ความเชื่อ VS ความจริง iPrice เผยพฤติกรรมผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย

Kunpot

ความเชื่อ VS ความจริง

iPrice เผยพฤติกรรมผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ในประเทศไทย

iPrice ซึ่งเป็นบริษัทค้นหาสินค้าออนไลน์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ผ่านปัจจัยต่างๆเช่น การบริโภคที่แตกต่างตามช่วงวัย, การเข้าถึงสินค้าออนไลน์ผ่านประเภทเครื่องมือสื่อสารและเบราส์เซอร์ ซึ่งการศึกษานี้พบข้อมูลที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

กลุ่มผู้บริโภคสินค้าออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดคือกลุ่มช่วงอายุ 25-34 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มนักศึกษาและพนักงานเงินเดือน จากผลการสำรวจพบว่าพนักงานเงินเดือนในประเทศไทยมีรายได้เฉลี่ย 14,000 บาท ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายรายเดือน แต่ประชากรกลุ่มนี้กลับใช้จ่ายกับสินค้าออนไลน์เป็นอันดับหนึ่ง

ผู้ชายวัยกลางคนอายุ 35-44 ปีเป็นกลุ่มผู้บริโภคชายที่ใหญ่เป็นอันดับสอง กลุ่มบริโภคกลุ่มนี้ถึงจะมีอายุแต่ยังสนใจเทคโนโลยีเช่นสมาร์ทโฟน, คอมพิวเตอร์, และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่ามีประชากรกลุ่มนี้ถึง 24.15% ของประชากรชายทั้งหมด

ผู้หญิงอายุ 18-24 ปีคือกลุ่มผู้หญิงที่ใหญ่เป็นอันดับสอง เนื่องจากประชากรกลุ่มนี้เป็นกลุ่ม High Self-Conscious กล่าวคือต้องการมีหน้ามีตาในสังคมและเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อน ดังนั้นการหาซื้อสินค้าดีๆมาใช้เป็นการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีในสังคม

ผู้หญิงหาสินค้าออนไลน์ผ่านทางโทรศัพท์มือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต มีผู้หญิงกว่า 66% หาสินค้าออนไลน์บนโทรศัพท์มือถือ จาการสำรวจพบว่าผู้หญิงหาสินค้าออนไลน์ระหว่างการเดินทางไปทำงานหรือไปยังสถานที่ต่างๆ แต่พวกเธอยังคงตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทางคอมพิวเตอร์เนื่องจากความสะดวกบนสกรีนและความปลอดภัยในการซื้อผ่านระบบบัตรเครดิตบนคอมพิวเตอร์

ผลการสำรวจพบว่าผู้ชายในเอเชียตะวันออกกเฉียงใต้หันมาใช้โทรศัพท์มือถือมากขึ้น แต่ผู้ชายไทยเป็นคนใจร้อน จึงไม่สามารถทนกับความช้าของ 4G ในประเทศ รวมถึงไม่ถนัดในการหาสินค้าในจอแสดงผลขนาดเล็ก จึงเห็นได้ว่าจำนวนผู้ชายยังใช้คอมพิวเตอร์ในการหาสินค้าออนไลน์ยังเท่ากับผู้ใช้โทรศัพท์มือถือเฉลี่ย 48:45

ระบบปฏิบัติการ Android เป็นที่นิยมทั้งผู้หญิงและผู้ชายไทย แต่มีประชากรชายกว่า 67% และประชากรหญิงกว่า 54% ใช้โทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android เมื่อเทียบระหว่างผู้หญิงและผู้ชายพบว่า ผู้หญิงใช้ Android ในการซื้อสินค้าออนไลน์น้อยกว่าผู้ชายเนื่องจากผู้หญิงไม่ชอบความซับซ้อนของระบบปฏิบัติการ จึงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ แต่ระบบ iOS มีการผลิตให้เหมาะสมกับการใช้ของผู้บริโภค ผู้หญิงจึงเลือกใช้ iOS มากกว่าเพราะระบบที่เป็นมาตราฐานจึงใช้งานได้ง่ายกว่า นอกจากนี้ภาพลักษณ์ของ Apple ซึ่งเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ผู้หญิงดูมีฐานะมากขึ้นและดูเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี

ถ้าหากพูดถึง Browser ซึ่งเป็นที่นิยมในประเทศไทยคงไม่มีใครไม่พูดถึง Chrome ด้วยเสถียรภาพและความเร็ว จึงทำให้ chrome เป็นสุดยอด Browser ที่คนนิยมใช้เป็นอันดับหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆรวมถึงการหาซื้อสินค้าออนไลน์ด้วย

ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน