เลื่อนขึ้น
ราคา
-
สี
สินค้าทั้งหมด 211รายการ
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุงใหม่) at 250.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุงใหม่)
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย at 150.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา at 450.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา
450 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายกับธุรกิจ แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษ ษา (LAW AND BUSINESS) at 380.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายกับธุรกิจ แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษ ษา (LAW AND BUSINESS)
380 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook บทกฎหมายลักษณะพยาน at 100.00 THB from Lazada
Chulabook บทกฎหมายลักษณะพยาน
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ความรั ับผิดทางแพ่ง การชดเชยเยียวยาและการระงับข้อพิพ at 550.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายว่าด้วยความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ความรั ับผิดทางแพ่ง การชดเชยเยียวยาและการระงับข้อพิพ
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook การพิจารณาโดยขาดนัด กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ง ภาค2ลักษณะ2วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้น at 200.00 THB from Lazada
Chulabook การพิจารณาโดยขาดนัด กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ง ภาค2ลักษณะ2วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้น
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 at 380.00 THB from Naiin
−5%
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
380 บาท 400 บาท
Naiin
โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยมรวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาำมากขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างตำราประกอบด้วยบุคคลทมี่อธิบายดีีแต่งตั้ง มีหร้าที่พิจารณากำหนดนโยบายและวิธีการที่จะอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการจัดพิมพ์ดำราที่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ตรวยสอบคุณภาพของต้นฉบับตำรา หนังสือแปล และหนังสือประกอบการศึกษาที่คณาจารย์มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์เสนอเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าสตันฉบับหนังสือดังกล่าวมีคุณภาพดีหรือดีมาก จะได้รับกสรตีพิมพ์ในฐานะหนังสือที่ได้รับรางวัลโดบสำรักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือ ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับกฏหมาย แต่โดย รองศาสตรจารย์ประสิทธิ์ปิวาวัฒนพานิช เป็นผลงานที่ผู้ทรงคุณวุฒืและคณะกรรมการส่งเสรืมการสร้างตำรามีมติให้ได้ีรับรางวัลขั้นดี ใน ปี พ.ศ. 2544
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน at 255.00 THB from Lazada
Chulabook ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน
255 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ( ROTTERDAM RULES) at 490.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล ( ROTTERDAM RULES)
490 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook THAI LAW FOR FOREIGNERS (กฎหมายไทยสำหรับชาวต่ างชาติ) at 650.00 THB from Lazada
Chulabook THAI LAW FOR FOREIGNERS (กฎหมายไทยสำหรับชาวต่ างชาติ)
650 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักกฎหมายมรดก(PRINCIPLE OF LAW SUCCESSION L LAW) at 240.00 THB from Lazada
Chulabook หลักกฎหมายมรดก(PRINCIPLE OF LAW SUCCESSION L LAW)
240 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายธุรกิจ เพื่อความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ จ (BUSINESS LAW) at 230.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายธุรกิจ เพื่อความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ จ (BUSINESS LAW)
230 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย at 170.00 THB from Lazada
Chulabook ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
170 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณ์ของต่างปร ระเทศ at 400.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายรัฐธรรมนูญ แนวคิดและประสบการณ์ของต่างปร ระเทศ
400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน at 400.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายเกี่ยวกับการสื่อสารมวลชน
400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท at 260.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายลักษณะหุ้นส่วน-บริษัท
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 3 หนังสือชุดความร รู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 105 at 120.00 THB from Lazada
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 3 หนังสือชุดความร รู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 105
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 คดีฮา+รู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม1+รู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม2 at 490.00 THB from Lazada
คดีฮา+รู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม1+รู้กฎหมายสไตล์ชาวบ้าน เล่ม2
490 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook เล่นหุ้นมีกำไร ต้องใช้พลังดึงดูด (LAW OF ATTR ACTION FOR STOCK TRADERS) at 120.00 THB from Lazada
Chulabook เล่นหุ้นมีกำไร ต้องใช้พลังดึงดูด (LAW OF ATTR ACTION FOR STOCK TRADERS)
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณ ณะ พ.ศ.2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. at 100.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณ ณะ พ.ศ.2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 CAM.ENG.READER 3:NOT ABOVE THE LAW at 157.00 THB from DKTODAY
−5%
CAM.ENG.READER 3:NOT ABOVE THE LAW
157 บาท 165 บาท
DKTODAY
AUTHORS / ผู้แต่ง: RICHARD MACANDREW PUBLISHER / สำนักพิมพ์: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์: 2010 ISBN-13: 9780521140966 LEVEL / ระดับ: LOWER-INTERMEDIATE DIMENSIONS / ขนาด: 12.9*19.8 cm. WEIGHT / น้ำหนัก: 110 g. PAGES / จำนวนหน้า: 64 page. MORE DETAILS / ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.cambridge.org/hu/elt/catalogue/subject/project/pricing/isbn/item4027083/?site_locale=hu_HU PRODUCT DESCRIPTION (เนื้อหา) Award-winning original fiction for learners of English. At seven levels, from Starter to Advanced, this impressive selection of carefully graded readers offers exciting reading for every student's capabilities. George Keegan, a Dublin lawyer, wakes to find himself lying in bed in a pool of blood. He can't remember what happened the night before. He soon has a clue when he sees the body of his girlfriend and colleague, Orla, on the TV news. But who killed Orla if he didn't? And why? George wants to know. And so does Inspector Sean Murphy of the Dublin police. Paperback-only version. Also available with Audio CDs including complete text recordings from the book.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
 ด้วยกฎหมายและอุดมการณ์ at 342.00 THB from Naiin
−5%
ด้วยกฎหมายและอุดมการณ์
342 บาท 360 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6 at 210.00 THB from Lazada
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6
210 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา at 261.00 THB from Naiin
−5%
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
261 บาท 275 บาท
Naiin
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา เนื่องด้วยปัจจุบันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการตราแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายหลักของประเทศหลายฉบับ ผู้รวบรวมได้เห็นความสำคัญจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฏหมายอาญา ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันมากที่สุด และได้นำพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเพิ่มเข้าไปด้วย โดยหวังว่าจะทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก ถูกต้อง และเป็นประโยชน์สูงสุด แก่ทุกท่านที่สนใจ ซึ่งในการจัดทำตำราเล่มนี้ ผู้รวบรวมต้องขอขอบคุณพี่หมู (คุณรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ) และสำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ที่สนับสนุนและให้โอกาสในการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำตำราเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งหากท่านเห็นว่ามีสิ่งใดที่สมควรปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ติชมมา เพื่อผู้รวบรวมจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอันจะเป็นการตอบสนองประโยชน์สูงสุดของท่านในโอกาสต่อไป นราธิป ใจน้อย ผู้ช่วยผู้พิพากษา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่27,28,29 at 100.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่27,28,29
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์ at 180.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายมหาชนแนวประยุกต์
180 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook LAW EXPRESS INTERNATIONAL LAW at 830.00 THB from Lazada
Chulabook LAW EXPRESS INTERNATIONAL LAW
830 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร at 350.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตร
350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายการขนส่ง (TRANSPORT LAW) (รหัสวิชา 3214 -2009) at 120.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายการขนส่ง (TRANSPORT LAW) (รหัสวิชา 3214 -2009)
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครองตามพระราชบัญญัติคว ามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2529 at 220.00 THB from Lazada
Chulabook คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครองตามพระราชบัญญัติคว ามรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2529
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 รวยได้แน่จากธุรกิจอสังหาฯถ้ารู้กฎหมาย at 209.00 THB from Naiin
−5%
รวยได้แน่จากธุรกิจอสังหาฯถ้ารู้กฎหมาย
209 บาท 220 บาท
Naiin
คุณ : ตรงไปตรงมาค้าขายซื่อตรงไม่คิดโกงใคร เขา : คุณจะรู้ใจคนอื่นได้ยังไงไม่รู้ป็นไร แต่คุณรู้เหลี่ยมกฏหมาย ใครก็เอาเรียบคุณไม่ได้ รวยได้ ต้องรู้รอบ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายใหม่ พ.ศ.2558-2559 at 200.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายใหม่ พ.ศ.2558-2559
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว ามอาญา(เล่มกลาง) at 150.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว ามอาญา(เล่มกลาง)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 POPCORN ELT READERS 2:PUSS IN BOOTS:OUT LAW at 113.00 THB from DKTODAY
−5%
POPCORN ELT READERS 2:PUSS IN BOOTS:OUT LAW
113 บาท 119 บาท
DKTODAY
PRODUCT DETAILS (ข้อมูลหนังสือ):- AUTHORS / ผู้แต่ง:        SCHOLASTIC(MARY GLASGOW)             PUBLISHER / สำนักพิมพ์:    SCHOLASTIC(MARY GLASGOW)           YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์:    2013 ISBN-13:            9781908351579 LEVEL / ระดับ:            LEVEL 2 DIMENSIONS / ขนาด:        15.1*22.7 cm. WEIGHT / น้ำหนัก:        105 kg. PAGES / จำนวนหน้า:        32  Page. PRODUCT DESCRIPTION (เนื้อหา)     Extensive reading is essential for improving fluency and there is a real need in the ELT classroom for contemporary, low-level reding material for younger learners. Puss-in-Boots: The Outlaw is based on the blockbuster Puss-in-Boots film, a spin-off from te ever-popular Shrek film franchise. MORE DETAILS / ข้อมูลเพิ่มเติม: http://maryglasgowplus.com/mgm_books/88243 จัดทำโดย แผนกหนังสือต่างประเทศ (ELT) บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : service@dktoday.net , infoelt@dktoday.net
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
 ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา at 85.00 THB from Naiin
−5%
ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
85 บาท 89 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รวมกฎหมายแรงงานและประกันสังคม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558 at 260.00 THB from Lazada
Chulabook รวมกฎหมายแรงงานและประกันสังคม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2558
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ at 95.00 THB from Naiin
−5%
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์
95 บาท 100 บาท
Naiin
หนังสือเล่มนี้รวบรวมประมวลกฏหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ตาม พ.ร.บ. แข้ไกเพิ่มเติม เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฏหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านกฏหมาย และผู้สนใจทั่วไป
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook มหาวิทยาลัยไทย พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ แล ละกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน at 140.00 THB from Lazada
Chulabook มหาวิทยาลัยไทย พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ แล ละกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
140 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย & ระเบียบที่ใช้ในการปฏ ิบัติราชการ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. (ปรับปรุง at 125.00 THB from Lazada
Chulabook ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย & ระเบียบที่ใช้ในการปฏ ิบัติราชการ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. (ปรับปรุง
125 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาค ดีปกครอง at 490.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาค ดีปกครอง
490 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักกฎหมายเอกชน at 210.00 THB from Lazada
Chulabook หลักกฎหมายเอกชน
210 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 (MARITIME LAW) at 260.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 (MARITIME LAW)
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ฉบับแก้ไข-ปรับปรุงใหม่) at 180.00 THB from Lazada
Chulabook อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ (ฉบับแก้ไข-ปรับปรุงใหม่)
180 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
cd CAM.ENG.READER 3:NOT ABOVE THE LAW WITH at 342.00 THB from DKTODAY
−5%
cd CAM.ENG.READER 3:NOT ABOVE THE LAW WITH
342 บาท 360 บาท
DKTODAY
AUTHORS / ผู้แต่ง: RICHARD MACANDREW PUBLISHER / สำนักพิมพ์: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์: 2010 ISBN-13: 9780521157681 LEVEL / ระดับ: LOWER-INTERMEDIATE DIMENSIONS / ขนาด: 12.9*19.8 cm. WEIGHT / น้ำหนัก: 110 g. PAGES / จำนวนหน้า: 64 page. MORE DETAILS / ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.cambridge.org/gb/elt/catalogue/subject/project/pricing/isbn/item4027416/?site_locale=en_GB PRODUCT DESCRIPTION (เนื้อหา) Award-winning original fiction for learners of English. At seven levels, from Starter to Advanced, this impressive selection of carefully graded readers offers exciting reading for every student's capabilities. George Keegan, a Dublin lawyer, wakes to find himself lying in bed in a pool of blood. He can't remember what happened the night before. He soon has a clue when he sees the body of his girlfriend and colleague, Orla, on the TV news. But who killed Orla if he didn't? And why? George wants to know. And so does Inspector Sean Murphy of the Dublin police. Paperback-only version. Also available with Audio CDs including complete text recordings from the book.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
 ค.เตรียมสอบ รวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ปฏิ at 238.00 THB from Naiin
−5%
ค.เตรียมสอบ รวมกฎหมายและระเบียบที่ใช้ปฏิ
238 บาท 250 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รวมกฎหมายแรงงาน(เล่มเล็ก) at 70.00 THB from Lazada
Chulabook รวมกฎหมายแรงงาน(เล่มเล็ก)
70 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รวมกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใช้สอบ) at 320.00 THB from Lazada
Chulabook รวมกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับใช้สอบ)
320 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คู่มือเตรียมสอบกฎหมายภาษีอากร at 115.00 THB from Lazada
Chulabook คู่มือเตรียมสอบกฎหมายภาษีอากร
115 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิด ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (PRODUCTS LIABILIT at 210.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิด ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (PRODUCTS LIABILIT
210 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา :สำหรับเตรียมสอบคัดเลือกเข้าในตำแ at 120.00 THB from Lazada
Chulabook แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา :สำหรับเตรียมสอบคัดเลือกเข้าในตำแ
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย รักษาวินัย และกฎหมาย at 93.00 THB from Naiin
−5%
เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย รักษาวินัย และกฎหมาย
93 บาท 98 บาท
Naiin
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบวินัย รักษากฏหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักออมไว้ใช้ในยามจำเป็น มีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค at 300.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ at 220.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา พรบ.จัดต ั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง(แก at 200.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา พรบ.จัดต ั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง(แก
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook THAI LAW FOR FOREIGNERS (กฎหมายไทยสำหรับชาวต่ างชาติ) at 650.00 THB from Lazada
Chulabook THAI LAW FOR FOREIGNERS (กฎหมายไทยสำหรับชาวต่ างชาติ)
650 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 4 at 90.00 THB from Lazada
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 4
90 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายแรงงาน at 400.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 1 หนังสือชุดความร รู้เพื่อชุมชน at 100.00 THB from Lazada
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 1 หนังสือชุดความร รู้เพื่อชุมชน
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ITS ENVIRONMEN T (ISE) at 1890.00 THB from Lazada
Chulabook INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ITS ENVIRONMEN T (ISE)
1,890 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รวมกฎหมายก่อสร้าง(ฉบับปรับปรุงล่าสุด) at 259.00 THB from Lazada
Chulabook รวมกฎหมายก่อสร้าง(ฉบับปรับปรุงล่าสุด)
259 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบ าลและการผดุงครรภ์ at 110.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบ าลและการผดุงครรภ์
110 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ at 100.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมาย ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม3 at 200.00 THB from Lazada
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม3
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง(แก้ไขล่าสุ ด2559) (เล่มเล็ก) at 120.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง(แก้ไขล่าสุ ด2559) (เล่มเล็ก)
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook LAW AND ECONOMICS (PNIE) at 1200.00 THB from Lazada
Chulabook LAW AND ECONOMICS (PNIE)
1,200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค at 250.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
250 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 กฏหมายการขนส่ง (Transport Law) at 108.00 THB from DKTODAY
−10%
กฏหมายการขนส่ง (Transport Law)
108 บาท 120 บาท
DKTODAY
ชื่อเรื่อง : กฏหมายการขนส่ง (Transport Law) ผู้แต่ง : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล ผู้แปล : - สำนักพิมพ์ : บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด ปีที่พิมพ์ : 1/2556 กรกฎาคม ราคา : 120 บาท ISBN-13 : 9789742800536 ขนาด(กXยXส) : 18.5*26*0.8 เซนติเม ตร น้ำหนัก (g) : 290 กรัม จำนวนหน้า : 156 หน้า ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ หมวด : บริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย : นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เนื้อหา กฏหมายการขนส่ง ตำราประกอบการเรียน ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (เพิ่มเติม พ.ศ.2548) สำหรับการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา และระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ บทบาท ความรับผิดชอบ ระหว่างผู้ส่งสินค้า ผู้สั่งซื้อ ผู้รับขนส่ง และบริษัทประกันภัย เห็นคุณค่าและความสำคัญกี่ยวกับกฎหมายการขนส่ง ซึ่งครอบคลุมบทเรียน 7 บทเรียน โดยมุ่งให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในโลจิสติกส์ได้ เนื้อหาประกอบด้วย - ภาพรวมของกฎหมายขนส่ง - เงื่อนไขการรับขนและความรับผิดชอบต่อความเสียหายในการขนส่ง - กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะรับขน - กฎหมายการรับขนของทางทะเล -กฎหมายการรับขนของทางอากาศ -กฎหมายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ -กฎหมายการขนส่งวัตถุอันตราย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึก ษา ผู้บริหารการศึกษา ฉบับเจาะลึก พร้อมเฉลย at 85.00 THB from Lazada
Chulabook สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึก ษา ผู้บริหารการศึกษา ฉบับเจาะลึก พร้อมเฉลย
85 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Nanmeebooks รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม at 125.00 THB from Lazada
Nanmeebooks รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม
125 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-1996 เจาะข้อสอบท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 ภาค ก.และภาคระเบียบกฎหมาย at 320.00 THB from Lazada
Thebestcenter BC-1996 เจาะข้อสอบท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 ภาค ก.และภาคระเบียบกฎหมาย
320 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6 at 200.00 THB from Naiin
−5%
รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 6
200 บาท 210 บาท
Naiin
หนังสือเล่มนี้เป้นอีกมิติหนึ่งของหนังสือกฎหมายทั่วไปที่มักจะใช้ศัพท์กฎหมาย ด้วยหนังสือนี้ใช้ภาษาชาวบ้านทำให้เข้าใจได้ง่าย หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเป็น อีกนิยามหนึ่งของหนังสือกฎหมาย และเหมาะสำหรับผู้อ่านทุกเพศทุกวัย และทุกอาชีพที่จะได้เป็นเจ้าของ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับสมบูรณ์) at 400.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับสมบูรณ์)
400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook สังคมกับกฎหมาย at 150.00 THB from Lazada
Chulabook สังคมกับกฎหมาย
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook นิติปรัชญา...ภาษาอังกฤษกฎหมาย(LEGAL PHILOSOP HY...PHILOSOPHY OF LAW) at 180.00 THB from Lazada
Chulabook นิติปรัชญา...ภาษาอังกฤษกฎหมาย(LEGAL PHILOSOP HY...PHILOSOPHY OF LAW)
180 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษ าสังกัด สพฐ.(ส่วนกฎหมายการศึกษา) at 199.00 THB from Lazada
Chulabook คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยและผู้บริหารสถานศึกษ าสังกัด สพฐ.(ส่วนกฎหมายการศึกษา)
199 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้ นศึกษากฎหมาย at 100.00 THB from Lazada
Chulabook แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้ นศึกษากฎหมาย
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย (LEGAL REASONING) at 220.00 THB from Lazada
Chulabook การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย (LEGAL REASONING)
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-241 เจาะประเด็นข้อสอบเก่า จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ นายสิบตำรวจ at 180.00 THB from Lazada
Thebestcenter BC-241 เจาะประเด็นข้อสอบเก่า จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ นายสิบตำรวจ
180 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คู่มือนักกฎหมาย รวมคดีลูกหนี้ VS ธนาคาร บรรพ 2 at 360.00 THB from Lazada
Chulabook คู่มือนักกฎหมาย รวมคดีลูกหนี้ VS ธนาคาร บรรพ 2
360 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้! at 200.00 THB from Lazada
Chulabook คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้!
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ท่องตัวบท วิ.อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่) (ปี 25 60) at 200.00 THB from Lazada
Chulabook ท่องตัวบท วิ.อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่) (ปี 25 60)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Nanmeebooks พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (ปกอ่อน) at 395.00 THB from Lazada
Nanmeebooks พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (ปกอ่อน)
395 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ครูกฎหมาย นักกฎหมายและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย at 150.00 THB from Lazada
Chulabook ครูกฎหมาย นักกฎหมายและหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) at 210.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป (ฉบับปรับปรุง)
210 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-6144 คู่มือสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมาย ส่วนท้องถิ่น at 320.00 THB from Lazada
Thebestcenter BC-6144 คู่มือสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมาย ส่วนท้องถิ่น
320 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ป.อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎ ีกา at 100.00 THB from Lazada
Chulabook ป.อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎ ีกา
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม4 at 200.00 THB from Lazada
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม4
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายประชาชน at 180.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายประชาชน
180 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง at 170.00 THB from Lazada
Chulabook หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
170 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 27กฎหมายว่าไงนะ at 180.00 THB from Lazada
−10%
27กฎหมายว่าไงนะ
180 บาท 200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 กฏหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) at 135.00 THB from DKTODAY
−10%
กฏหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law)
135 บาท 150 บาท
DKTODAY
ชื่อเรื่อง : กฏหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) ผู้แต่ง : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล ผู้แปล : - สำนักพิมพ์ :บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด ปีที่พิมพ์ : 1/2557 มกราคม ราคา : 150 บาท ISBN-13 : 9789742800543 ขนาด(กXยXส) :18.5*26*1.1 เซนติเม ตร น้ำหนัก(g) :400 กรัม จำนวนหน้า :220 หน้า ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ หมวด : บริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เนื้อหา กฏหมายพาณิชยนาวี เป็นหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้แต่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี สามารถบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์กรทางทะเล ระหว่างประเทศ และเห็นคุณค่า และความสำคัญเกี่ยวกับกฏหมาย พาณิชยนาวี โดยมุ่งให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศได้ ซึ่ง ครอบคลุมบทเรียน 14 บทเรียน ดังนี้ ●บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายพาณิชยนาวี ●บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับเรือ และเอกลักษณ์ของเรือ ●บทที่ 3 กรรมสิทธิ์แห่งเรือ และอำนาจของรัฐเหนือเรือ ●บทที่ 4 เรือในฐานะทรัพย์ ●บทที่ 5 สัญญาเช่าเรือ ●บทที่ 6 สัญญารับขนทางทะเล ●บทที่ 7 การโดนกันของเรือ ●บทที่ 8 การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล ●บทที่ 9 ปัญหาเกี่ยวกับพาณิชยนาวีของไทย ●บทที่ 10 การจำนองเรือ และบุริมสิทธิทางทะเล ●บทที่ 11 การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ ●บทที่ 12 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 ●บทที่ 13 ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 58 ●บทที่14 พระราชบัญญัติเรือสยาม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
 สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถ at 81.00 THB from Naiin
−5%
สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถ
81 บาท 85 บาท
Naiin
สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง *รองผู้อำนวยการสถานศึกษา *ผู้อำนวยการสถานศึกษา *รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา *ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี2559 at 450.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี2559
450 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ตัวอย่างการเตรียมรับข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงง านสัมพันธ์ at 200.00 THB from Lazada
Chulabook ตัวอย่างการเตรียมรับข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงง านสัมพันธ์
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายคอมพิวเตอร์ 2 (1 BK./1 CD-ROM) at 200.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายคอมพิวเตอร์ 2 (1 BK./1 CD-ROM)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม at 300.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย(ETHICS OF THE LEGAL PROFESSION) at 200.00 THB from Lazada
Chulabook จริยธรรมในวิชาชีพกฎหมาย(ETHICS OF THE LEGAL PROFESSION)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook มนตราสั่นสะเทือน (พลังเนรมิตฉบับสมบูรณ์) (LAW OF VIBRATION) at 150.00 THB from Lazada
Chulabook มนตราสั่นสะเทือน (พลังเนรมิตฉบับสมบูรณ์) (LAW OF VIBRATION)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครอง at 100.00 THB from Lazada
Chulabook คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครอง
100 บาท
Lazada
*ราคาปรับปรุงเมื่อ 17 Jul 2560

หนังสือกฎหมาย ไทย

หนังสือกฎหมาย โปรดของลูกค้า คือ คำอธิบายกฎหมายลักษณะหนี้ (ฉบับปรับปรุงใหม่), คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย และ กฎหมายเกี่ยวกับเอกเทศสัญญา Chulabook, ODM และ Thebestcenter คือท็อปแบรนด์ของ หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมาย ส่วนใหญ่มีราคาอยู่ทีท 68 บาท-max_price บาท หนังสือกฎหมาย มี 2 ประเภท ได้แก่ โรแมนติก, จิตวิทยา และ ตำราเรียน แต่ละอันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จากการสำรวจ สียอดนิยมของ หนังสือกฎหมาย ได้แก่ สีส้ม ที่ iprice คุณจะพบส่วนลดของ หนังสือกฎหมาย มากถึง 20%


เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

ที่ iPrice เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยอีเมลของคุณจะใช้สำหรับตอบกลับความคิดเห็นที่คุณฝากไว้ให้เราเท่านั้น.

ขอบคุณ