เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 29รายการ
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Color Therapy Cool Blonde Shampoo Color Therapy Cool Blonde Shampoo 207ml/7oz at 425.00 THB from Strawberrynet
-4%
BioSilk Color Therapy Cool Blonde Shampoo Color Therapy Cool Blonde Shampoo 207ml/7oz
425 บาท 447 บาท
A sulfate-free violet toned shampoo Helps gently remove impurities without stripping hair color Contains rooibos bamboo extract & silk protein to offer natural protection Adds color-balancing tones to all blondes Leaves hair clean & shiny with vibrant color Paraben-free
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Thickening Conditioner Thickening Conditioner 350ml/12oz at 649.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Thickening Conditioner Thickening Conditioner 350ml/12oz
649 บาท 6,495 บาท
This conditioner is designed for thin fine hair Contains Vitamin B & Wheat Proteins Gives body & thickness to each strand of hair Infused with silk proteins to add radiance Plus UV filters to protect hair from damaging UV rays Leaves hair smooth shiny with a fuller look
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Hydrating Therapy Conditioner Hydrating Therapy Conditioner 355ml/12oz at 738.00 THB from Strawberrynet
BioSilk Hydrating Therapy Conditioner Hydrating Therapy Conditioner 355ml/12oz
739 บาท
A moisture-rich conditioner Contains moisturizing agents of quinoa an ancient grain found in the Andes Mountains of South America Delivers Silk Protein to reconstruct damaged areas & reinforce hair's strength Blended with Maracuja Oil derived from the pressed kernels of passion fruit seeds Rich in Vitamins A & C to treat dry scalp & encourage healthy hair growth Hair appears softer smoother more vigorous & manageable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Volumizing Conditioner Volumizing Conditioner 350ml/12oz at 783.00 THB from Strawberrynet
BioSilk Volumizing Conditioner Volumizing Conditioner 350ml/12oz
784 บาท
This conditioner is designed for fine lifeless hair Contains vital volumizing ingredients including vitamins A & E Gives incredible body & vitality to each strand of hair Infused with silk proteins to add radiance Plus UV filters to protect hair from damaging UV rays Leaves hair smooth shiny with an energized look
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Volumizing Therapy Shampoo Volumizing Therapy Shampoo 355ml/12oz at 761.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Volumizing Therapy Shampoo Volumizing Therapy Shampoo 355ml/12oz
761 บาท 7,615 บาท
A silk infused volumizing shampoo Helps gently cleanse hair while adding volume & body Formulated with silk & rice proteins that penetrate into each strand Helps moisturize & revitalize hair roots Contains UV absorbers to protect hair from harmful UV rays Leaves hair full shiny & healthy looking Free of gluten sulfate & paraben
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Volumizing Therapy Shampoo Volumizing Therapy Shampoo 1006ml/34oz at 1812.00 THB from Strawberrynet
-1%
BioSilk Volumizing Therapy Shampoo Volumizing Therapy Shampoo 1006ml/34oz
1,812 บาท 1,833 บาท
A silk infused volumizing shampoo Helps gently cleanse hair while adding volume & body Formulated with silk & rice proteins that penetrate into each strand Helps moisturize & revitalize hair roots Contains UV absorbers to protect hair from harmful UV rays Leaves hair full shiny & healthy looking Free of gluten sulfate & paraben
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Color Therapy Conditioner Color Therapy Conditioner 1006ml/34oz at 2438.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Color Therapy Conditioner Color Therapy Conditioner 1006ml/34oz
2,438 บาท 24,385 บาท
A therapeutic conditioner for color treated hair Contains bamboo & gooseberry extract for hydration & color protection Blended with VibraRiche to enhance vibrancy & color shine Infused with UV absorbers that shield hair from harmful radicals to prevent color loss Loaded with silk proteins to strengthen hair Hair appears softer & healthier looking with unparalleled reflection Perfect for all hair types & hair colors Paraben-free
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Volumizing Therapy Conditioner Volumizing Therapy Conditioner 207ml/7oz at 403.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Volumizing Therapy Conditioner Volumizing Therapy Conditioner 207ml/7oz
403 บาท 4,035 บาท
A silk infused volumizing conditioner Formulated with silk & rice proteins that penetrate into each strand Helps moisturize & revitalize hair roots Adds volume & body to hair Contains UV absorbers to protect hair from harmful UV rays Hair appears fuller shinier & healthier looking Free of gluten sulfate & paraben
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Color Therapy Shampoo Color Therapy Shampoo 355ml/12oz at 828.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Color Therapy Shampoo Color Therapy Shampoo 355ml/12oz
828 บาท 8,285 บาท
A therapeutic shampoo for color treated hair Helps gently cleanse & remove impurities without stripping hair color Contains rooibos bamboo extract & silk protein to offer natural protection Leaves hair soft & healthy looking with vibrant color Perfect for all hair types & hair colors Sulfate-free paraben-free
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Smoothing Conditioner Smoothing Conditioner 1000ml/34oz at 1610.00 THB from Strawberrynet
BioSilk Smoothing Conditioner Smoothing Conditioner 1000ml/34oz
1,611 บาท
This conditioner is designed to tame frizzy unruly hair Contains Vitamin B & a dose of humectants Offers optimal moisture & suppleness Infused with silk proteins to add radiance Plus UV filters to protect hair from damaging UV rays Leaves hair smooth shiny & manageable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Fruit Cocktail Reconstructing Shampoo Fruit Cocktail Reconstructing Shampoo 1000ml/34oz at 1655.00 THB from Strawberrynet
BioSilk Fruit Cocktail Reconstructing Shampoo Fruit Cocktail Reconstructing Shampoo 1000ml/34oz
1,656 บาท
This shampoo is perfect for all hair types Contains alpha hydroxy fruit acids panthenol & keratin protein Provides moisture & vitality while cleansing hair Infused with silk proteins to condition hair Leaves hair soft shiny & manageable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Color Therapy Cool Blonde Shampoo Color Therapy Cool Blonde Shampoo 355ml/12oz at 828.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Color Therapy Cool Blonde Shampoo Color Therapy Cool Blonde Shampoo 355ml/12oz
828 บาท 8,285 บาท
A sulfate-free violet toned shampoo Helps gently remove impurities without stripping hair color Contains rooibos bamboo extract & silk protein to offer natural protection Adds color-balancing tones to all blondes Leaves hair clean & shiny with vibrant color Paraben-free
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Hydrating Therapy Shampoo Hydrating Therapy Shampoo 355ml/12oz at 783.00 THB from Strawberrynet
BioSilk Hydrating Therapy Shampoo Hydrating Therapy Shampoo 355ml/12oz
784 บาท
A moisture-rich sulfate-free shampoo Helps gently remove traces of impurities from hair Contains moisturizing agents of quinoa an ancient grain found in the Andes Mountains of South America Delivers a new hydrolyzed protein that penetrates the cortex Provides moisture & deep repair to hair Infused with strengthening elements of silk for revitalizing & rejuvenating benefits Leaves hair soft smooth & manageable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Hydrating Therapy Shampoo Hydrating Therapy Shampoo 207ml/7oz at 403.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Hydrating Therapy Shampoo Hydrating Therapy Shampoo 207ml/7oz
403 บาท 4,035 บาท
A moisture-rich sulfate-free shampoo Helps gently remove traces of impurities from hair Contains moisturizing agents of quinoa an ancient grain found in the Andes Mountains of South America Delivers a new hydrolyzed protein that penetrates the cortex Provides moisture & deep repair to hair Infused with strengthening elements of silk for revitalizing & rejuvenating benefits Leaves hair soft smooth & manageable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Volumizing Therapy Conditioner Volumizing Therapy Conditioner 1006ml/34oz at 1923.00 THB from Strawberrynet
BioSilk Volumizing Therapy Conditioner Volumizing Therapy Conditioner 1006ml/34oz
1,924 บาท
A silk infused volumizing conditioner Formulated with silk & rice proteins that penetrate into each strand Helps moisturize & revitalize hair roots Adds volume & body to hair Contains UV absorbers to protect hair from harmful UV rays Hair appears fuller shinier & healthier looking Free of gluten sulfate & paraben
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Silk Therapy Shampoo Silk Therapy Shampoo 355ml/12oz at 828.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Silk Therapy Shampoo Silk Therapy Shampoo 355ml/12oz
828 บาท 8,285 บาท
A silky smoothing shampoo Contains vital ingredients botanical extracts & herbs to gently cleanse hair Infused with silk proteins to condition hair Leaves hair smooth shiny manageable & healthy Perfect for normal to dry hair
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Silk Therapy Conditioner Silk Therapy Conditioner 1006ml/34oz at 2169.00 THB from Strawberrynet
BioSilk Silk Therapy Conditioner Silk Therapy Conditioner 1006ml/34oz
2,170 บาท
A silky smoothing conditioner Contains vital ingredients botanical extracts & herbs Infused with silk proteins to add radiance Plus UV filters to protect hair from damaging UV rays Hair appears softer smoother shinier more manageable & healthier looking Perfect for normal to dry hair
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Fruit Cocktail Reconstructing Shampoo Fruit Cocktail Reconstructing Shampoo 350ml/12oz at 872.00 THB from Strawberrynet
BioSilk Fruit Cocktail Reconstructing Shampoo Fruit Cocktail Reconstructing Shampoo 350ml/12oz
873 บาท
This shampoo is perfect for all hair types Contains alpha hydroxy fruit acids panthenol & keratin protein Provides moisture & vitality while cleansing hair Infused with silk proteins to condition hair Leaves hair soft shiny & manageable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Silk Therapy Shampoo Silk Therapy Shampoo 207ml/7oz at 381.00 THB from Strawberrynet
-5%
BioSilk Silk Therapy Shampoo Silk Therapy Shampoo 207ml/7oz
381 บาท 402 บาท
A silky smoothing shampoo Contains vital ingredients botanical extracts & herbs to gently cleanse hair Infused with silk proteins to condition hair Leaves hair smooth shiny manageable & healthy Perfect for normal to dry hair
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Silk Therapy Silk Pomade (Medium Hold High Shine) Silk Therapy Silk Pomade (Medium Hold High Shine) 89ml/3oz at 649.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Silk Therapy Silk Pomade (Medium Hold High Shine) Silk Therapy Silk Pomade (Medium Hold High Shine) 89ml/3oz
649 บาท 6,495 บาท
A non-greasy hair pomade Helps create defined or sleek looks on wet or dry hair Adds volume control & definition Provides medium hold & high gloss shine Paraben-free To use: Apply to wet or dry hair as needed to add details or definition
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Hydrating Therapy Conditioner Hydrating Therapy Conditioner 1006ml/34oz at 1923.00 THB from Strawberrynet
BioSilk Hydrating Therapy Conditioner Hydrating Therapy Conditioner 1006ml/34oz
1,924 บาท
A moisture-rich conditioner Contains moisturizing agents of quinoa an ancient grain found in the Andes Mountains of South America Delivers Silk Protein to reconstruct damaged areas & reinforce hair's strength Blended with Maracuja Oil derived from the pressed kernels of passion fruit seeds Rich in Vitamins A & C to treat dry scalp & encourage healthy hair growth Hair appears softer smoother more vigorous & manageable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Color Therapy Conditioner Color Therapy Conditioner 355ml/12oz at 828.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Color Therapy Conditioner Color Therapy Conditioner 355ml/12oz
828 บาท 8,285 บาท
A therapeutic conditioner for color treated hair Contains bamboo & gooseberry extract for hydration & color protection Blended with VibraRiche to enhance vibrancy & color shine Infused with UV absorbers that shield hair from harmful radicals to prevent color loss Loaded with silk proteins to strengthen hair Hair appears softer & healthier looking with unparalleled reflection Perfect for all hair types & hair colors Paraben-free
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Hydrating Therapy Conditioner Hydrating Therapy Conditioner 207ml/7oz at 403.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Hydrating Therapy Conditioner Hydrating Therapy Conditioner 207ml/7oz
403 บาท 4,035 บาท
A moisture-rich conditioner Contains moisturizing agents of quinoa an ancient grain found in the Andes Mountains of South America Delivers Silk Protein to reconstruct damaged areas & reinforce hair's strength Blended with Maracuja Oil derived from the pressed kernels of passion fruit seeds Rich in Vitamins A & C to treat dry scalp & encourage healthy hair growth Hair appears softer smoother more vigorous & manageable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Color Therapy Shampoo Color Therapy Shampoo 1006ml/34oz at 2438.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Color Therapy Shampoo Color Therapy Shampoo 1006ml/34oz
2,438 บาท 24,385 บาท
A therapeutic shampoo for color treated hair Helps gently cleanse & remove impurities without stripping hair color Contains rooibos bamboo extract & silk protein to offer natural protection Leaves hair soft & healthy looking with vibrant color Perfect for all hair types & hair colors Sulfate-free paraben-free
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Silk Therapy Conditioner Silk Therapy Conditioner 207ml/7oz at 381.00 THB from Strawberrynet
-5%
BioSilk Silk Therapy Conditioner Silk Therapy Conditioner 207ml/7oz
381 บาท 402 บาท
A silky smoothing conditioner Contains vital ingredients botanical extracts & herbs Infused with silk proteins to add radiance Plus UV filters to protect hair from damaging UV rays Hair appears softer smoother shinier more manageable & healthier looking Perfect for normal to dry hair
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Volumizing Therapy Conditioner Volumizing Therapy Conditioner 355ml/12oz at 783.00 THB from Strawberrynet
BioSilk Volumizing Therapy Conditioner Volumizing Therapy Conditioner 355ml/12oz
784 บาท
A silk infused volumizing conditioner Formulated with silk & rice proteins that penetrate into each strand Helps moisturize & revitalize hair roots Adds volume & body to hair Contains UV absorbers to protect hair from harmful UV rays Hair appears fuller shinier & healthier looking Free of gluten sulfate & paraben
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Volumizing Therapy Shampoo Volumizing Therapy Shampoo 207ml/7oz at 403.00 THB from Strawberrynet
-90%
BioSilk Volumizing Therapy Shampoo Volumizing Therapy Shampoo 207ml/7oz
403 บาท 4,035 บาท
A silk infused volumizing shampoo Helps gently cleanse hair while adding volume & body Formulated with silk & rice proteins that penetrate into each strand Helps moisturize & revitalize hair roots Contains UV absorbers to protect hair from harmful UV rays Leaves hair full shiny & healthy looking Free of gluten sulfate & paraben
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Hydrating Therapy Shampoo Hydrating Therapy Shampoo 1006ml/34oz at 1789.00 THB from Strawberrynet
-2%
BioSilk Hydrating Therapy Shampoo Hydrating Therapy Shampoo 1006ml/34oz
1,789 บาท 1,833 บาท
A moisture-rich sulfate-free shampoo Helps gently remove traces of impurities from hair Contains moisturizing agents of quinoa an ancient grain found in the Andes Mountains of South America Delivers a new hydrolyzed protein that penetrates the cortex Provides moisture & deep repair to hair Infused with strengthening elements of silk for revitalizing & rejuvenating benefits Leaves hair soft smooth & manageable
ซื้อเลยที่
Strawberrynet
BioSilk Color Therapy Shampoo Color Therapy Shampoo 207ml/7oz at 425.00 THB from Strawberrynet
-4%
BioSilk Color Therapy Shampoo Color Therapy Shampoo 207ml/7oz
425 บาท 447 บาท
A therapeutic shampoo for color treated hair Helps gently cleanse & remove impurities without stripping hair color Contains rooibos bamboo extract & silk protein to offer natural protection Leaves hair soft & healthy looking with vibrant color Perfect for all hair types & hair colors Sulfate-free paraben-free

BioSilk ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม ไทย

เพียงแค่ 381 บาท-2,438 บาท บาทก็เพียงพอสำหรับช้อปปิ้งสินค้า BioSilk ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม แล้ว BioSilk ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม มี 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ ครีมนวดผม, แชมพู และ จัดแต่งทรงผม ช้อปสินค้า BioSilk ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม และส่วนลดสูงสุด 90 ที่ iprice เท่านั้น Color Therapy Cool Blonde Shampoo Color Therapy Cool Blonde Shampoo 207ml/7oz, Thickening Conditioner Thickening Conditioner 350ml/12oz และ Hydrating Therapy Conditioner Hydrating Therapy Conditioner 355ml/12oz เป็นประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ BioSilk ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม แบรนด์อื่น ๆ อย่างเช่น Jame Brook's, Giffarine และ Secret ก็มีสินค้าชนิดเดียวกัน หากคุณอยากดูตัวเลือกอื่นนอกเหนือจาก BioSilk ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผม

เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา
ข้าม
ขอบคุณ