เลื่อนขึ้น
ราคา
-
สินค้าทั้งหมด 16รายการ
ซื้อเลยที่
Lazada
Chulabook ป.อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎ ีกา at 100.00 THB from Lazada
Chulabook ป.อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎ ีกา
100 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
Chulabook ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย & ระเบียบที่ใช้ในการปฏ ิบัติราชการ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. (ปรับปรุง at 125.00 THB from Lazada
Chulabook ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย & ระเบียบที่ใช้ในการปฏ ิบัติราชการ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. (ปรับปรุง
125 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับแก้ ไขล่าสุด2559) at 200.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับแก้ ไขล่าสุด2559)
200 บาท
ซื้อเลยที่
Central
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว) 2557 : ธีรเดช นรัตถรักษา at 80.00 THB from Central
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว) 2557 : ธีรเดช นรัตถรักษา
80 บาท
"ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557" เล่มนี้ อธิบายและสรุปสาระสำคัญของกฎหมายปกครอง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่สำคัญ พร้อมแนวข
ซื้อเลยที่
Central
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และลักษณะพยาน ปรับปรุงใหม่) : อาจารย์ภราดร หอมแย้ม at 140.00 THB from Central
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และลักษณะพยาน ปรับปรุงใหม่) : อาจารย์ภราดร หอมแย้ม
140 บาท
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน พร้อมพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 เเก้ไขเพิ่มเติม (
ซื้อเลยที่
Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา at 275.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
275 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา(ฉ บับสมบูรณ์) at 169.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พร้อมหัวข้อเรื่องทุกมาตรา(ฉ บับสมบูรณ์)
169 บาท
ซื้อเลยที่
Central
 ประมวลกฎหมายอาญาฉบับสมบูรณ์ : ผู้พิพากษาวราภรณ์ at 120.00 THB from Central
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับสมบูรณ์ : ผู้พิพากษาวราภรณ์
120 บาท
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ตาม พ.ร.บ. แก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาจนถึงฉบับที่ 21 พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามปร
ซื้อเลยที่
Central
 สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เตรียมสอบ ปลัดอำเภอและตำรวจ : ร.ต.ต. สัณฐิติ ธรรมใจ at 145.00 THB from Central
สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เตรียมสอบ ปลัดอำเภอและตำรวจ : ร.ต.ต. สัณฐิติ ธรรมใจ
145 บาท
สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเตรียมสอบปลัดอำเภอและตำรวจ (แพ่ง, อาญา, วิ.แพ่ง, วิ.อาญา, พยาน) เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ * ปลัดอำเภอ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน สายสอบสวนและสายป้องกันปราบปราม * นิติกรหรือตำแหน่งอื่นของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภ
ซื้อเลยที่
Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา พรบ.จัดต ั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง(แก at 200.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา พรบ.จัดต ั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง(แก
200 บาท
ซื้อเลยที่
Lazada
Nanmeebooks รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม at 125.00 THB from Lazada
Nanmeebooks รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม
125 บาท
ซื้อเลยที่
Central
 รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม มงคล โอภาสมงคลชัย at 125.00 THB from Central
รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม มงคล โอภาสมงคลชัย
125 บาท
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของ "เหยื่อ" ที่ถูกกลุ่มสิบแปดมงกุฏใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สิน มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ท่านทราบในรูปแบบของเรื่องเล่า เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คุณเสียเหลี่ยม หรือตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของจิ้งจอกสังคมทั้งหลาย ด้วยกา
ซื้อเลยที่
Central
 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์: วราภรณ์ คริศณุ at 100.00 THB from Central
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์: วราภรณ์ คริศณุ
100 บาท
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ กฎหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด มีการปรับปรุงตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นๆที่สำคัญ เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป
ซื้อเลยที่
Central
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร at 365.00 THB from Central
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
365 บาท
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง พร้อมด้วย นิติปรัชญาเเละหลักกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างฝ่ายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาค การจัดระ
ซื้อเลยที่
Central
 สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา : อ.นพดล มนตรี at 85.00 THB from Central
สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา : อ.นพดล มนตรี
85 บาท
สรุปกฎหมายการศึกษาเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาฉบับเจาะลึกพร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
ซื้อเลยที่
Lazada
Chulabook ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนนท้องถ ิ่นกับศาลปกครอง(ฉบับปรับปรุงใหม่2556) at 90.00 THB from Lazada
Chulabook ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนนท้องถ ิ่นกับศาลปกครอง(ฉบับปรับปรุงใหม่2556)
90 บาท

หนังสือกฎหมาย ไทย

หนังสือกฎหมาย มี 2 ประเภท ได้แก่ จิตวิทยา, หนังสือภาษาศาสตร์ และ ตำราเรียน แต่ละอันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หนังสือกฎหมาย โปรดของลูกค้า คือ ป.อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎ ีกา, ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย & ระเบียบที่ใช้ในการปฏ ิบัติราชการ สอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ. (ปรับปรุง และ ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับแก้ ไขล่าสุด2559) Chulabook และ Nanmeebooks คือท็อปแบรนด์ของ หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมาย ส่วนใหญ่มีราคาอยู่ทีท 80 บาท-max_price บาท

เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา
ข้าม
ขอบคุณ