เลื่อนขึ้น
ราคา
-
สี
สินค้าทั้งหมด 16รายการ
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Aqua Softener Red Ginseng Aqua Softener 130ml/4.3oz at 1675.00 THB from Strawberrynet
-16%
Donginbi Red Ginseng Aqua Softener Red Ginseng Aqua Softener 130ml/4.3oz
1,675 บาท 2,009 บาท
A nourishing & softening herbal facial treatment Penetrates into skin immediately upon application Formulated with 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive substances Contains Red Ginseng CeramideTM to deliver amplified moisture & maintain hydration for hours Infused with Red Ginseng Condensation Water that improves skin's ability to retain moisture Skin appears softer smoother soothed & healthier looking To use: Apply a moderate amount to cleansed face & dab lightly for better absorption
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng For Men Moisturing Emulsion Red Ginseng For Men Moisturing Emulsion 120ml/4oz at 2166.00 THB from Strawberrynet
-19%
Donginbi Red Ginseng For Men Moisturing Emulsion Red Ginseng For Men Moisturing Emulsion 120ml/4oz
2,166 บาท 2,678 บาท
An ultra-moisturizing facial emulsion for men Features a lightweight non-sticky texture Contains six-year-old Korean red ginseng oil & red ginseng condensed water Delivers rich moisture & nutrition to dry & fragile skin Controls oil & moisture balance in skin Enhances absorption of the next stage of essence Skin appears softer smoother more energetic & healthier looking To use: Apply a moderate amount to cleansed & toned face. Pat skin lightly for better absorption
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Ultimate Oil Red Ginseng Ultimate Oil 30ml/1oz at 7143.00 THB from Strawberrynet
-19%
Donginbi Red Ginseng Ultimate Oil Red Ginseng Ultimate Oil 30ml/1oz
7,143 บาท 8,928 บาท
A precious nutritive herbal facial oil Features a lightweight non-greasy texture that dissolves quickly into skin Contains 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive moisturizing & reparative substances Blended with Red Ginseng Extract for brightening properties Promotes blood circulation & repairs damaged skin Removes blackheads deep sealed dirt & oil from pores Skin appears softer smoother more elastic & healthier looking To use: After cream dispense 1-2 drops onto palm. Gently smooth over face concentrating on wrinkle-prone or dry areas
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Whitening Cream Red Ginseng Whitening Cream 60ml/2oz at 7143.00 THB from Strawberrynet
-19%
Donginbi Red Ginseng Whitening Cream Red Ginseng Whitening Cream 60ml/2oz
7,143 บาท 8,928 บาท
A premium herbal whitening facial cream Contains 6-year-old Red Ginseng Water Extract rich in nutritive moisturizing & whitening substances Helps remove dead skin cells & correct dull complexion Revives the natural strength of skin Skin appears softer smoother soothed more elastic radiant & younger looking To use: Apply day & night a moderate amount to face & neck after essence
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Deep Treatment Mask Red Ginseng Deep Treatment Mask 120ml/4.23oz at 3840.00 THB from Strawberrynet
-21%
Donginbi Red Ginseng Deep Treatment Mask Red Ginseng Deep Treatment Mask 120ml/4.23oz
3,840 บาท 4,910 บาท
A nutritive & hydrating herbal facial mask Helps remove dirt makeup & oil without drying out skin Contains 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive & moisturizing substances Blended with Red Ginseng Extract for brightening properties Promotes blood circulation & repairs damaged skin Leaves skin soft clear & healthy looking To use: Apply a moderate amount to cleansed face avoiding eye & lip area. Leave oin for 10-15 minutes & rinse well with lukewarm water. Use 1-2 times a week
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Concentrated Moisturizing Essence Red Ginseng Concentrated Moisturizing Essence 50ml/1.7oz at 4308.00 THB from Strawberrynet
-19%
Donginbi Red Ginseng Concentrated Moisturizing Essence Red Ginseng Concentrated Moisturizing Essence 50ml/1.7oz
4,308 บาท 5,357 บาท
A concentrated herbal hydrating facial essence Features a lightweight texture that penetrates into skin immediately Highly concentrated with 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive & moisturizing substances Provides vitality to parched skin Blended with Red Ginseng Extract for brightening properties Promotes blood circulation & repairs damaged skin Skin appears softer smoother more elastic & healthier looking To use: Apply day & night a small amount to face after emulsion. Lightly press palms against face for better absorption
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Concentrated Moisturizing Cream Red Ginseng Concentrated Moisturizing Cream 60ml/2oz at 5737.00 THB from Strawberrynet
-19%
Donginbi Red Ginseng Concentrated Moisturizing Cream Red Ginseng Concentrated Moisturizing Cream 60ml/2oz
5,737 บาท 7,143 บาท
A concentrated herbal hydrating facial cream Features a thick velvety texture that forms a protective layer on skin Highly concentrated with 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive & moisturizing substances Quickly soothes distressed skin & restores vitality Blended with Red Ginseng Extract for brightening properties Promotes blood circulation & repairs damaged skin Skin appears softer smoother more elastic & healthier looking To use: Apply day & night a moderate amount to face after essence
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Aqua Oil Red Ginseng Aqua Oil 50ml/1.7oz at 4308.00 THB from Strawberrynet
-19%
Donginbi Red Ginseng Aqua Oil Red Ginseng Aqua Oil 50ml/1.7oz
4,308 บาท 5,357 บาท
A herbal nourishing facial oil treatment Features a lightweight quick-dissolving texture Formulated with 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive substance Contains Red Ginseng CeramideTM to deliver amplified moisture & maintain hydration for hours Infused with Red Ginseng Condensation Water to retain moisture Refines skin texture & protects against future damage Skin appears softer smoother soothed & more radiant To use: Apply a moderate amount to cleansed & toned face. Spread gently along with skin texture
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Power Repair Softener Red Ginseng Power Repair Softener 130ml/4.33oz at 4308.00 THB from Strawberrynet
-19%
Donginbi Red Ginseng Power Repair Softener Red Ginseng Power Repair Softener 130ml/4.33oz
4,308 บาท 5,357 บาท
A repairing herbal facial treatment Contains 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive & moisturizing substances Blended with Red Ginseng Extract for brightening properties Promotes blood circulation & repairs damaged skin Stimulates cell renewal & reduces the appearance of wrinkles Shields skin against future damage Unveils a softer smoother healthier & younger looking complexion Great for aging dry & combination skin To use: Apply a moderate amount to cleansed face & lightly dab for better absorption
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Deep Moisturizing Softener Red Ginseng Deep Moisturizing Softener 130ml/4.33oz at 2389.00 THB from Strawberrynet
-17%
Donginbi Red Ginseng Deep Moisturizing Softener Red Ginseng Deep Moisturizing Softener 130ml/4.33oz
2,389 บาท 2,902 บาท
A herbal nutritive facial moisturizer Penetrates into skin immediately upon application Contains 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive & moisturizing substances Quickly soothes skin of dryness Promotes blood circulation & repairs damaged skin Protects skin against future damage Unveils softer smoother more comfortable & healthier looking skin To use: Apply day & night a moderate amount to cleansed face from the inside to outer areas with palms. Lightly pat skin until totally dissolved
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Aqua Emulsion Red Ginseng Aqua Emulsion 130ml/4.33oz at 2389.00 THB from Strawberrynet
-17%
Donginbi Red Ginseng Aqua Emulsion Red Ginseng Aqua Emulsion 130ml/4.33oz
2,389 บาท 2,902 บาท
A herbal nourishing facial emulsion Features a lightweight quick-dissolving texture Formulated with 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive substance Contains Red Ginseng CeramideTM to deliver amplified moisture & maintain hydration for hours Infused with Red Ginseng Condensation Water that improves skin's ability to retain moisture Skin appears softer smoother soothed & healthier looking To use: Apply day & night a moderate amount to cleansed face. Lightly press palms against face for better absorption
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng For Men Moisturing Toner Red Ginseng For Men Moisturing Toner 120ml/4oz at 2166.00 THB from Strawberrynet
-16%
Donginbi Red Ginseng For Men Moisturing Toner Red Ginseng For Men Moisturing Toner 120ml/4oz
2,166 บาท 2,589 บาท
An ultra-moisturizing facial toner for men Features a low-alcohol formula that dissolves quickly into skin without irritation Contains six-year-old Korean red ginseng oil & red ginseng condensed water Delivers rich moisture to instantly quench dry & fragile skin Leaves skin calm soothed energetic & healthy looking To use: Apply a moderate amount to cleansed face & neck. Pat skin lightly for absorption
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Radiance Makeup Base SPF24 - # 02 (Light Pink) Red Ginseng Radiance Makeup Base SPF24 - # 02 (Light Pink) 30ml/1oz at 2433.00 THB from Strawberrynet
-17%
Donginbi Red Ginseng Radiance Makeup Base SPF24 - # 02 (Light Pink) Red Ginseng Radiance Makeup Base SPF24 - # 02 (Light Pink) 30ml/1oz
2,433 บาท 2,946 บาท
A hydrating & protecting herbal makeup base Contains 6-year-old Red Ginseng Oil Red Ginseng Powder & Red Ginseng Concentrated Water Helps restore skin's original radiance & create natural skin tone Protects skin against harmful UV rays with SPF 24 Facilitates absorption of foundation & following steps Leaves skin soft moist & comfortable To use: After skincare products or primer take a moderate amount on the back of hands & apply a thin layer all over face. Pat lightly for absorption
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Aqua Cream Red Ginseng Aqua Cream 60ml/2oz at 5737.00 THB from Strawberrynet
-19%
Donginbi Red Ginseng Aqua Cream Red Ginseng Aqua Cream 60ml/2oz
5,737 บาท 7,143 บาท
A nourishing herbal facial cream Features a lightweight texture that penetrates into skin immediately Formulated with 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive substances Contains Red Ginseng CeramideTM to deliver amplified moisture & maintain hydration for hours Infused with Red Ginseng Condensation Water to retain moisture Refines skin texture & protects against future damage Skin appears softer smoother soothed more radiant & healthier looking To use: Apply day & night a moderate amount to face & neck after essence
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Radiance Makeup Base SPF24 - # 01 (Light Jade) Red Ginseng Radiance Makeup Base SPF24 - # 01 (Light Jade) 30ml/1oz at 2433.00 THB from Strawberrynet
-17%
Donginbi Red Ginseng Radiance Makeup Base SPF24 - # 01 (Light Jade) Red Ginseng Radiance Makeup Base SPF24 - # 01 (Light Jade) 30ml/1oz
2,433 บาท 2,946 บาท
A hydrating & protecting herbal makeup base Contains 6-year-old Red Ginseng Oil Red Ginseng Powder & Red Ginseng Concentrated Water Helps restore skin's original radiance & create natural skin tone Protects skin against harmful UV rays with SPF 24 Facilitates absorption of foundation & following steps Leaves skin soft moist & comfortable To use: After skincare products or primer take a moderate amount on the back of hands & apply a thin layer all over face. Pat lightly for absorption
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
Donginbi Red Ginseng Power Repair Emulsion Red Ginseng Power Repair Emulsion 130ml/4.3oz at 4308.00 THB from Strawberrynet
-19%
Donginbi Red Ginseng Power Repair Emulsion Red Ginseng Power Repair Emulsion 130ml/4.3oz
4,308 บาท 5,357 บาท
A repairing herbal facial emulsion Contains 6-year-old Red Ginseng Oil rich in nutritive & moisturizing substances Blended with Red Ginseng Extract for brightening properties Promotes blood circulation & repairs damaged skin Stimulates cell renewal & reduces the appearance of wrinkles Shields skin against future damage Unveils a softer smoother healthier & younger looking complexion Great for aging dry & combination skin To use: Apply a moderate amount to face as the final skincare step. Lightly dab for better absorption

Donginbi ไทย

คอลเล็กชั่นสินค้าของ Donginbi ที่ขายดีที่สุด คือ Red Ginseng Aqua Softener Red Ginseng Aqua Softener 130ml/4.3oz, Red Ginseng For Men Moisturing Emulsion Red Ginseng For Men Moisturing Emulsion 120ml/4oz และ Red Ginseng Ultimate Oil Red Ginseng Ultimate Oil 30ml/1oz ไม่ต้องช้อปจนกระเป่าฉีก! เพียงแค่ 1,675 บาท-7,143 บาท บาท คุณก็ซื้อสินค้าออนไลน์มากมายจาก Donginbi ได้แล้ว ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว และ เครื่องสำอาง เป็นส่วนหนึ่งในหลาย ๆ ประเภทสินค้าที่ทาง Donginbi มี ในจำนวนสีทั้งหมดนั้น สีของสินค้าที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ Donginbi ได้แก่ สีแดง, สีเบจ และ สีชมพู ช้อปที่ iprice พบกับดีลพิเศษมากมายของ Donginbi และส่วนลดมากถึง 21%

เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา
ข้าม
ขอบคุณ