เลื่อนขึ้น
ราคา
-
สินค้าทั้งหมด 26รายการ
ไปที่ร้านค้า
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และลักษณะพยาน ปรับปรุงใหม่) : อาจารย์ภราดร หอมแย้ม at 140.00 THB from Central
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และลักษณะพยาน ปรับปรุงใหม่) : อาจารย์ภราดร หอมแย้ม
140 บาท
Central
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายลักษณะพยาน พร้อมพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 เเก้ไขเพิ่มเติม (
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ( เล่มใหญ่) (ปกแข็ง) at 350.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ( เล่มใหญ่) (ปกแข็ง)
350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึก ษา ผู้บริหารการศึกษา ฉบับเจาะลึก พร้อมเฉลย at 85.00 THB from Lazada
Chulabook สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึก ษา ผู้บริหารการศึกษา ฉบับเจาะลึก พร้อมเฉลย
85 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ป.อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎ ีกา at 100.00 THB from Lazada
Chulabook ป.อาญา ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับจับประเด็น พร้อมฎ ีกา
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ at 95.00 THB from Naiin
-5%
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์
95 บาท 100 บาท
Naiin
หนังสือเล่มนี้รวบรวมประมวลกฏหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ตาม พ.ร.บ. แข้ไกเพิ่มเติม เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฏหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านกฏหมาย และผู้สนใจทั่วไป
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
 สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา : อ.นพดล มนตรี at 85.00 THB from Central
สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึกษา : อ.นพดล มนตรี
85 บาท
Central
สรุปกฎหมายการศึกษาเตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาฉบับเจาะลึกพร้อมเฉลย สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย แล ละค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (เล่ at 100.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย แล ละค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (เล่
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว) 2557 : ธีรเดช นรัตถรักษา at 80.00 THB from Central
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราว) 2557 : ธีรเดช นรัตถรักษา
80 บาท
Central
"ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) 2557" เล่มนี้ อธิบายและสรุปสาระสำคัญของกฎหมายปกครอง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่สำคัญ พร้อมแนวข
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน 2550 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555) at 90.00 THB from Lazada
Chulabook ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน 2550 (ฉบับปรับปรุงใหม่ 2555)
90 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ประมวลกฎหมายอาญาฉบับสมบูรณ์ : ผู้พิพากษาวราภรณ์ at 120.00 THB from Central
ประมวลกฎหมายอาญาฉบับสมบูรณ์ : ผู้พิพากษาวราภรณ์
120 บาท
Central
รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ตาม พ.ร.บ. แก้ไข เพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาจนถึงฉบับที่ 21 พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นๆ ที่สำคัญได้แก่ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ร.บ.วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามปร
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
 รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม มงคล โอภาสมงคลชัย at 125.00 THB from Central
รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม มงคล โอภาสมงคลชัย
125 บาท
Central
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของ "เหยื่อ" ที่ถูกกลุ่มสิบแปดมงกุฏใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์สิน มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ท่านทราบในรูปแบบของเรื่องเล่า เพื่อเป็นเกราะป้องกันไม่ให้คุณเสียเหลี่ยม หรือตกเป็นเหยื่อรายต่อไปของจิ้งจอกสังคมทั้งหลาย ด้วยกา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว ามอาญา(เล่มกลาง) at 150.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว ามอาญา(เล่มกลาง)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย แล ะค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (เล่ม at 100.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย แล ะค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (เล่ม
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถ at 81.00 THB from Naiin
-5%
สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถ
81 บาท 85 บาท
Naiin
สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง *รองผู้อำนวยการสถานศึกษา *ผู้อำนวยการสถานศึกษา *รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา *ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
 ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา at 85.00 THB from Naiin
-5%
ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
85 บาท 89 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
 กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร at 365.00 THB from Central
กฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง : รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร
365 บาท
Central
ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายปกครอง พร้อมด้วย นิติปรัชญาเเละหลักกฎหมาย กฎหมายมหาชน กฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายปกครอง การจัดโครงสร้างฝ่ายปกครอง การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนกลาง การจัดระเบียบราชการบริหารส่วนภูมิภาค การจัดระ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา พรบ.จัดต ั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง(แก at 200.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา พรบ.จัดต ั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง(แก
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Nanmeebooks รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม at 125.00 THB from Lazada
Nanmeebooks รู้กฎหมายไม่เสียเหลี่ยม
125 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับแก้ ไขล่าสุด2559) at 200.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับแก้ ไขล่าสุด2559)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา at 261.00 THB from Naiin
-5%
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
261 บาท 275 บาท
Naiin
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา เนื่องด้วยปัจจุบันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการตราแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายหลักของประเทศหลายฉบับ ผู้รวบรวมได้เห็นความสำคัญจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฏหมายอาญา ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันมากที่สุด และได้นำพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเพิ่มเข้าไปด้วย โดยหวังว่าจะทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก ถูกต้อง และเป็นประโยชน์สูงสุด แก่ทุกท่านที่สนใจ ซึ่งในการจัดทำตำราเล่มนี้ ผู้รวบรวมต้องขอขอบคุณพี่หมู (คุณรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ) และสำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ที่สนับสนุนและให้โอกาสในการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำตำราเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งหากท่านเห็นว่ามีสิ่งใดที่สมควรปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ติชมมา เพื่อผู้รวบรวมจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอันจะเป็นการตอบสนองประโยชน์สูงสุดของท่านในโอกาสต่อไป นราธิป ใจน้อย ผู้ช่วยผู้พิพากษา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณ ณะ พ.ศ.2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. at 100.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณ ณะ พ.ศ.2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เตรียมสอบ ปลัดอำเภอและตำรวจ : ร.ต.ต. สัณฐิติ ธรรมใจ at 145.00 THB from Central
สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เตรียมสอบ ปลัดอำเภอและตำรวจ : ร.ต.ต. สัณฐิติ ธรรมใจ
145 บาท
Central
สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเตรียมสอบปลัดอำเภอและตำรวจ (แพ่ง, อาญา, วิ.แพ่ง, วิ.อาญา, พยาน) เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ * ปลัดอำเภอ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน สายสอบสวนและสายป้องกันปราบปราม * นิติกรหรือตำแหน่งอื่นของราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนนท้องถ ิ่นกับศาลปกครอง(ฉบับปรับปรุงใหม่2556) at 90.00 THB from Lazada
Chulabook ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนนท้องถ ิ่นกับศาลปกครอง(ฉบับปรับปรุงใหม่2556)
90 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา at 275.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
275 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์: วราภรณ์ คริศณุ at 100.00 THB from Central
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์: วราภรณ์ คริศณุ
100 บาท
Central
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ กฎหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด มีการปรับปรุงตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2551 และกฎหมายอื่นๆที่สำคัญ เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฎหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย และผู้สนใจทั่วไป
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
 สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เตรียมสอบ ปลั at 138.00 THB from Naiin
-5%
สรุปความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เตรียมสอบ ปลั
138 บาท 145 บาท
Naiin
เหมาะสำหรับผู้เตรียมตัวสอบ *ปลัดอำเภอ ตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน *นิติกรหรือตำแหน่งอื่นของราชการ *กทม. อบจ. เทศบาล อบต. และท้องถิ่นอื่น *สอบรับตรงเข้ามหาวิทยาลัย คณะนิติศาสตร์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม

หนังสือกฎหมาย ไทย

หนังสือกฎหมาย ส่วนใหญ่มีราคาอยู่ทีท 80 บาท-max_price บาท หนังสือกฎหมาย มี 2 ประเภท ได้แก่ พัฒนาตนเอง, ตำราเรียน และ หนังสือภาษาศาสตร์ แต่ละอันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ที่ iprice คุณจะพบส่วนลดของ หนังสือกฎหมาย มากถึง 5% หนังสือกฎหมาย โปรดของลูกค้า คือ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา และลักษณะพยาน ปรับปรุงใหม่) : อาจารย์ภราดร หอมแย้ม, ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ( เล่มใหญ่) (ปกแข็ง) และ สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึก ษา ผู้บริหารการศึกษา ฉบับเจาะลึก พร้อมเฉลย Chulabook และ Nanmeebooks คือท็อปแบรนด์ของ หนังสือกฎหมาย


เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

ที่ iPrice เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยอีเมลของคุณจะใช้สำหรับตอบกลับความคิดเห็นที่คุณฝากไว้ให้เราเท่านั้น.

ขอบคุณ