แคตตาล็อกสินค้า
เลื่อนขึ้น
สินค้าทั้งหมด 1รายการ

มาเพิ่มพัฒนาการให้ลูกน้อยของคุณแบบจัดเต็มด้วยเครื่องเล่นปีนป่ายในบ้านที่ iPriceThailand.com รวบรวมมาให้หลากหลายรูปแบบ พร้อมเคล็ดลับการเสริมพัฒนาการให้เด็กอีกเพียบที่ผู้ปกครองควรรู้ไว้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติม ที่นี่

ไปที่ร้านค้า
small kids slide for indoor playground kids toy slides for play area,amusement plastic slide playground
6,339 บาท
AliExpress

iPrice ประเทศไทย – นำเสนอเครื่องเล่นปีนป่ายในบ้านที่ช่วยเพิ่มทักษะให้ลูกน้อยของคุณได้ง่าย ๆ

พัฒนาการของเด็กที่ผู้ปกครองควรใส่ใจ

เด็กวัยอนุบาล ช่วยอายุ 3-6 ขวบ เป็นวัยที่เริ่มมีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา และสามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้บ้างแล้ว จึงเป็นวัยที่ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจและคอยเสริมศักยภาพและทักษะให้พวกเขาอยู่เสมอ สำหรับพัฒนาการทางด้านสติปัญญาของเด็กวัยนี้จะสามารถแบ่งได้ 6 ส่วนสำคัญด้วยกัน ได้แก่ 1. การคิด โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 (การมองเห็น, การได้ยิน, การรับรส, การได้กลิ่น และการสัมผัส) เป็นตัวแปรสำคัญ 2. การจดจำภาษาเพื่อการสื่อสาร แล้วนำมากลั่นกรองออกมาเป็นการฟัง, พูด, อ่าน และเขียน 3. การสังเกต เพื่อนำไปจำแนกหรือเปรียบเทียบหาความเหมือน-ความต่าง 4. คำนวณ โดยการนับและจดจำปริมาณต่าง ๆ 5. มิติสัมพันธ์ คือความเข้าใจตำแหน่งใกล้-ไกล หรือระยะทาง และ 6. เวลา คือการเปรียบเทียบและลำดับเหตุการณ์ รวมไปถึงความเข้าใจในฤดูกาลต่าง ๆ หากผู้ปกครองต้องการพัฒนาศักยภาพเหล่านี้ให้ดียิ่งขึ้น ควรวางแผนและส่งเสริมพัฒนาการของพวกเขาด้วยวิธีง่าย ๆ อาทิ

จัดกิจกรรมร่วมกัน
อาจให้เด็กลองเลียนแบบการกระทำของสิ่งที่ได้รับรู้ เพื่อตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าต้องการเสริมให้เด็กได้คิดและรับรู้สิ่งใหม่ ๆ เพิ่มไปด้วย ควรพาพวกเขาไปเที่ยว หรือทำกิจกรรมให้เหมือนกับตนเอง หรือหางานศิลปะให้เด็กลองทำก็ช่วยได้เช่นกัน
ฝึกฝนการพูด
แน่นอนว่ารวมไปถึงการใช้ภาษาแปลกใหม่ด้วย เริ่มแรกให้คุณอ่านให้เขาฟัง จากนั้นลองถามความคิดเห็นว่าเด็กมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ให้เขาขีดเขียนเพื่ออธิบายหรือการแสดงบทบาทสมมติไปด้วยจะยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น
อธิบายเรื่องมิติสัมพันธ์
เพื่อให้เด็กค่อย ๆ ซึมซับและจดจำได้ในที่สุด ข้อนี้นอกจากเป็นการช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเขาแล้ว ยังช่วยปกป้องพวกเขาจากการหลงทางได้ดีอีกด้วย

    นอกจากนี้ การเสริมสุขภาพให้เด็กมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่แรกเริ่ม จะสามารถช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้นมามีร่างกายที่แข็งแรงได้ สำหรับสารอาหารที่คุณควรคำนึงถึงเป็นอันดับต้น ๆ คือ การเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงโดยธาตุแคลเซียมนั่นเอง โดยเฉพาะวัยเด็กที่มีช่วงอายุระหว่าง 1-10 ปี ซึ่งร่างกายต้องการปริมาณแคลเซียมมากถึง 800-1000 มิลลิกรัมต่อวัน เพราะเด็กวัยนี้ร่างการมีการพัฒนาการมากกว่าวัยอื่น ๆ หากได้รับไม่เพียงพออาจเสี่ยงเป็นโรคกระดูกค่อมหรือกระดูกอ่อนได้ ที่สำคัญร่างกายจะเติบโตช้ากว่าเด็กวัยเดียวกัน และวัยหนุ่มสาว