkai

ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับสินค้าจากFrederic Fekkai

สินค้าทั้งหมด 32รายการ
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Technician Color Care Luxe Color Masque (Indulgent Color Protection) Technician Color Care Luxe Color Masque (Indulgent Color Protection) 198g/7
1,230 บาท 123,050 บาท
Strawberrynet

A color protecting & conditioning mask Formulated with nutrient-rich Grape Seed Oil for antioxidant protection Maintains hair color & prevents fading Tames frizz & repairs split ends while delivering moisture Developed with Liquid Crystal Technology Plus EDDS to eliminate copper from wash water Reduces copper damage & shields hair color Unveils softer smoother shinier & more manageable hair with brilliant color To use: Apply to clean damp hair. Leave in for 3 minutes rinse well. Use 1-2 times a week

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Soleil Beach Waves Spray (St. Barths Tousling Spray) Soleil Beach Waves Spray (St. Barths Tousling Spray) 150ml/5.1oz
887 บาท 88,800 บาท
Strawberrynet

A sheer sea salt infused hair spray Formulated with Sunflower Seed Oil for conditioning benefits Adds sexy surf-kissed texture & volume to hair Tames frizz without stickiness Creates a beachy tousled look To use: Spray onto hair then scrunch in hand when drying

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Essential Shea Riche Moisture Masque (Indulgent Conditioning) Essential Shea Riche Moisture Masque (Indulgent Conditioning) 198g/7oz
1,209 บาท 121,000 บาท
Strawberrynet

An intensely conditioning & hydrating mask Rich in Shea Butter to nourish & soften hair Penetrates quickly into hair to replenish each strand with rich moisture Restores vitality to lifeless damaged hair Unveils smoother shinier & stronger more manageable hair Ideal for coarse dehydrated hair To use: After shampooing apply a moderate amount to ends & brush through. Leave in for 5-10 minutes rinse well. Use once a week or when needed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Soleil Apres Soleil Creme (Lightweight Multitasker) Soleil Apres Soleil Creme (Lightweight Multitasker) 118ml/4oz
892 บาท 88,800 บาท
Strawberrynet

A refreshing after-sun hair cream Features a lightweight yet indulgent formula that pampers sun exposed hair Contains Sunflower Seed Oil to quench thirsty hair with energizing hydration Tames frizz & eliminates dryness without weighing hair down Restores smooth refreshed & healthy looking hair To use: Apply a small amount to palms rub hands together & smooth over damp or dry hair starting at ends

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai PrX Reparatives Mending Elixir Versatile Oil Treatment PrX Reparatives Mending Elixir Versatile Oil Treatment 47ml/1.6oz
1,230 บาท 123,050 บาท
Strawberrynet

A silky repairing & multi-purpose oil elixir Formulated with Argan extracts to repair damaged hair Tames unruly flyaways & conditions dry ends Provides unparalleled strength against damage in every drop Infused with vanilla & cr่me scent to enliven your senses Leaves hair sleek lustrous & healthy looking To use: Warm a small amount in palm of hands & smooth over dry hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Technician Color Care Conditioner (Anti-Fade Gentle Conditioning Vibrant Radiance) Technician Color Care Conditioner (Anti-Fade Gentle Condit
988 บาท 98,850 บาท
Strawberrynet

A color protecting conditioner for color treated hair Formulated with Anti-Fade Color Complex a self-defense system Helps protect & preserve the vibrancy of color Contains antioxidant-rich Grapeseed Oil for hydrating benefits Provides gentle conditioning action Hair appears softer smoother shinier & healthier-looking with vivid color

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Technician Color Care Luxe Color Masque Technician Color Care Luxe Color Masque 48g/1.69oz
424 บาท 42,450 บาท
Strawberrynet

A color protecting & conditioning mask Formulated with nutrient-rich Grape Seed Oil for antioxidant protection Maintains hair color & prevents fading Tames frizz & repairs split ends while delivering moisture Developed with Liquid Crystal Technology Plus EDDS to eliminate copper from wash water Reduces copper damage & shields hair color Unveils softer smoother shinier & more manageable hair with brilliant color To use: Apply to clean damp hair. Leave in for 3 minutes rinse well. Use 1-2 times a week

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Brilliant Glossing Conditioner (Gentle Detangling Vivid Gloss) Brilliant Glossing Conditioner (Gentle Detangling Vivid Gloss) 473ml/16oz
1,612 บาท 161,300 บาท
Strawberrynet

A shine-boosting conditioner Formulated with micro-encapsulation technology Contains encapsulated spheres of Olive Oil Targets & coats hair for even spreading & coverage from root to tip Features Brilliant Glossing formulas Adds refreshed luster all day long Unveils nourished & vigorous hair Safe for color treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Brilliant Glossing Conditioner (Gentle Detangling Vivid Gloss) Brilliant Glossing Conditioner (Gentle Detangling Vivid Gloss) 236ml/8oz
988 บาท 98,850 บาท
Strawberrynet

A shine-boosting conditioner Formulated with micro-encapsulation technology Contains encapsulated spheres of Olive Oil Targets & coats hair for even spreading & coverage from root to tip Features Brilliant Glossing formulas Adds refreshed luster all day long Unveils nourished & vigorous hair Safe for color treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai PrX Reparatives Intense Fortifying Masque (Indulgent Repair) PrX Reparatives Intense Fortifying Masque (Indulgent Repair) 198g/7oz
1,230 บาท 123,050 บาท
Strawberrynet

An intensely reparative & strengthening mask for overworked hair Contains keratin & silk proteins to deliver moisture while detangling each strand Reinforces keratin structure & prevents keratin loss Shields hair from effects of styling & processing Hair appears suppler sleeker bouncier naturally shiny & healthier looking Great for hair that undergoes regular heat styling & chemical processing

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Technician Color Care Conditioner (Anti-Fade Gentle Conditioning Vibrant Radiance) Technician Color Care Conditioner (Anti-Fade Gentle Condit
1,532 บาท 153,250 บาท
Strawberrynet

A color protecting conditioner for color treated hair Formulated with Anti-Fade Color Complex a self-defense system Helps protect & preserve the vibrancy of color Contains antioxidant-rich Grapeseed Oil for hydrating benefits Provides gentle conditioning action Hair appears softer smoother shinier & healthier-looking with vivid color

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Soleil Pre-Soleil Hair Mist (Invisible Sun Filter) Soleil Pre-Soleil Hair Mist (Invisible Sun Filter) 148ml/5oz
887 บาท 88,800 บาท
Strawberrynet

A lightweight UV protective hair mist Features two luxe layers to be activated by shaking Contains UV filters to protect hair from sun damage Prevents color fade & dehydration Adds lightweight seductive & sun-kissed radiance to hair Smoothes & controls frizz Infused with a subtle citrus scent To use: Shake well before use to activate the formula. Apply to hair before sun exposure. Re-apply after swimming

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai PrX Reparatives Shampoo (Repairs & Protects) PrX Reparatives Shampoo (Repairs & Protects) 473ml/16oz
1,612 บาท 161,300 บาท
Strawberrynet

A reparative shampoo for overworked hair Helps remove damaging impurities & build-up Contains keratin & silk proteins to deliver moisture while detangling each strand Reinforces keratin structure & prevents keratin loss Improves hair's flexibility against damage Leaves hair supple sleek naturally shiny & healthy looking Great for hair that undergoes regular heat styling & chemical processing

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Brilliant Glossing Styling Creme (Sleeks & Shines) Brilliant Glossing Styling Creme (Sleeks & Shines) 113g/4oz
988 บาท 98,850 บาท
Strawberrynet

An anti-frizz shine-boosting finishing cream Imparts olive oil spheres to illuminate hair Formulated with innovative encapsulation technology Gives reflective sheen from root to tip persistently Develops incredibly supple strands Great for all hair types

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai PrX Reparatives Intense Fortifying Masque PrX Reparatives Intense Fortifying Masque 48g/1.69oz
427 บาท 42,450 บาท
Strawberrynet

An intensive strengthening hair mask Contains keratin & silk proteins to reinforce hair against styling & chemical damage Offers detangling action & shields hair from keratin loss Blended with Argan oil to hydrate hair & smooth cuticles without overloading Scented with an exotic blend of creamy vanilla & sandalwood Unveils softer smoother shinier more manageable & healthier-looking hair To use: After shampooing apply a moderate amount to ends & brush through. Leave in for 5-10 minutes rinse well. Use once a week or whenever needed

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai PrX Reparatives Conditioner (Moisture Protection Lustrous Shine) PrX Reparatives Conditioner (Moisture Protection Lustrous Shine) 473ml/16oz
1,612 บาท 161,300 บาท
Strawberrynet

A lightweight reparative conditioner for overworked hair Contains keratin & silk proteins to deliver moisture while detangling each strand Reinforces keratin structure & prevents keratin loss Shields hair from effects of styling & processing Hair appears suppler sleeker bouncier naturally shiny & healthier looking Great for hair that undergoes regular heat styling & chemical processing

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai PrX ReparaPrX Reparatives Mini Collection: Shampoo 59ml + Conditioner 59ml + Intense Fortifying Masque 48g PrX ReparaPrX Reparatives Mini Collec
746 บาท 74,700 บาท
Strawberrynet

PrX ReparaPrX Reparatives Mini Collection: Shampoo 59ml + Conditioner 59ml + Intense Fortifying Masque 48g Ideal both for personal use & as a gift

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Frederic Fekkai PrX Reparatives Conditioner (Moisture Protection Lustrous Shine) PrX Reparatives Conditioner (Moisture Protection Lustrous Shine) 236ml/8oz
1,048 บาท 80,600 บาท
Strawberrynet

A lightweight reparative conditioner for overworked hair Contains keratin & silk proteins to deliver moisture while detangling each strand Reinforces keratin structure & prevents keratin loss Shields hair from effects of styling & processing Hair appears suppler sleeker bouncier naturally shiny & healthier looking Great for hair that undergoes regular heat styling & chemical processing

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Frederic Fekkai Apple Cider Shampoo (Clarifies & Renews) Apple Cider Shampoo (Clarifies & Renews) 236ml/8oz
1,048 บาท 80,600 บาท
Strawberrynet

A clarifying & renewing shampoo Contains age-old French formula Gently cleanses & clarifies hair scalp Removes build up & adds shine Extracts of apple sage rosemary verbena lightly moisturize hair Leaves hair clean smooth radiant & full of vitality

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Full Blown Volume Shampoo (Amplifies & Invigorates) Full Blown Volume Shampoo (Amplifies & Invigorates) 473ml/16oz
1,612 บาท 161,300 บาท
Strawberrynet

A volumizing shampoo offering extra lift to hair Helps mildly cleanses hair Formulated with naturally based plant-derived volumizers Delivers fullness & body to hair Contains yarrow oak root kukui & cherry bark for hydration Hair appears thicker fuller & under control

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Brilliant Glossing Shampoo (Shines & Smoothes) Brilliant Glossing Shampoo (Shines & Smoothes) 473ml/16oz
1,612 บาท 161,300 บาท
Strawberrynet

A shine-boosting color protecting shampoo Helps gently cleanse hair while boosting shine Developed with micro-encapsulation technology & encapsulated spheres of Olive Oil Delivers reflective luster from root to tip Leaves hair smooth & healthy looking Safe for color treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Blowout Primer (Thermal Protection & Frizz Control) Blowout Primer (Thermal Protection & Frizz Control) 148ml/5oz
887 บาท 88,800 บาท
Strawberrynet

A thermal protective hair mist Helps sensationally shield hair & prevent breakage from heat styling Primes hair for blow drying while taming frizz Scented with fruity & oceanic notes Creates sleek smooth styles on thick curly hair To use: Shake & spray on damp hair before heat drying or styling

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Frederic Fekkai Essential Shea Shampoo (Smoothes & Defrizzes) Essential Shea Shampoo (Smoothes & Defrizzes) 236ml/8oz
1,048 บาท 80,600 บาท
Strawberrynet

An ultra-rich intensely nourishing shampoo Helps gently cleanse hair without drying it out Formulated with pure shea butter a deep hydrator Helps prevent split ends by coating each strand & healing brittleness Reduces breakage & banishes frizz Infused with a light elegant floral scent Leaves hair soft smooth & manageable Ideal for ultra-dry thick or unruly hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Technician Color Care Shampoo (Anti-Fade Color Protects & Shines) Technician Color Care Shampoo (Anti-Fade Color Protects & Shines) 236ml/8oz
988 บาท 98,850 บาท
Strawberrynet

A color protecting shampoo for color treated hair Helps mildly cleanse hair without stripping of color Formulated with Anti-Fade Color Complex a self-defense system Helps protect & preserve the vibrancy of color Contains antioxidant-rich Grapeseed Oil for hydrating benefits Leaves hair soft smooth shiny & healthy-looking with vivid color

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai PrX Reparatives Shampoo (Repairs & Protects) PrX Reparatives Shampoo (Repairs & Protects) 236ml/8oz
988 บาท 98,850 บาท
Strawberrynet

A reparative shampoo for overworked hair Helps remove damaging impurities & build-up Contains keratin & silk proteins to deliver moisture while detangling each strand Reinforces keratin structure & prevents keratin loss Improves hair's flexibility against damage Leaves hair supple sleek naturally shiny & healthy looking Great for hair that undergoes regular heat styling & chemical processing

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Technician Color Care Shampoo (Anti-Fade Color Protects & Shines) Technician Color Care Shampoo (Anti-Fade Color Protects & Shines) 473ml/16oz
1,612 บาท 161,300 บาท
Strawberrynet

A color protecting shampoo for color treated hair Helps mildly cleanse hair without stripping of color Formulated with Anti-Fade Color Complex a self-defense system Helps protect & preserve the vibrancy of color Contains antioxidant-rich Grapeseed Oil for hydrating benefits Leaves hair soft smooth shiny & healthy-looking with vivid color

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Brilliant Glossing Shampoo (Shines & Smoothes) Brilliant Glossing Shampoo (Shines & Smoothes) 236ml/8oz
988 บาท 98,850 บาท
Strawberrynet

A shine-boosting color protecting shampoo Helps gently cleanse hair while boosting shine Developed with micro-encapsulation technology & encapsulated spheres of Olive Oil Delivers reflective luster from root to tip Leaves hair smooth & healthy looking Safe for color treated hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Full Blown Volume Shampoo (Amplifies & Invigorates) Full Blown Volume Shampoo (Amplifies & Invigorates) 236ml/8oz
988 บาท 98,850 บาท
Strawberrynet

A volumizing shampoo offering extra lift to hair Helps mildly cleanse while invigorating hair Formulated with naturally based plant-derived volumizers Delivers fullness & body to hair Contains yarrow oak root kukui & cherry bark for hydration Hair appears thicker fuller & under control

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Blowout Sealing Serum (Smoothes & Frizz Control) Blowout Sealing Serum (Smoothes & Frizz Control) 50ml/1.7oz
887 บาท 88,800 บาท
Strawberrynet

A touch up hair serum Keeps your look sleek & long-lasting between styling Resists humidity to tame frizz & flyaways Scented with fruity & oceanic notes Leaves hair smooth & manageable To use: Apply a small amount into palm. Rub hands together & smooth over dry hair starting at the ends. For hard to manage hair apply both before & after blowout

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Frederic Fekkai Essential Shea Conditioner (Rich Moisture Smooth Detangling) Essential Shea Conditioner (Rich Moisture Smooth Detangling) 236ml/8oz
1,048 บาท 80,600 บาท
Strawberrynet

A rich creamy intensely nourishing conditioner Formulated with pure shea butter a deep hydrator Helps prevent split ends by coating each strand & healing brittleness Reduces breakage while detangling hair Provides exceptional shine & body Infused with a light elegant floral scent Hair appears softer smoother & more manageable Ideal for ultra-dry thick or unruly hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−98%
Frederic Fekkai Full Blown Volume Conditioner (Lightweight Conditioning Full Volume) Full Blown Volume Conditioner (Lightweight Conditioning Full Volume) 236m
1,008 บาท 80,600 บาท
Strawberrynet

A lightweight gel-textured conditioner Loaded with Baobab Leaf Extract Helps bind & plump each strand of hair Coats each strand with a weightless polymer Increases diameter of hair for a volumized look without weighing it down Offers protection & delivers velvety shine to hair Unveils fuller thicker & more manageable hair

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Frederic Fekkai Essential Shea Pot De Creme Essential Shea Pot De Creme 150g/5.2oz
1,250 บาท 125,050 บาท
Strawberrynet

A restorative treatment cream Formulated with the New Moisturizing Revewal Complex Contains Shea Butter a natural moisturizer derived from the nut of the Karite tree that grows only in West Africa Helps moisturize & restore dry damaged hair to its optimal state Hair appears softer shiner & more manageable Ideal for unruly or coarse hair that is dry & damaged

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับสินค้าจากFrederic Fekkai ไทย

เช็กไอเท็มเบสต์เซลเลอร์ของ Frederic Fekkai อย่าง Technician Color Care Luxe Color Masque (Indulgent Color Protection) Technician Color Care Luxe Color Masque (Indulgent Color Protection) 198g/7, Soleil Beach Waves Spray (St. Barths Tousling Spray) Soleil Beach Waves Spray (St. Barths Tousling Spray) 150ml/5.1oz และ Essential Shea Riche Moisture Masque (Indulgent Conditioning) Essential Shea Riche Moisture Masque (Indulgent Conditioning) 198g/7oz ที่แมตช์กับสไตล์ของคุณ คุณสามารถซื้อสินค้าจาก Frederic Fekkai ได้ในราคา 424 บาท-1,612 บาท บาท Frederic Fekkai มีสินค้าหลากหลายประเภทของ ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และ ห้องครัวและห้องรับประทานอาหาร ที่ตรงตามความต้องการของคุณ คุณจะได้ส่วนลดมากถึง 99% เมื่อซื้อสินค้าจาก Frederic Fekkai ที่ iprice

แคตตาล็อกสินค้า