เลือกใช้ปลั๊กไฟคุณภาพจากแบรนด์ Bticino และความรู้เกี่ยวกับปลั๊กไฟ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

_

ลิสต์ราคา Bticino ยอดนิยมปี 2019

Bticino ประเทศไทย – เกร็ดความรู้เกี่ยวกับปลั๊กไฟฟ้า

จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีในปัจจุบันอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี โน๊ตบุ๊กหรือแม้แต่รถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมีการพัฒนาและเริ่มใช้ในบางประเทศ ถือได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมากในการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ในการดำเนินชีวิตเลยก็ว่าได้ ทำให้หลาย ๆ บ้านเริ่มมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ในบ้านเพิ่มขึ้น จากปัจจัยดังกล่าวแน่นอนว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าย่อมมีเพิ่มสูงขึ้น โดยกระทรวงพลังงาน เปิดเผยการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยรวม ของปี พ.ศ.2556 คาดเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2555 และในการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านั้น อุปกรณ์ที่มีความจำเป็นที่ต้องพิจารณาในการเลือกใช้ เพื่อรองรับกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้แก่ “ปลั๊กไฟฟ้า” เพื่อพ่วงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดให้เพียงพอและเป็นที่มาของคำว่าปลั๊กพ่วง หรือเรียกตามลักษณะเฉพาะที่เห็น เช่น ปลั๊กสามตา/ขา ปลั๊กสองขา ปลั๊กราง แล้วแต่จะเรียก สำหรับมาตรฐานนี้จะใช้คำว่า “เต้าเสียบและเต้ารับ" ซึ่งหลายครั้งที่ปลั๊กไฟฟ้าที่ใช้งานนี้เป็นต้นเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากวัสดุที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งเป็นอันตรายต่อทรัพย์สิน หรือร้ายแรงที่สุดก็อาจลุกลามไปจนถึงอันตรายต่อชีวิตหากเกิดอุบัติเหตุจากการใช้งานอย่างไม่ระมัดระวัง เราจึงขอนำเสนอมาตรฐานปลั๊กไฟฟ้า เพื่อการพิจารณาเลือกซื้อหรือเลือกใช้ให้เกิดความปลอดภัย โดยก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักคร่าว ๆ กันก่อนว่ามาตรฐานปลั๊กไฟฟ้ามีการกำหนดเอาไว้อย่างไรบ้าง

เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันความเสียหายอันจะเกิดกับผู้บริโภค จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเต้าเสียบและเต้ารับยึดกับที่หรือเต้ารับหยิบยกได้ใช้สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ และมีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 16 แอมแปร์ โดยมีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารที่มีอุณหภูมิการวัดโดยรอบแล้วตามปกติไม่เกิน 40 องศา เซลเซียส มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมเต้าเสียบในชุดเต้าเสียบพร้อมสาย เต้าเสียบและเต้ารับหยิบยกได้ที่มีอยู่ในชุดสายพ่วง เต้าเสียบและเต้ารับที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้มีการตรวจสอบในรายการดังนี้

ข้อพิจารณาด้านความปลอดภัย

 • มิติ
 • การป้องกันไฟฟ้าช็อก
 • ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า
 • การต่อลงดิน
 • ความสามารถตัดกระแสไฟฟ้า
 • ความแข็งแรงทางกล
 • ความทนของวัสดุฉนวนต่อความร้อนผิดปกติ ไฟและการเกิดรอย
 • แผนคุณภาพ

การทดสอบเฉพาะแบบ การสร้างเต้าเสียบและเต้ารับหยิบยกได้

 • การสร้างเต้าเสียบและเต้ารับหยิบยกได้
 • การสร้างเต้ารับยึดกับที่
 • เต้ารับอินเตอร์ล็อก
 • ความคงทนของเครื่องหมาย
 • ขั้วต่อและขั้วต่อถาวร
 • ความต้านทานของฉนวนและความทนแรงดันไฟฟ้า
 • หน้าสัมผัสขั้วสายดิน
 • ความสามารถตัดกระแสไฟฟ้า
 • การใช้งานตามปกติ
 • แรงที่ใช้ในการดึงเต้าเสียบ
 • หมุดเกลียว ส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าและจุดต่อ
 • ความทนต่อการเสื่อมตามอายุ การป้องกัน
 • เปลือกหุ้ม และความต้านทานต่อความชื้น
 • อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น
 • ความแข็งแรงทางกล
 • ระยะห่างตามผิวฉนวน ระยะห่างในอากาศ
 • และระยะห่างผ่านสารประกอบผนึก
 • ความทนของวัสดุฉนวนต่อความร้อนผิดปกติ ไฟและการเกิดรอย
 • ความต้านทานการเป็นสนิม
 • การทดสอบเพิ่มเติมกับขาเสียบที่มีปลอกฉนวน

การอนุญาตให้ทำหรือนำเข้าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะพิจารณาจากขีดความสามารถของผู้ที่ทำผลิตภัณฑ์และขีดความสามารถ ในการควบคุมดูแลให้เป็นไปตาม มอก.ที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ดังนี้

 • การประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของโรงงาน โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนด
 • การประเมินผลการตรวจสอบกับตัวอย่างที่เก็บส่งให้หน่วยทดสอบ และต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฑ์กำหนด

เรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่เราไม่อาจนิ่งนอนในใจได้ เราควรมีความรู้ในระดับเบื้องต้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าในอนาคต ทั้งยังเป็นการช่วยในเรื่องของความปลอดภัยให้กับคนในครอบครัวอีกด้วย

สินค้าอื่น ๆ ที่คุณอาจชอบ

สินค้าเพิ่มเติมจาก bticino ไทย

อุปกรณ์ไฟฟ้า สวิตซ์และฮับ