เลื่อนขึ้น
ราคา
-
สี
สินค้าทั้งหมด 224รายการ
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับแก้ ไขล่าสุด2559) at 200.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับแก้ ไขล่าสุด2559)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานขอ at 85.00 THB from Naiin
−5%
ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานขอ
85 บาท 89 บาท
Naiin
รวบรวมความรู้กฏหมายเกี่ยวกับ สิทธิขั้นพื้นฐานของเด็ก สำหรับ ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา และครู-อาจารย์
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Nanmeebooks พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (ปกอ่อน) at 395.00 THB from Lazada
Nanmeebooks พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (ปกอ่อน)
395 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook มหาวิทยาลัยไทย พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ แล ละกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน at 140.00 THB from Lazada
Chulabook มหาวิทยาลัยไทย พัฒนาการ มหาวิทยาลัยในกำกับ แล ละกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
140 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม1 at 170.00 THB from Lazada
−15%
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม1
170 บาท 200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค at 300.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย แล ะค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (เล่ม at 100.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหาย แล ะค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา (เล่ม
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ท่องตัวบท วิ.อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่) (ปี 25 60) at 200.00 THB from Lazada
Chulabook ท่องตัวบท วิ.อาญา (แก้ไขตามกฎหมายใหม่) (ปี 25 60)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข at 200.00 THB from Lazada
Chulabook รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุ ข
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณ ะ 1 :วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น at 220.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณ ะ 1 :วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายแรงงาน at 400.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายแรงงาน
400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ (LABOUR LAW FOR HUMAN RESOURCES MANAGEMEN at 550.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ (LABOUR LAW FOR HUMAN RESOURCES MANAGEMEN
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา at 266.00 THB from Naiin
−5%
คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
266 บาท 280 บาท
Naiin
คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา จากการที่ผู้เขียนได้ทำการรับผิดชอบร่วมบรรยายและสัมมนาวิชาการกฎหมายลักษณะ นิติกรรมและสัญญา (LA 101) ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับการศึกษาชั้นปีที่ ๑ คณะนิติศาสตร์ มาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ถึงปัจจุบัน ผู้เขียนได้พบว่าปัญหาประการหนึ่งของนักศึกษาส่วนใหญ่ที่เริ่มเรียนกฎหมายก็คือนักศึกษาหลายคนยังไม่เข้าใจ ไม่มีวิธีการ แนวทางหรือเทคนิคในการศึกษาฎหมายที่ถูกต้อง นักศึกษาบางคนมีปัยหาในการอ่านหนังสือ อ่านเท่าไรก็ไม่เข้าใจ หรืออ่านเข้าใจ แต่จำไม่ได้บางคนเข้าใจและจำได้ แต่เวลาตอบข้อสอบก็ไม่รู้จะอธิบายหรือให้เหตุผลอย่างไรบางคนก็อ่านคำถามและจับประเด็นของคำถามไม่ได้ หรือ ไม่ก็เขียนข้อสอบไม่เป็น ฯลฯ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ในที่สุด สอบไม่ผ่าน หรือ สอบผ่านแต่ได่คะแนนไม่ดีเท่าที่ควร ทั้ง ๆ ที่นักศึกษาได้ทุ่มเทเวลาในการศึกษามากพอสมควร
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Thebestcenter BC-6144 คู่มือสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมาย ส่วนท้องถิ่น at 320.00 THB from Lazada
Thebestcenter BC-6144 คู่มือสอบภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไปและกฎหมาย ส่วนท้องถิ่น
320 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา :สำหรับเตรียมสอบคัดเลือกเข้าในตำแ at 120.00 THB from Lazada
Chulabook แนวข้อสอบกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการศึกษา :สำหรับเตรียมสอบคัดเลือกเข้าในตำแ
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ประกันภัยภาคบังคับ at 185.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยประกันภัย ประกันวินาศภัย ประกันชีวิต ประกันภัยภาคบังคับ
185 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา at 261.00 THB from Naiin
−5%
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา
261 บาท 275 บาท
Naiin
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา เนื่องด้วยปัจจุบันสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีการตราแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายหลักของประเทศหลายฉบับ ผู้รวบรวมได้เห็นความสำคัญจึงดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฏหมายอาญา ให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันมากที่สุด และได้นำพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมกับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาเพิ่มเข้าไปด้วย โดยหวังว่าจะทำให้ผู้ใช้เกิดความสะดวก ถูกต้อง และเป็นประโยชน์สูงสุด แก่ทุกท่านที่สนใจ ซึ่งในการจัดทำตำราเล่มนี้ ผู้รวบรวมต้องขอขอบคุณพี่หมู (คุณรุ่งโรจน์ อาชาเทวัญ) และสำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์ที่สนับสนุนและให้โอกาสในการแก้ไขปรับปรุงและจัดทำตำราเล่มนี้ขึ้นมา ซึ่งหากท่านเห็นว่ามีสิ่งใดที่สมควรปรับปรุงแก้ไข หรือเพิ่มเติมให้สมบูรณ์มากขึ้นก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ติชมมา เพื่อผู้รวบรวมจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปอันจะเป็นการตอบสนองประโยชน์สูงสุดของท่านในโอกาสต่อไป นราธิป ใจน้อย ผู้ช่วยผู้พิพากษา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ at 170.00 THB from Lazada
Chulabook หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ
170 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558 at 200.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายใหม่ พ.ศ. 2558
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง(แก้ไขล่าสุ ด2559) (เล่มเล็ก) at 120.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง(แก้ไขล่าสุ ด2559) (เล่มเล็ก)
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 รวมกฎหมาย เตรียมสอบเข้าตำรวจ ทุกระดับ at 133.00 THB from Naiin
−5%
รวมกฎหมาย เตรียมสอบเข้าตำรวจ ทุกระดับ
133 บาท 140 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
Chulabook มนตราสั่นสะเทือน (พลังเนรมิตฉบับสมบูรณ์) (LAW OF VIBRATION) at 150.00 THB from Lazada
Chulabook มนตราสั่นสะเทือน (พลังเนรมิตฉบับสมบูรณ์) (LAW OF VIBRATION)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย at 230.00 THB from Lazada
Chulabook ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย
230 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ(PRINCIPLES OF CONSTITUT IONAL LAW) at 200.00 THB from Lazada
Chulabook หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ(PRINCIPLES OF CONSTITUT IONAL LAW)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถ at 81.00 THB from Naiin
−5%
สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถ
81 บาท 85 บาท
Naiin
สำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง *รองผู้อำนวยการสถานศึกษา *ผู้อำนวยการสถานศึกษา *รองผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา *ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายกับความรัก at 180.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายกับความรัก
180 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้ นศึกษากฎหมาย at 100.00 THB from Lazada
Chulabook แนวทางการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับผู้เริ่มต้ นศึกษากฎหมาย
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 อาวุธปืนถูกกฎหมาย คุณมีได้ ฉบับปรับปรุง at 147.00 THB from Naiin
−5%
อาวุธปืนถูกกฎหมาย คุณมีได้ ฉบับปรับปรุง
147 บาท 155 บาท
Naiin
อาวุธปืนถูกกฏหมายคุณมีได้ ฉบับปรับปรุง ในยุคกลางคำว่า อาวุธปืน หรือไฟร์อาร์ม ถูกใช้โดยอังกฤษ เพื่อระบุอาวุธที่จะต้องใช้ไม้ขีดไฟเพื่อจุดระเบิดของปืนใหญ่ คำดังกล่าวยังเป็นแบบหนึ่งที่ใช้เรียก นักธนู อีกด้วย เนื่องมาจากผลกระทบของการยิงในตอนนั้น พลปืนจึงต้องอยู่ที่ส่วนหลังของปืนใหญ่ พร้อมอีกมือหนึ่งค้ำเอาไว้ จึงได้ขื่อว่า แฮนด์กัน และได้กลายมามีความหมายเดียวกับคำว่าไฟร์อาร์ม ถึงแม้คำว่าปืนหรือกันในปัจจุบัน จะมักใช้เพื่อหมายถึงอาวุธปืนแต่ในทางทหารหรือผู้เชี่ยวชาญจะใช้เพื่อหมายถึงปืนขนาดใหญ่เท่านั้น ปืนใหญ่จะมีขนาดใหญ่กว่าอาวุธปืนอย่างมาก มักติดตั้งบนแท่นที่เคลื่อนที่ได้ มีขนาดมากถึง 18 นิ้ว และอาจมีน้ำหนักถึงตัน อาวุธเช่นนี้ไม่ใช่อาวุธปืน อาวุธปืนที่ถือได้ อย่างปืนเล็กยาว คาร์ไบน์ ปืนพก และอาวุธปืนขนาดเล็กอื่นๆ มักไม่ถูกเรียกว่า ปืน หรือกัน ในหมู่ผู้เชียวชาญ ปืนกลจะยิงกระสุนขนาดเล็กว่า โดยปกติแล้วจะมีขนาด 14.5 มม. หรือเล็กกว่า และปืนกลจะมีทหารคอยบังคับมากกว่าหนึ่งนาย เช่นเดียวกับปืนใหญ่ โดยปกติแล้วอาวุธปืนอัตโนมัติที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้เพียงคนเดียวจะเรียกว่า ปืนเล็กยาวอัตโนมัติ ในศตวรรษปัจจุบัน อาวุธปืนได้กลายมาเป็นอาวุธที่มีอำนาจที่ถูกใช้โดยมนุษยชาติ ในสงครามยุคใหม่ ตั้งแต่ยุคเรอเนสซองซ์ มีการใช้อาวุธปืนมากมาย ในประวัติศาสตร์ทางทหาร และประวัติศาสตร์ทั่วไปสิ่งนี้ได้สร้างการรบแบบใหม่ขี้นมา ซึ่งเป็นการหลอมกองทัพยุคใหม่ สำหรับปืนสั้นและปืนยาวในยุคใหม่ แต่ไม่นานก็ถูกแทนที่ด้วยลูกเหล็กทรงกลม กระสุนจะถูกยิงโดยการเผาไหม้ที่รวดเร็ว แต่ในอาวุธขนาดเล็กมักจะบรรจุระเบิดไว้ภายในตัวเอง ซึ่งถูกสั่งห้ามในสนธิสัญญา กระสุนของอาวุธขนาดเล็กถูกสั่งห้ามในสงคราม ด้วยเหตุผลคล้ายๆ กัน สำหรับปืนใหญ่ในปัจจุบันจะเป็นกระสุนที่มีระเบิดเช่นเดียวกับแบบก่อนๆ จนกระทั่งถึงทศวรรษที่ 1800 กระสุนและดินปืนถูกแยกออกจากกัน ถูกใช้โดยอาวุธอย่างปืนเล็กยาว ปืนพก และปืนใหญ่บางครั้ง เพื่อความสะดวก ในความเหมาะสมของดินปืน และกระสุนถูกห่อรวมกันในกระดาษ เรียกว่า ปลอกกระสุนปืน สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับท่อเหล็กที่ห่อหุ้มตัวจุดระเบิดและดินระเบิด ซึ่งกระสุนจะวางไว้ที่ปลายตรงกันข้ามตัวจุดระเบิด กระสุนแบบมีปลอกนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลาย และในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมันก็ได้กลายมาเป็นกระสุนแบบพื้นฐาน สำหรับอาวุธปืนขนาดเล็ก
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป (ฉบับปรับปรุง) at 210.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป (ฉบับปรับปรุง)
210 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook LAW FOR BUSINESS (IE) at 1400.00 THB from Lazada
Chulabook LAW FOR BUSINESS (IE)
1,400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook THAI LAW FOR FOREIGNERS (กฎหมายไทยสำหรับชาวต่ างชาติ) at 650.00 THB from Lazada
Chulabook THAI LAW FOR FOREIGNERS (กฎหมายไทยสำหรับชาวต่ างชาติ)
650 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา at 85.00 THB from Naiin
−5%
ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา
85 บาท 89 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
Chulabook INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ITS ENVIRONMEN T (ISE) at 1890.00 THB from Lazada
Chulabook INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ITS ENVIRONMEN T (ISE)
1,890 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ at 95.00 THB from Naiin
−5%
ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์
95 บาท 100 บาท
Naiin
หนังสือเล่มนี้รวบรวมประมวลกฏหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่ตาม พ.ร.บ. แข้ไกเพิ่มเติม เหมาะสำหรับผู้ที่ศึกษาด้านกฏหมายทุกระดับ ผู้ที่ประกอบวิชาชีพด้านกฏหมาย และผู้สนใจทั่วไป
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย (LEGAL REASONING) at 220.00 THB from Lazada
Chulabook การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย (LEGAL REASONING)
220 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายสนุก สนุก รู้กฎหมายกำไรชีวิตได้ทั้งความ มคิดและความสนุก at 100.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายสนุก สนุก รู้กฎหมายกำไรชีวิตได้ทั้งความ มคิดและความสนุก
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รวมกฎหมายแรงงาน(เล่มกลาง) at 120.00 THB from Lazada
Chulabook รวมกฎหมายแรงงาน(เล่มกลาง)
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายอุ้มบุญ at 160.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายอุ้มบุญ
160 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Class ENGLISH FOR LAW ENFORCEMENT: CDs at 1235.00 THB from DKTODAY
−5%
Class ENGLISH FOR LAW ENFORCEMENT: CDs
1,235 บาท 1,300 บาท
DKTODAY
PRODUCT DESCRIPTION (เนื้อหา) These CDs provide all the Student's Book listening texts. MORE DETAILS / ข้อมูลเพิ่มเติม :  http://www.macmillanenglish.com/products/english-for-law-enforcement-class-audio/ จัดทำโดย แผนกหนังสือต่างประเทศ (ELT) บริษัท ดวงกมลสมัย จำกัด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : service@dktoday.net, infoelt@dktoday.net
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
 ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3 at 95.00 THB from Naiin
−5%
ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3
95 บาท 100 บาท
Naiin
ปรัชญากฎหมายพระเจ้าอยู่หัว พิมพ์ครั้งที่ 3 โดยที่กฎหมาย เป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมจึงไม่ควรถือว่ามีความสำคัญยิ่งไปกว่าความยุติธรรมหากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมาย และอยู่เหนือกฎหมาย
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม2 at 170.00 THB from Lazada
−15%
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม2
170 บาท 200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม2 (INTERNATIONAL LAW ) at 470.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม2 (INTERNATIONAL LAW )
470 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าส สุด2559พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 (เล at 200.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎรัษฎากร พร้อมกฎหมายลำดับรอง แก้ไขล่าส สุด2559พ.ร.บ.ภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 (เล
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ at 400.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายเบื้องต้นทางธุรกิจ
400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook วาทะนักกฎหมาย at 200.00 THB from Lazada
Chulabook วาทะนักกฎหมาย
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม4 at 170.00 THB from Lazada
−15%
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม4
170 บาท 200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว ามอาญา(เล่มกลาง) at 150.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคว ามอาญา(เล่มกลาง)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี2559 at 450.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี2559
450 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิด ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (PRODUCTS LIABILIT at 210.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิด ขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (PRODUCTS LIABILIT
210 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(INTROD UCTION TO LAW) at 485.00 THB from Lazada
Chulabook ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป(INTROD UCTION TO LAW)
485 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่27,28,29 at 100.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ ที่27,28,29
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป(PRINCIPLE OF LAW CR RIMINAL LAW THE GENERAL PART) at 140.00 THB from Lazada
Chulabook หลักกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป(PRINCIPLE OF LAW CR RIMINAL LAW THE GENERAL PART)
140 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักกฎหมายเอกชน at 210.00 THB from Lazada
Chulabook หลักกฎหมายเอกชน
210 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 กฏหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) at 135.00 THB from DKTODAY
−10%
กฏหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law)
135 บาท 150 บาท
DKTODAY
ชื่อเรื่อง : กฏหมายพาณิชยนาวี (Maritime Law) ผู้แต่ง : ดร.คำนาย อภิปรัชญาสกุล ผู้แปล : - สำนักพิมพ์ :บริษัท โฟกัสมีเดีย แอนด์ พับลิซซิ่ง จำกัด ปีที่พิมพ์ : 1/2557 มกราคม ราคา : 150 บาท ISBN-13 : 9789742800543 ขนาด(กXยXส) :18.5*26*1.1 เซนติเม ตร น้ำหนัก(g) :400 กรัม จำนวนหน้า :220 หน้า ชนิดปก : ปกอ่อน เนื้อในพิมพ์ : ขาว-ดำ หมวด : บริหารธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย :นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป เนื้อหา กฏหมายพาณิชยนาวี เป็นหนึ่งในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และหลักสูตรในระดับปริญญาตรี โดยวิชานี้แต่งขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฏหมาย สนธิสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าด้วยการประกอบธุรกิจพาณิชยนาวี สามารถบันทึกและรายงานตามคำแนะนำขององค์กรทางทะเล ระหว่างประเทศ และเห็นคุณค่า และความสำคัญเกี่ยวกับกฏหมาย พาณิชยนาวี โดยมุ่งให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในงานโลจิสติกส์ระหว่างประเทศได้ ซึ่ง ครอบคลุมบทเรียน 14 บทเรียน ดังนี้ ●บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายพาณิชยนาวี ●บทที่ 2 ลักษณะทั่วไปเกี่ยวกับเรือ และเอกลักษณ์ของเรือ ●บทที่ 3 กรรมสิทธิ์แห่งเรือ และอำนาจของรัฐเหนือเรือ ●บทที่ 4 เรือในฐานะทรัพย์ ●บทที่ 5 สัญญาเช่าเรือ ●บทที่ 6 สัญญารับขนทางทะเล ●บทที่ 7 การโดนกันของเรือ ●บทที่ 8 การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล ●บทที่ 9 ปัญหาเกี่ยวกับพาณิชยนาวีของไทย ●บทที่ 10 การจำนองเรือ และบุริมสิทธิทางทะเล ●บทที่ 11 การเฉลี่ยความเสียหายทั่วไปจากภยันตรายในการเดินเรือ ●บทที่ 12 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ.2521 ●บทที่ 13 ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับที่ 58 ●บทที่14 พระราชบัญญัติเรือสยาม
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook การใช้คอมพิวเตอร์ทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวก ับคอมพิวเตอร์(COMPUTER USAGE IN LEGAL PRACTI at 450.00 THB from Lazada
Chulabook การใช้คอมพิวเตอร์ทางกฎหมายและกฎหมายที่เกี่ยวก ับคอมพิวเตอร์(COMPUTER USAGE IN LEGAL PRACTI
450 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน at 255.00 THB from Lazada
Chulabook ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายเอกชนโรมัน
255 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 CAM.ENG.READER 3:NOT ABOVE THE LAW at 157.00 THB from DKTODAY
−5%
CAM.ENG.READER 3:NOT ABOVE THE LAW
157 บาท 165 บาท
DKTODAY
AUTHORS / ผู้แต่ง: RICHARD MACANDREW PUBLISHER / สำนักพิมพ์: CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์: 2010 ISBN-13: 9780521140966 LEVEL / ระดับ: LOWER-INTERMEDIATE DIMENSIONS / ขนาด: 12.9*19.8 cm. WEIGHT / น้ำหนัก: 110 g. PAGES / จำนวนหน้า: 64 page. MORE DETAILS / ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.cambridge.org/hu/elt/catalogue/subject/project/pricing/isbn/item4027083/?site_locale=hu_HU PRODUCT DESCRIPTION (เนื้อหา) Award-winning original fiction for learners of English. At seven levels, from Starter to Advanced, this impressive selection of carefully graded readers offers exciting reading for every student's capabilities. George Keegan, a Dublin lawyer, wakes to find himself lying in bed in a pool of blood. He can't remember what happened the night before. He soon has a clue when he sees the body of his girlfriend and colleague, Orla, on the TV news. But who killed Orla if he didn't? And why? George wants to know. And so does Inspector Sean Murphy of the Dublin police. Paperback-only version. Also available with Audio CDs including complete text recordings from the book.
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค2ลักษณ ะ1วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น at 200.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค2ลักษณ ะ1วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 5 at 150.00 THB from Lazada
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 5
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักการทางทฤษฎีและภาคปฎิบัติ กฎหมายวิธีพิจารณ าความอาญา มาตรา 192 at 125.00 THB from Lazada
Chulabook หลักการทางทฤษฎีและภาคปฎิบัติ กฎหมายวิธีพิจารณ าความอาญา มาตรา 192
125 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook พลังเนรมิต กฎแห่งการดึงดูดความมั่งคั่ง โชคลาภ ภ ความสำเร็จ (LAW OF ATTRACTION) at 80.00 THB from Lazada
Chulabook พลังเนรมิต กฎแห่งการดึงดูดความมั่งคั่ง โชคลาภ ภ ความสำเร็จ (LAW OF ATTRACTION)
80 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง at 170.00 THB from Lazada
Chulabook หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง
170 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 รวยได้แน่จากธุรกิจอสังหาฯถ้ารู้กฎหมาย at 209.00 THB from Naiin
−5%
รวยได้แน่จากธุรกิจอสังหาฯถ้ารู้กฎหมาย
209 บาท 220 บาท
Naiin
คุณ : ตรงไปตรงมาค้าขายซื่อตรงไม่คิดโกงใคร เขา : คุณจะรู้ใจคนอื่นได้ยังไงไม่รู้ป็นไร แต่คุณรู้เหลี่ยมกฏหมาย ใครก็เอาเรียบคุณไม่ได้ รวยได้ ต้องรู้รอบ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ กฎหมายวิธีพิจารณาความแ แพ่ง ลักษณะ2วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น at 120.00 THB from Lazada
Chulabook วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่ กฎหมายวิธีพิจารณาความแ แพ่ง ลักษณะ2วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณ ณะ พ.ศ.2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ. at 100.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณ ณะ พ.ศ.2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด พ.ศ.
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (LAWS AND ETHIC S OF MASS COMMUNICATION) at 200.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน (LAWS AND ETHIC S OF MASS COMMUNICATION)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 at 380.00 THB from Naiin
−5%
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
380 บาท 400 บาท
Naiin
โครงการส่งเสริมการสร้างตำรา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยมรวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ผลิตตำราที่มีคุณภาำมากขึ้น คณะกรรมการส่งเสริมการสร้างตำราประกอบด้วยบุคคลทมี่อธิบายดีีแต่งตั้ง มีหร้าที่พิจารณากำหนดนโยบายและวิธีการที่จะอำนวยความสะดวกแก่คณาจารย์ในการจัดพิมพ์ดำราที่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการฯ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ตรวยสอบคุณภาพของต้นฉบับตำรา หนังสือแปล และหนังสือประกอบการศึกษาที่คณาจารย์มหาวิทยาลับธรรมศาสตร์เสนอเพื่อพิจารณาจัดพิมพ์ ในกรณีที่ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าสตันฉบับหนังสือดังกล่าวมีคุณภาพดีหรือดีมาก จะได้รับกสรตีพิมพ์ในฐานะหนังสือที่ได้รับรางวัลโดบสำรักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนังสือ ความรู้ทั่วไปกี่ยวกับกฏหมาย แต่โดย รองศาสตรจารย์ประสิทธิ์ปิวาวัฒนพานิช เป็นผลงานที่ผู้ทรงคุณวุฒืและคณะกรรมการส่งเสรืมการสร้างตำรามีมติให้ได้ีรับรางวัลขั้นดี ใน ปี พ.ศ. 2544
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายพาณิชยนาวี at 120.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายพาณิชยนาวี
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook นักกฎหมายฮาร์วาร์ด สู่บัลลังก์ตุลาการ at 190.00 THB from Lazada
Chulabook นักกฎหมายฮาร์วาร์ด สู่บัลลังก์ตุลาการ
190 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย at 200.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ITS ENVIRONMEN T (ISE) at 1890.00 THB from Lazada
Chulabook INTERNATIONAL BUSINESS LAW AND ITS ENVIRONMEN T (ISE)
1,890 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook สังคมกับกฎหมาย at 150.00 THB from Lazada
Chulabook สังคมกับกฎหมาย
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม3 at 170.00 THB from Lazada
−15%
ODM 108 วิธีมีคดีไม่ติดคุกโดยชอบด้วยกฎหมาย เล่ม3
170 บาท 200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักกฎหมาย วิ.แพ่ง ภาค1เล่ม1 at 130.00 THB from Lazada
Chulabook หลักกฎหมาย วิ.แพ่ง ภาค1เล่ม1
130 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ( เล่มใหญ่) (ปกแข็ง) at 350.00 THB from Lazada
Chulabook ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ( เล่มใหญ่) (ปกแข็ง)
350 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook หลักกฎหมายมรดก(PRINCIPLE OF LAW SUCCESSION L LAW) at 240.00 THB from Lazada
Chulabook หลักกฎหมายมรดก(PRINCIPLE OF LAW SUCCESSION L LAW)
240 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ชีวิตพังซ่อมได้ : คู่มือกฎหมายใช้ง่ายนิด at 185.00 THB from Naiin
−5%
ชีวิตพังซ่อมได้ : คู่มือกฎหมายใช้ง่ายนิด
185 บาท 195 บาท
Naiin
คู่มือกฎหมายเล่มนี้สร้างมาซ่อมแซมชีวิตที่เกือบพัง ให้เกิดพลังขึ้นมาสู้ ได้ใหม่ ด้วยการนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมาบอกวิเคราะห์ เจาะลึกว่า ถ้าหากชีวิตเราตกเข้าไปในหล่มปัญหาต่างๆ นานา จะหา ทางออกอย่างไร....?
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 3 หนังสือชุดความร รู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 105 at 120.00 THB from Lazada
Chulabook รู้กฎหมาย ง่ายนิดเดียว เล่ม 3 หนังสือชุดความร รู้เพื่อชุมชน เล่มที่ 105
120 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับสมบูรณ์) at 400.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (ฉบับสมบูรณ์)
400 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (PRINCI PLES OF JURISPRUDENCE) at 180.00 THB from Lazada
Chulabook ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (PRINCI PLES OF JURISPRUDENCE)
180 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายประชาชน at 180.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายประชาชน
180 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 27กฎหมายว่าไงนะ at 180.00 THB from Lazada
−10%
27กฎหมายว่าไงนะ
180 บาท 200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 (MARITIME LAW) at 260.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 (MARITIME LAW)
260 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย รักษาวินัย และกฎหมาย at 93.00 THB from Naiin
−5%
เข้าใจและเรียนรู้ประชาธิปไตย รักษาวินัย และกฎหมาย
93 บาท 98 บาท
Naiin
มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ชื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีระเบียบวินัย รักษากฏหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักดำรงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักออมไว้ใช้ในยามจำเป็น มีความเข็มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครอง at 100.00 THB from Lazada
Chulabook คู่มือเตรียมสอบกฎหมายปกครอง
100 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ at 228.00 THB from Naiin
−5%
กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ
228 บาท 240 บาท
Naiin
กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อาทิ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้ง 6 บรรพ กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฯลฯ พร้อมด้วยกฎหมายหลักประกันทางธุรกิจ เนื้อหาจำแนกเป็นระบบ อธิบายภาษาที่เข้าใจง่าย มีตัวอย่างข้อสอบที่น่าสนใจพร้อมแนวคำตอบทุกบท สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง รวมทั้งเหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือในการประกอบธุรกิจ
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายใหม่ พ.ศ.2558-2559 at 200.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายใหม่ พ.ศ.2558-2559
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย at 150.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 กฎหมายปกครอง&การอำนวยความสะดวกจากราชการ at 90.00 THB from Naiin
−5%
กฎหมายปกครอง&การอำนวยความสะดวกจากราชการ
90 บาท 95 บาท
Naiin
ไปที่ร้านค้า
Chulabook LAW AND ECONOMICS (PNIE) at 1200.00 THB from Lazada
Chulabook LAW AND ECONOMICS (PNIE)
1,200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
MIS Publishing Co., Ltd. กฎหมายต้องรู้ ตอนสัพเพเหระคดี at 99.00 THB from Lazada
MIS Publishing Co., Ltd. กฎหมายต้องรู้ ตอนสัพเพเหระคดี
99 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึก ษา ผู้บริหารการศึกษา ฉบับเจาะลึก พร้อมเฉลย at 85.00 THB from Lazada
Chulabook สรุปกฎหมายการศึกษา เตรียมสอบ ผู้บริหารสถานศึก ษา ผู้บริหารการศึกษา ฉบับเจาะลึก พร้อมเฉลย
85 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายคอมพิวเตอร์ 2 (1 BK./1 CD-ROM) at 200.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายคอมพิวเตอร์ 2 (1 BK./1 CD-ROM)
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม at 300.00 THB from Lazada
Chulabook คำอธิบายกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม
300 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้! at 200.00 THB from Lazada
Chulabook คู่มือกฎหมายประจำบ้าน ที่ทุกคนจำเป็นต้องรู้!
200 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook A PRIMER OF THAI BUSINESS LAW at 550.00 THB from Lazada
Chulabook A PRIMER OF THAI BUSINESS LAW
550 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายธุรกิจ เพื่อความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ จ (BUSINESS LAW) at 230.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายธุรกิจ เพื่อความมั่นใจในการประกอบธุรกิจ จ (BUSINESS LAW)
230 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายพาณิชยนาวี(MARITIME LAW) at 150.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายพาณิชยนาวี(MARITIME LAW)
150 บาท
Lazada
ไปที่ร้านค้า
 ENGLISH FOR LAW ENFORCEMENT: STUDENT’S BOOK+CD-ROM PACK at 417.00 THB from DKTODAY
−4%
ENGLISH FOR LAW ENFORCEMENT: STUDENT’S BOOK+CD-ROM PACK
417 บาท 439 บาท
DKTODAY
TITLE / ชื่อเรื่อง: ENGLISH FOR LAW ENFORCEMENT: STUDENT’S BOOK+CD-ROM PACK AUTHORS/ ผู้แต่ง : CHARLES BOYLE, ILEANA CHERSAN PUBLISHER / สำนักพิมพ์:   MACMILLAN YEAR PUBLISHED / ปีพิมพ์:   2009 PRICE / ราคา:  439.00.- ISBN-13:   9780230732582 LEVEL / ระดับ:   ELEMENTARY TO PRE- INTERMEDIATE DIMENSIONS / ขนาด:   10.8*8.4*0.4 INCHES WEIGHT / น้ำหนัก: 405 G. PAGES / จำนวนหน้า: 127 PAGES MORE DETAILS / ข้อมูลเพิ่มเติม:   www.macmillanenglish.com/englishforlawenforcement PRODUCT DESCRIPTION ( เนื้อหา)             The latest addition to the Campaign suite of titles. It is designed to meet the needs of law enforcement personnel, from customs officers to gendarmes to police. Topics and texts have been carefully selected from a variety of law enforcement contexts and all content has been verified by law enforcement officers from all over the globe. Ideal for independent or class room study. KEY FEATURES : o    Content that covers a variety of policing contexts such as crown control and stop and search o    A teacher’s book that provides background information on teaching English for law enforcement o    MP3 audio files and a answer key which make the course suitable for self study are available at www.macmillanenglish.com/englishforlawenforcement   PRICE FOR THIS SERIES: 9780230732582STUDENT’S BOOK+CD-ROM PACK                   390.- 9780230732575TEACHER’S BOOK                                            975.- 9780230405264CLASS AUDIO CD.                                             800.-  
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม
ไปที่ร้านค้า
Chulabook กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สาระทบทวน at 70.00 THB from Lazada
Chulabook กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สาระทบทวน
70 บาท
Lazada
ราคาปรับปรุงเมื่อ 26 Jun 2560

หนังสือกฎหมาย ไทย

หนังสือกฎหมาย โปรดของลูกค้า คือ ประมวลกฎหมายอาญา วิธีพิจารณาความอาญา(ฉบับแก้ ไขล่าสุด2559), ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานขอ และ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย (ปกอ่อน) Chulabook, ODM และ Thebestcenter คือท็อปแบรนด์ของ หนังสือกฎหมาย หนังสือกฎหมาย ส่วนใหญ่มีราคาอยู่ทีท 68 บาท-max_price บาท หนังสือกฎหมาย มี 2 ประเภท ได้แก่ โรแมนติก, พัฒนาตนเอง และ ตำราเรียน แต่ละอันมีทั้งข้อดีและข้อเสีย จากการสำรวจ สียอดนิยมของ หนังสือกฎหมาย ได้แก่ สีส้ม ที่ iprice คุณจะพบส่วนลดของ หนังสือกฎหมาย มากถึง 24%


เราอยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับเรา

ที่ iPrice เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวเป็นหลัก โดยอีเมลของคุณจะใช้สำหรับตอบกลับความคิดเห็นที่คุณฝากไว้ให้เราเท่านั้น.

ขอบคุณ