หนังสือ
854 สินค้า
 >   >   >  ตำราเรียน

ตำราเรียน

854 สินค้า
_
×
เรากำลังเตรียมฟีเจอร์นี้ให้คุณพร้อมใช้งาน อดใจรออีกนิด!
ไปที่ร้านค้า −5%
คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น2
309 บาท 325 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 2 หนังสือสรุปเนื้อหา + เก็งข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 2 ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการโดยจัดเตรียมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาตั้งเป็นประเด็นคำถามของข้อสรุปบรรจุบ่อยๆ มีการสรุปเจาะประเด็นเนื้อหา ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอบอย่างละเอียดในส่วนท้ายเล่มได้ส่งเสริมความรู้และทักษะด้วยการเก็งข้อสอบเพื่อสนับสนุนให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถทำข้อสอบให้แตกฉานเพื่อการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันกวดวิชาและภาษาไดเอ็ดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือสรุปเนื้อหา + เก็งข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 2 จะช่วยให้ผู้อ่านมีความสุข สามารถทำข้อสอบและผ่านตามสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า −5%
คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 1
309 บาท 325 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 1 หนังสือสรุปเนื้อหา + เก็งข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 1 ได้ถูกรวบรวมและเรียบเรียงให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการโดยจัดเตรียมความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่ถูกนำมาตั้งเป็นประเด็นคำถามของข้อสรุปบรรจุบ่อยๆ มีการสรุปเจาะประเด็นเนื้อหา ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการสอบอย่างละเอียดในส่วนท้ายเล่มได้ส่งเสริมความรู้และทักษะด้วยการเก็งข้อสอบเพื่อสนับสนุนให้ผู้อ่านมีความเข้าใจและสามารถทำข้อสอบให้แตกฉานเพื่อการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันกวดวิชาและภาษาไดเอ็ดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือสรุปเนื้อหา + เก็งข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบข้าราชการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) เล่ม 1 จะช่วยให้ผู้อ่านมีความสุข สามารถทำข้อสอบและผ่านตามสิ่งที่มุ่งหวังทุกประการ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า −5%
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน
238 บาท 250 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กรมท่าอากาศยาน โดยสถาบัน THE Best Center และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขัน ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้ามีความพร้อมในการทำข้อสอบ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า −4%
คู่มือเตรียมสอบ TAX Auditor
284 บาท 299 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบ TAX Auditor ประมวลรัษฎากรและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดคู่มือเตรียมสอบ TAX Auditor วิชาประมวลรัษฎากรและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ เนื้อหาภายในประกอบด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วน สรุปเนื้อหาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ เจาะข้อสอบทั้งปรนัยและอัตนัยมากกว่า 500 ข้อ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า −4%
คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน
284 บาท 299 บาท
Naiin

คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ ฉบับสอบทุกสายงาน สายป้องกันและปราบปราม สายอำนวยการและสนับสนุน สายงานเทคนิค ครบทุกหมวดวิชาในเล่มเดียว สำหรับสอบเข้านายสิบตำรวจ ทุกสายงาน อาทิ สายป้องกัน และปราบปราม,สายอำนวยการและสนับสนุน,สายงานเทคนิค และสายอื่นๆ เตรียมความพร้อมในการสอบนายสิบตำรวจ สรุปเนื้อหาในทุกวิชา ได้แก่ ความสามารถทั่วไป, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, จริยธรรมและสังคม, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ, กฎหมายเบื้องต้น, ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พร้อมแนวข้อสอบกว่า 800++ ข้อ สรุปครอบถ้วนทุกวิชา อ่านเข้าใจง่าย พร้อมข้อสอบและเฉลยอย่างละเอียด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

ลิสต์ราคา ตำราเรียน ยอดนิยมปี 2018

10 อันดับสินค้ายอดนิยม ราคา ร้านค้า
BC-8643 คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน กลุ่มงานเทคนิคทำหน้าที่ ช่างไฟฟ้าสื่อสาร สนง.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 280 บาท Lazada
BC-31564 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ปี 2561 280 บาท Lazada
BC-30925 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนไปปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2561 280 บาท Lazada
BC-31281 คู่มือเตรียมสอบ ครู กศน. ตำบล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร 280 บาท Lazada
BC-9305 คู่มือเตรียมสอบ ผู้บริหารท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2560 299 บาท Lazada
BC-30741 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 299 บาท Lazada
BC-3815 คู่มือเตรียมสอบนักการทูต 3-4 ปี 58 ใหม่ล่าสุด 299 บาท Lazada
BC-8575 คู่มือเตรียมสอบ ตำรวจชั้นประทวน สายอำนวยการและสนับสนุน ในสังกัด สตม. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 299 บาท Lazada
BC-30758 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมการปกครอง ออกใหม่ปี 2561 299 บาท Lazada
BC-30727 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน กรมการปกครอง (พื้นที่ทั่วไป) ออกใหม่ปี 2561 299 บาท Lazada