สินค้า
คูปอง
เทรนด์
เลื่อนขึ้น
ราคา
สี
สินค้าทั้งหมด 386รายการ
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 (แกนกลาง
131 บาท 138 บาท
Naiin
- ใช้ประกอบการเรียน และเสริมทักษะการทำโจทย์ ข้อสอบคณิตศาสตร์ - ใช้เตรียมสอบเก็บคะแนน,สอบกลางภาค และ สอบปลายภาค ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 - ใช้เตรียมสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ป.6
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบรับราชการ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันทางการศึกษา
190 บาท 200 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบรับราชการ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันทางการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เนื้อหาประกอบไปด้วย การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ ข่าวปฏิรูปการศึกษาใหม่ๆ ของ ศธ. ข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2562-2564) ใหม่สุดๆ แนวข้อสอบข่าวใหม่ล่าสุด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน
247 บาท 260 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน ชุดคู่มือเตรียมสอบ สำหรับตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน โดยสถาบัน THE Best Center และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขัน ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้ามีความพร้อมในการทำข้อสอบ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-057 คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ 3
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-8193 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง ใหม่ 2560
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-4751 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ภาค ข. กทม.)
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย ป.1
90 บาท 95 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย ป.1 หนังสือ คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย ป.1 จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาไทยสำหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ให้เด็ก ๆ ได้ฝึกฝนทบทวนความรู้ เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของบทเรียน และไม่ลืมสิ่งที่ได้เรียนมาแล้วจากในห้องเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการสอบจริง เพื่อให้สอบผ่านและได้คะแนนได้คะแนนดีอีกด้วย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี
238 บาท 250 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ บัญชี คูมือเตรียมสอบเล่มนี้เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและทบทวนความรู้สำหรับเตรียมสอบของข้าราชการต่างๆ และใช้เป็นคู่มือประกอบในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมสำหรับผู้ที่สอบเข้ารับราชการหรือลูกจ้างชั่วคราวใช้ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานหรือผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอนการค้นคว้าทำรายงาน และยังใช้อ้างอิงในการจัดทำตำราอันเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ ทางสถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี ได้ปรับปรุงและพัฒนาทางด้านเนื้อหาเพื่อให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ พร้อมกับเน้นหนักในความเข้มข้นของเนื้อหาและแนวข้อสอบใหม่ๆ เพื่อสรรสร้างขึ้นเป็นองค์ความรู้นอกจากนี้สถาบันวิชาการแคมปัส อาคาเดมี ขอน้อมรับในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในหนังสือคู่มือเตรียมสอบเล่มนี้ เพื่อที่จะได้นำมาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเพื่อให้เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการและเพื่อเป็นคุณประโยชน์แก่แวดวงวิชาการในอนาคตสืบต่อไป
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-4997 คู่มือเตรียมสอบนักบัญชี การประปานครหลวง
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
Expernet ชุด หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ Toeic / Toefl / Ielts (5 เล่ม)
1,055 บาท 1,110 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-8254 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ใหม่ 2560
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ 9 วิชาสามัญ ฟิสิกส์
219 บาท 230 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท MBA และความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ
266 บาท 280 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบปริญญาโท MBA และความรู้ทั่วไปทางบริหารธุรกิจ เหมาะสำหรับ ผู้เตรียมสอบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ผู้ต้องการเสริมความรู้ทั่วไปก้านการบริหาร การคำนวณ การวิเคราะห์เหตุผล เปิดติวครบวงจร ทุหน่วยงานสอบ และติวทางไปรษณีย์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-3396 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-307 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการป่าไม้
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรุงเทพมหานคร ความรู้ความสามารถทั่วไป
238 บาท 250 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. กรุงเทพมหานคร ความรู้ความสามารถทั่วไป หลักสูตรการสอบ วิชาความสามารถทั่วไป วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาความรอบรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ การปกครองท้องถิ่น หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 กฏหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชทฤษฏีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีการปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−4%
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข
189 บาท 199 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ข ครบถ้วนและสมบูรณ์ ด้วยแนวข้อสอบที่ใช้สอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เก็งข้อสอบได้แม่นยำ ผ่านการรวบรวม เรียบเรียง นำมาวิเคราะห์ จากแนวข้อสอบที่ออกทุกปีเพิ่มโอกาสสอบติด ได้สูงมาก อัพเดตใหม่ ทันสมัย ตรงกับนโยบาย หลักสูตรการเรียนการสอนล่าสุด ที่ต้องใช้ในการสอบ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ นิติกรปฏิบัติการ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.)
276 บาท 290 บาท
Naiin
นิติกรปฏิบัติการ ภาค ข. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง การจัดทำคู่มือเตรียมสอบนี้เป็นการรวบรวมแนวข้อสอบทั้งเก่าและใหม่ มาทำการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้แนวข้อสอบที่ทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด เพื่อนำเสนอต่อผู้ที่ต้องการเตรียมตัวาอบ และได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของหลักสูตร เนื้อหาภายในประกอบไปด้วย ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย วิชาความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ วิชาความรู้ความเข้าใจบทบาทภาตกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงมหากไทย วิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ทักษะการอ่าน และการสนทนา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-4836 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานนโยบายและแผนงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
352 บาท 370 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบกรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง ประกอบด้วย 1,000 ข้อ Update ล่าสุด เหมาะสำหรับทุกระดับ ตรงตามแนวข้อสอบจริง ทุกเรื่อง ทุกประเด็น รวบรวมโดย ทีมงานอาจารย์ที่มีประสบการณ์ติวมายาวนานกว่า 10 ปี อ่านแล้วจะได้เคล็ดลับและทีเด็ดเพื่อพิชิตในการทำข้อสอบให้ สั้น-ง่าย-ฉับไว
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
238 บาท 250 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการและปฏิบัติการเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น สำรวจตรวจตราเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย การป้องกันและบรรเทาอันตรายจากอุทกภัย วาตภัยและภัยอื่น ๆ เป็นต้น รวมทั้งทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรณเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติควบคุมอาการ พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย) และกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักการทูตปฏิบัติการ ล.2
304 บาท 320 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบนักการทูตปฏิบัติการ เล่ม 2 คู่มือเตรียมสอบนักการทูตปฏิบัติการ เล่ม 2 ภายในเล่มมีสรุปข่าวเหตุการณ์ที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศให้อัพเดทใหม่ 7 ชุดแรก และตามด้วยเจาะข้อสอบเก่าแยกเป็นส่วน ๆ พร้อมคำเฉลยอธิบาย เทคนิคการตอบ เนื้อหาในส่วนความรู้ภาษาต่างประเทศ และึความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่การทูต แถมท้ายคำศัพท์ย่อทางการทูต เพื่อให้รู้แนวการตอบ เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-3648 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงาน ป.ป.ช.
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร การไฟฟ้านครหลวง
247 บาท 260 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบ นิติกร การไฟฟ้านครหลวง ชุดคู่มือเตรียมสอบสำหรับตำแหน่ง นิติกร การไฟฟ้านครหลวง กทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมสอบในการแข่งขันฯ ในครั้งนี้ ทางสถาบัน THE Best Center ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ภายในเล่มมีพรบ.กฎหมาย ระเบียบ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ พระราชบัญญัติและความรู้ที่กำหนดในการแข่งขัน พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคำเฉลยอธิบายมาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู
166 บาท 175 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยวิชาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติวิชาชีพครู หนังสือ คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครู-อาจารย์ ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความพฤติกรรมและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สมัครสอบเข้ารับราชการครู ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรุงเทพมหานครและสังกัดอื่นๆ ได้สรุปแนวคิดและจับประเด็นเป็นข้อๆ ของแต่ละบททำให้ง่ายต่อการอ่านและจำได้ง่ายก่อนที่จะทดลองฝึกทำแบบทดสอบของแต่ละบทเพื่อเป็นแนวทางการทำข้อสอบก่อนที่จะไปสอบจริง อย่างไรก็ตามผู้สมัครสอบจำเป็นต้องแสวงหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อศึกษาหาความรู้ให้ทันเหตุการณ์เพิ่มเติมอยู่เสมอนอกเหนือจากเนื้อหาที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-090 คู่มือเตรียมสอบ นักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6
181 บาท 190 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6 คู่มือเตรียมสอบ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ม.4-6 เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อใช้เป็นคู่มือเตรียมสอบประจำภาคเรียน การสอบ O-Net และการสอบ 9 วิชาสามัญ การสอบเอนทรานช์เริ่มใช้ปีการศึกษา 2561 การสอบแข่งขันทางวิชาการ การสอบเข้าศึกษาต่อในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมภายในเล่มผู้เขียนได้สรุปเนื้อหาจำแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้ต่าง ๆ มีทั้งหมด 6 หน่วย ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มีการอธิบายเนื้อหาสาระในลักษณะต่าง ๆ ที่น่าสนใจทั้งความเรียงตารางและแผนภาพที่มีความครอบคลุม เพียงพอต่อการเตรียมตัวสอบ มีแผนผังความคิดสรุปให้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ มีแบบทดสอบทุกหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด (5 ตัวเลือก) พร้อมทั้งเฉลยละเอียดเพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์ ตีโจทย์คำถาม เกิดทักษะการชำนาญจนเกิดความมั่นใจในการลงสนามทำข้อสอบจริงทุก ๆ สนาม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบัญชีกลาง
247 บาท 260 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมบัญชีกลาง ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผน การประสานงานและการจัดการองค์การ ความรู้ความสารถทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5215 คู่มือเตรียมสอบเหล่าทหารนักบินหญิง กองทัพอากาศ
299 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5581 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ กทม.
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-182 คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการ สำนักงาน ก.พ. (ใหม่ล่าสุด)
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-4683 คู่มือเตรียมสอบนิติกรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
280 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย
238 บาท 250 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-3907 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน กรมจัดหางาน
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-7776 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกรมการค้าต่างประเทศ
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบใบขับขี่ ฉบับสมบูรณ์
114 บาท 120 บาท
Naiin
คู่มือสอบใบขับขี่แบบเล่มเดียวจบ ครบทุกเรื่อง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เตรียมตัวให้พร้อม สอบรอบเดียวผ่าน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5611คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประมงปฏิบัติการ/เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานกรมประมง
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Dsi)
247 บาท 260 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษภาค กพ.
285 บาท 300 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
190 บาท 200 บาท
Naiin
หนังสือ คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้อ่านประกอบ ในการเตรียมตัวสอบแข่งขันเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล สังกัด ก.พ. กระทรวง ทบวง กรม ตลอดจนการสอบแข่งขันของส่วนราชการ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบความรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
190 บาท 200 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบความรู้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ชุดคู่มือเตรียมสอบเหตุการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและทั่วไป เล่มนี้ ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการสถาบันได้รวบรวม เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันสอบเข้ารับราชการในความรู้ของหมวดนี้ ทางสถาบันเล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยได้รวบรวมขึ้นจากประสบการณ์ตรงคณะทีมของสถาบันที่มีประสบการณ์เป็นเล่มประกอบด้วยสรุปข่าวทั้งเนื้อหาข่าวที่เด่นๆ สำคัญๆ และเจาะแนวข้อสอบเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียาตัวอ่านล่วงหน้า
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5826 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−4%
คู่มือ-เตรียมสอบ ม.3
189 บาท 199 บาท
Naiin
5 วิชาหลัก *คณิตศาสตร์ *ภาษาไทย *ภาษาอังกฤษ *วิทยาศาสตร์ *สังคมศึกษา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช., ปวส.
266 บาท 280 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน วุฒิ ปวช., ปวส. ทดสอบความรู้โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2551 ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบไปรษณีย์ไทย
238 บาท 250 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบไปรษณีย์ไทย ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การทดสอบทัศนคติ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5697 คู่มือเตรียมสอบนิติกร การไฟฟ้านครหลวง
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−20%
ODM คู่มือ เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ม. 1
216 บาท 270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป
247 บาท 260 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป (ป.ป.ท. : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) ชุดคู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ทางสถาบัน THE Best Center และฝ่ายวิชาการของสถาบันได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้ โดยมีเนื้อหา พ.ร.บ. พร้อมเจาะแนวข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมคำเฉลยอธิบาย มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-2900 คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ วุฒิม.6
280 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-080 คู่มือเตรียมสอบ นักพัฒนาชุมชน การเคหะแห่งชาติ
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-181 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ก.พ.ใหม่
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก สังคมศึกษา
138 บาท 145 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก สังคมศึกษา หนังสือ คู่มือเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วย วิชาเอก สังคมศึกษา เล่มนี้ เป็นแนวทางศึกษาเพิ่มเติมและเตรียมความพร้อมให้สามารถสอบผ่านในสาขาวิชาเอกของผู้เตรียมสอบ และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูในที่สุด สรุปเจาะประเด็น เนื้อหาครอบคลุม ตามหลักสูตรที่เคยออกสอบบรรจุ ตรงตามหลักสูตรตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. เจาะข้อสอบ ตรงตามเนื้อหา แนวข้อสอบและข้อสอบที่เคยออกสอบ ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ รวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย วิชาเอก สังคมศึกษา 8 ชุด
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-081 คู่มือเตรียมสอบ ตำแหน่ง นิติกร กรมบังคับคดี
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กทม.
247 บาท 260 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขเบื้องต้น หลักการพยาบาลเบื้องต้น การฟื้นฟูสุขภาพ การควบคุมและป้องกันโรค แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินการหน่วยงานสาธารณสุขในระดับต่างๆ เขียนโครงการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กฎหมายและ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุข พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ ประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว และสิทธิผู้ป่วย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเก็งข้อสอบ นายสิบตำรวจสายป้องกันและปราบปราม วุฒิ ม.6/ปวช.
238 บาท 250 บาท
Naiin
หลักสูตรการสอบใหม่ ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ สังคม วัฒนธรรม และจริยธรรมและความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-8131 คู่มือเตรียมสอบ อาลักษณ์ปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ใหม่ 2560
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ O-Net ม.3 ภาษาอังกฤษ (ฉ
71 บาท 75 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบ O NET ภาษาอังกฤษ ม.3
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5062 คู่มือเตรียมสอบนิติกร กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI
280 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-3488 คู่มือเตรียมสอบ การประปานครหลวงความรู้ความสามารถและสารสนเทศ
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
238 บาท 250 บาท
Naiin
คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ส่วนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ความรู้เรื่องงานด้านธุรการ และกิจการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านธุรการ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ส่วนที่ 2 ความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจป้องกันและปราบปราม
266 บาท 280 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจป้องกันปราบปราม ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา โดยประกอบไปด้วยการสรุปเนื้อหาวิชาความถนัดทางด้านคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม และกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ โดยเจาะข้อสอบพร้อมคำเฉลลลลยอธิบายที่ให้เข้าใจง่ายจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ เนื้อหาประกอบไปด้วย ความสามารถทั่วไป (คณิตศาสตร์) ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรม สังคม วัฒนธรรม กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเข้ารับราชการองค์กรปกครอง
333 บาท 350 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-4867 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. พนักงานการเงินระดับ 4
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-2702 คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ(กรมอุทยานแห่งชาต ฯ)
240 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
P.S. Pattana คู่มือเตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ดวงดาว และโลกของเรา ม.4-6
149 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-7264 คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ครูกทมภาคความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-8155 คู่มือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไปสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ใหม่2560
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-4409 คู่มือเตรียมสอบ ครู ความรอบรู้
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5628 คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง วิชาความรู้ทั่วไป
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-8148 คู่มือเตรียมสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (ปริญญาโท) ใหม่2560
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-298 คู่มือเตรียมสอบ ธ.ก.ส. ผู้ช่วยพนักงานธุรการ
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-3815 คู่มือเตรียมสอบนักการทูต 3-4 ปี 58 ใหม่ล่าสุด
299 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-4959 คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล การประปานครหลวง
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมสอบสวนคดีพิเศษ (Dsi)
238 บาท 250 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
−20%
ODM 10+5 คู่มือ-เตรียมสอบ Grammar & Reading Golden Rules +เรื่องเล่าใต้เงาเสรีภาพ
344 บาท 430 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5727 คู่มือเตรียมสอบสาขาการบัญชีและบริหารธุรกิจสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สังกัด สพฐ.สอศ.กระทรวงศึกษาธิการ
261 บาท 275 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย วิชาการศึกษา สังกัด สพฐ.สอศ.กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือคู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครู-อาจารย์ ภาค ข ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแน่ง เกี่ยวกับวิชาการศึกษา ฉบับนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สมัครสอบเข้ารับราชการครู ทั้งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาราชการครู ทั้งในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการอาชีว สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สังกัดกรุงเทพมหานคร และสังกัดอื่นๆ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-114 คู่มือเตรียมสอบ การประปานครหลวง ตำแหน่งวิทยากร
230 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-1965 คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไป/อื่นๆ) การประปาส่วนภูมิภาค
240 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-3761 คู่มือเตรียมสอบข้าราชการครูวิชาเอกภาษาไทย
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-204 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ (ป.ป.ช.)
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-195 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2-3
190 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-2719 คู่มือเตรียมสอบ ไปรษณีย์ไทย
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ความรอบรู้ เล่ม1
304 บาท 320 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วยความรอบรู้ เล่ม 1 รูปแบบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย หมายถึง ระบบการปกครองที่มีอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองอย่างแท้จริง ทั้งทางตรงและทางอ้อม ประชาธิปไตยทางตรง คือ ประชาชนร่วมกันลงประชามติ กำหนดแนวทางหรือตัดสินใจในทางการเมืองการปกครอง เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์และสิทธิ เสรีภาพของประชาชนโดยรวม ประชาธิปไตยทางอ้อม คือ การที่ประชาชนคัดเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่แทนตน โดยการใช้สิทธิออกเสียงในสภาเพื่อพิทักษ์ ผลประโยชน์ สิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยรวม รูปแบบการปกครองระบบประชาธิปไตย แบ่งออกเป็น 3 ประเภท (1) การปกครองแบบสภา ระบบรัฐสภาจะถือว่ารัฐสภาหรือฝ่ายนิติบัญญัติเป็นสถาบันหรือองค์กรสูงสุด เป็นศูนย์กลางของอำนาจทางการเมือง ทำหน้าที่ทั้งทางด้านนิติบัญญัติและควบคุมตรวจสอบการบริหารประเทศ ระบบรัฐสภาที่ใช้กันในปัจจุบันมี 2 ระบบ ระบบสภาเดี่ยว คือ สภาผู้แทนราษฎร มาจากการเลือกตั้ง ระบบสภาคู่ ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรหรือสภากลางที่มาจากการเลือกกกตั้งและวุฒิิสภาหรือสภาสูงมาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง การปกครองในระะบบรัฐสภา มีหลักการสำคัญดังนี้ 1. กษัตริย์หรือประธานาธิบดีเป็นประมุขแห่งรัฐหรือประมุขของประเทศ: เป็นสัญลักษณ์ของชาติ มีอำนาจทางพิธีการต่างๆ แต่ไม่มีอำนาจในการบริหารประเทศโดยตรง ผู้ที่มีอำนาจในการบริหารปกครองประเทศอย่างแท้จริงคือนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขฝ่ายบริหารหรือหัวหน้ารัฐบาล -พระมหากษัตริย์เป็นประมุข จะทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่าน 3 องค์กร คือ ทรงใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยผ่านรัฐสภา อำนาจบริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรี และอำนาจตุลาการผ่านทางศาลประเทศที่ใช้ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สเปน เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม สวีเดน ญี่ปุ่น ไทย กัมพูชา มาเลเซีย และภูฎาน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5178 คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโท MBA /gmat บริหารธุรกิจ
280 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Think Beyond คู่มือเตรียมสอบ คณะนิติศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
235 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−4%
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
284 บาท 299 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ความรู้พื้นฐานเฉพาะตำแหน่ง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือ-เตรียมสอบ ภาษาพาที วรรณคดีลำนำ ป.2
105 บาท 110 บาท
Naiin
แบบฝึกหัดทบทวนแต่ละบทเรียนพร้อมเฉลย เหมาะสำหรับการเรียนในห้องเรียน เตรียมสอบเก็บคะแนน เตรียมสอบประจำภาค ใช้เตรียมตัวสอบแข่งขัน สอบชิงทุน และเตรียมสอบ LAS (Local Assessment System)
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-3945 คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-2955 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการพัฒนาชุมชน
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
257 บาท 270 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชุดคู่มือเตรียมสอบและข้อสอบ สำหรับตำแหน่งสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยทางสถาบัน THE Best Center และคณะได้เรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครสอบใช้สำหรับเตรียมตัวสอบในการสอบแข่งขัน ทางสถาบันได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ทั้งเล่มเป็นการเจาะเนื้อหาและระเบียบ พ.ร.บ ที่กำหนดในการสอบ และเจาะแนวข้อสอบ มาจัดทำเป็นหนังสือชุดนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สอบได้เตรียมตัวอ่านล่วงหน้า มีความพร้อมในการทำข้อสอบ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบ TU Star UnLocked
204 บาท 215 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบ TU Star UnLocked การสอบทียูสตาร์รอบที่ผ่านมา มีผู้เข้าสอบมากถึง สองหมื่นคน จำนวนผู้เข้าสอบมีมากโขขนาดนี้ คงทำให้น้องหลายคนหวั่นใจ และวิตกกังวลไปว่า เราจะไปสอบติดได้ยังไงคนสอบเยอะขนาดนี้ ยิ่งไปกว่านั้น พอผลคะแนนออกมาไม่ดี ทำให้เราท้อแท้ใจไปใหญ่และคงคิดว่าชาตนี้คงไม่มี โอกาสได้เรียที่ ธรรมศาสตร์ แล้วแน่ๆ ก่อนที่จะเป็นระบบการสอบ TU Star คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เคยมีการสอบที่คล้ายๆ กันเรียกว่า Smart-1 ซึ่งสามารถสอบได้หลายครั้งเช่นกันตอนที่พี่เม้งไปสอบ Smart-1 ครั้งแรกตอนนั้น พี่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมเพียงแค่ 42 คะแนนเท่านั้น ถ้าหากตอนนั้น พี่ถอดใจเลิกสอบไปเรื่องราวมันก็จบลงแค่นั้น แต่ทว่าพี่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา มุ่งมั่นอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำ และไปสอบรอบที่สอง ปรากฏคะแนนที่ออกมาได้ 50 คะแนนนิดๆ คนรอบๆตัวคิดว่า พี่คงไม่มีหวังแล้วแน่ๆ แต่พี่ไม่เชื่ออย่างนั้น พี่ยังคงไม่ย่อท้อต่อโชคชะตา ขยันอ่านหนังสือมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า จนในที่สุดความพยายามพี่ก็ผลิดอก ออกผลจาก 42 คะแนนในตอนแรก มาสู่ 80 คะแนนในท้ายที่สุด ซึ่งเป็นคะแนนสอบเข้าที่สูงสุดของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปีการศึกษา 2555 และได้รับทุนการศึกษาของคณะพาณิชย์ฯ เรียนฟรีตลอด 4 ปี
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า
266 บาท 280 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจ สายอำนวยการและสนับสนุน วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ประกอบด้วย ความรู้ความสามารถทั่วไป ความสามารถทั่วไป ภาษาไทย ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสำนักงาน ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-302 คู่มือเตรียมสอบนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-3778 คู่มือเตรียมสอบ ครู ความรอบรู้
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-233 คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ภาค ข. กทม.)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5192 คู่มือเตรียมสอบเข้าปริญญาโทนิติศาสตร์
270 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
คู่มือเตรียมสอบภาษาไทย ม.4 (แกนกลาง 2551
86 บาท 90 บาท
Naiin
คู่มือเตรียมสอบ ภาษาไทย ม.4 หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร วรรณคดีวิจักษ์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Think Beyond คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ภาค ค ติวให้ผ่านและสอบติด 100%
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter Bc-5499 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการที่ดิน กรมที่ดิน
260 บาท
Lazada
*ราคาปรับปรุงเมื่อ 21 Sep 2560

ตำราเรียน ไทย

สี สีทอง คือเฉดสียอดนิยมของ ตำราเรียน ที่ iprice ช้อป ตำราเรียน และรับส่วนลดสูงถึง 50% คู่มือเตรียมสอบ คณิตศาสตร์ ป.6 (แกนกลาง, คู่มือเตรียมสอบรับราชการ สรุปข่าวเหตุการณ์ปัจจุบันทางการศึกษา และ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน เป็นประเภทสินค้าที่ขายดี Thebestcenter, Unbranded/Generic และ Infopress Group คือแบรนด์ยอดนิยม เนื่องจาก ตำราเรียน พวกเขาคือตัวเลือกที่ดีที่สุด ซื้อ ตำราเรียน ได้แล้ววันนี้ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 71 บาท-max_price บาท คุณสามารถค้นหาออนไลน์ ตำราเรียน 2 ประเภท นั่คือ โรแมนติก, หนังสือประวัติศาสตร์ และ หนังสือการเดินทาง เลือกอันที่ตรงใจคุณ

แคตตาล็อกสินค้า

อิเล็กทรอนิกส์

แฟชั่น

กีฬาและกิจกรรมกลางแจ้ง

บ้านและการตกแต่ง

แม่และเด็ก

สุขภาพและความงาม

ยานยนต์

ดู ทั้งหมด


เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

ที่ iPrice เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยอีเมลของคุณจะใช้สำหรับตอบกลับความคิดเห็นที่คุณฝากไว้ให้เราเท่านั้น.

ขอบคุณ