อายุเท่านี้ ทำประกันชีวิตแบบไหนดีนะ?

Kanitta Sasakul

ปัจจุบัน ประกันชีวิต เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเมื่อเริ่มวางแผนชีวิต ซึ่งประกันชีวิตก็มีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนได้ทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กที่อายุยังน้อย วัยทำงานที่กำลังเก็บเงินเพื่อสร้างตัว หรือวัยเกษียณที่มองหาความมั่นคงในชีวิต

คนแต่ละช่วงวัยก็มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป แล้วถ้าอายุเท่านี้ ควรจะเลือกประกันชีวิตแบบไหนดี ให้มีความเหมาะสม rabbit finance จะพามาคลายข้อสงสัยกัน

เลือก ประกันชีวิต ให้เข้ากับช่วงอายุ

ประกันชีวิตสำหรับวัยแรกเกิด - อายุ 20 ปี

ช่วงอายุของวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น เป็นช่วงอายุของคนที่ยังไม่มีรายได้ประจำ หน้าที่หลักโดยส่วนใหญ่ก็คือการเรียนหนังสือ เพราะฉะนั้น ประกันที่เหมาะสมกับคนในช่วงวัยนี้ก็คือ ประกันสุขภาพ ที่จะช่วยแบ่งเบาภาระในด้านค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล โดยเบี้ยประกันภัยจะขึ้นอยู่กับอายุของผู้เอาประกัน ถ้าเป็นประกันชีวิตเพื่อลูกน้อย สำหรับเด็กทารกอายุไม่เกิน 5 ปี จะจ่ายเบี้ยสูงที่สุดเพราะเป็นช่วงที่ภูมิคุ้มกันยังไม่มากพอ มีโอกาสเจ็บป่วยสูงกว่าวัยเด็กและวัยรุ่นคือวัยแห่งการค้นหา ชอบความท้าทาย ประกันอีกแบบที่ไม่ควรพลาดก็คือประกันอุบัติเหตุ เพราะต้องออกไปเจอความเสี่ยงนอกบ้านมากมาย นอกจากการตักเตือนเด็ก ๆ ให้ระมัดระวังตัวแล้ว ทำประกันเอาไว้ก็อุ่นใจกว่า

ประกันชีวิตสำหรับช่วงอายุ 21 - 40 ปี

เป็นช่วงวัยที่เริ่มต้นทำงานมีรายได้ และเริ่มมีการวางแผนสร้างเนื้อสร้างตัวกันแล้ว โดยปกติแล้ว หากทำงานเป็นพนักงานบริษัทที่มีสังกัดควบคุมดูแล ทางบริษัทมักจะมีประกันกลุ่มให้เป็นสวัสดิการพนักงานอยู่แล้ว ประกันชีวิตที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้จึงเป็นประกันสุขภาพที่คุ้มครองในส่วนที่ประกันกลุ่มของบริษัทไม่ครอบคลุม

นอกจากนี้ ประกันชีวิตอีกแบบที่เหมาะกับคนวัยนี้ก็คือ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เพื่อช่วยสร้างวินัยในการออมเงิน และสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ หากผู้เอาประกันมีอายุอยู่ในช่วง 30 ประกันชีวิตแบบบำนาญ ก็เป็นแบบประกันที่น่าสนใจ เพราะประกันแบบนี้จะช่วยสะสมเงินเอาไว้ใช้ในช่วงวัยเกษียณอายุเมื่อไม่ได้ทำงาน โดยประกันนี้จะจ่ายเงินคืนให้ตั้งแต่อายุ 55 ปี และจ่ายต่อเนื่องไปอีก 20 ปี หรือ 30 ปี ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

ประกันชีวิตสำหรับช่วงอายุ 50 ปี ขึ้นไป

ช่วงอายุนี้เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อน เพราะสภาพร่างกายของคนวัยนี้ไม่ได้คล่องแคล่วและแข็งแรงเหมือนวัยทำงาน ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ก็จะลดลง จึงมีโอกาสเจ็บป่วยง่ายกว่าวัยอื่น ๆ เพราะฉะนั้น ประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ จึงเป็นแบบประกันที่มีความจำเป็นกับคนวัยนี้ เบี้ยประกันอาจสูงกว่าคนในวัยอื่น ๆ แต่ก็จะได้รับความคุ้มครองที่ครอบคลุมและน่าพึงพอใจเมื่อต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หากคุณคือบุตรหลานที่กำลังต้องการทำประกันชีวิตให้พ่อแม่ ขอแนะนำเพิ่มเติมว่า นอกจากประกันสุขภาพแล้ว คนวัยนี้ก็ควรทำประกันอุบัติเหตุเอาไว้ด้วย เพราะช่วงวัยนี้การเคลื่อนไหวร่างกายอาจไม่คล่องแคล่วเหมือนวัยหนุ่มสาว อาจมีกิจกรรมที่เสี่ยงอุบัติเหตุจนทำให้ร่างกายบาดเจ็บได้

การเลือกประกันชีวิตให้ตรงตามความเหมาะสมเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย เพราะถ้าเลือกประกันได้ดี ก็จะได้รับผลประโยชน์ที่น่าพึงพอใจ ทั้งนี้ ก่อนตัดสินใจเลือกกรมธรรม์ใด ๆ อย่าลืมพิจารณาจากพฤติกรรมและความเสี่ยงของผู้เอาประกันแต่ละคนด้วย เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เอาประกันเอง

ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน