เปรียบเทียบราคา Philips Cordless phone with answering machine

ราคาถูกและดีที่สุดของ Philips Cordless phone with answering machine ในไทยคือ 2,160 บาท

ซื้อ Philips Cordless phone with answering machine ในราคาที่ถูกที่สุดเพียง 2,160 บาท จาก Shopee.
อัพเดตราคาล่าสุดเมื่อ November 2019.

สเปค Philips Cordless phone with answering machine

วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย
รุ่นCordless phone with answering machine D4551B/22
วันที่Nov 2014
หน้าจอแสดงผล
หน้าจอแสดงผลในตัวมี
ขนาดหน้าจอแบบทแยง4.57 ซม. (1.8 นิ้ว)
จอแสดงผลแบ็คไลท์มี
สีของแสงพื้นหลังขาว
จำนวนการแสดงผลของสีโมโนโครม
คุณสมบัติของโทรศัพท์
ลำโพงโทรศัพท์มี
ความจุสมุดโทรศัพท์50 รายการ
ปิดไมโครโฟนมี
ความสามารถของชุดโทรศัพท์แบบมัลติ4
ฟังก์ชั่นเพจมี
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์
จำนวนของโทรศัพท์มือถือ1
สถานีฐานมี
การจัดการสายเรียกเข้าและโทรออก
หมายเลขโทรเข้ามี
ความจุของรายการหมายเลขที่โทรซ้ำ20
รายการบันทึกการโทร50
รอสายมี
การออกแบบ
ชนิดของการติดตั้งโต๊ะทำงาน
สีของผลิตภัณฑ์ดำ
โทรศัพท์สำหรับผู้สูงอายุไม่มี
ปริมาณปุ่ม20
ปุ่มกดไฟด้านหลังมี
ที่จับกันลื่นมี
ไฟส่องสว่างปุ่มกดมี
ประสิทธิภาพ
ประเภท/ชนิดโทรศัพท์ไร้สายแบบดิจิตอล (DECT)
เครื่องตอบรับแบบบูรณาการมี
เวลาในการบันทึก30 นาที
ระยะภายในสูงสุด50 ม.
ระยะภายนอกสูงสุด300 ม.
ชนิดของสัญญาณเรียกเข้าโพลีโฟนิก
จำนวนท่วงทำนอง10
โหมดเงียบมี
สามารถเข้ากันได้กับ GAPมี