เลื่อนขึ้น
ราคา
-
สี
สินค้าทั้งหมด 24รายการ
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Aqua-Collagen-Gel Super Sensitive Aqua-Collagen-Gel Super Sensitive 120g/4.23oz at 4848.00 THB from Strawberrynet
Dr. Ci:Labo Aqua-Collagen-Gel Super Sensitive Aqua-Collagen-Gel Super Sensitive 120g/4.23oz
4,849 บาท
Strawberrynet
A mild face moisturizer for sensitive skin Features a unique cream-like-gel texture Formulated with four types of ceramide to seal in moisture Contains ATP Complex a Japanese & Chinese plant combination extract Helps gently support the barrier function of sensitive skin Loaded with Vitamin H (Biotin) that restores normal functioning to delicate trouble-prone skin Provides long-lasting moisture retention Unveils a calmer firmer softer smoother more elastic & healthier looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A mild face moisturizer for sensitive skin Features a unique cream-like-gel texture Formulated with four types of ceramide to seal in moisture Contains ATP Complex a Japanese & Chinese plant combination extract Helps gently support the barrier function of sensitive skin Loaded with Vitamin H (Biotin) that restores normal functioning to delicate trouble-prone skin Provides long-lasting moisture retention Unveils a calmer firmer softer smoother more elastic & healthier looking complexion
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Enrich-Lift Lift Keep Cream Enrich-Lift Lift Keep Cream 50g/1.76oz at 2295.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo Enrich-Lift Lift Keep Cream Enrich-Lift Lift Keep Cream 50g/1.76oz
2,295 บาท 22,955 บาท
Strawberrynet
A high-performance lifting facial cream Features a unique stringy texture Boasts an L-Keep formulation for powerful lifting action Contains skin conditioning ingredients including EGF for firming benefits Visibly minimizes the look of wrinkles & dullness induced by aging Maintains optimal hydration levels by locking in ingredients Unveils a smoother brighter re-sculpted & healthier looking complexion To use: Apply a moderate amount evenly to face as the final skincare step. Allow your hands to cover face & gently press to promote absorption
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A high-performance lifting facial cream Features a unique stringy texture Boasts an L-Keep formulation for powerful lifting action Contains skin conditioning ingredients including EGF for firming benefits Visibly minimizes the look of wrinkles & dullness induced by aging Maintains optimal hydration levels by locking in ingredients Unveils a smoother brighter re-sculpted & healthier looking complexion To use: Apply a moderate amount evenly to face as the final skincare step. Allow your hands to cover face & gently press to promote absorption
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Aqua-Collagen-Gel Aloe Cool Aqua-Collagen-Gel Aloe Cool 50g/1.76oz at 2900.00 THB from Strawberrynet
Dr. Ci:Labo Aqua-Collagen-Gel Aloe Cool Aqua-Collagen-Gel Aloe Cool 50g/1.76oz
2,901 บาท
Strawberrynet
Works as a toner milk lotion beauty essence & makeup base A soothing & calming face gel Contains aloe vera leaf juice & extract for healing hydrating & anti-inflammatory properties Rich in marine-derived collagen to firm & moisturize skin Delivers a cool feeling instantly to comfort skin Skin appears calmer softer & more soothed
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
Works as a toner milk lotion beauty essence & makeup base A soothing & calming face gel Contains aloe vera leaf juice & extract for healing hydrating & anti-inflammatory properties Rich in marine-derived collagen to firm & moisturize skin Delivers a cool feeling instantly to comfort skin Skin appears calmer softer & more soothed
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Aqua-In-Derm Super Essence Aqua-In-Derm Super Essence 50ml/1.7oz at 3636.00 THB from Strawberrynet
Dr. Ci:Labo Aqua-In-Derm Super Essence Aqua-In-Derm Super Essence 50ml/1.7oz
3,637 บาท
Strawberrynet
An effective pre-moisturizing booster Formulated with “In-Derm Force” ingredients to soften dead cells Blended with water comprising eight different electrically-charged amino acids Plus marine salt-derived minerals to condition skin Promotes the penetration of other ingredients deep into skin Skin appears smoother brighter & healthier looking
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
An effective pre-moisturizing booster Formulated with “In-Derm Force” ingredients to soften dead cells Blended with water comprising eight different electrically-charged amino acids Plus marine salt-derived minerals to condition skin Promotes the penetration of other ingredients deep into skin Skin appears smoother brighter & healthier looking
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Aqua-In-Derm Super Essence Aqua-In-Derm Super Essence 100m/3.4oz at 6277.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo Aqua-In-Derm Super Essence Aqua-In-Derm Super Essence 100m/3.4oz
6,277 บาท 62,775 บาท
Strawberrynet
An effective pre-moisturizing booster Formulated with “In-Derm Force” ingredients to soften dead cells Blended with water comprising eight different electrically-charged amino acids Plus marine salt-derived minerals to condition skin Promotes the penetration of other ingredients deep into skin Skin appears smoother brighter & healthier looking
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
An effective pre-moisturizing booster Formulated with “In-Derm Force” ingredients to soften dead cells Blended with water comprising eight different electrically-charged amino acids Plus marine salt-derived minerals to condition skin Promotes the penetration of other ingredients deep into skin Skin appears smoother brighter & healthier looking
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Natural Cleansing Water Natural Cleansing Water 150ml/5.1oz at 953.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo Natural Cleansing Water Natural Cleansing Water 150ml/5.1oz
953 บาท 9,535 บาท
Strawberrynet
A weightless instantly glide-on cleanser Gentle & fast to remove all traces of makeup & impurities Waterproof long wearing formula Maintains moisture throughout the day Leaves skin feeling silky soft To use: Simply wipe off with cotton pad or tissue & requires no rinsing
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A weightless instantly glide-on cleanser Gentle & fast to remove all traces of makeup & impurities Waterproof long wearing formula Maintains moisture throughout the day Leaves skin feeling silky soft To use: Simply wipe off with cotton pad or tissue & requires no rinsing
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Baby Gel (Moisturizer) Baby Gel (Moisturizer) 100g/3.52oz at 1429.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo Baby Gel (Moisturizer) Baby Gel (Moisturizer) 100g/3.52oz
1,429 บาท 14,295 บาท
Strawberrynet
A hypoallergenic moisturizer for sensitive & delicate infant skin Features a weightless non-sticky gel texture that dissolves quickly into skin Contains moisturizing ingredients including collagen hyaluronic acid & ceramide Protects skin & relieves dryness of delicate baby skin Leaves skin calm soft smooth & comfortable Free of fragrance artificial coloring mineral oils alcohol & parabens
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A hypoallergenic moisturizer for sensitive & delicate infant skin Features a weightless non-sticky gel texture that dissolves quickly into skin Contains moisturizing ingredients including collagen hyaluronic acid & ceramide Protects skin & relieves dryness of delicate baby skin Leaves skin calm soft smooth & comfortable Free of fragrance artificial coloring mineral oils alcohol & parabens
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Basic Black Moisture Gel Basic Black Moisture Gel 60g/2.11oz at 2641.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo Basic Black Moisture Gel Basic Black Moisture Gel 60g/2.11oz
2,641 บาท 26,415 บาท
Strawberrynet
A brightening & hydrating facial gel Features a unique milky white gel texture Formulated with arbutin to minimize the appearance of blemishes & freckles Blended with marine collagen & hyaluronan to hydrate skin Loaded with six vitamins for toning & firming benefits Balances moisture & oil secretion levels of skin Unveils a smoother clearer more radiant & even-toned complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A brightening & hydrating facial gel Features a unique milky white gel texture Formulated with arbutin to minimize the appearance of blemishes & freckles Blended with marine collagen & hyaluronan to hydrate skin Loaded with six vitamins for toning & firming benefits Balances moisture & oil secretion levels of skin Unveils a smoother clearer more radiant & even-toned complexion
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Ever Bright 35 Make Up Base (White 377) Ever Bright 35 Make Up Base (White 377) 40ml/1.36oz at 2230.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo Ever Bright 35 Make Up Base (White 377) Ever Bright 35 Make Up Base (White 377) 40ml/1.36oz
2,230 บาท 22,305 บาท
Strawberrynet
A multi-purpose water-resistant makeup base Features a silky gel texture that blends seamlessly with skin Formulated with lutein & WHITE377 to condition skin tone Reduces the signs of sun damage & appearance of wrinkles & dark spots Offers long-lasting hydrating effect & durable hold of makeup Creates a smooth natural radiant flawless & healthy looking complexion Perfect for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A multi-purpose water-resistant makeup base Features a silky gel texture that blends seamlessly with skin Formulated with lutein & WHITE377 to condition skin tone Reduces the signs of sun damage & appearance of wrinkles & dark spots Offers long-lasting hydrating effect & durable hold of makeup Creates a smooth natural radiant flawless & healthy looking complexion Perfect for all skin types
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Herbal Cleansing Lotion O2 Oxygen Charge Herbal Cleansing Lotion O2 Oxygen Charge 150ml/5.1oz at 953.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo Herbal Cleansing Lotion O2 Oxygen Charge Herbal Cleansing Lotion O2 Oxygen Charge 150ml/5.1oz
953 บาท 9,535 บาท
Strawberrynet
A herbal facial cleansing lotion Helps quickly cleanse skin & remove makeup to prevent rough skin Contains fifteen kinds of plant extracts to repair skin symptoms Leaves skin smooth & refreshed To use: Take a moderate amount onto cotton to remove makeup. Put the cotton on the eyelid for a while for heavy eye makeup. Do not rub & no need to wash. Follow with daily regimens
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A herbal facial cleansing lotion Helps quickly cleanse skin & remove makeup to prevent rough skin Contains fifteen kinds of plant extracts to repair skin symptoms Leaves skin smooth & refreshed To use: Take a moderate amount onto cotton to remove makeup. Put the cotton on the eyelid for a while for heavy eye makeup. Do not rub & no need to wash. Follow with daily regimens
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Basic Black Lotion (For Oily Skin) Basic Black Lotion (For Oily Skin) 150ml/5.1oz at 2056.00 THB from Strawberrynet
Dr. Ci:Labo Basic Black Lotion (For Oily Skin) Basic Black Lotion (For Oily Skin) 150ml/5.1oz
2,057 บาท
Strawberrynet
A powerful acne treatment facial lotion Formulated with Quaternium-73 to suppress acne bacteria Blended with two AHAs to improve the thickening of dead skin cells Loaded with three B vitamins to inhibit the effect of excess sebum Plus water-soluble vitamin C to reduce pigmentation holes bumps & uneven texture of acne scars Restores a calm clear smooth & healthy looking complexion Great for skin with persistent chronic acne
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A powerful acne treatment facial lotion Formulated with Quaternium-73 to suppress acne bacteria Blended with two AHAs to improve the thickening of dead skin cells Loaded with three B vitamins to inhibit the effect of excess sebum Plus water-soluble vitamin C to reduce pigmentation holes bumps & uneven texture of acne scars Restores a calm clear smooth & healthy looking complexion Great for skin with persistent chronic acne
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo CC Cream (Makeup Base & Foundation) 30g/1.05oz at 2364.00 THB from Lazada
Dr. Ci:Labo CC Cream (Makeup Base & Foundation) 30g/1.05oz
2,364 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo BB Perfect Cream (Makeup Foundation) - Natural Dark BB Perfect Cream (Makeup Foundation) - Natural Dark 30g/1.05oz at 2316.00 THB from Strawberrynet
Dr. Ci:Labo BB Perfect Cream (Makeup Foundation) - Natural Dark BB Perfect Cream (Makeup Foundation) - Natural Dark 30g/1.05oz
2,317 บาท
Strawberrynet
A high-performance all-in-one BB cream Helps instantly correct the appearance of enlarged pores & wrinkles Formulated with hydrating agents to quench dehydrated skin Contains skin color pigment to even skin tone Infused with orbic powder for a naturally radiant finish Creates a soft smooth & flawless complexion Ideal as a makeup base
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A high-performance all-in-one BB cream Helps instantly correct the appearance of enlarged pores & wrinkles Formulated with hydrating agents to quench dehydrated skin Contains skin color pigment to even skin tone Infused with orbic powder for a naturally radiant finish Creates a soft smooth & flawless complexion Ideal as a makeup base
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Aqua-Collagen-Gel Enrich-Lift Body Aqua-Collagen-Gel Enrich-Lift Body 200g/7.05oz at 1559.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo Aqua-Collagen-Gel Enrich-Lift Body Aqua-Collagen-Gel Enrich-Lift Body 200g/7.05oz
1,559 บาท 15,595 บาท
Strawberrynet
A lifting & anti-aging body treatment gel Formulated with three lifting ingredients to enhance skin gravity resistance Enriched with Collagen Squalane & Hyaluronic Acid to provide exceptional moisture Loaded with Gold Colloid & Platinum Colloid for rejuvenating benefits Unveils re-defined body contours with firmer softer more elastic & younger looking skin Great for arms legs hips & any other areas of concern To use: Massage onto body starting lower down & moving upwards
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A lifting & anti-aging body treatment gel Formulated with three lifting ingredients to enhance skin gravity resistance Enriched with Collagen Squalane & Hyaluronic Acid to provide exceptional moisture Loaded with Gold Colloid & Platinum Colloid for rejuvenating benefits Unveils re-defined body contours with firmer softer more elastic & younger looking skin Great for arms legs hips & any other areas of concern To use: Massage onto body starting lower down & moving upwards
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Basic Black Charcoal Cleansing Gel (Make Up Remover) Basic Black Charcoal Cleansing Gel (Make Up Remover) 125g/4.41oz at 1818.00 THB from Strawberrynet
Dr. Ci:Labo Basic Black Charcoal Cleansing Gel (Make Up Remover) Basic Black Charcoal Cleansing Gel (Make Up Remover) 125g/4.41oz
1,819 บาท
Strawberrynet
An effective facial gel wash & makeup remover Formulated with a natural blend of plant extracts Helps mildly & quickly remove oil impurities & makeup without over drying skin Blended with charcoal to control the sebum levels of skin Leaves skin clean & refreshed Perfect for adult blemished skin of all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
An effective facial gel wash & makeup remover Formulated with a natural blend of plant extracts Helps mildly & quickly remove oil impurities & makeup without over drying skin Blended with charcoal to control the sebum levels of skin Leaves skin clean & refreshed Perfect for adult blemished skin of all skin types
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Basic Black Charcoal Gel (For Oily Skin) Basic Black Charcoal Gel (For Oily Skin) 60g/2.11oz at 2706.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo Basic Black Charcoal Gel (For Oily Skin) Basic Black Charcoal Gel (For Oily Skin) 60g/2.11oz
2,706 บาท 27,065 บาท
Strawberrynet
An effective anti-blemish facial gel for oily skin Features a unique black gel texture Formulated with charcoal to control the sebum levels of skin Blended with salicylic acid to reduce the appearance of blemishes Loaded with oriental plant extracts to prevent chapping & tone skin Unveils a softer smoother shine-free & healthier looking complexion
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
An effective anti-blemish facial gel for oily skin Features a unique black gel texture Formulated with charcoal to control the sebum levels of skin Blended with salicylic acid to reduce the appearance of blemishes Loaded with oriental plant extracts to prevent chapping & tone skin Unveils a softer smoother shine-free & healthier looking complexion
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Ever Bright 40 Make Up Base (Enrich Lift) Ever Bright 40 Make Up Base (Enrich Lift) 40ml/1.36oz at 2576.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo Ever Bright 40 Make Up Base (Enrich Lift) Ever Bright 40 Make Up Base (Enrich Lift) 40ml/1.36oz
2,576 บาท 25,765 บาท
Strawberrynet
A multi-purpose water-resistant makeup base Contains Face Stretching element Gold Collagen a-Lipoic acid & CoQ10 Helps condition skin while improving elasticity Reduces the signs of sun damage & appearance of wrinkles & dark spots Offers long-lasting hydrating effect & durable hold of makeup Creates an even smooth natural radiant & healthy looking complexion Perfect for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A multi-purpose water-resistant makeup base Contains Face Stretching element Gold Collagen a-Lipoic acid & CoQ10 Helps condition skin while improving elasticity Reduces the signs of sun damage & appearance of wrinkles & dark spots Offers long-lasting hydrating effect & durable hold of makeup Creates an even smooth natural radiant & healthy looking complexion Perfect for all skin types
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Extreme Close Up Cleansing Gel (Make Up Remover) Extreme Close Up Cleansing Gel (Make Up Remover) 120g/4.23oz at 1818.00 THB from Strawberrynet
Dr. Ci:Labo Extreme Close Up Cleansing Gel (Make Up Remover) Extreme Close Up Cleansing Gel (Make Up Remover) 120g/4.23oz
1,819 บาท
Strawberrynet
A brightening gel facial cleanser & makeup remover Helps dissolve stubborn makeup dirt & sebum deep in the pores Contains coconut oil olive oil & other plant derived agents for superior cleansing power Blended with malic acid & lactic acid to remove old dull keratin Loaded with three water soluble Vitamin C derivatives for brightening action Rich in royal jelly extract for moisturizing benefits Leaves skin soft fresh clear & radiant
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A brightening gel facial cleanser & makeup remover Helps dissolve stubborn makeup dirt & sebum deep in the pores Contains coconut oil olive oil & other plant derived agents for superior cleansing power Blended with malic acid & lactic acid to remove old dull keratin Loaded with three water soluble Vitamin C derivatives for brightening action Rich in royal jelly extract for moisturizing benefits Leaves skin soft fresh clear & radiant
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Herbal Treatment Herbal Treatment 230g/8.11oz at 909.00 THB from Strawberrynet
Dr. Ci:Labo Herbal Treatment Herbal Treatment 230g/8.11oz
910 บาท
Strawberrynet
A natural herbal hair treatment Formulated with sixteen natural herbal extracts & three organic natural herbal oils Helps repair damaged hair while boosting the tone & shine of hair Contains hyaluronic acids collagen & amino acids to hydrate scalp after shampooing Infused with a pleasant refreshing rose fragrance Hair appears smoother & healthier looking Free of silicone coloring mineral oil paraben alcohol & petroleum surfactants
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A natural herbal hair treatment Formulated with sixteen natural herbal extracts & three organic natural herbal oils Helps repair damaged hair while boosting the tone & shine of hair Contains hyaluronic acids collagen & amino acids to hydrate scalp after shampooing Infused with a pleasant refreshing rose fragrance Hair appears smoother & healthier looking Free of silicone coloring mineral oil paraben alcohol & petroleum surfactants
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo UV & White Moisture Milk SPF 35 PA+++ UV & White Moisture Milk SPF 35 PA+++ 35ml/1.19oz at 1992.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo UV & White Moisture Milk SPF 35 PA+++ UV & White Moisture Milk SPF 35 PA+++ 35ml/1.19oz
1,992 บาท 19,925 บาท
Strawberrynet
A medium protection face sunscreen Contains a skin brightening substance that targets the causes of blotches & freckles Blended with marine collagen & hyaluronan to protect & moisturize skin Shields skin against harmful UV rays with SPF 50 PA+++ Leaves skin soft smooth radiant & healthy looking Free of perfumes coloring mineral oils or UV ray absorbing substance
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A medium protection face sunscreen Contains a skin brightening substance that targets the causes of blotches & freckles Blended with marine collagen & hyaluronan to protect & moisturize skin Shields skin against harmful UV rays with SPF 50 PA+++ Leaves skin soft smooth radiant & healthy looking Free of perfumes coloring mineral oils or UV ray absorbing substance
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo UV & White Enrich-Lift SPF 40 PA+++ UV & White Enrich-Lift SPF 40 PA+++ 35ml/1.19oz at 2338.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo UV & White Enrich-Lift SPF 40 PA+++ UV & White Enrich-Lift SPF 40 PA+++ 35ml/1.19oz
2,338 บาท 23,385 บาท
Strawberrynet
A lifting & regenerating face sunscreen Formulated with EGF to shield against skin damage caused by UV rays Improves skin's elasticity & fine lines Blended with a Lifting Complex that supports skin to combat the effects of gravity Loaded with Alpha Lipoic & CoQ10 for anti-aging benefits Offers SPF 40 PA+++ protection Leaves skin firm soft smooth & youthful looking
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A lifting & regenerating face sunscreen Formulated with EGF to shield against skin damage caused by UV rays Improves skin's elasticity & fine lines Blended with a Lifting Complex that supports skin to combat the effects of gravity Loaded with Alpha Lipoic & CoQ10 for anti-aging benefits Offers SPF 40 PA+++ protection Leaves skin firm soft smooth & youthful looking
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo Ever Bright 50 Make Up Base (White 377) Ever Bright 50 Make Up Base (White 377) 60ml/2.04oz at 2316.00 THB from Strawberrynet
Dr. Ci:Labo Ever Bright 50 Make Up Base (White 377) Ever Bright 50 Make Up Base (White 377) 60ml/2.04oz
2,317 บาท
Strawberrynet
A multi-purpose water-resistant makeup base Features a lightweight non-sticky texture that blends seamlessly with skin Formulated with lutein & WHITE377 to condition skin tone Reduces the signs of sun damage & appearance of wrinkles & dark spots Offers long-lasting hydrating effect & durable hold of makeup Creates a smooth natural radiant flawless & healthy looking complexion Perfect for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A multi-purpose water-resistant makeup base Features a lightweight non-sticky texture that blends seamlessly with skin Formulated with lutein & WHITE377 to condition skin tone Reduces the signs of sun damage & appearance of wrinkles & dark spots Offers long-lasting hydrating effect & durable hold of makeup Creates a smooth natural radiant flawless & healthy looking complexion Perfect for all skin types
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo BB Perfect Cream (Makeup Foundation) - Natural BB Perfect Cream (Makeup Foundation) - Natural 30g/1.05oz at 2316.00 THB from Strawberrynet
Dr. Ci:Labo BB Perfect Cream (Makeup Foundation) - Natural BB Perfect Cream (Makeup Foundation) - Natural 30g/1.05oz
2,317 บาท
Strawberrynet
A high-performance all-in-one BB cream Helps instantly correct the appearance of enlarged pores & wrinkles Formulated with hydrating agents to quench dehydrated skin Contains skin color pigment to even skin tone Infused with orbic powder for a naturally radiant finish Creates a soft smooth & flawless complexion Ideal as a makeup base
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A high-performance all-in-one BB cream Helps instantly correct the appearance of enlarged pores & wrinkles Formulated with hydrating agents to quench dehydrated skin Contains skin color pigment to even skin tone Infused with orbic powder for a naturally radiant finish Creates a soft smooth & flawless complexion Ideal as a makeup base
ไปที่ร้านค้า
ไปที่ร้านค้า
Dr. Ci:Labo CC Cream (Makeup Base & Foundation) CC Cream (Makeup Base & Foundation) 30g/1.05oz at 2576.00 THB from Strawberrynet
-90%
Dr. Ci:Labo CC Cream (Makeup Base & Foundation) CC Cream (Makeup Base & Foundation) 30g/1.05oz
2,576 บาท 25,765 บาท
Strawberrynet
A multi-functional treatment foundation cream Formulated with five kinds of collagen five kinds of hyaluronic acid ceramides & Lipidure Helps lock in moisture & enhance skin's elasticity Reduces the look of enlarged pores fine lines roughness dull & uneven tone Gives no cakey effect Creates a smooth natural radiant & flawless complexion Perfect for all skin types
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
A multi-functional treatment foundation cream Formulated with five kinds of collagen five kinds of hyaluronic acid ceramides & Lipidure Helps lock in moisture & enhance skin's elasticity Reduces the look of enlarged pores fine lines roughness dull & uneven tone Gives no cakey effect Creates a smooth natural radiant & flawless complexion Perfect for all skin types

Dr. Ci:Labo ไทย

สินค้าขายดีส่วนใหญ่ในตลาดของ Dr. Ci:Labo นั้นจะมีสี สีเบจ, สีดำ และ สีขาว ช้อปสินค้าจาก Dr. Ci:Labo ที่ iprice รับส่วนลดสุดพิเศษถึง 90% Aqua-Collagen-Gel Super Sensitive Aqua-Collagen-Gel Super Sensitive 120g/4.23oz, Enrich-Lift Lift Keep Cream Enrich-Lift Lift Keep Cream 50g/1.76oz และ Aqua-Collagen-Gel Aloe Cool Aqua-Collagen-Gel Aloe Cool 50g/1.76oz คือ 3 สินค้าจาก Dr. Ci:Labo ที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด หากคุณมีงบอยู่ที่ 909 บาท ถึง 6,277 บาท บาท แน่ใจได้เลยว่าคุณสามารถซื้อสินค้าที่ดีที่สุดจาก Dr. Ci:Labo ได้ทางออนไลน์! จากหลายประเภทสินค้าอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Dr. Ci:Labo มีครอบคลุมทุกอย่าง

เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา
ข้าม
ขอบคุณ