เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 26รายการ
ซื้อเลยที่
Orami
ACCU-CHEK Active strip 50 Test Strips For Blood Glucose at 987.00 THB from Orami
ACCU-CHEK - Active strip 50 Test Strips For Blood Glucose
987 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Accu-Chek Active เครื่องเจาะน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Accu-Chek Active เครื่องเจาะน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
1,690 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK NANO เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง แถมฟรี เครื่องชั่งน้ำหนัก at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - NANO เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง แถมฟรี เครื่องชั่งน้ำหนัก
4,990 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 4 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 4 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง)
2,240 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 4 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 4 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง)
2,800 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (แถมฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (แถมฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์)
3,450 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Active เครื่องวัดน้ำตาล at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Active เครื่องวัดน้ำตาล
1,390 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 2 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 2 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง)
1,026 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Accu-Chek Performa เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Accu-Chek Performa เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด
3,450 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK AccuChek Active Test Strips แถบตรวจระดับน้ำตาล แอคทีฟ (25 ชิ้น/กล่อง) 2 กล่อง แถมฟรี กระปุกแก้วพร้อมฝาปิด at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - AccuChek Active Test Strips แถบตรวจระดับน้ำตาล แอคทีฟ (25 ชิ้น/กล่อง) 2 กล่อง แถมฟรี กระปุกแก้วพร้อมฝาปิด
1,300 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 2 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) (แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 2 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) (แถมฟรี กล่องอเนกประสงค์)
1,120 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK AccuChek แผ่นตรวจน้ำตาล Performa มี 25 ชิ้น ต่อกล่อง จำนวน 4 กล่อง at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - AccuChek แผ่นตรวจน้ำตาล Performa มี 25 ชิ้น ต่อกล่อง จำนวน 4 กล่อง
2,100 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (แถมฟรี แถบตรวจน้ำตาล 25 ชิ้น + เข็มเจาะเลือด 25 ชิ้น รวมมูลค่า 1000บาท) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (แถมฟรี แถบตรวจน้ำตาล 25 ชิ้น + เข็มเจาะเลือด 25 ชิ้น รวมมูลค่า 1000บาท)
4,000 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Performa เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (1เครื่อง) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Performa เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (1เครื่อง)
3,450 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Accu-Chek Performa Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 4 กล่อง 100 ชิ้น at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Accu-Chek Performa Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 4 กล่อง 100 ชิ้น
2,240 บาท
ซื้อเลยที่
Orami
ACCU-CHEK Active Kit- Blood Glucose Monitor at 1344.00 THB from Orami
ACCU-CHEK - Active Kit- Blood Glucose Monitor
1,344 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Accu-Chek Performa Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 1 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Accu-Chek Performa Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 1 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง)
1,970 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK เครื่องตรวจน้ำตาล Active at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - เครื่องตรวจน้ำตาล Active
2,500 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 4 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) (แถมฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ สีฟ้า) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 4 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) (แถมฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ สีฟ้า)
2,240 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 4 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) (แถมฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 4 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) (แถมฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์)
2,240 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (แถมฟรี กระเป๋าShopping Bag) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (แถมฟรี กระเป๋าShopping Bag)
3,450 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด 2 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) (แถมฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ สีฟ้า) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาลในเลือด 2 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) (แถมฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์ สีฟ้า)
1,120 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Performa Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 2 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Performa Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 2 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง)
1,300 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK Performa Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 1 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง) at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - Performa Test Strip แผ่นตรวจน้ำตาล 1 กล่อง (25 ชิ้น/กล่อง)
650 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK ชดเครื่องตรวจน้ำตาล Accu-Chek Performa at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - ชดเครื่องตรวจน้ำตาล Accu-Chek Performa
3,450 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
ACCU-CHEK AccuChek แผ่นตรวจน้ำตาล Performa มี 25 ชิ้น ต่อกล่อง จำนวน 2 กล่อง at 0.00 THB from Lazada
ACCU-CHEK - AccuChek แผ่นตรวจน้ำตาล Performa มี 25 ชิ้น ต่อกล่อง จำนวน 2 กล่อง
1,200 บาท

เกี่ยวกับ Accu-chekใน ไทย

ACCU-CHEK ไทย

คอลเล็กชั่นสินค้าของ ACCU-CHEK ที่ขายดีที่สุด คือ Active strip 50 Test Strips For Blood Glucose, Accu-Chek Active เครื่องเจาะน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และ NANO เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง แถมฟรี เครื่องชั่งน้ำหนัก ราคาของสินค้าจาก ACCU-CHEK อยู่ระหว่าง 650 บาท ไปจนถึง 4,990 บาท บาท อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งในหลาย ๆ ประเภทสินค้าที่ทาง ACCU-CHEK มี ในจำนวนสีทั้งหมดนั้น สีของสินค้าที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของ ACCU-CHEK ได้แก่ สีน้ำเงิน