โครงการคนละครึ่ง คืออะไร ?

Kanitta Sasakul

โครงการคนละครึ่งคือ โครงการที่รัฐบาลออกมาเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศ ช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกับภาคประชาชน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศ ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชนลงทะเบียนอยู่ที่ 10 ล้านคนด้วยกัน (ณ ตอนนี้มีราว 6.7 ล้านคนที่ทำการลงทะเบียนไปแล้ว) โดยมีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

  • คนที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด 50% เฉพาะการซื้อสินค้ากับร้านที่ร่วมโครงการ
  • รัฐออกให้ไม่เกินวันละ 150 บาทต่อคน รวมยอดสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดทั้งโครงการ
  • สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์ (10 ล้านคน)
  • เริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไขการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

  • เป็นบุคคลสัญชาติไทยและมีบัตรประชาชน อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
  • หากลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการ “คนละครึ่ง” แล้วจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ “การช้อปดีมีคืน”

Credit by Droidsans.com

ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน