ราคา Xiaomi Poco X3 Pro Phantom Black 256GB 8GB

Xiaomi Poco X3 Pro Phantom Black 256GB 8GB ไทย

ความจุ

128GB ไม่มีข้อเสนอ
256GB ไม่มีข้อเสนอ

แรม

6GB
8GB

สี

เปรียบเทียบราคา Xiaomi Poco X3 Pro Phantom Black 256GB 8GB

สินค้าที่ใกล้เคียงกัน

โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ Xiaomi Poco X3 Pro Phantom Black 256GB 8GB ยอดนิยม

Xiaomi Poco X3 Pro Phantom Black 256GB 8GB รุ่นต่าง ๆ

รุ่น ราคา ร้านค้า
Xiaomi Poco X3 Pro 128GB 6GB Phantom Black ไม่มีข้อเสนอ
Xiaomi Poco X3 Pro 128GB 6GB Metal Bronze ไม่มีข้อเสนอ
Xiaomi Poco X3 Pro 128GB 6GB Frost Blue ไม่มีข้อเสนอ
Xiaomi Poco X3 Pro 256GB 8GB Phantom Black ไม่มีข้อเสนอ
Xiaomi Poco X3 Pro 256GB 8GB Metal Bronze ไม่มีข้อเสนอ
Xiaomi Poco X3 Pro 256GB 8GB Frost Blue ไม่มีข้อเสนอ