เปรียบเทียบราคา Toshiba PLK-45SF

ราคาถูกและดีที่สุดของ Toshiba PLK-45SF ในไทยคือ 2,350 บาท

ซื้อ Toshiba PLK-45SF ในราคาที่ถูกที่สุดเพียง 2,350 บาท จาก Homepro ถูกกว่า Toshiba PLK-45SF ใน Lazada ที่ขายในราคา 2,525 บาท ถึง 7%, หรือเลือกซื้อจาก JD CENTRAL2 และ Lazada.
อัพเดตราคาล่าสุดเมื่อ January 2019.