เลื่อนขึ้น
ประเภท
ราคา
สินค้าทั้งหมด 78รายการ
ไปที่ร้านค้า
Myla Baby book หนังสือเรียนรู้ ส่งฟรี
259 บาท
Mylittleangle
หนังสือ Baby book หนังสือยอดนิยมมีปุ่มกดเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ และตัวเลข มีหลากหลายโหมด ทั้งการอ่าน การสะกดคำ และคำถามค่ะ เลียนแบบสินค้ายี่ห้อดัง ๆ เลยค่ะ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook CHINESE WAY 1 หนังสือเรียนภาษาจีนกลางฉบับสองภ ภาษา จีน อังกฤษ ม.1
160 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาภาษาอังกฤษ Extra ม.4-5
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 รายวิชาเพิ่มเต ิม :ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึ
165 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook CHINESE TIME 3 หนังสือเรียนภาษาจีนกลางฉบับสอง งภาษา จีน อังกฤษ ป.6
160 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน กลุ่มสาระก ารเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 ป.
110 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ฟิสิกส์นิวเคลียร์
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Myla Sales หนังสือเรียนรู้ภาษาไทย-อังกฤษ พร้อมปากกาอัจฉริยะ ส่งฟรี
369 บาท
Mylittleangle
หนังสือสอนอังกฤษ และภาษาไทยยอดนิยมมาก ๆ ในราคาไม่แพงค่ะ พูดชัดเป๊ะเลยค่ะ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−25%
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ Enconcept ครูพี่แนน 3131 WORDS พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย
299 บาท 399 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
การวิจัยทางการศึกษา
171 บาท 180 บาท
Naiin
การวิจัยทางการศึกษา Educational Research อธิบายแนวคิด ขั้นตอน และวิธีวิจัยทางการศึกษาอย่างละเอียด รวมถึงขั้นตอนและวิธีวิจัยในชั้นเรียน พร้อมตัวอย่างโครงการการวิจัยเพื่อเสริมความเข้าใจและสามารถทำวิจัยทางการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−25%
หนังสือเรียนพิเศษ/กวดวิชา Enconcept ครูพี่แนน Word Blender พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย
299 บาท 399 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน น :ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึก
165 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน :ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษ
165 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−12%
หนังสือเรียนภาษาอังกฤษ The Tutor Grammar Basics 1-2-3 สรุปแกรมม่าระดับขั้น ม.ต้น
350 บาท 400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียนพิเศษ Davance อ.ปิง มินิไทยบุ๊ค
499 บาท 599 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−25%
หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 2 พร้อมเฉลย
299 บาท 399 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ระบบจำนวนจริง
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์มอนิก
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หนังสือเรียนพลศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้กรีฑา 1
110 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−40%
หนังสือเรียนรู้คำศัพท์อัจฉริยะ (Animal Sound Book)
389 บาท 650 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−11%
หนังสือเรียนสรุปแกรมม่า The Tutor วิชาภาษาอังกฤษ Advanced Grammar
400 บาท 450 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−20%
MIS Publishing Co., Ltd. ชุดตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEFL (3 เล่ม)
899 บาท 1,129 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี
76 บาท 80 บาท
Naiin
หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้นตรี หนังสือเรียนและแนวข้อสอบธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้มีหนังสือเรียนที่ตรงตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ของทางแม่กองธรรมสนามหลวง โดยในการจัดทำหนังสือเรียนธรรมศึกษาครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้ในเล่มเดียวกัน ประกอบด้วย วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม วิชาธรรมวิภาค วิชาพุทธประวัติ วิชาศาสนพิธี วิชาเบญจศีล-เบญจธรรม โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น ๒๐ คาบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับเวลาที่ทางโรงเรียนส่วนใหญ่กำหนดไว้สำหรับสอนธรรมศึกษา ซึ่งในแต่ละคาบจะประกอบไปด้วย ผังขอบข่ายเนื้อหาแต่ละวิชา เป้าประสงค์การเรียนแต่ละคาบ กิจกรรมการเรียนการสอน เนื้อหากระชับ เล่นสีเน้นคำ มีภาพ แผนผังประกอบให้เข้าใจง่าย แนวข้อสอบประเมินความรู้ หนังสือเล่มนี้ได้บรรจุธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ประวัติของพระพุทธเจ้า พิธีกรรมต่างๆ ทางพุทธศาสนา และเบญจศีล เบญจธรรม ซึ่งถือเป็นหลักวิชาที่สำคัญควรแก่การศึกษาและนำไปปฏิบัติสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยจัดทำรูปแบบการนำเสนอให้เข้าใจง่าย สะดวกและประหยัดเวลาในการเรียน จึงเหมาะแก่พุทธศาสนิกชน พระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกา นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการศึกษาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาอีกด้วย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ไฟฟ้ากระแสตรง
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาคณิตศาสตร์ โอเน็ต
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook CHINESE WAY 2 หนังสือเรียนภาษาจีนกลางฉบับสองภ ภาษา ม.2
160 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย บทนำ
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย แรง มวลและกฎการเคลื่อนที่
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ความยืดหยุ่น
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เมตริกซ์
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−11%
GAT หนังสือเรียน The Tutor วิชาภาษาอังกฤษ Admission GAT O-Net
400 บาท 450 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย โมเมนตัมและการชน
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 รายวิชาพื้นฐาน :ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึกษ
160 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
o หนังสือเรียนพิเศษพี่โอ๋ O-Plus วิทยาศาสตร์ ม.5 เทอม 1 พร้อมเฉลย
499 บาท 599 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook CHINESE TIME 2 หนังสือเรียนภาษาจีนกลางฉบับสอง งภาษา จีน อังกฤษ ป.5
160 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาภาษาอังกฤษ ม.ปลาย Brush Up
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
180 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
Set หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย 15 เล่ม
1,900 บาท 2,000 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−12%
หนังสือเรียนพิเศษ A Level A Point Junior คณิตศาสตร์ ม.ต้น
699 บาท 800 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาภาษาอังกฤษ ม.2
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย งานและพลังงาน
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook CHINESE WAY 3 หนังสือเรียนภาษาจีนกลางฉบับสองภ ภาษา จีน-อังกฤษ ม.3
160 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook CHINESE TIME 1 หนังสือเรียนภาษาจีนกลางฉบับสอง งภาษา จีน อังกฤษ ป.4
160 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−12%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย รวมบทไฟฟ้า
350 บาท 400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย การเคลื่อนที่แบบหมุน
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ตรรกศาสตร์
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย สถิติ
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−25%
หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน World Wide Words 1 พร้อมเฉลย
299 บาท 399 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย แคลคูลัส
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 รายวิชาเพิ่มเต ิม :ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึ
185 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาภาษาไทย กวดเข้า ม.4
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ความร้อน สมบัติของแก๊สและทฤษฎีจลน์
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−13%
หนังสือเรียนพิเศษ ครูพี่แนน Enconcept AX 25-Year Absolute Exam Kit รวมข้อสอบ 25 พ.ศ พร้อมเฉลยละเอียด
1,300 บาท 1,500 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หนังสือเรียนวิชาพลศึกษา กรีฑา ชั้นประถมศึกษาป ปีที่ 6
75 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
AppSoftTech หนังสือเรียนรู้การเขียนโปรแกรมภาษา C ควบคุม PIC MCU ด้วย CCS C คอมไพเลอร์
355 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−71%
Hang-Qiao ได้แก่ เฉียว แต่สีสันเสื้อผ้าหนังสือเรียนเด็กเรียนอักษรภาพ
129 บาท 445 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย แสงและการมองเห็น
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย เซต
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−25%
หนังสือเรียน/กวดวิชา Enconcept ครูพี่แนน BUILD IT UP word formation พร้อมแบบฝึกหัดและเฉลย
299 บาท 399 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
o หนังสือเรียน The Tutor วิชาภาษาอังกฤษ ตะลุยโจทย์ Admission O-Net A-Net
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ไฟฟ้าสถิต
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย ฟิสิกส์อะตอม
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียนพิเศษ คัมภีร์พิชิต Entrance สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ครูป๊อป
599 บาท 699 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา
171 บาท 180 บาท
Naiin
การสร้างเครื่องมือการวิจัยทางการศึกษา การสร้างเครื่องมือการวิจัยเป็นกระบวนการหนึ่งในสามของการออกเเบบการวิจัย ซึ่งประกอบด้วย การออกเเบบการสุ่มตัวอย่าง การออกเเบบการวัด การออกเเบบการวิเคราะห์ หนังสือเล่มนี้เน้นการให้สาระสำคัญเกี่ยวกับการออกเเบบการวัดหรือการสร้างเครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยทางการศึกษาต้องสร้างเครื่องมือวิจัยให้สอดคล้องกับลักษณะของตัวเเปร คำนิยามปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลการวัดที่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการศึกษาเเละคะเเนนที่ได้จากเครื่องมือวิจัยมีความน่าเชื่อถือเพียงพอ สำหรับบทนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทของการวิจัยจำเเนกตามระเบียบ วิธีวิจัย ประเภทเครื่องมือการวิจัยที่นิยมใช้ เเละวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือวิจัย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย ลำดับและอนุกรม
250 บาท 300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย สมบัติเชิงกลของไหล
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−57%
สมุดเยี่ยมตายหมายเหตุ+ปากกาขนนกสมุดเขียนหนังสือเรียน Japaness
283 บาท 666 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แบบฝึกหัดเสริมประกอบหนังสือเรียน ภาษาพาที ภาษ าไทย ป.6 ภาคเรียนที่ 1
99 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แบบฝึกหัดคณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 1 รายวิชาเพิ่มเต ิม :ตรงตามหนังสือเรียนและหลักสูตรแกนกลางการศึ
140 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แบบฝึกหัดเสริม ประกอบหนังสือเรียน ภาษาพาที ภา ษาไทย ป.2 เล่ม 2
79 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−38%
D Kids หนังสือเรียนรู้ กดมีเสียงคำศัพท์เรื่องสัตว์อัจฉริยะ (Animal Sound Book)
399 บาท 650 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาภาษาอังกฤษ ม.1
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และความน่าจะเป็น
300 บาท 350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−22%
หนังสือเรียน The Tutor แกทเชื่อมโยง ม.ปลาย
350 บาท 450 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−14%
Success Media หนังสือ เรียนให้รู้ ใช้ข้อมูลอย่างผู้ชนะ
149 บาท 175 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
−5%
หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท
76 บาท 80 บาท
Naiin
หนังสือเรียนและแนวข้อสอบ ธรรมศึกษา ชั้น โท ได้จัำดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้มีหนังสือเรียนที่ตรงตามหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม่ของทางแม่กองธรรมสนามหลวงโดยในการจัดทำหนังสือเรียนธรรมศึกษา ชั้นโท ครั้งนี้ ทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมเนื้อหาทั้งหมดเอาไว้ในเล่มเดียวกัน เป้าหมาย ผู้เรียนสามารถท่องจำและเขียนพุทธศาสนสุภาษิตได้ถูกต้อง พร้อมที่มาได้อย่างน้อย 3 สุภาษิต ผู้เรียนสามารถเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่วางไว้ กิจกรรมการสอน ผู้สอนบรรยายถึงลักษณะและประโยชน์ของการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม ผู้สอนกำหนดพุทธศาสรสุภาษิต ๓ บท ให้ผู้เรียนท่องจำ และฝึกเขียนสุภาษิตพร้อมที่มาแล้วให้เปลี่ยนกันตรวจ ผู้สอนให้ผู้เรียนดูรูปแบบการเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรม พร้อมอธิบายกฎเหณฑ์ต่างๆ ในการเขียน และสอบถามความเข้าใจ ผู้สอนอธิบายขยายเนื้อความของพุทธศาสนสุภาษิตพอเป็นแนวให้แก่ผู้เรียน ผู้เรียนฝึกเขียนเรียงความแก้กระทู้ธรรมในห้องเรียนและทำเป็นการบ้าน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
−16%
หนังสือเรียน The Tutor วิชาฟิสิกส์ ม.ปลาย เสียงและการได้ยิน
250 บาท 300 บาท
Lazada
*ราคาปรับปรุงเมื่อ 21 Aug 2560

หนังสือการศึกษา ไทย

ทุกคนชื่นชอบ Baby book หนังสือเรียนรู้ ส่งฟรี, CHINESE WAY 1 หนังสือเรียนภาษาจีนกลางฉบับสองภ ภาษา จีน อังกฤษ ม.1 และ หนังสือเรียน The Tutor วิชาภาษาอังกฤษ Extra ม.4-5 ที่เป็นสินค้าขายดีในประเภทนี้ เมื่อพูดถึง หนังสือการศึกษา แบรนด์ที่ดีที่สุด ได้แก่ Chulabook, Myla และ o ซื้อสินค้า หนังสือการศึกษา ออนไลน์ ได้ในราคา 75 บาท-max_price บาท เลือก โรแมนติก, หนังสือประวัติศาสตร์ และ จิตวิทยา ตามที่คุณต้องการ ที่ iprice ช้อปและรับส่วนลด หนังสือการศึกษา สูงถึง 71% ดีมากใช่ไหม?


เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

ที่ iPrice เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยอีเมลของคุณจะใช้สำหรับตอบกลับความคิดเห็นที่คุณฝากไว้ให้เราเท่านั้น.

ขอบคุณ