แคตตาล็อกสินค้า
เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 21รายการ
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Deadsea Salt Liquid Deadsea Salt Deadsea Salt Liquid Deadsea Salt 200ml/6.8oz
891 บาท 89,150 บาท
Strawberrynet

With a liquid mineral formula Provides at-home experiences of bathing in the Dead Sea Helps detoxify & revitalize skin by promoting its metabolism Contains Dunaliella Algae & Vitamin E to reinforce skin's protective outer layer Blended with Grapefruit Oil to promote skin renewal by eliminating dead surface cells Leaves skin fresh sleek purified & conditioned

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Time To Energize Hand Cream (All Skin Types) Time To Energize Hand Cream (All Skin Types) 100ml/3.4oz
746 บาท 99,400 บาท
Strawberrynet

Formulated with mineral-rich ingredients from Dead Sea Combined with Gingko & Ginseng extracts Detoxifies nourishes moisturizes & revitalizes skin Instantly relieves dryness cracking & repairs rough damaged hands Leaves hands smooth calm & refreshed Alcohol free & oil free Hypoallergenic & suitable for sensitive skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Deadsea Water Mineral Foot Cream Deadsea Water Mineral Foot Cream 100ml/3.4oz
808 บาท 95,200 บาท
Strawberrynet

An efficacious relieving foot cream Enriched with Tea Tree Leaf Oil for antibacterial & antifungal benefits Formulated with Dead Sea minerals & natural plant derivatives Helps revitalize rough skin repair splits & cracks & prevent dryness Contains Avocado Wheat Germ Sweet Almond & Jojoba oils to nourish feet Blended with Aloe Vera for soothing action Leaves feet soft sleek & comfortable To use: Apply day & night to clean feet focusing on soles & heels

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Firming Beauty Case: Lifting Mask 75ml + Day Cream 50ml + Night Treatment 30ml + Eye Cream 15ml+1bag Firming Beauty Case: Lifting Mask 75ml + Day Cream 50
7,280 บาท 910,900 บาท
Strawberrynet

Firming Beauty Case: 1x Time To Revitalize Extreme Radiance Lifting Mask 835150 75ml/2.5oz 1x Time To Revitalize Extreme Day Cream 50ml/1.7oz 1x Time To Revitalize Extreme Night Treatment 30ml/1oz 1x Time To Revitalize Extreme Firming Eye Cream 15ml/0.51oz 1x Bag Ideal both for personal use & as a gift

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Dermud Intensive Hand Cream Dermud Intensive Hand Cream 100ml/3.4oz
1,036 บาท 128,400 บาท
Strawberrynet

Formulated with Dead Sea mud minerals & natural extracts Incredibly hydrates soothes & calms skin Promptly relieves dryness itchiness & redness Leaves skin soft supple & comfortable Perfect for dry sensitive skin Free of fragrance & paraben

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Dead Sea Osmoter Concentrate Dead Sea Osmoter Concentrate 30ml/1oz
2,216 บาท 273,300 บาท
Strawberrynet

A revolutionary anti-aging serum Delivers three times the OsmoterTM to supercharge skin's cellular functions Highly concentrated with Dead Sea minerals for supercharged benefits Delivers intense moisture & nutrients Remarkably reduces the signs of aging immediately & over time Unveils a suppler sleeker clearer brighter & younger looking complexion To use: Apply day & night generously to cleansed face neck & d้colletage before moisturizer

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Deadsea Water Mineral Hand Cream Deadsea Water Mineral Hand Cream 100ml/3.4oz
829 บาท 99,400 บาท
Strawberrynet

Formulated with unique Mineral Skin Osmoter And a wealth of other natural Dead Sea ingredients Soothes hands with deep nourishment & hydration Non-greasy instantly calms chapped dry surfaces Restores vitality for supple softer & younger-looking hands Perfect for sensitive skin Hypoallergenic & dermatologist tested

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Time To Energize Soothing After-Shave Moisturizer (Unboxed) Time To Energize Soothing After-Shave Moisturizer (Unboxed) 50ml/1.7oz
1,201 บาท 132,500 บาท
Strawberrynet

A mineral-rich hydrating cream for men Helps pacify & soothe skin after shaving With a refreshing texture that penetrates quickly into skin Contains a healthy natural blend of plants that strengthen skin conditions Accelerates healing caused by constant shaving & replenishes essential moisture Skin appears calm smooth & comfortable The quality of this unboxed item is as fresh & genuine as the original packing

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Time To Hyrdate Essential Moisturizing Lotion SPF 15 Time To Hyrdate Essential Moisturizing Lotion SPF 15 50ml/1.7oz
1,553 บาท 165,600 บาท
Strawberrynet

A lightweight quick-dissolving day lotion Formulated with patented Urban ComplexTM Offers broad spectrum SPF 15 protection to combat premature aging Replenishes skin with vital moisture Skin appears softer smoother & younger looking To use: Apply in the morning to cleansed & toned face & neck

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Dermud Intensive Foot Cream Dermud Intensive Foot Cream 100ml/3.4oz
993 บาท 99,500 บาท
Strawberrynet

Formulated with Dead Sea mud mineral & plant extracts Incredibly hydrates soothes & repairs skin Promptly relieves dryness itchiness redness Leaves your feet comfortable & revitalized Free of fragrance & paraben Perfect for sensitive skin

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Hydrating Beauty Case Set: Cleansing Gel 100ml+Mud Mask 100ml+Cream Mask 100ml+Day 50ml+Night 50ml+Eye Cream 15ml+Bag Hydrating Beauty Case Set: Cleansing
6,619 บาท 807,400 บาท
Strawberrynet

Hydrating Beauty Case Set: 1x Time To Clear Refreshing Cleansing Gel 100ml/3.4oz 1x Time To Clear Purifying Mud Mask 100ml/3.4oz 1x Time To Hydrate Hydration Cream Mask 100ml/3.4oz 1x Time To Hydrate Essential Day Moisturizer (Normal / Dry Skin) 50ml/1.7oz 1x Time To Hydrate Night Replenisher (Normal to Dry Skin) 50ml/1.7oz 1x Time To Hydrate Gentle Eye Cream 15ml/0.51oz 1x Bag Ideal both for personal use & as a gift

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Time To Energize Mineral Hand Cream (All Skin Type; Unboxed) Time To Energize Mineral Hand Cream (All Skin Type; Unboxed) 100ml/3.4oz
684 บาท 99,400 บาท
Strawberrynet

Formulated with mineral-rich ingredients from the Dead Sea Combined with Gingko & Ginseng extracts Detoxifies nourishes moisturizes & revitalizes skin Instantly relieves dryness cracking & repairs rough damaged hands Leaves hands smooth calm & refreshed Alcohol free & oil free Hypoallergenic & suitable for sensitive skin The quality of this unboxed item is as fresh & genuine as the original packing

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Deadsea Mud Natural Dead Sea Mud Deadsea Mud Natural Dead Sea Mud 400g/13.6oz
621 บาท 72,500 บาท
Strawberrynet

A purifying body treatment Formulated with active Dead Sea minerals Helps deeply cleanse skin while restoring its natural moisture balance Body skin appears sleeker brighter & revitalized To use: Smooth generously over the entire body (avoiding open wounds). Leave on for 5 - 10 minutes & rinse well

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Mineral Botanic Velvet Hand Cream - Lemon & Sage Mineral Botanic Velvet Hand Cream - Lemon & Sage 100ml/3.4oz
829 บาท 99,400 บาท
Strawberrynet

A refreshing & hydrating hand cream Features a weightless texture that penetrates instantly into skin Enriched with botanical essences of energizing lemon & soothing sage Contains Dead Sea minerals for hydrating benefits Leaves hands soft smooth & fresh Free of parabens SLS/SLES petroleum & harsh synthetic ingredients

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Time To Revitalize Extreme Firming Eye Cream Time To Revitalize Extreme Firming Eye Cream 15ml/0.51oz
2,069 บาท 256,700 บาท
Strawberrynet

Formulated with Osmoter TM & Red Algae Remarkably minimizes the appearance of fine lines & wrinkles Corrects firmness & flexibility of the delicate skin around eyes Unveils a lifted brighter & younger looking eye zone

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Time to Clear Refreshing Cleansing Gel Time to Clear Refreshing Cleansing Gel 100ml/3.4oz
829 บาท 99,400 บาท
Strawberrynet

Helps mildly remove dirt & excess oil Formulated with Dead Sea minerals to improve skin's health Maintains skin's natural oils & moisture levels Skin appears clean soft & radiant

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Time To Clear Purifying Mud Mask Time To Clear Purifying Mud Mask 100ml/3.4oz
1,222 บาท 144,900 บาท
Strawberrynet

Concentrated with Dead Sea minerals to effectively replenish re-nourish & recharge skin Provides antiseptic & anti-inflammatory benefits to remove excess oils grime & blackheads Prevents the formation of blemishes while healing skin Contains jojoba oil to deliver essential moisture Skin appears clearer purified & revived

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Time To Hydrate Essential Reviving Serum Time To Hydrate Essential Reviving Serum 30ml/1oz
1,967 บาท 244,300 บาท
Strawberrynet

A lightweight oil-free reviving serum Helps immediately repair skin & restore its natural moisture level Formulated with bilberry extract to brighten & clarify skin Blended with AHA's to effectively eliminate dead skin cells & reduce wrinkles depth Provides an accumulated micro-peeling effect when used daily Reveals softer refined & evenly-tone skin Ideal for oily skin as a nighttime post-acne treatment To use: Apply day & night a small amount on cleansed skin follow with moisturizer

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Men's Care Set: Shaving Cream 100ml + Mineral Shower Gel 100ml + Dermud Intensive Foot Cream 100ml + Purifying Mud Soap 100g Men's Care Set: Shaving Cream
1,615 บาท 215,300 บาท
Strawberrynet

Men's Care Set: 1x Time To Energize Foam-Free Shaving Cream 100ml/3.4oz 1x Time To Energize Mineral Shower Gel Men 100ml/3.4oz 1x Dermud Intensive Foot Cream 100ml/3.4oz 1x Deadsea Mud Purifying Mud Soap 100g/3.4ozIdeal both for personal use & as a gift

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Time To Smooth Age Control Brightening and Renewal Serum Time To Smooth Age Control Brightening and Renewal Serum 30ml/1oz
2,609 บาท 277,400 บาท
Strawberrynet

A high-potency brightening night serum Contains patented VF Brightening AcceleratorTM Complex & 3DTM Complex Blended with a powerful β-WhiteTM peptide that targets the toughest dark spots Stimulates cell turnover & skin renewal at night Unveils a smoother clearer brighter & even-toned complexion

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−99%
AHAVA Time To Clear All In One Toning Cleanser Time To Clear All In One Toning Cleanser 250ml/8.5oz
1,118 บาท 132,500 บาท
Strawberrynet

An efficacious multi-purpose cleanser Helps gently cleanse skin & remove all makeup dirt & impurities without irritating skin Tones skin while shrinking pores & rebalancing skin's pH Formulated with Mineral Skin Osmoter TM to correct skin's natural moisture level from within Contains Dunaliella Salina Algae Extract for anti-aging & dermal healing benefits Blended with anti-inflammatory Date plant extract to lessen wrinkles & fine lines Leaves skin calm supple clarified & revitalized

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวAHAVA ไทย

คุณสามารถเลือกระหว่าง ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า, ผลิตภัณฑ์บำรุงมือ และ เท้า AHAVA ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ในปัจจุบันนี้ มีจำหน่ายในสี สีเบจ ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ประหยัดมากสุดถึง 99 ในการซื้อสินค้า AHAVA ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Deadsea Salt Liquid Deadsea Salt Deadsea Salt Liquid Deadsea Salt 200ml/6.8oz, Time To Energize Hand Cream (All Skin Types) Time To Energize Hand Cream (All Skin Types) 100ml/3.4oz และ Deadsea Water Mineral Foot Cream Deadsea Water Mineral Foot Cream 100ml/3.4oz เป็นประเภทสินค้าที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ AHAVA ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว เช็กสินค้าจากหลากหลายแบรนด์ อาทิ Smooth-E, Giffarine และ Provamed หาก AHAVA ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ยังไม่ถูกใจคุณ ราคาของสินค้า AHAVA ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว ปกติจะอยู่ระหว่าง 621 บาท ไปจนถึง 7,280 บาท บาท