ราคา Logitech Keyboard Wireless Illuminated Keyboard K800

เปรียบเทียบราคา Logitech Keyboard Wireless Illuminated Keyboard K800

สเปค Logitech Keyboard Wireless Illuminated Keyboard K800

วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย
รุ่นWireless Illuminated Keyboard K800
วันที่Apr 2011
กำลังไฟ
ชนิดของแหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่
ปิดอัตโนมัติมี
แบบชาร์จไฟได้มี
แป้นพิมพ์
การใช้งานที่แนะนำสำนักงาน
การเชื่อมต่ออุปกรณ์สัญญาณไร้สายแบบคลื่นวิทยุ
รูปแบบแป้นพิมพ์QWERTZ
ภาษาบนแป้นพิมพ์ภาษาฮังการี
รูปร่างของแป้นพิมพ์มาตรฐาน
เทคโนโลยีของการเชื่อมต่อไร้สาย
ความถี่2.4 GHz
แป้นพิมพ์แบบยืดหยุ่นไม่มี
การออกแบบ
แสงด้านหลังมี
รูปแบบแป้นพิมพ์ตรง
สีของผลิตภัณฑ์ดำ
สีของแสงพื้นหลังขาว
การระบายสีพื้นผิวโมโนโทน
ไฟ LEDมี
เม้าส์
มีเมาส์ไม่มี