เลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ Eminent พร้อมความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้เครื่องปรับอากาศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

_

ลิสต์ราคา Eminent ยอดนิยมปี 2020

ยอดนิยม
eminent เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 Btu

มีให้เลือกที่ Shopee 9,500 บาท 9,500 บาท ไปที่ร้านค้า

Eminent ประเทศไทย – ส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการทำงานของเครื่องทำความเย็น

หลาย ๆ คนอาจยังไม่ทราบถึงระบบการทำงานของเครื่องทำความเย็นต่าง ๆ ที่เราใช้งานกันในปัจจุบันนั้นว่ามีส่วนประกอบสำคัญการทำความเย็นได้อย่างไรบ้าง วันนี้เราจะมาอธิบายให้คุณได้รู้กัน

สำหรับส่วนประกอบที่สำคัญของระบบการทำความเย็นนั้นมีดังนี้

 • คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
  • แอร์บ้านทำหน้าที่ขับเคลื่อนสารทำความเย็นหรือน้ำยา (Refrigerant) ในระบบ โดยทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิและความดันสูงขึ้น
 • คอยล์ร้อน (Condenser)
  • ทำหน้าที่ระบายความร้อนของสารทำความเย็น
 • คอยล์เย็น (Evaporator)
  • ทำหน้าที่ดูดซับความร้อนภายในห้องมาสู่สารทำความเย็น
 • อุปกรณ์ลดความดัน (Throttling Device)
  • ทำหน้าที่ลดความดันและอุณหภูมิของสาร ทำความเย็น โดยทั่วไปจะใช้เป็น Capillary tube หรือ Expansion Valve

ระบบการทำความเย็นที่เรากำลังกล่าวถึงคือระบบอัดไอ (Vapor-Compression Cycle) ซึ่งมีหลักการทำงานง่าย ๆ คือ การทำให้สารทำความเย็น หรือตัวน้ำยานั้นไหลวนไปตามระบบ โดยผ่านส่วนประกอบหลักทั้ง 4 อย่างต่อเนื่องเป็น วัฏจักรการทำความเย็นมีกระบวนการ ดังนี้ เริ่มต้นโดยคอมเพรสเซอร์ทำหน้าที่ดูดและอัดสารทำความเย็นเพื่อเพิ่มความดันและอุณหภูมิของน้ำยา แล้วส่งต่อเข้าคอยล์ร้อน น้ำยาจะไหลวนผ่านแผงคอยล์ร้อนโดยมีพัดลมเป่าเพื่อช่วยระบายความร้อน ทำให้น้ำยาจะที่ออกจากคอยล์ร้อนมีอุณหภูมิลดลง (ความดันคงที่) จากนั้นจะถูกส่งต่อให้อุปกรณ์ลดความดัน น้ำยาที่ไหลผ่านอุปกรณ์ลดความดันจะมีความดันและอุณหภูมิที่ต่ำมาก แล้วไหลเข้าสู่คอยล์เย็นหรือที่นิยมเรียกกันว่า การฉีดน้ำยา หลังจากนั้นน้ำยาจะไหลผ่านแผงคอยล์เย็นโดยมีพัดลมเป่าเพื่อช่วยดูดซับความร้อนจากภายในห้อง เพื่อทำให้อุณหภูมิห้องลดลง ซึ่งทำให้น้ำยาที่ออกจากคอยล์เย็นมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นความดันคงที่ จากนั้นจะถูกส่งกลับเข้าคอมเพรสเซอร์เพื่อทำการหมุนเวียนน้ำยาต่อไป

เราสามารถสรุปการทำงานของวัฏจักรเครื่องทำความเย็นได้ดังนี้

สารทำความเย็นหรือน้ำยา

ทำหน้าที่เป็นตัวกลางดูดเอาความร้อนภายในห้องออกมานอกห้องจากนั้นน้ำยาจะถูกทำให้เย็นอีกครั้งแล้วส่งกลับเข้าห้องเพื่อดูดซับความร้อนอีก โดยกระบวนการนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของการทำงานของคอมเพรสเซอร์

คอมเพรสเซอร์

เป็นอุปกรณ์ชนิดเดียวในระบบที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนน้ำยาผ่านส่วนประกอบหลัก คือ คอยล์ร้อน อุปกรณ์ ลดความดัน และคอยล์เย็น โดยจะเริ่มทำงานเมื่ออุณหภูมิภายในห้องสูงเกินอุณหภูมิที่เราตั้งไว้และจะหยุดทำงาน เมื่ออุณหภูมิภายในห้องต่ำกว่าอุณหภูมิที่เราตั้งไว้ ดังนั้นคอมเพรสเซอร์จะเริ่มและหยุดทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะ ๆ เพื่อรักษาอุณหภูมิ ห้องให้สม่ำเสมอตามที่เราต้องการ

ระบบอินเวอร์เตอร์ คืออะไร

ระบบอินเวอร์เตอร์ คือ ระบบควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์ที่จะแปลงไฟกระแสสลับจากแหล่งจ่ายไฟทั่วไปที่มีแรงดันและความถี่คงที่ ให้เป็นไฟกระแสตรง โดยวงจรคอนเวอร์เตอร์จากนั้นไฟกระแสตรงจะถูกแปลงเป็นไฟกระแสสลับที่สามารถปรับขนาดแรงดันและความถี่ได้โดยวงจรอินเวอร์เตอร์

การทำงานของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์จะแตกต่างจากเครื่องปรับอากาศทั่วไป ตรงที่อินเวอร์เตอร์เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง อุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้ หลังจากนั้นคอมเพรสเซอร์จะปรับรอบการทำงานลงเพื่อคงอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ตลอดเวลาในขณะที่เครื่องปรับอากาศที่ไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ เมื่อเริ่มเปิดเครื่องอุณหภูมิจะค่อย ๆ ลดลงต่ำกว่าระดับที่ตั้งไว้ ประมาณ 1-2 องศา หลังจากนั้นคอมเพรสเซอร์จะตัดการทำงาน จากนั้นอุณหภูมิจะค่อย ๆ สูงขึ้นเกินระดับที่ตั้งไว้ 1-2 องศา คอมเพสเซอร์ก็จะเริ่มทำงานอีกครั้งทำให้อุณหภูมิภายในห้องจะเย็นเกินไปสลับกับร้อนเกินไปอยู่ตลอดเวลา ยิ่งเวลานอนหลับจะทำให้รู้สึกไม่สบายตัว หลับๆ ตื่น ๆ ได้

การทำงานของเครื่องปรับอากาศนั้นมีอยู่ 4 ส่วนด้วยกัน

ส่วนแรกก็คือ “คอยล์เย็น” ซึ่งคอยล์เย็นนั้นจะอยู่ในส่วนของตัวเครื่องปรับอากาศที่อยู่ในห้องของเรา มีหน้าที่โดยการดูดซับอากาศร้อนภายในห้องของเราให้เข้ามาในเครื่องปรับอากาศของเรา เมื่อคอยล์เย็นนั้นดูดซับความร้อนภายในห้องของเราเข้าสู่ระบบภายในเครื่องปรับอากาศแล้วจะมีน้ำยาแอร์ในตัวเครื่องปรับอากาศนั้นไหลจากเครื่องปรับอากาศผ่านท่อเครื่องปรับอากาศ ลงไปสู่ “คอมเพรสเซอร์” ที่อยู่ด้านนอกห้อง ตัวคอมเพรสเซอร์นี้จะทำหน้าที่เพิ่มความดันให้ทางน้ำยาแอร์ แล้วส่งไประบายความร้านที่คอยล์ร้อน ในส่วนของ “คอยล์ร้อน” นั้น เมื่อความร้อนจากตัวเครื่องข้างในที่ดูดมาจากห้องของเรา เมื่อผ่านท่อน้ำยาแอร์มาสู่คอมเพรสเซอร์แล้ว ก็จะมีพัดลมซึ่งคอยเป่าระบายความร้อนออกไปข้างนอก ทำให้อุณหภูมิของน้ำยาแอร์ในคอมเพรสเซอร์นั้นลดลง ถ้าเราไปยืนอยู่ที่ระบบเครื่องคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ข้างนอกห้อง เราจะได้รับลมร้อนจากพัดลมเป่าความร้อนออกมา จากนั้นน้ำยาแอร์ก็จะถูกส่งผ่านท่อลดแรงดันขนาดเล็ก ส่งจากตัวคอมเพรสเซอร์ที่อยู่ด้านนอกห้องซึ่งจะช่วยลดทั้งอุณหภูมิและความดันของน้ำยาแอร์ลง เพราะระบายความร้อนออกไปแล้ว น้ำยาแอร์ที่ผ่านส่วนนี้จึงเย็นจัดซึ่งทำให้เกิดลมแอร์เย็นเป่าเข้ามาในห้องของเราและคอยล์เย็นในตัวเครื่องปรับอากาศก็พร้อมดูดซับความร้อนในห้องอีกครั้ง

สินค้าอื่น ๆ ที่คุณอาจชอบ

สินค้าเพิ่มเติมจาก Eminent ไทย

เครื่องปรับอากาศ Eminent แอร์ติดพนัง Eminent
NEW