บาท
-

หน้าแรก  >  ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับสินค้าจากCowshed

ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับสินค้าจากCowshed

สินค้าทั้งหมด 21รายการ
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Wild Cow Strengthening Conditioner Wild Cow Strengthening Conditioner 300ml/10.15oz
1,146 บาท 114,700 บาท
Strawberrynet

A strengthening & vitalizing conditioner Formulated with Vegetable Protein & Organic Seaweed that adds vitality to fragile hair Contains three Organic Flower Extracts plus natural Essential Oils of Grapefruit Ginger & Neroli Helps strengthen & nourish weakened hair Loaded with Wild Harvested Rosehip rich in fatty acids which are essential building blocks for scalp Infused with Wild Harvested Cornflower to soothe scalp Leaves hair shiny strong & scalp calm comfortable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Moody Cow Balancing Shower Scrub Moody Cow Balancing Shower Scrub 200ml/6.76oz
965 บาท 96,600 บาท
Strawberrynet

A balancing floral & oriental body scrub Contains ground olive scrub particles to remove dead skin cells Blended with extracts of Vitamin A-rich blueberry & pomegranate for antioxidant properties Infused with soothing essential oils of chamomile & frankincense to balance your mind Body skin appears softer smoother more radiant & healthier looking To use: Apply to wet body skin & massage gently in circular motions to boost circulation focusing on dry areas such as ankles elbows & knees. Rinse thoroughly. Use 1-2 times a week

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Grumpy Cow Uplifting Shower Scrub Grumpy Cow Uplifting Shower Scrub 200ml/6.76oz
965 บาท 96,600 บาท
Strawberrynet

An invigorating delicately scented body scrub Contains ground bamboo & cherry stone particles that gently slough away dead cells Blended with grape seed grapefruit & mandarin essential oils to uplift your mood Leaves body skin smooth luminous nourished & energized

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Knackered Cow Relaxing Bath & Body Oil Knackered Cow Relaxing Bath & Body Oil 100ml/3.38oz
985 บาท 98,600 บาท
Strawberrynet

A relaxing herbaceous bath & massage oil Formulated with essential oils of lavender & eucalyptus Helps recover harmony to your spirit while relieving fatigued muscles Contains almond oil rich in minerals vitamins & proteins to naturally hydrate skin Leaves body skin smooth soothed & comfortable Free of paraben petrochemical sulphate or artificial colour To use: Pour under warm running water in the bath or massage a few drops into wet skin after bathing to retain moisture. For body massage take a small amount in palm & apply to skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Horny Cow High Shine Conditioner Horny Cow High Shine Conditioner 300ml/10.15oz
824 บาท 82,500 บาท
Strawberrynet

A shine boosting conditioner Formulated with Chamomile to remove excess oil & product buildup Blended with natural actives of Apple & Nettle to add shine Loaded with Organic Shea Butter to intensely hydrate hair & scalp Infused with Rosemary to stimulate the scalp Conditions & smoothes hair cuticles while detangling hair Hair appears softer & more manageable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Evening Primrose Balancing Facial Oil Evening Primrose Balancing Facial Oil 30ml/1oz
1,789 บาท 225,100 บาท
Strawberrynet

An aromatic facial treatment oil Concentrated with gamma linoleic acid to clarify skin Balances hydration levels while purifying skin Enriched with litsea may chang essential oil that delivers fresh lemon scent to awaken senses Reveals a clearer & smoother complexion Perfect for normal & combination skin Free of paraben petrochemical sulphate or artificial colour

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Lazy Cow Soothing Shower Scrub Lazy Cow Soothing Shower Scrub 200ml/6.76oz
1,347 บาท 134,800 บาท
Strawberrynet

A soothing woody & oriental body scrub Formulated with amber & apricot particles to gently slough away dead skin cells Contains essential oils of jasmine & chamomile to deeply relax & pacify your mind Blended with essential oil of sandalwood that helps contemplation Body skin appears softer smoother soothed & more radiant Free of paraben petrochemical sulphate or artificial color To use: Apply to wet body skin & massage gently in circular motions to boost circulation focusing on dry areas such as ankles elbows & knees. Rinse thoroughly. Use 1-2 times a week

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Grumpy Cow Uplifting Bath & Body Oil Grumpy Cow Uplifting Bath & Body Oil 100ml/3.38oz
1,126 บาท 140,700 บาท
Strawberrynet

An uplifting citrus bath & massage oil Formulated with essential oils of mandarin red petitgrain & grapefruit to invigorate spirit & skin Blended with petitgrain to purify your mind Leaves body skin smooth vigorous & comfortable Free of paraben petrochemical sulphate or artificial colour To use: Pour under warm running water in the bath or massage a few drops into wet skin after bathing to retain moisture. For body massage take a small amount in palm & apply to skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Wild Cow Invigorating Bath & Body Oil Wild Cow Invigorating Bath & Body Oil 100ml/3.38oz
1,166 บาท 140,700 บาท
Strawberrynet

An invigorating greenery bath & massage oil Formulated with essential oil of lemongrass to cleanse & refresh skin Blended with essential oil of ginger & rosemary to awaken senses & sharpen mind Leaves body skin smooth energized & hydrated Free of paraben petrochemical sulphate or artificial colour To use: Pour under warm running water in the bath or massage a few drops into wet skin after bathing to retain moisture. For body massage take a small amount in palm & apply to skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Wild Cow Invigorating Shower Scrub Wild Cow Invigorating Shower Scrub 200ml/6.76oz
1,347 บาท 134,800 บาท
Strawberrynet

An invigorating body scrub Contains apricot kernels to exfoliate skin & promote microcirculation Formulated with essential oil of lemongrass to cleanse & refresh skin Loaded with natural green tea extracts & sweet almond oil to protect & nourish skin Infused with essential oil of ginger & rosemary to awaken senses & sharpen mind Body skin appears softer smoother energized & more radiant To use: Apply to wet body skin & massage gently in circular motions to boost circulation focusing on dry areas such as ankles elbows & knees. Rinse thoroughly. Use 1-2 times a week

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Knackered Cow Smoothing Conditioner Knackered Cow Smoothing Conditioner 300ml/10.15oz
824 บาท 82,500 บาท
Strawberrynet

A smoothing & detangling conditioner Contains natural actives including Aloe Vera Mallow Cotton extract & Organic Seaweed Helps smooth & regulate frizzy & flyaway hair Blended with Comfrey to hydrate hair & stimulate growth Infused with eight Essential Oils including Lavender Eucalyptus & Jasmine Delivers a delicate sensuous scent that awakens your senses Hair appears softer smoother more lustrous & manageable

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Slender Cow Body Sculpting Serum Slender Cow Body Sculpting Serum 150ml/5.07oz
2,231 บาท 229,100 บาท
Strawberrynet

An effective body shaping treatment Contains a special toning & firming Seaweed Blend including Kelp to detoxify skin Blended with Pearl Moss to rejuvenate & Bladderwrack to improve skin elasticity Loaded with nourishing oils including Tamanu Macadmamia Nut & Borage Seed Helps reinforce skin while minimizing stretch marks Infused with essential oils of Sweet Orange Grapefruit Ylang Ylang & Mandarin Red Provides stimulating toning & conditioning benefits Unveils a slenderer figure with smoother younger looking skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Gorgeous Cow Blissful Perfume Oil Roll-On Gorgeous Cow Blissful Perfume Oil Roll-On 10ml/0.34oz
1,046 บาท 108,500 บาท
Strawberrynet

Contains a sweet & exotic blend of ylang ylang frangipani & bergamot essential oils Helps revive & restore the mind Delivers the freshness from the garden of England With a handy size fitting perfectly into your handbag To use: Apply to pulse points whenever needed throughout the day

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Knackered Cow Relaxing Perfume Oil Roll-On Knackered Cow Relaxing Perfume Oil Roll-On 10ml/0.34oz
1,046 บาท 108,500 บาท
Strawberrynet

Contains a relaxing blend of lavender eucalyptus & chamomile essential oils Helps relieve the mind & restore harmony Delivers the freshness from the garden of England With a handy size fitting perfectly into your handbag To use: Apply to pulse points whenever needed throughout the day

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Wild Cow Invigorating Perfume Oil Roll-On Wild Cow Invigorating Perfume Oil Roll-On 10ml/0.34oz
1,005 บาท 108,500 บาท
Strawberrynet

Contains a revitalizing blend of lemongrass ginger & rosemary essential oils Helps refresh & sharpen the mind Delivers the freshness from the garden of England With a handy size fitting perfectly into your handbag To use: Apply to pulse points whenever needed throughout the day

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Lazy Cow Soothing Perfume Oil Roll-On Lazy Cow Soothing Perfume Oil Roll-On 10ml/0.34oz
1,005 บาท 108,500 บาท
Strawberrynet

Contains a comforting blend of jasmine clary sage & geranium essential oils Helps warm & aid contemplation Delivers the freshness from the garden of England With a handy size fitting perfectly into your handbag To use: Apply to pulse points whenever needed throughout the day

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Moody Cow Balancing Perfume Oil Roll-On Moody Cow Balancing Perfume Oil Roll-On 10ml/0.34oz
1,046 บาท 108,500 บาท
Strawberrynet

Contains a balancing blend of rose geranium magnolia & frankincense essential oils Helps soothe & pacify tension Delivers the freshness from the garden of England With a handy size fitting perfectly into your handbag To use: Apply to pulse points whenever needed throughout the day

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Horny Cow Seductive Bath & Shower Gel Horny Cow Seductive Bath & Shower Gel 300ml/10.15oz
1,005 บาท 100,600 บาท
Strawberrynet

A sensual floral spicy body wash Formulated with rose absolute to convey a touch of romance Blended with essential oils of patchouli & cinnamon to stimulate your passion Leaves body skin clean fresh & alluring Free of paraben petrochemical sulphate or artificial colour To use: Take a small amount in palm foam up & apply all over wet body

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Knackered Cow Relaxing Body Lotion Knackered Cow Relaxing Body Lotion 300ml/10.15oz
945 บาท 94,600 บาท
Strawberrynet

A relaxing herbaceous body lotion Formulated with essential oils of lavender & eucalyptus Helps recover harmony to your spirit while relieving fatigued muscles Enriched with naturally nourishing cocoa butter Blended with vitamin E an antioxidant to shield skin from signs of premature aging Body skin appears sleeker soothed & younger looking Free of paraben petrochemical sulphate or artificial colour To use: Apply liberally all over body & gently massage into skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Udderly Gorgeous Bath Salts Udderly Gorgeous Bath Salts 250ml/8.45oz
1,206 บาท 150,700 บาท
Strawberrynet

Formulated with salt minerals to deeply relax both body & mind Contains sea buckthorn oil rich in vitamins minerals & essential fatty acids to shield & nurture skin Promotes a sense of well-being Leaves skin soothed & healthy looking with a sensual scent Ideal for mums to be Free of paraben petrochemical sulphate or artificial colour To use: Apply 1 heaped tablespoon under warm running water & soak

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
Cowshed Juniper Berry Detoxifying Body Cream Juniper Berry Detoxifying Body Cream 200ml/6.76oz
2,372 บาท 237,300 บาท
Strawberrynet

Formulated with essential oils of juniper berry grapefruit & black pepper Helps tone & stimulate micro-circulation with a gentle massage action Enriched with moisturizing avocado oil rich in anti-oxidants to neutralize free radicals Deeply hydrates skin while detoxifying it Unveils smoother & younger looking skin in a healthy glow Perfect for all skin types Free of paraben petrochemical sulphate or artificial colour

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ช้อปปิ้งออนไลน์ไปกับสินค้าจากCowshed ไทย

ส่วนลดสูงสุด 99% ของสินค้าจาก Cowshed มีให้เลือกซื้อแล้วตอนนี้ที่ iprice เมื่อพูดถึงสินค้าที่เป็นที่นิยมของ Cowshed, Wild Cow Strengthening Conditioner Wild Cow Strengthening Conditioner 300ml/10.15oz, Moody Cow Balancing Shower Scrub Moody Cow Balancing Shower Scrub 200ml/6.76oz และ Grumpy Cow Uplifting Shower Scrub Grumpy Cow Uplifting Shower Scrub 200ml/6.76oz คือคอลเล็กชั่นที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด สินค้าจาก Cowshed มีราคาอยู่ที่ 824 บาท ถึง 2,372 บาท บาท ที่ iprice นอกจากจะมีไอเท็มสำหรับการท่องเที่ยวแล้ว, Cowshed ยังมีตัวเลือกอื่น ๆ อย่าง น้ำหอม และ ผลิตภัณฑ์ดูแลและทำความสะอาดผิวกาย สีเบจ เป็นสีที่คนเลือกมากที่สุดเมื่อซื้อสินค้าของ Cowshed

แคตตาล็อกสินค้า